Krajina:
TECH-MASTERS Slovakia Krajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Nižšie vás informujeme o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vás osobne týkajú, napríklad meno, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa, správanie používateľa atď.
Vaše údaje spracúvame výlučne na základe právnych ustanovení (Všeobecná regulácia ochrany údajov a zákon o ochrane údajov v znení zákona o adaptácii zákona o ochrane údajov, Vestník federálneho zákona I č. 120/2017). Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje sú v našej spoločnosti Tech-Masters GmbH chránené! Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje a pri ich spracovávaní v rámci našej činnosti sa riadime platnými nariadeniami o ochrane osobných údajov (GDPR) a tiež zákonom o ochrane osobných údajov.

Nižšie nájdete informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje. Prosíme Vás, pozorne si tieto informácie prečítajte, aby ste sa dozvedeli viac o tom, prečo Vaše osobné údaje potrebujeme a akým spôsobom ich spracovávame:
• keď navštívite našu webstránku, alebo sa zaujímate o naše služby (viď odsek „Spracovanie osobných údajov návštevníkov našej webstránky a záujemcov o naše služby“), spolu so špeciálnymi informáciami o prepojení na iné webstránky, cookies, online marketingu, prihlásení na sociálnych sieťach, plug-in a vstavaných funkciách a obsahoch
• keď ako firemný zákazník využívate náš B2B portál / B2B online obchod (viď odsek „Spracovanie osobných údajov používateľov nášho B2B portálu / nášho B2B online obchodu“)
• keď ste náš (potenciálny) zákazník alebo jeho kontaktná osoba (viď odsek „Spracovanie osobných údajov (potenciálnych) zákazníkov alebo kontaktných osôb zákazníka“)
• keď ste náš dodávateľ alebo obchodný partner (viď odsek „Spracovanie osobných údajov dodávateľov a obchodných partnerov a ich kontaktných osôb“), alebo
• keď sa u nás uchádzate o zamestnanie (viď odsek „Spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie“).
V odseku „Získavanie osobných údajov z iných zdrojov ako priamo od dotknutej osoby (čl.14 GDPR)“ sa dozviete, aké údaje o Vás získavame od tretích strán.

Ak sa na našej webstránke a v informáciách o ochrane osobných údajov uvádzajú označenia osôb len v mužskom rode, je potrebné ich chápať neutrálne a vzťahujú sa rovnakým spôsobom na mužov, ženy aj neutrálny rod.

I. Cookies – používanie / Vaše nastavenia

Ako „cookies“ sa označujú malé súbory, ktoré sa ukladajú v zariadeniach používateľov. Pomocou cookies je možné ukladať rôzne údaje, ku ktorým patria napríklad jazykové nastavenia webstránky, stav prihlásenia, košík alebo miesto, odkiaľ sa pozerá video.
Cookies sa spravidla používajú aj vtedy, keď sa ukladajú záujmy používateľa alebo jeho správanie (napr. prezeranie určitých obsahov, používanie funkcií atď.) na jednotlivých webstránkach v používateľskom profile. Tieto profily slúžia na zobrazovanie takých obsahov, ktoré zodpovedajú potenciálnemu záujmu používateľa. Tento spôsob sa označuje tiež ako „tracking“, to znamená sledovanie potenciálnych záujmov používateľa. Pojem cookies zahŕňa ďalej iné technológie, ktoré spĺňajú rovnaké funkcie ako cookies (napr. údaje o používateľovi na základe používania pseudonymov v online priestore, ktoré sú označované ako „ID používateľa“).
Informácie o tom, či používame cookies alebo sledovacie technológie, nájdete v príručke o ochrane osobných údajov.

Poznámky k právnemu základu: Právny základ spracovania Vašich osobných údajov pomocou cookies závisí od toho, či Vás žiadame o súhlas. Ak je to tento prípad a Vy povolíte používanie cookies, je právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov Váš súhlas. Inak sa údaje spracovávané pomocou cookies spracovávajú na základe nášho oprávneného záujmu (napr. prevádzka a spracovanie našej online ponuky a jej zlepšenie), alebo keď je použitie cookies nutné pre splnenie našich zmluvných záväzkov.

Všeobecné pokyny k odvolaniu súhlasu (Opt-Out): Nezávisle od toho, či spracovanie údajov prebieha na základe súhlasu alebo povolenia v rámci zákona, máte vždy možnosť odvolať udelený súhlas, alebo pozastaviť spracovanie Vašich údajov pomocou technológie cookies (spolu sa to označuje ako „Opt-Out“).
Svoj nesúhlas so spracovaním údajov pomocou cookies môžete vyjadriť najprv cez nastavenia Vášho prehliadača, napr. deaktiváciou cookies (čo môže obmedziť funkčnosť našej online ponuky).
Svoj nesúhlas so spracovaním údajov pomocou cookies za účelom online marketingu môžete vyjadriť aj prostredníctvom viacerých služieb, v prípade sledovania predovšetkým cez americkú stránku http://www.aboutads.info/choices/, alebo európsku stránku http://www.youronlinechoices.com/, prípadne všeobecne cez http://optout.aboutads.info.

Spracovanie údajov cookies na základe súhlasu: Skôr ako spracujeme cookies, požiadame používateľa o súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať (viď odsek „Aké práva mám v rámci spracovania osobných údajov?“). Ak cookies vyslovene nepovolíte, používajú sa také, ktoré slúžia na prevádzku našej online ponuky. Používame ich na základe nášho záujmu a záujmu používateľa vzhľadom na očakávanú funkčnosť našej online ponuky.

Nastavenie cookies/ Odvolanie súhlasu: Používame vlastné cookies a cookies tretích strán, aby sme personalizovali obsah a reklamu, ponúkli funkcie pre sociálne médiá a analyzovali prístup k našej webstránke. V časti „VAŠE NASTAVENIA COOKIES" zistíte Vaše aktuálne nastavenia a môžete ich kedykoľvek zmeniť.

Pomocou MARKETINGOVÝCH COOKIES „Youtube" premietame produktové videá. Tieto cookies sú zo spoločnosti Google a zbierajú informácie o webstránkach, ktoré používateľ navštívil, aby sa mu zobrazovala cielená reklama. V tejto súvislosti nespracovávame žiadne osobné údaje bez Vášho súhlasu v súlade s čl.6 ods.1 písm. a GDPR.

Pomocou PERFORMANCE COOKIES „Google Analytics" a „Google Tag Manager" zbierame informácie, ako je využívaná naša webstránka. Tieto cookies nám napríklad pomáhajú určiť, či a ktoré podstránky na našej webstránke sú navštevované a o aké obsahy sa používatelia zaujímajú. Zbierame predovšetkým počet návštev a ich trvanie.
Poznámka k spracovaniu osobných údajov v USA: Na základe rozsudku Súdneho dvora EÚ (rozsudok z dňa 16.07.2020, značka: C-311/18 („Schrems II“)) neexistuje v USA žiadna primeraná úroveň ochrany osobných údajov. Ďalej je v USA možné, že dôjde ku kontrole údajov zo strany štátu a voči týmto opatreniam neexistuje žiadna právna ochrana. Najmä bezpečnostné a tajné služby môžu mať v USA prístup k Vašim osobným údajom bez toho, aby Vás o tom vopred informovali, alebo aby ste sa voči tomu mohli právne brániť. Spracovanie osobných údajov v USA v súvislosti so spracovávanými údajmi spoločnosťou Tech-Masters Slovakia s.r.o je založené na Vašom súhlase v súlade s čl. 49 ods. 1 písm. spolu s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.
Beriem na vedomie vyššie uvedené poznámky k ochrane osobných údajov v USA a súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v USA tým, že udeľujem súhlas v rámci nastavenia cookies na ich spracovanie. Môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Typy spracovaných údajov: údaje o používateľovi (napr. navštívené webstránky, záujem o obsah, čas prístupu), metadáta / komunikačné údaje (napr. informácie o prístrojov, IP adresy).

Dotknuté osoby: používatelia (napr. návštevníci webstránok, používatelia online služieb).

Právny základ: súhlas (čl.6 ods.1 veta 1 písm. a GDPR), oprávnený záujem (čl. 6 ods.1 veta 1 písm. f GDPR).

II. Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú osobu. Čiže sú to všetky údaje, ktoré sa vzťahujú na Vás ako osobu, napr. meno, adresa, emailová adresa, fakturačné údaje, IP adresy, správanie používateľa.

III. Kto je zodpovedný za ochranu osobných údajov?

Tech-Masters Slovakia s.r.o.
Budovatel'ská 63
080 01 Prešov - Slovensko
Tel: +421 51 77 33 031
Fax: +421 51 77 33 035
E-Mail: slovakia@tech-masters.eu

IV. Zabezpečenie údajov

Používame primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu, protiprávnemu spracovaniu a strate Vašich údajov z nedbanlivosti alebo náhodnej strate Vašich údajov. Vašu komunikáciu s nami cez našu webstránku šifrujeme pomocou kódovacieho protokolu Secure Socket Layer (SSL).

Kvalitu nášho šifrovania si môžete overiť tu: https://www.ssllabs.com/ssltest.

Je dôležité poukázať na to, že prenos údajov na internete môže vykazovať bezpečnostné diery, keďže absolútna ochrana pred neoprávneným prístupom tretích strán nie je možná.

V. Utajenie údajov

Spracovávané osobné údaje, ktoré sme získali výlučne na základe našej obchodnej činnosti, uchovávame v tajnosti bez ujmy iných zákonných povinností týkajúcich sa utajenia údajov, ak nevznikne oprávnený dôvod na sprostredkovanie získaných osobných údajov (utajenie údajov, Zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z.).

Naši zamestnanci majú povinnosť zachovať údaje v tajnosti podľa Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. .

VI. Spracovanie osobných údajov návštevníkov našej webstránky a záujemcov o naše služby

Spracovávame Vaše osobné údaje buď na základe nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), čiže kvôli zabezpečeniu prevádzky a optimalizácii našej webstránky, alebo kvôli spracovaniu Vašich požiadaviek, s ktorými sa na nás obraciate mailom alebo telefonicky (čl. 6 ods. 1 písm. a, resp. b GDPR). Vytvorením požiadavky nám udeľujete súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (viď odsek „Aké práva mám v súvislosti so spracovaním údajov?“).

Na zlepšenie našej ponuky zbierame a vyhodnocujeme na našej webstránke nasledovné údaje, keď navštívite našu webstránku:
• typ prehliadača
• operačný systém a jeho rozhranie
• popis modelu mobilného telefónu a generické rozpoznanie zariadenia
• krajina, dátum, čas a trvanie prístupu
• IP adresa počítača používateľa a navštívené stránky vrátane vstupnej a výstupnej stránky
• časová odchýlka ku Greenwich Mean Time (GMT)
• status prístupu / http kód
• obsah požiadavky a prenesené množstvo dát
• webstránka, z ktorej prichádza požiadavka (Referrer URL),
• jazyk a verzia softvéru prehliadača

Vyhodnocujeme tieto údaje kvôli štatistike za účelom optimalizácie služieb na našej webstránke. Dáta sú uchovávané po dobu troch rokov a potom vymazané s výnimkou zákonnej povinnosti na uchovávanie údajov. Údaje je možné uchovávať aj dlhšie, ak je to potrebné pre vyšetrenie útokov na našu webstránku.

Webový server sa nachádza v Rakúsku (https://www.eww.at/business/itandtel/). Údaje sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka našej webstránky.

Pre dosiahnutie tohto účelu môže byť prípadne potrebné poskytnúť údaje nasledovným prijímateľom. Údaje môžeme sprostredkovať, dať k dispozícii alebo ich ponúknuť inou formou.

Kontakt
V prípade, že nás kontaktujete (napr. mailom, telefonicky alebo cez sociálne médiá), spracovávame Vaše údaje, ak je to potrebné pre zodpovedanie Vašej otázky alebo spracovanie dopytu.
Zodpovedanie Vašich otázok v rámci zmluvných alebo predzmluvných vzťahov je v súlade s našimi zmluvnými povinnosťami, alebo súvisí s (pred)zmluvným dopytom a na základe oprávneného záujmu v súvislosti s odpoveďou na otázku.
Spracované typy údajov: základné údaje (napr. meno, adresy), kontaktné údaje (napr. email, telefónne číslo), údaje o obsahu (napr. texty, fotografie, videá)
Dotknuté osoby: komunikačný partner
Účel spracovania: otázky, dopyt a komunikácia
Právny základ: plnenie zmluvy a predzmluvný dopyt (čl. 6 ods.1 veta 1 písm. b GDPR), oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR).

Prepojenie na iné webstránky
Táto webstránka obsahuje prepojenia na iné webstránky, na ktorých obsah nemáme žiaden vplyv. Preto za tento obsah nepreberáme zodpovednosť. Za obsah a správnosť informácií na týchto webstránkach zodpovedá výlučne poskytovateľ prepojenej webstránky.

Online marketing
Spracovávame osobné údaje za účelom online marketingu, ktorý zahŕňa najmä zobrazenie reklamných a iných obsahov (spolu označené ako „obsahy“) na základe potenciálneho záujmu používateľa a merania jeho aktivity.
Za týmto účelom je uložený používateľský profil a jeho súbory (tzv. „cookies“), alebo sa používajú podobné spôsoby, pomocou ktorých sa ukladajú relevantné údaje o používateľovi kvôli zobrazeniu vyššie uvedených obsahov. K týmto údajom môžu patriť napr. prezerané obsahy, navštívené webstránky, používané online siete, ale tiež komunikačný partner a technické údaje ako použitý prehliadač, použitý počítačový systém a čas používania. Ak používateľ súhlasil s uložením údajov o mieste, môžu byť tieto údaje tiež spracovávané.
Ukladajú sa tiež IP adresy používateľa. Používame však maskovanie IP adresy (tzn. Skrátenie IP adresy za účelom anonymity) kvôli ochrane používateľa. Vo všeobecnosti sa v rámci online marketingu neukladajú žiadne konkrétne údaje (napr. mailové adresy alebo meno), ale pseudonymy. To znamená, že aj poskytovatelia online marketingu nepoznajú skutočnú identitu používateľa, ale len údaje uložené v profiloch.
Údaje v profiloch sa spravidla ukladajú pomocou cookies alebo podobným spôsobom. Tieto cookies môžu byť neskôr dôvodom na použitie rovnakých spôsobov online marketingu na iných webstránkach a môžu byť analyzované za účelom zobrazenia obsahov, doplnené o ďalšie údaje a uložené na server poskytovateľa online marketingu.
Vo výnimočnom prípade môžu byť konkrétne údaje priradené k profilom. Napríklad ak je používateľ členom sociálnej siete, používame jej spôsoby online marketingu a sieť spája profily používateľov s vyššie uvedenými údajmi. Preto vezmite na vedomie, že používateľ môže s poskytovateľom uzavrieť dodatočné dohody, napr. udelením súhlasu v rámci registrácie.
My máme prístup len k zhrňujúcim informáciám týkajúcich sa úspechu našich reklám. Môžeme však v rámci tzv. konverzného merania overiť, ktoré zo spôsobov nášho online marketingu viedli k tzv. konverzii, čiže napr. k uzavretiu zmluvy s nami. Konverzné meranie sa používa len na analýzu úspechu našich marketingových metód.

Poznámky k právnemu základu: Ak požiadame používateľa o súhlas so zahrnutím tretích strán, je súhlas právnym základom pre spracovanie údajov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať (viď odsek „Aké mám práva v súvislosti so spracovaním údajov?“). Inak sa údaje používateľov spracovávajú na základe nášho oprávneného záujmu (tzn. záujem o efektívne, ekonomické a pre používateľa jednoduché služby). V tejto súvislosti chceme v tomto dokumente upriamiť Vašu pozornosť na informácie o používaní cookies.

Použité služby a poskytovatelia služieb:
Google Analytics: online marketing a webová analýza; poskytovateľ služieb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webstránka: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; ochrana osobných údajov: https://policies.google.com/privacy; možnosť odvolania súhlasu (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, nastavenia pre zobrazenie reklám: https://adssettings.google.com/authenticated.
Právny základ pre sprostredkovanie údajov do USA: právnym základom pre sprostredkovanie údajov do USA je Váš súhlas podľa čl. 49 ods. 1 písm. a spolu s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. V USA neexistujú žiadne štandardy zodpovedajúce úrovni ochrany osobných údajov v EÚ. Najmä bezpečnostné a tajné služby môžu mať v USA prístup k Vašim osobným údajom bez toho, aby Vás o tom vopred informovali, alebo aby ste sa voči tomu mohli právne brániť. Európsky súdny dvor vyhlásil z tohto dôvodu (rozsudok z dňa 16.07.2020, číslo: C-311/18 - „Schrems II“) predchádzajúce uznesenie o primeranosti za neplatné.

