Krajina:
TECH-MASTERS Slovakia Krajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

ŠKOLENIE PRE VÝROBKY S DIIZOKYANÁTMI

Bezpečné používanie diizokyanátov
Dňa 4. augusta 2020 prijali európske orgány v rámci nariadenia REACH nové obmedzenie týkajúce sa diizokyanátov, ktoré je zamerané na respiračnú a dermálnu senzibilizáciu potenciálne spôsobenú diizokyanátmi. Podrobnosti o tomto obmedzení nájdete vo všetkých jazykoch EÚ prostredníctvom EUR-Lex, webovej stránky Európskej únie, ktorá ponúka prístup k právnym predpisom EÚ. Nové obmedzenie vyžaduje školenie pred použitím diizokyanátov. Obmedzenie tiež vyžaduje, aby dodávatelia lepidiel a tesniacich materiálov:
• poskytovali koncovým používateľom informácie o školení o bezpečnom používaní diizokyanátov.
• od 24. februára 2022 zabezpečili, aby všetky výrobky z PU, pre ktoré sa vyžaduje školenie o bezpečnosti, boli na etikete označené týmto vyhlásením: "Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím tohto výrobku vyžaduje primerané školenie.

Školenie o polyuretáne (PU)
Od 24. augusta 2023 sa vyžaduje školenie pre všetkých profesionálnych a priemyselných používateľov výrobkov s celkovou koncentráciou monomérneho diizokyanátu > 0,1 %. Z nášho sortimentu sa to týka skupín výrobkov PU Plast, PU Fix, PUR FOAM, PUR FOAM Bond, PUR FOAM GUN a Confix. Ak používate jeden alebo viacero našich dotknutých výrobkov, odporúčame vám navštíviť túto webovú stránku a absolvovať školenie: www.safeusediisocyanates.eu. Školiaca platforma PU je prístupná cez www.safeusediisocyanates.eu, je dostupná v celej EÚ a školenie môžete absolvovať vo svojom jazyku.

VITAJTE VO SVETE TECH-MASTERS!

Medzinárodne zastúpená spoločnosť TECH-MASTERS vytvorila pre svojich zákazníkov "Svet inovácií" a pozýva ich zúčastniť sa na tomto pokroku. Spoločnosť TECH-MASTERS permanentne sleduje a dynamicky reaguje na neustále sa zvyšujúce požiadavky každodenného života, vďaka čomu je špecialistom na výrobky a vysoko kvalitné riešenia - výlučne pre zákazníkov B2B sektora. Priamy predaj je jedným zo základných záujmov spoločnosti.

Spoločnosť TECH-MASTERS, založená pred viac ako 25 rokmi v Rakúsku sa ako stredne veľká spoločnosť stala profesionálom pre predaj priemyselných výrobkov na opravu a údržbu v celej Európe. TECH-MASTERS kombinuje dlhoročné skúsenosti v profesionálnom servise a údržbe s odborným poradenstvom a najmodernejšími technológiami. Vysoké nároky zákazníkov sú motiváciou skupín spoločnosti TECH-MASTERS k ešte lepším výsledkom.
Vďaka inovatívnym riešeniam a vizionárskym prístupom stanovuje TECH-MASTERS nové štandardy kvality vo vývoji produktov. Zákazníci sa môžu vždy spoľahnúť na kvalifikovanosť, spoľahlivosť a flexibilitu spoločnosti TECH-MASTERS. Dcérske spoločnosti v jednotlivých krajinách sú riadené a podporované z ústredia v Hornom Rakúsku tak, aby profesionálne a kvalifikovane plnili vysoké požiadavky svojich zákazníkov.


Počítajte s tým!

Je to kvalita, ktorá sa počíta, nie kvantita. Používanie produktov TECH-MASTERS chráni životné prostredie, šetrí Váš čas a peniaze - pretože predĺžené intervaly údržby a opráv znižujú prestoje a náklady.

Náš svet je inováciou!

Neustále zlepšovanie nášho sortimentu patrí medzi vlastné záujmy spoločnosti TECH-MASTERS. Naši zákazníci nás volajú každý deň, radi čelíme tejto výzve.

Radi Vám poradíme!

Najlepšie sa naučíte, keď niečo uvidíte alebo sami vyskúšate. Preto sa zameriavame aj na priamy predaj.
Naši obchodní zástupcovia pracujú pre vás každý deň.


Prémiové produkty pre každý priemysel

Ponúkame Vám tie najlepšie produkty pre Váš priemysel. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a know-how v B2B sektore vieme presne, ktoré produkty potrebujete na dosiahnutie požadovaného cieľa.

Dohodnite si demonštráciu produktov!

Hovorí sa, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Preto spoločnosť TECH-MASTERS využíva hlavne priamy predaj. Dohodnite si schôdzku na priamu demonštráciu produktov len pre Vás. Naši obchodní zástupcovia sa tešia na stretnutie s Vami!

Produktdemo

Spoločnosti skupiny Tech-Masters

Naše lokálne obchodné spoločnosti pôsobia na trhoch v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku a v Rumunsku. Spolupráca medzi jednotlivými spoločnosťami pod zastrešujúcou značkou „TECH-MASTERS“ nám umožňuje fungovať ako kompletný cezhraničný dodávateľ priemyselných výrobkov na opravu a údržbu.

Landkarte