Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Easysolder Flux

EASYSOLDER FLUX sa používa prevažne pri spájkovaní hliníka a ľahkých kovov.
Vďaka nízkej teplote topenia sa EASYSOLDER FLUX jednoducho používa a nespôsobuje deformácie základného materiálu.

 • 5-krát silnejší spoj ako pri bežnej mäkkej spájke (14,5 kg/mm²)
 • spája všetky typy kovov vrátane hliníka
 • excelentný na nehrdzavejúcej oceli
 • veľmi nízka teplota spájania - zabraňuje deformácii základného materiálu
 • netoxický - neobsahuje olovo, kadmium, antimón ani meď
 • jednoduché používanie - neodkvapkáva
 • EASYSOLDER FLUX sa vyžaduje hlavne pri spájkovaní hliníka a ľahkých kovov
Číslo produktuNázov produktuObsah
T373100Easysolder Flux100 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: viskózna kvapalina
Zápach: amónny
Farba: žltkastá
Chemická báza:  tetrafluoroborát amónny, 2-(2-aminoetylamino)etanol, zinok, oxid zinočnatý
Viskozita: 6 - 8 dPas
Teplota varu: 134 °C
Teplota vzplanutia: 135 °C
Teplota vznietenia:  ≥ 305 °C

Limity výbušnosti: 1,6 - 10 obj. %
Relatívna hustota (pri 20 °C): 1,245  g/cm³
Hustota pár (pri 20 °C): > 1g/cm³
Rozpustnosť vo vode: rozpustné
Skladovateľnosť: 6 mesiacov v originálnych obaloch pri teplote 5 °C až 30 °C
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa kartou bezpečnostných údajov

 • Kus hliníka, ktorý chcete spájkovať, rovnomerne zahrejte horákom alebo teplovzdušnou pištoľou. Zabezpečte rovnomernú teplotu ohrievaného kusa hliníka po celý čas, a to buď izoláciou medzi čeľusťami zveráka alebo umiestnením na ohňovzdorné tehly. Väčšie kusy sa musia izolovať pomocou tepelne odolnej pasty.
 • Po dosiahnutí dostatočnej teploty aplikujte EASYSOLDER FLUX na povrch, kde chcete spoj vytvoriť. EASYSOLDER FLUX začne vrieť a tiecť.
 • Daný kus hliníka neustále rovnomerne zahrievajte a vyhnite sa priamemu kontaktu medzi zdrojom tepla a EASYSOLDER FLUX.
 • Drôt EASY SOLDER ponorte do tavidla a spojte ho s kusom hliníka. Vždy sa vyhýbajte priamemu kontaktu so zdrojom tepla. Po dosiahnutí požadovanej teploty sa drôt EASY SOLDER roztaví a vytvorí s hliníkom spoj s vynikajúcou pevnosťou. V prípade potreby z času na čas pridajte ďalší EASYSOLDER FLUX.
 • Keď je oprava/spoj hotový, nechajte kus asi 30 sekúnd vychladnúť bez toho, aby ste ho posunuli, aby EASY SOLDER mohol stuhnúť, a teda aby sa spoj spevnil.
 • Nakoniec daný kus opláchnite vodou a odstráňte všetky zvyšky tavidla kovovou kefou.

Easysolder Flux

EASYSOLDER FLUX sa používa prevažne pri spájkovaní hliníka a ľahkých kovov.
Vďaka nízkej teplote topenia sa EASYSOLDER FLUX jednoducho používa a nespôsobuje deformácie základného materiálu.

 • 5-krát silnejší spoj ako pri bežnej mäkkej spájke (14,5 kg/mm²)
 • spája všetky typy kovov vrátane hliníka
 • excelentný na nehrdzavejúcej oceli
 • veľmi nízka teplota spájania - zabraňuje deformácii základného materiálu
 • netoxický - neobsahuje olovo, kadmium, antimón ani meď
 • jednoduché používanie - neodkvapkáva
 • EASYSOLDER FLUX sa vyžaduje hlavne pri spájkovaní hliníka a ľahkých kovov
Číslo produktuNázov produktuObsah
T373100Easysolder Flux100 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: viskózna kvapalina
Zápach: amónny
Farba: žltkastá
Chemická báza:  tetrafluoroborát amónny, 2-(2-aminoetylamino)etanol, zinok, oxid zinočnatý
Viskozita: 6 - 8 dPas
Teplota varu: 134 °C
Teplota vzplanutia: 135 °C
Teplota vznietenia:  ≥ 305 °C

Limity výbušnosti: 1,6 - 10 obj. %
Relatívna hustota (pri 20 °C): 1,245  g/cm³
Hustota pár (pri 20 °C): > 1g/cm³
Rozpustnosť vo vode: rozpustné
Skladovateľnosť: 6 mesiacov v originálnych obaloch pri teplote 5 °C až 30 °C
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa kartou bezpečnostných údajov

 • Kus hliníka, ktorý chcete spájkovať, rovnomerne zahrejte horákom alebo teplovzdušnou pištoľou. Zabezpečte rovnomernú teplotu ohrievaného kusa hliníka po celý čas, a to buď izoláciou medzi čeľusťami zveráka alebo umiestnením na ohňovzdorné tehly. Väčšie kusy sa musia izolovať pomocou tepelne odolnej pasty.
 • Po dosiahnutí dostatočnej teploty aplikujte EASYSOLDER FLUX na povrch, kde chcete spoj vytvoriť. EASYSOLDER FLUX začne vrieť a tiecť.
 • Daný kus hliníka neustále rovnomerne zahrievajte a vyhnite sa priamemu kontaktu medzi zdrojom tepla a EASYSOLDER FLUX.
 • Drôt EASY SOLDER ponorte do tavidla a spojte ho s kusom hliníka. Vždy sa vyhýbajte priamemu kontaktu so zdrojom tepla. Po dosiahnutí požadovanej teploty sa drôt EASY SOLDER roztaví a vytvorí s hliníkom spoj s vynikajúcou pevnosťou. V prípade potreby z času na čas pridajte ďalší EASYSOLDER FLUX.
 • Keď je oprava/spoj hotový, nechajte kus asi 30 sekúnd vychladnúť bez toho, aby ste ho posunuli, aby EASY SOLDER mohol stuhnúť, a teda aby sa spoj spevnil.
 • Nakoniec daný kus opláchnite vodou a odstráňte všetky zvyšky tavidla kovovou kefou.