Prítomnosť na sociálnych sieťach (sociálne médiá)
Sme prítomní na sociálnych sieťach, aby sme tam mohli komunikovať s ich aktívnymi používateľmi, alebo ponúkať informácie o nás.
Chceme však upozorniť na to, že údaje o používateľoch môžu byť pri tom spracovávané mimo Európskej únie. Týmto môže pre používateľa vzniknúť riziko, napr. presadzovanie práv používateľa môže byť komplikovanejšie. V USA neexistujú žiadne štandardy zodpovedajúce úrovni ochrany osobných údajov v EÚ. Najmä bezpečnostné a tajné služby môžu mať v USA prístup k Vašim osobným údajom bez toho, aby Vás o tom vopred informovali, alebo aby ste sa voči tomu mohli právne brániť. Európsky súdny dvor vyhlásil z tohto dôvodu (rozsudok z dňa 16.07.2020, číslo: C-311/18 - „Schrems II“) predchádzajúce uznesenie o primeranosti za neplatné.
Ďalej sa spracovávajú údaje o používateľovi v rámci sociálnych sietí spravidla za účelom prieskumu trhu a reklamy. Na základe správania používateľa tak môžu vzniknúť profily používateľa vzhľadom na jeho záujmy. Profily používateľa je možné použiť aj pri zapnutí reklám v rámci a mimo sociálnych sietí, ktoré by mohli zodpovedať záujmom používateľa. Za týmto účelom sa spravidla ukladajú v počítačoch používateľov cookies s údajmi o správaní používateľa a jeho záujmoch. V používateľských profiloch sa tiež môžu ukladať údaje o použitých zariadeniach (najmä ak je používateľ členom nejakej platformy, na ktorú je prihlásený).
Pre detailnejšie informácie jednotlivých spôsobov spracovania a možností odvolania súhlasu (Opt-Out) si prečítajte dokumenty o ochrane osobných údajov prevádzkovateľov daných sietí.
Aj v prípade získavania informácií a uplatnenia práv dotknutej osoby sa obráťte priamo na prevádzkovateľov. Len poskytovatelia majú prístup k údajom používateľov a môžu priamo vykonať zodpovedajúce kroky a poskytnúť informácie. Ak by ste však potrebovali pomoc, môžete sa obrátiť aj na nás.

Spracované typy údajov: základné údaje (napr. meno, adresy), kontaktné údaje (napr. email, telefónne číslo), údaje o obsahu (napr. texty, fotografie, videá), údaje o používateľovi (napr. navštívené webstránky, záujem o obsah, čas prístupu), metadáta /komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy)
Dotknuté osoby: používatelia (napr. návštevník webstránky, používateľ online služieb)
Účel spracovania: otázky, dopyt a komunikácia, sledovanie (napr. profil vzhľadom na záujmy / správanie, používanie cookies), remarketing, meranie dosahu (napr. štatistiky o prístupe, rozpoznanie vracajúceho sa návštevníka)
Právny základ: oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR).

Použité služby a poskytovatelia služieb:
Facebook: sociálna sieť; poskytovateľ služieb: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, materská spoločnosť: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; webstránka: https://www.facebook.com; ochrana osobných údajov: https://www.facebook.com/about/privacy; možnosť odvolania súhlasu (Opt-Out): nastavenia reklám: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; doplnkové informácie k ochrane osobných údajov: dohoda o spoločnom spracovaní osobných údajov na stránkach Facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, informácie o ochrane osobných údajov na stránkach Facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Plugins, vstavané funkcie a obsahy

Do našej online ponuky zahŕňame funkčné a obsahové prvky, ktoré môžu byť stiahnuté zo serverov daných poskytovateľov služieb (ďalej len „poskytovatelia tretích strán”). Môže ísť o napríklad o grafiky, videá, rozhrania sociálnych médií a príspevky (ďalej len „obsahy”).
Vstavanie predpokladá, že poskytovatelia tretích strán spracovávajú IP adresy používateľov, keďže bez IP adresy nevedia poslať obsahy do ich prehliadača. IP adresa je preto potrebná pre zobrazenie týchto obsahov alebo funkcií. Snažíme sa používať len také obsahy, ktorých poskytovatelia používajú IP adresu len na dodanie obsahov. Poskytovatelia tretích strán môžu ďalej používať tzv. pixel-tagy (neviditeľné grafiky, označované tiež ako „web beacons“) pre štatistické a marketingové účely. Pomocou „pixel-tagov“ môžu byť vyhodnocované informácie o návštevnosti stránok. Anonymné informácie sa môžu ďalej ukladať ako cookies v zariadení používateľa a obsahujú okrem iného technické informácie o prehliadači, čas návštevy, ako aj ďalšie údaje o používaní našej online ponuky, a môžu byť tiež spojené s rovnakými informáciami z iných zdrojov.

Poznámky k právnemu základu: Ak požiadame používateľa o súhlas so zahrnutím tretích strán, je súhlas právnym základom pre spracovanie údajov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať (viď odsek „Aké mám práva v súvislosti so spracovaním údajov?“). Inak sa údaje používateľov spracovávajú na základe nášho oprávneného záujmu (tzn. záujem o efektívne, ekonomické a pre používateľa jednoduché služby). V tejto súvislosti chceme v tomto dokumente upriamiť Vašu pozornosť na informácie o používaní cookies.

Spracované typy údajov: údaje o používateľovi (napr. navštívené webstránky, záujem o obsah, čas prístupu), metadáta / komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy), kontaktné údaje (napr. email, telefónne čísla), údaje o obsahu (napr. texty, fotografie, videá), základné údaje (napr. meno, adresy)
Dotknuté osoby: používateľ (napr. návštevník webstránky, používateľ online služieb), komunikačný partner
Účel spracovania: zostavenie našej online ponuky a jej jednoduché ovládanie pre používateľa, zmluvné výkony a služby, otázky, dopyt a komunikácia, priamy marketing (napr. mailom alebo poštou), sledovanie (napr. profil používateľa vzhľadom na záujmy / správanie, používanie cookies), marketing na základe záujmov a správania používateľa, vytvorenie profilu používateľa, spätná väzba (napr. zbieranie spätnej väzby cez online formulár), bezpečnostné opatrenia, spravovanie a zodpovedanie otázok.
Právny základ: oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR), súhlas (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR), plnenie zmluvy a predzmluvný dopyt (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR).

Použité služby a poskytovatelia služieb:
YouTube: videá; poskytovateľ služieb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webstránka: https://www.youtube.com; ochrana osobných údajov: https://policies.google.com/privacy; možnosť odvolania súhlasu (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, nastavenia zobrazenia reklám: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Tag Manager: na našej webstránke používame službu Google Tag Manager od poskytovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Tag Manager je služba, pomocou ktorej môžeme cez rozhranie spravovať tagy webstránok. Môžeme takto zabudovať do webstránky code snippets, sledovacie kódy alebo konverzné pixely bez zásahu do zdrojového kódu. Údaje z Tag Manager sa len presúvajú, nie sú poskytnuté ani uložené. Tag Manager samotný je cookie-lose doména a nespracúva žiadne osobné údaje, keďže slúži len na správu iných služieb v našej online ponuke. Tag Manager zabezpečuje vymazanie iných tagov, ktoré môžu ukladať Vašej údaje. Tag Manager však nemá k týmto údajom prístup. Ak na úrovni domény alebo cookies došlo k deaktivácii, platí pre všetky sledovacie tagy, ktoré sú implementované pomocou Tag Manager. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na nasledovných stránkach od Google:
Ochrana osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
FAQ Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Podmienky používania pre Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

VII. Spracovanie údajov používateľov nášho B2B portálu / nášho B2B online obchodu

Prevádzkujeme B2B portál a B2B online obchod. Pomocou týchto aplikácií si môžu firemní zákazníci vyžiadať naše ponuky.

