Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Nižšie vás informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vás osobne týkajú, napríklad meno, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa, správanie používateľa atď.
Vaše údaje spracúvame výlučne na základe právnych ustanovení (Všeobecná regulácia ochrany údajov a zákon o ochrane údajov v znení zákona o adaptácii zákona o ochrane údajov, Vestník federálneho zákona I č. 120/2017). Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.

Zodpovedná osoba v súlade s článkom 4 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je:
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63
080 01 Prešov
slovakia@tech-masters.eu
Tel.: +421 51 77 33 031Nie je menovaný žiadny úradník pre ochranu údajov, pretože medzi naše hlavné činnosti NIE SÚ tieto činnosti:
- rozsiahle pravidelné a systematické monitorovanie osôb
- Spracovanie citlivých alebo trestných údajov