Aké údaje o Vás spracovávame v rámci nášho B2B portálu / B2B online obchodu:
Počas registrácie Vám vytvoríme používateľské meno a heslom chránený priamy prístup do používateľského konta. Spracovávame pri tom nasledovné kategórie osobných údajov, ktoré nám poskytnete v rámci registrácie:
a) Číslo zákazníka – referencia k príslušným údajom ako
o názov firmy, adresa firmy
o domovská stránka a emailová adresa firmy
o údaje z obchodného registra
o DIČ alebo Intrastat-ID
o podmienky dodania a poskytovania plnenia (vrátane údajov o mieste dodania a poskytovania plnenia, balenie atď.)
o spôsob platby a platobné podmienky (žiadne kreditné karty)
o daňová povinnosť a daňové údaje
o oblasť podnikania zákazníka a kategória zákazníka
b) Meno, priezvisko, oslovenie (pani/pán/iné), akademický titul, telefónne číslo, emailová adresa a uprednostňovaný jazyk kontaktnej osoby
c) Používateľské meno a heslo
d) Komentáre/Poznámky

Počas Vašej návštevy nášho B2B online obchodu a spracovania Vašej objednávky zbierame okrem uvedených osobných údajov ešte nasledovné údaje:
e) dátum a čas návštevy nášho B2B online obchodu
f) IP adresa, názov a verzia Vášho webového prehliadača
g) webstránka (URL), ktorú ste navštívili pred kliknutím na náš B2B online obchod
h) informácie, ktoré nám dáte k dispozícii vyplnením kontaktného formulára, registráciou v B2B online obchode alebo objednávkou produktov


Nevzniká Vám žiadna povinnosť poskytnúť nám osobné údaje, o ktoré Váš žiadame. Avšak, ak nám ich neposkytnete, nebudete môcť využívať všetky funkcie B2B portálu / B2B online obchodu a nebude môcť objednávať tovar cez náš B2B online obchod. Ak by v niektorých prípadoch vyplývalo poskytnutie Vašich osobných údajov zo zákonnej povinnosti, upozorníme Vás na túto skutočnosť.
V tejto súvislosti Vás chceme ešte odkázať na informácie ohľadom používania cookies, ktoré tiež nájdete v tomto dokumente.

Účely spracovania údajov:
Kategórie osobných údajov uvedené pod písmenami a) až h) spracovávame z nasledovných dôvodov:
• prevádzka nášho B2B portálu, resp. nášho B2B online obchodu a ponuka tovaru
• spracovanie Vašej objednávky
• vylepšovanie nášho B2B portálu, resp. nášho B2B online obchodu
• vytváranie štatistiky používania
• rozoznanie útokov na náš B2B portál, resp. náš B2B online obchod, ich prevencia a vyšetrenie

Právny základ pre spracovanie:
Kategórie osobných údajov uvedené pod písmenami a) až h) spracovávame z dôvodu plnenia zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili, z dôvodu vykonávania predzmluvných úkonov, ak je to potrebné (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR), alebo kvôli nášmu prevládajúcemu oprávnenému záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, ktorý pozostáva z naplnenia účelov uvedených po písm. c a d, alebo z dôvodu plnenia zákonných povinností, ktorým podliehame (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR).

Sprostredkovanie Vašich osobných údajov:
Ak je to potrebné z dôvodu vyššie uvedených účelov, sprostredkovávame Vaše osobné údaje nasledovným kategóriám prijímateľov:
• náš zmluvný poskytovateľ IT služieb
• naši zmluvní partneri v oblasti predaja, logistiky a transportu
• poskytovatelia platobných služieb
• spoločnosti, ktoré patria pod náš koncern

Doba uchovávania údajov:
Ak sa zaregistrujete na našej webstránke, Vaše údaje budú uložené po celú dobu využívania Vášho používateľského konta. Inak uchovávame Vaše údaje po dobu troch rokov. Údaje uchovávame dlhšie, len ak (i) je to potrebné z dôvodu vyšetrenia zistených útokov na našu webstránku, alebo (ii) kým trvá zákonná povinnosť uchovávania údajov, alebo (iii) kým nie sú premlčané právne nároky, pre uplatnenie alebo obhajobu ktorých sú potrebné osobné údaje.

VIII. Spracovanie údajov (potenciálnych) zákazníkov alebo kontaktných osôb zákazníka

Spracovávame Vaše osobné údaje buď kvôli vykonaniu predzmluvných úkonov, alebo z dôvodu plnenia našich zmluvných záväzkov (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) v rámci zmluvného vzťahu a na základe Vášho výslovného súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), ak nám udelíte súhlas s označením Vašej osoby ako referencie, ďalej kvôli plneniu našich zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR) a na základe nášho prevládajúceho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), ktorý pozostáva z naplnenia účelov uvedených v bodoch písmen c – g.

Ak sa jedná o citlivé údaje, spracovávame ich z dôvodu plnenia našich povinností vyplývajúcich zo sociálneho a pracovného práva (čl. 9 ods. 2 písm. b GDPR).

Spracovanie Vašich údajov slúži predovšetkým na poskytnutie plnenia našich výkonov a služieb. Váš súhlas s označením Vašej osoby ako referencie môžete kedykoľvek odvolať (viď odsek „Aké mám práva v súvislosti so spracovaním údajov?“).

Osobné údaje (potenciálnych) zákazníkov:
a) Číslo zákazníka – referencia k príslušným údajom ako
o názov firmy, adresa firmy
o domovská stránka a emailová adresa firmy
o údaje z obchodného registra
o Identifikačné číslo za účelom úradnej štatistiky ako DIČ alebo Intrastat-ID
o podmienky dodania a poskytovania plnenia (vrátane údajov o mieste dodania a poskytovania plnenia, balenie atď.)
o spôsob platby a platobné podmienky (žiadne kreditné karty)
o daňová povinnosť a daňové údaje
o príslušnosť k nejakému obchodnému spolku alebo koncernu
o oblasť podnikania zákazníka a kategória zákazníka
b) komunikácia s Vami
c) Komentáre/Poznámky
d) Uzavreté zmluvy ohľadom dodania a poskytnutia plnenia a s nimi súvisiace údaje, najmä
o výdavky a príjmy
o označenie blokovania (napr. kontaktov, faktúr, dodávok, účtovníctva, platieb)
o predmet dodania alebo plnenia
o údaje o bonusoch, províziách a pod.
o kontaktná osoba v súvislosti s realizáciou dodania alebo plnenia
o pri poskytnutí plnenia spolupracujúce tretie strany vrátane údajov o spôsobe spolupráce
o podmienky dodania a poskytovania plnenia (vrátane údajov o mieste dodania alebo poskytovania plnenia, balenie atď.)
o údaje k precleniu (napr. krajina pôvodu, číslo colnej tarify) a exportná kontrola
o údaje k poisteniu dodávky alebo plnenia a ich financovanie
o podmienky financovania a platobné podmienky
o údaje ohľadom kreditového manažmentu (napr. kreditný limit, konverzný limit)
o údaje o platobnom správaní a správaní pri poskytovaní plnenia dotknutej osoby
o údaje o bonite, upomienkach, dátume žaloby
o údaje o účte a dokladoch
o špecifické výdavky a zisky vyplývajúce z poskytovania plnenia

Osobné údaje zamestnancov (potenciálneho) zákazníka:
e) meno, priezvisko, oslovenie (pani/pán/iné), akademický titul
f) príslušný zákazník, dodávateľ alebo tretia osoba vrátane jej funkcie
g) kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo)
h) doplnkové údaje k adresovaniu zákazníka, dodávateľa alebo tretej osoby
i) korešpondenčný jazyk, iné dohody a kľúče k výmene údajov
j) obsah komunikácie (z emailov a telefonátov atď.)
k) obchodné prípady spracovávané kontaktnou osobou
l) dátum, čas a podpisy návštev
m) rozsah zastupovania
n) prijatie a reakcia na marketingové a predajné iniciatívy
o) história predchádzajúcej interakcie s nami
p) pracovné a osobné záujmy


Kategórie osobných údajov uvedené pod písmenami a) až p) spracovávame z nasledovných dôvodov:
• realizácia procesov dodania a poskytovania plnenia
• správa vzťahov s našimi zákazníkmi vrátane starostlivosti o kontakty a komunikácie a analýzy potrieb zákazníkov a toho, ako sú naše produkty a služby využívané
• spravovanie návštev vo firme
• analýza a predpoveď dopytu zákazníkov
• príprava informácií o našich službách a aktivitách
• realizácia prieskumov
• priamy marketing a reklama prostredníctvom elektronických a neelektronických spôsobov

Osobné údaje získavame buď
• priamo od Vás v rámci našej komunikácie alebo obchodného vzťahu, alebo
• z verejných zdrojov (napr. sociálne médiá, verejné zdroje na internete, verejné prezenčné listiny z konferencií alebo kníh návštev), alebo
• prostredníctvom našich zamestnancov, ktorí sú s Vami v kontakte, resp. majú v správe Vašu návštevu u nás vo firme.

Nevzniká Vám žiadna povinnosť poskytnúť nám osobné údaje, o ktoré Vás žiadame. Avšak, ak nám ich neposkytnete, môžu byť spomalené alebo znemožnené spoločné obchodné a marketingové procesy a nebudete sa môcť zúčastňovať našich podujatí. Ak by v niektorých prípadoch vyplývalo poskytnutie Vašich osobných údajov zo zákonnej povinnosti, upozorníme Vás na túto skutočnosť.

Vaše kontaktné údaje použijeme na zasielanie informácií o ponuke našich služieb a pozvánok na podujatia našej firmy prostredníctvom pošty (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR). Súhlas so spracovaním Vašich údajov za účelom priamej reklamy môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu prostredníctvom listu alebo mailom na info@tech-masters.at. Vaše údaje budeme spracovávať za týmto účelom tak dlho, kým súhlas neodvoláte, najdlhšie však po dobu troch rokov po ukončení zmluvy. Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom priamej reklamy nie je potrebné pre realizáciu nášho zmluvného vzťahu.

Vaše údaje za účelom iných foriem priamej reklamy bude spracovávať len vtedy, ak udelíte výslovný súhlas s ich spracovaním (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať (viď odsek „Aké mám práva v súvislosti so spracovaním údajov?“).

Údaje sú zabezpečené, čo sa týka dôvernosti a integrity, ako aj zaťažiteľnosti / dostupnosti s ohľadom na technický stav a daný typ údajov.

Bez ohľadu na snahu o dodržanie neustále vysokého stavu zabezpečenia nie je možné vylúčiť, že informácie, ktoré nám poskytujete prostredníctvom internetu, nebudú zneužité inými osobami.
Zoberte preto na vedomie, že nevieme zaručiť, aby Vami poskytnuté informácie boli chránené pred neautorizovaným prístupom tretích strán z dôvodu nami nezapríčinenej chyby pri prenose údajov (napr. útok hackerov na domovskú stránku, emailové konto, resp. telefón).

Pre dosiahnutie tohto účelu môže byť prípadne potrebné poskytnúť údaje nasledovným prijímateľom. Údaje môžeme sprostredkovať, dať k dispozícii alebo ich ponúknuť inou formou.

IX. Spracovanie údajov dodávateľov a obchodných partnerov a ich kontaktných osôb

Spracovávame Vaše osobné údaje buď kvôli vykonaniu predzmluvných úkonov, alebo z dôvodu plnenia našich zmluvných záväzkov (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR), ďalej kvôli plneniu našich zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR), alebo na základe nášho prevládajúceho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), ktorý pozostáva z naplnenia účelov uvedených v bodoch písmen c – e.

Vaše údaje spracovávame kvôli nadviazaniu kontaktov, udržaniu a uzatvoreniu našich zmlúv o dodaní tovarov a služieb.

Osobné údaje dodávateľov a obchodných partnerov:
a) Číslo dodávateľa – referencia k príslušným údajom ako
o názov firmy, adresa firmy
o domovská stránka a emailová adresa firmy
o údaje z obchodného registra
o identifikačné číslo za účelom úradnej štatistiky ako DIČ alebo Intrastat-ID
o podmienky dodania a poskytovania plnenia (vrátane údajov o mieste dodania a poskytovania plnenia, balenie atď.)
o spôsob platby a platobné podmienky (žiadne kreditné karty)
o daňová povinnosť a daňové údaje
o príslušnosť k nejakému obchodnému spolku alebo koncernu
b) komunikácia s Vami
c) Komentáre/Poznámky
d) Uzavreté zmluvy ohľadom dodania a poskytnutia plnenia a s nimi súvisiace údaje, najmä
o výdavky a príjmy
o označenie blokovania (napr. kontaktov, faktúr, dodávok, účtovníctva, platieb)
o príslušnosť k obchodnému spolku alebo koncernu
o predmet dodania alebo plnenia
o údaje o bonusoch, províziách a pod.
o kontaktná osoba v súvislosti s realizáciou dodania alebo plnenia
o pri poskytnutí plnenia spolupracujúce tretie strany vrátane údajov o spôsobe spolupráce
o podmienky dodania a poskytovania plnenia (vrátane údajov o mieste dodania alebo poskytovania plnenia, balenie atď.)
o údaje k precleniu (napr. krajina pôvodu, číslo colnej tarify) a exportná kontrola
o údaje k poisteniu dodávky alebo plnenia a ich financovanie
o podmienky financovania a platobné podmienky
o údaje ohľadom kreditového manažmentu (napr. kreditný limit, konverzný limit)
o údaje o platobnom správaní a správaní pri poskytovaní plnenia dotknutej osoby
o údaje o bonite, upomienkach, dátume žaloby
o údaje o účte a dokladoch
o špecifické výdavky a zisky vyplývajúce z poskytovania plnenia

Osobné údaje kontaktných osôb dodávateľov a obchodných partnerov:
e) meno, priezvisko, oslovenie (pani/pán/iné), akademický titul
f) príslušný zákazník, dodávateľ alebo tretia osoba vrátane jej funkcie
g) kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo)
h) doplnkové údaje k adresovaniu zákazníka, dodávateľa alebo tretej osoby
i) korešpondenčný jazyk, iné dohody a kľúče k výmene údajov
j) obsah komunikácie (z emailov a telefonátov atď.)
k) obchodné prípady spracovávané kontaktnou osobou
l) rozsah zastupovania

Kategórie osobných údajov uvedené pod písmenami a) až l) spracovávame z nasledovných dôvodov:
• zásobovanie
• príprava pracovných materiálov a infraštruktúry pre zachovanie efektívnych interných procesov
• komunikácia s našimi dodávateľmi a obchodnými partnermi
• využívanie produktov a služieb našich dodávateľov a obchodných partnerov
• administrácia zmlúv s našimi dodávateľmi a obchodnými partnermi

Vaše osobné údaje
• nám buď priamo poskytnete (najmä prostredníctvom mailovej komunikácie alebo inou formou), alebo
• ich získame sami počas vytvárania našich obchodných vzťahov.

Nevzniká Vám žiadna povinnosť poskytnúť nám osobné údaje, o ktoré Váš žiadame. Avšak, ak nám ich neposkytnete, môžu byť spomalené alebo znemožnené spoločné obchodné procesy. Ak by v niektorých prípadoch vyplývalo poskytnutie Vašich osobných údajov zo zákonnej povinnosti, upozorníme Vás na túto skutočnosť.

Pre dosiahnutie tohto účelu môže byť prípadne potrebné poskytnúť údaje nasledovným prijímateľom. Údaje môžeme sprostredkovať, dať k dispozícii alebo ich ponúknuť inou formou. Ak nám neposkytnete Vaše osobné údaje, nemôžeme s Vami nadviazať obchodný vzťah.

X. Spracovanie údajov uchádzačov o zamestnanie

Spracovávame Vaše osobné údaje kvôli vykonaniu predzmluvných úkonov (uzatvorenie pracovnej zmluvy, čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) na základe Vášho výslovného súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), ak Vás chceme evidovať ako uchádzača o zamestnanie, resp. z dôvodu plnenia našich zákonných povinností (prihlásenie zamestnanca v Sociálnej poisťovni, čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR). Váš súhlas so zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie môžete kedykoľvek odvolať (viď odsek „Aké mám práva v súvislosti so spracovaním údajov?“).

Vaše údaje spracovávame kvôli administrácii výberového procesu a prihláseniu do Sociálnej poisťovne, keď Vás prijmeme do zamestnania. Ak nám svoje údaje neposkytnete, nemôžeme spracovať Vašu žiadosť o zamestnanie.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie:
a) meno, priezvisko, oslovenie (pani/pán/iné), akademický titul, titul za menom
b) fotografia (ak je k dispozícii)
c) adresa
d) dátum a miesto narodenia
e) mailová adresa
f) telefónne číslo
g) rodinný stav a deti
h) štátne občianstvo
i) pozícia, o ktorú sa uchádzate
j) spôsob uchádzania sa o zamestnanie (napr. mail, Xing, LinkedIn, vlastná iniciatíva áno/nie)
k) najskorší možný dátum nástupu a výpovedná lehota
l) predstava o plate
m) životopis
n) vodičský preukaz (áno/nie), vojenská služba/civilná služba (Rakúsko)
o) vzdelanie (školy, univerzita, kurzy)
p) doterajšie pracovné skúsenosti
q) zručnosti a kompetencie
r) certifikáty a vysvedčenia
s) podpis
t) poznámky k pracovnému pohovoru
u) údaje ku komunikácii (vrátane mailovej komunikácie)
v) iné údaje, ktoré nám poskytnete počas výberového procesu

Kategórie osobných údajov uvedené pod písmenami a) až v) spracovávame najmä z nasledovných dôvodov:
• získanie potenciálnych zamestnancov prostredníctvom rôznych kanálov, ako aj zmluvných personalistov (recruiting)
• plánovanie a administrácia personálu vrátane zabezpečenia primeraného obsadenia pozícií
• investičné rozhodnutia
• plánovanie a administrácia zručností potenciálnych zamestnancov
• spracovanie žiadostí prichádzajúcich cez rôzne kanály (napr. mail, Xing alebo LinkedIn)
• realizácia výberového procesu
• uplatnenie, vykonanie alebo obhajoba právnych nárokov
• evidencia došlých žiadostí za účelom neskoršieho oslovenia uchádzačov o zamestnanie.

Tieto údaje získavame
• z verejných zdrojov
• od personalistov
• počas výberového procesu tým, že nám údaje sami poskytnete (napríklad zaslaním životopisu cez email), alebo
• z poznámok počas pracovného pohovoru.

Nevzniká Vám žiadna povinnosť poskytnúť nám osobné údaje, o ktoré Váš žiadame. Avšak, ak nám ich neposkytnete, nemôže zrealizovať výberový proces. Ak by v niektorých prípadoch vyplývalo poskytnutie Vašich osobných údajov zo zákonnej povinnosti, upozorníme Vás na túto skutočnosť.

Pre dosiahnutie tohto účelu môže byť prípadne potrebné poskytnúť údaje nasledovným prijímateľom. Údaje môžeme sprostredkovať, dať k dispozícii alebo ich ponúknuť inou formou.

XI. Získavanie osobných údajov z iných zdrojov ako priamo od dotknutej osoby (čl. 14 GDPR)

Aj keď patrí spracovanie Vašich osobných údajov do jednej z kategórií „Spracovanie osobných údajov návštevníkov našej webstránky a záujemcov o naše služby“, „Spracovanie osobných údajov používateľov nášho B2B portálu / nášho B2B online obchodu“, „Spracovanie osobných údajov (potenciálnych) zákazníkov alebo kontaktných osôb zákazníka“, „Spracovanie osobných údajov dodávateľov a obchodných partnerov a ich kontaktných osôb“, alebo „Spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie“ a údaje získavame priamo od Vás, môže sa v jednotlivých prípadoch stať, že Vaše údaje získame aj z iných zdrojov. Tieto iné zdroje sú výlučne verejne prístupné informácie, ktoré získame z internetu, prípadne od poskytovateľov finančných služieb. Údaje, ktoré o Vás získame od tretích strán a uložíme ich do našich systémov, sa obmedzujú na kontaktné informácie (mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa), Vaša funkcia vo firme, Vaša kariéra a Vaše pôsobenie, resp. zodpovednosť za nejakú spoločnosť (zvyčajne Váš zamestnávateľ, alebo firma patriaca do koncernu, prípadne firmy prepojené z iného dôvodu), ak ste nám ich neposkytli sami v rámci komunikácie. Ak ste uchádzač o zamestnanie, môžeme z verejne prístupných zdrojov spracovať informácie o Vašej kariére, vzdelaní a diele. Zvyčajne sa však priamo pýtame, či nám môžete poskytnúť tieto informácie, ak sa nenachádzajú v podkladoch pre prijatie do zamestnania. Tieto údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu kvôli pracovnej komunikácii a nadviazaniu obchodného vzťahu, ako aj kvôli zaznamenaniu údajov počas výberového procesu podľa toho, v akom vzťahu sa s Vami nachádzame (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

XII. Sprostredkovanie osobných údajov v rámci koncernu

Osobné údaje môžeme sprostredkovať alebo poskytnúť iným spoločnostiam v rámci koncernu. Ak ich poskytujeme z administratívnych dôvodov, vyplýva to z nášho oprávneného podnikateľského a obchodného záujmu, alebo je potrebné pre splnenie našich zmluvných záväzkov, prípadne nám to dovoľuje zákon a súhlas dotknutej osoby.

XIII. Sprostredkovanie osobných údajov do tretej krajiny / automatizované rozhodnutie

Osobné údaje do tretích krajín (tzn. mimo Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) alebo medzinárodným organizáciám v zásade neposkytujeme. Niektorí prijímatelia Vašich osobných údajov sa nachádzajú mimo Vašej krajiny, alebo spracovávajú tam Vaše osobné údaje, a sú uvedení v odsekoch „Spracovanie osobných údajov návštevníkov našej webstránky a záujemcov o naše služby“, konkrétne v častiach o prepojení na iné webstránky, cookies, online marketingu, prítomnosti na sociálnych sieťach, plug-ins, sieťach a zabudovaných funkciách a obsahoch, ďalej v odsekoch „Spracovanie osobných údajov používateľov nášho B2B portálu / nášho B2B online obchodu“, „Spracovanie osobných údajov (potenciálnych) zákazníkov alebo kontaktných osôb zákazníka“, „Spracovanie osobných údajov dodávateľov a obchodných partnerov a ich kontaktných osôb“, alebo „Spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie“. Úroveň ochrany osobných údajov v iných krajinách nemusí zodpovedať úrovni ochrany v Rakúsku, resp. na Slovensku. Ak spracovávame údaje v tretej krajine, alebo ich tretím stranám sprostredkujeme, resp. poskytneme v rámci realizácie služieb tretích strán a spoločností, prebieha tento proces vyslovene v súlade so zákonnými nariadeniami. Na základe výslovného súhlasu, alebo sprostredkovania vyplývajúceho zo zmluvy alebo zákona, spracovávame, resp. poskytujeme osobné údaje len v tretích krajinách s overenou úrovňou ochrany osobných údajov, alebo na základe špeciálnej záruky, napr. zmluvné povinnosti vyplývajúce z tzv. štandardných zmluvných klauzúl Európskej komisie, procesu certifikácie alebo záväzných interných predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov (čl. 44 až 49 GDPR, informačná stránka Európskej komisie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de). Štandardné zmluvné klauzuly sú dostupné na vyžiadanie (viď kontaktné údaje v odseku „Kto je zodpovedný za ochranu osobných údajov?“).

Automatizované rozhodnutie v jednotlivých prípadoch vrátane vytvorenia profilu podľa čl. 22 GDPR sa neuplatňuje.

XIV. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné pre účely spomenuté vyššie.

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, (i) ako je zákonná povinnosť, alebo (ii) ak ešte neboli premlčané prípadné právne nároky, ktorých uplatnenie alebo obhajoba vyžadujú použitie osobných údajov.

Z daňovo-právnych dôvodov archivujeme zmluvy a iné dokumenty, ako aj príslušnú korešpondenciu súvisiacu s naším zmluvným vzťahom, a to po dobu 10 rokov.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, ktorí neboli prijatí, sú vymazané po 7 mesiacoch od ukončenia výberového procesu, ak nepožiadame o súhlas s ich evidovaním. Všetky relevantné údaje, ktoré súvisia s posúdením nároku na preplatenie nákladov na pracovný pohovor podľa § 1486 riadok 5 Všeob. občianskeho zákonníka, sú uchovávané po dobu 3 rokov od pracovného pohovoru. Pre zamestnaných uchádzačov platia naše interné informácie ohľadom ochrany osobných údajov pre zamestnancov, ktorí môžu byť oslovení počas výberového procesu.

Marketingové údaje sa uchovávajú po dobu 3 rokov od posledného kontaktu.

XV. Aké práva mám v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Môžete si voči nám uplatniť nasledovné práva týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov:
• Právo na informácie (čl. 15 GDPR): máte právo vyžadovať od náš potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje. Ak tak robíme, máte právo na informácie ohľadom týchto osobných údajov a informácie podľa čl. 15 GDPR.
• Právo na opravu (čl. 16 GDPR): máte právo vyžadovať od nás opravu Vašich osobných údajov, resp. ich prípadné doplnenie.
• Právo na vymazanie („Právo byť zabudnutý“; čl. 17 GDPR): máte právo vyžadovať od nás bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov, ak je to z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR (napr. pre dosiahnutie účelu už nie je potrebné spracovávať osobné údaje).
• Právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR): máte právo vyžadovať od nás obmedzenie spracovania, ak je na to predpoklad podľa čl. 18 GDPR (napr. nesúhlas so spracovaním osobných údajov, ak ešte nie je jasné, či prevládajú naše oprávnené dôvody nad Vašimi).
• Právo na prenos údajov (čl. 20 GDPR): máte právo dostať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, prístupnom a čitateľnom formáte a sprostredkovať ich cez nás bez obmedzenia ďalšej zodpovednej osobe. Toto právo však máte len vtedy, ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a alebo čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR), alebo zmluve (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) a spracovanie prebieha prostredníctvom automatizovaných procesov.

Právo na odvolanie súhlasu
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej mimoriadnej situácie. Toto právo však máte len vtedy, ak je spracovanie osobných údajov potrebné pre realizáciu úlohy vo verejnom záujme, alebo kvôli verejným prejavom násilia voči nám (čl. 6 ods. 1 písm. e GDPR), alebo pre zachovanie nášho oprávneného záujmu, resp. tretej strany (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Pri odvolaní súhlasu Vás žiadame o uvedenie dôvodov, kvôli ktorým nás žiadate ďalej nespracovávať Vaše osobné údaje. Overíme si situáciu a buď pozastavíme spracovanie údajov, alebo ho prispôsobíme, resp. preukážeme Vám naše nutné chránené dôvody a naďalej budeme spracovávať Vaše osobné údaje. V spracovávaní osobných údajov pokračujeme aj vtedy, ak slúžia na uplatnenie, vykonanie a obhajobu právnych nárokov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom priameho marketingu a analýzy údajov (vytvorenie profilu v súvislosti s priamou reklamou) môžete kedykoľvek bezplatne zrušiť. V takomto prípade ukončíme spracovanie osobných údajov.

Právo na odvolanie súhlasu
Ak ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá právoplatnosť spracovania osobných údajov až do času odvolania súhlasu; tzn. že odvolanie súhlasu platí pre budúcnosť.

Ako si môžete uplatniť práva voči nám?
O uplatnení práv spomenutých vyššie nás musíte informovať osobne, telefonicky alebo písomne:

Tech-Masters Slovakia s.r.o.
c/o Robert Martisko
Budovatel'ská 63
080 01 Prešov - Slovensko
Tel: +421 51 77 33 031
Fax: +421 51 77 33 035
E-Mail: slovakia@tech-masters.eu


Vezmite na vedomie, že Vám môžeme poskytnúť informácie, len ak Vás budeme vedieť identifikovať.

Ak by, napriek našej povinnosti spracovávať zákonným spôsobom Vaše osobné údaje, došlo k ich nezákonnému spracovaniu a porušeniu Vašich práv, obráťte sa na nás poštou alebo mailom (kontaktné údaje viď nižšie), aby sme preverili a odstránili Vaše pochybnosti. Máte tiež právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov v Rakúsku alebo podobný úrad v inej krajine EÚ, najmä v mieste Vášho pobytu alebo práce. Ak by ste mali ešte ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa na nás obrátiť (kontaktné údaje viď nižšie).

XVI. Maloletí

Naša webstránka a naše služby nie sú určené pre používanie zo strany maloletých a nechceme zbierať údaje o nich. Ak ste rodič alebo iný právny zástupca maloletého a máte podozrenie, že Vaše dieťa nám poskytlo svoje osobné údaje, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných možností uvedených vyššie a my tieto osobné údaje vymažeme v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov.

XVII. Naše kontaktné údaje

Tech-Masters Slovakia s.r.o.
Budovatel'ská 63
080 01 Prešov - Slovensko
Tel: +421 51 77 33 031
Fax: +421 51 77 33 035
E-Mail: slovakia@tech-masters.eu

XVIII. Ochrana osobných údajov na našom Facebooku

Srdečne Vás vítame na našej facebookovej stránke.

Meno a adresa zodpovednej osoby:

Zodpovednými osobami za prevádzku tejto facebookovej stránky v zmysle Nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR), ako aj iných právnych nariadení o ochrane osobných údajov sú:

Facebook Ireland Ltd. (ďalej len „Facebook“)
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Írsko

a

Tech-Masters Slovakia s.r.o.
Budovatel'ská 63
080 01 Prešov - Slovensko
Tel: +421 51 77 33 031
Fax: +421 51 77 33 035
E-Mail: slovakia@tech-masters.eu


Informácie o našej facebookovej stránke:

Prevádzkujeme stránku na Facebooku, aby sme mohli upozorniť na naše služby / produkty a nadviazať kontakt s Vami ako návštevníkmi a používateľmi tejto stránky, ako aj našej webstránky. Ďalšie informácie o nás, našej činnosti, spoločnosti atď. nájdete na našej webstránke https://www.tech-masters.com/sk.

Chceme Vás upozorniť na to, že túto facebookovú stránku a jej funkcie používate na vlastnú zodpovednosť. To platí predovšetkým pre používanie interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie).

V rámci Vašej návštevy na našej facebookovej stránke sa zbierajú a spracovávajú osobné údaje prostredníctvom vyššie uvedených zodpovedných osôb. Sme spolu so spoločnosťou Facebook zodpovední za zbieranie (avšak nie za ďalšie spracovanie) údajov návštevníkov našej facebookovej stránky. Ohľadom toho sme so spoločnosťou Facebook uzavreli zmluvu o spoločnej zodpovednosti. Bližšie informácie o tejto zmluve nájdete na: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

My ako prevádzkovateľ facebookovej stránky nemáme žiaden záujem o zbieranie a ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov za účelom analýzy alebo marketingu. Ďalšie informácie o tom, ako zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na našej webstránke https://www.tech-masters.com/sk/gdpr.

Prevádzka tejto facebookovej stránky spolu so spracovaním osobných údajov používateľov je založená na našom oprávnenom záujme časovo primerane a aktívne vyvíjať interakciu s našimi návštevníkmi a používateľmi podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

So spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Facebook súhlasíte podľa zodpovedajúcich podmienok používania, ochrany osobných údajov a cookies na Facebooku na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR tým, že sa na Facebooku zaregistrujete. Ak na Facebooku registráciu nemáte, súhlasíte so spracovaním a štatistickým vyhodnocovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Facebook, ako aj sprostredkovaním anonymnej štatistiky našej spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR tým, že si otvoríte podstránku v rámci našej facebookovej stránky. Nezbierajú sa žiadne osobné údaje prostredníctvom cookies, ak nekliknete na žiadnu podstránku na našej facebookovej stránke.


Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Facebook

Nie je mi / nám známe, že spoločnosť Facebook spracováva údaje používateľov kvôli nasledovným účelom:
• reklama (analýza, vytvorenie personalizovanej reklamy)
• vytvorenie používateľského profilu
• prieskum trhu.

Facebook používa na uloženie a ďalšie spracovanie týchto informácií cookies, čiže malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v rôznych koncových zariadeniach používateľov. Ak má používateľ profil na Facebooku a prihlási sa tam, údaje sa ukladajú a analyzujú aj medzi zariadeniami.

Aké informácie Facebook získava a ako ich používa, je všeobecne popísané v jeho smerniciach ohľadom používania údajov. Tam nájdete aj informácie o možnostiach, ako kontaktovať Facebook, resp. o možnostiach vypnutia reklamy. Smernice ohľadom používania údajov sú dostupné cez tento link:
http://www.facebook.com/about/privacy.
Úplné smernice o používaní údajov spoločnosťou Facebook nájdete tu:
https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Akým spôsobom Facebook používa údaje o návšteve facebookových stránok pre vlastné účely, v akom rozsahu sú aktivity na jednotlivých facebookových stránkach priradené k jednotlivým používateľom, ako dlho Facebook tieto údaje uchováva a či poskytuje údaje o návšteve facebookových stránok tretím stranám, Facebook bližšie nešpecifikuje a my nedisponujeme týmito informáciami.

Pri prístupe k facebookovej stránke sa sprostredkuje Facebooku IP adresa priradená k Vášmu koncovému zariadeniu. Podľa informácií Facebooku je táto IP adresa anonymná. Facebook teda ukladá informácie o koncových zariadeniach jeho používateľov (napr. v rámci funkcie „Oznámenie o prihlásení“); prípadne má Facebook možnosť priradiť tak IP adresy jednotlivým používateľom.

Ak ste na Facebooku aktuálne prihlásený ako používateľka alebo používateľ, nachádza sa vo Vašom koncovom zariadení cookie s označením Facebooku. Preto môže Facebook zistiť, že ste túto stránku vyhľadali a použili. To platí aj pre všetky ostatné facebookové stránky. Kliknutím na zabudované ikony Facebooku na webstránkach môže Facebook zistiť, že ste navštívili tieto webstránky a priradiť ich k Vášmu profilu na Facebooku. Na základe týchto údajov sa môžu objaviť obsahy alebo reklamy šité na mieru priamo Vám.

Ak sa tomu chcete vyhnúť, mali by ste sa z Facebooku odhlásiť, resp. deaktivovať funkciu „zostať prihlásený“, vymazať z Vášho zariadenia existujúce cookies a zavrieť a opätovne otvoriť Váš prehliadač. Týmto spôsobom sa vymažú informácie z Facebooku, prostredníctvom ktorých je možné Vás bezprostredne identifikovať. Takto môžete využívať našu facebookovú stránku bez toho, aby Vás Facebook identifikoval. Ak kliknete na interaktívne funkcie na stránke (páči sa mi, komentovanie, zdieľanie, správa atď.), objaví sa maska pre prihlásenie na Facebook. Po prípadnom prihlásení Vás Facebook opätovne identifikuje ako konkrétnu používateľku / konkrétneho používateľa.

Informácie o tom, ako môžete spravovať existujúce informácie o Vás, prípadne ich vymazať, nájdete na nasledovných facebookových stránkach pre podporu:
https://www.facebook.com/about/privacy.

Možnosti na odvolanie súhlasu (tzv. Opt-Out) nájdete tu:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads
http://www.youronlinechoices.com

Sprostredkovanie a ďalšie spracovanie osobných údajov používateľov do tretích krajín, napr. do USA, nevylučuje prípadné riziko pre používateľov a nevieme mu ako prevádzkovateľ stránky zabrániť. V USA neexistujú žiadne štandardy ochrany osobných údajov, ktoré by boli podobné EÚ. K Vašim údajom môžu mať prístup najmä americké bezpečnostné a tajné služby bez toho, aby Vás o tom informovali a bez možnosti sa voči tomu brániť právnou cestou. Európsky súdny dvor preto vyhlásil rozsudok o neplatnosti predošlého uznesenia o primeranosti („EU-US-Privacy-Shield“).


Štatistické údaje

Prostredníctvom tzv. Štatistík na facebookovej stránke vieme získať štatistické údaje rôznych kategórií. Tieto štatistiky zostavuje Facebook. Na zostavenie a zobrazenie štatistík nemáme ako prevádzkovateľ stránky žiaden vplyv. Nemôžeme túto funkciu vypnúť, ani nevieme zabrániť spracovaniu údajov. Po zvolení časového úseku máme na našej facebookovej stránke k dispozícii pre kategórie Fanúšikovia, Predplatitelia, Oslovené osoby a Reagujúce osoby nasledovné údaje:
• celkový počet klikov na stránku
• počet „páči sa mi“
• aktivita na stránke
• príspevky
• dosah
• počet prehliadaní videí
• dosah príspevkov
• komentáre
• zdieľané obsahy
• odpovede
• podiel mužov a žien
• krajina a miesto pôvodu
• jazyk
• počet klikov v obchode
• počet klikov na plán cesty
• počet klikov na telefónne čísla.
Rovnakým spôsobom sa zostavujú údaje o skupinách na Facebooku, ktoré sú prepojené s našou facebookovou stránkou.

Údaje, ktoré Vás osobne identifikujú (napr. meno alebo mailová adresa), nám v rámci spoločného spracovania údajov nie sú sprostredkované. Bližšie informácie o štatistikách nájdete na:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Tieto údaje máme po ich poskytnutí k dispozícii po dobu 2 rokov.

Neustálym vývojom Facebooku sa mení tiež disponovateľnosť a spracovanie údajov, takže pre bližšie informácie Vám odporúčame prečítať si vyššie uvedený dokument o ochrane osobných údajov spoločnosťou Facebook.

Používame údaje poskytnuté v agregovanej forme, aby sme zatraktívnili naše príspevky a aktivity pre používateľov na našej facebookovej stránke. Využívame tak napríklad zaradenie podľa veku a pohlavia, aby sme používateľov vedeli vhodne osloviť a tiež preferované časy návštev používateľov, aby sme z hľadiska času optimálne naplánovali naše príspevky. Informácie o type použitých koncových prístrojov nám pomáhajú prispôsobiť príspevky z hľadiska optiky a grafiky. V súlade s podmienkami používania Facebooku, s ktorými každý používateľ súhlasí v rámci vytvorenia profilu na Facebooku, môžeme identifikovať predplatiteľov a fanúšikov stránky a prezrieť si ich profily a ďalšie nimi zdieľané informácie.


Práva používateľov

Facebook je zodpovedný predovšetkým za poskytnutie informácií o našom spoločnom spracovaní údajov a musí Vám umožniť uplatniť si práva podľa GDPR.

Vo Vašich nastaveniach na Facebooku nájdete viac informácií o týchto právach:
https://www.facebook.com/settings?tab=your_facebook_information.

Bližšie informácie o práve na informácie a prenose údajov nájdete tu:
https://www.facebook.com/help/contact/2032834846972583.

Bližšie informácie o práve na odvolanie súhlasu nájdete tu:
https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209.

Bližšie informácie o používaní cookies a ochrane osobných údajov spoločnosťou Facebook nájdete tu:
https://www.facebook.com/about/privacy, https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Keďže úplný prístup k údajom používateľov má len Facebook, odporúčame Vám obrátiť sa priamo na nich, ak máte otázky ohľadom Vašich práv dotknutej osoby, resp. ak chcete odvolať udelený súhlas. Odporúčame Vám použiť formuláre na stránke o štatistikách (https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data), alebo sa poštou obráťte na Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour. Ak si v budúcnosti neželáte dostávať informácie o spracovaní osobných údajov, kliknite na funkciu „Táto stránka sa mi už nepáči“ a zrušte prepojenie Vášho používateľského profilu s našou stránkou.

Na základe toho máte právo
• podľa čl. 15 GDPR kedykoľvek žiadať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás sú spracovávané
• podľa čl. 16, 17 GDPR opraviť alebo nechať vymazať neúplné a nesprávne údaje
• za určitého predpokladu podľa čl. 17 GDPR žiadať vymazanie Vašich osobných údajov (Právo na vymazanie však nevzniká vtedy, ak sú osobné údaje potrebné pre splnenie zákonných povinností alebo pre uplatnenie, vykonanie alebo obhajobu právnych nárokov.)
• za určitého predpokladu podľa čl. 18 GDPR žiadať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ako aj podľa čl. 21 GDPR namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov
• podľa čl. 20 GDPR dostať všetky poskytnuté údaje v štruktúrovanom, prístupnom a čitateľnom formáte a sprostredkovať tieto údaje iným zodpovedným osobám, alebo – ak je to technicky možné – sprostredkovať ich cez Facebook
• kedykoľvek odvolať Váš súhlas, ak sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu, pričom sa to netýka oprávnenia na spracovanie údajov pred odvolaním Vášho súhlasu
• podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v Rakúsku alebo podobný úrad v inej krajine EÚ, najmä v mieste Vášho pobytu a práce.