Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Zinc Guard

ZINC GUARD vytvára hladký povrch s dobrým pokrytím a lesklým zinkovo-hliníkovým vzhľadom. Ponúka dodatočnú ochranu proti korózii pre všetky kovové povrchy. Jeho použitie je rýchle a jednoduché. Už po jedinej aplikácii sa vytvorí ochranný povlak z 99,5 % čistých častíc hliníka a zinku. Vďaka prísadám zo syntetickej živice jemné hliníkové a zinkové častice pevne priľnú k základnému materiálu. Po nanesení sa živica odparí a zanechá čistý zinkovo-hliníkový povlak.
ZINC GUARD má dobrú chemickú odolnosť a veľmi dobre drží na väčšine lakov, syntetických materiálov, železných a neželezných kovoch. ZINC GUARD vykazuje veľmi dobré elastické vlastnosti.

 • Poskytuje lesklý vzhľad vďaka časticiam zinku a hliníka.
 • Vhodný ako finálna vrstva po použití
  ZINC 240 alebo ZINC 720.
 • Výborná priľnavosť na všetkých druhoch kovov. 
 • Poskytuje ďalšiu ochranu voči korózii.
 • Ekonomický.
 • Môže byť premaľovaný väčšinou farieb a lakov.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T112001Zinc Guard500ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: aerosól
Zápach: charakteristický
Aplikačná teplota: 10 °C až 25 °C
Teplota vznietenia: -97 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 0,7 - 13 obj. %

Tlak pár (pri 20 °C): 4 hPa
Hustota: (pri 20 1C): 0,71 g/cm³ 
Obsah organických rozpúšťadiel: 90,3 %
Obsah pevných zložiek: 7,4 %

 • PRED POUŽITÍM PRETREPAŤ!
 • ZINC GUARD používajte pri izbovej teplote. Povrchy, ktoré majú byť ošetrené, musia byť očistené, odmastené a suché. Následne naneste na povrch rovnomernú vrstvu a nechajte vyschnúť.
 • PO POUŽITÍ: na vyčistenie trysky a prevenciu jej upchatiu - držte plechovku hore dnom a rozprašujte, kým sa neuvoľní iba plyn.
 • ZINC GUARD sa môže použiť napr. ako ochrana pred koróziou kovových a oceľových konštrukcií po zváraní, pri všeobecnej údržbe, v predajniach karosérií atď. Dokonale vhodný na vytvorenie lesklého pozinkovaného vzhľadu po zváraní a brúsení žiarovo pozinkovaných materiálov

Zinc Guard

ZINC GUARD vytvára hladký povrch s dobrým pokrytím a lesklým zinkovo-hliníkovým vzhľadom. Ponúka dodatočnú ochranu proti korózii pre všetky kovové povrchy. Jeho použitie je rýchle a jednoduché. Už po jedinej aplikácii sa vytvorí ochranný povlak z 99,5 % čistých častíc hliníka a zinku. Vďaka prísadám zo syntetickej živice jemné hliníkové a zinkové častice pevne priľnú k základnému materiálu. Po nanesení sa živica odparí a zanechá čistý zinkovo-hliníkový povlak.
ZINC GUARD má dobrú chemickú odolnosť a veľmi dobre drží na väčšine lakov, syntetických materiálov, železných a neželezných kovoch. ZINC GUARD vykazuje veľmi dobré elastické vlastnosti.

 • Poskytuje lesklý vzhľad vďaka časticiam zinku a hliníka.
 • Vhodný ako finálna vrstva po použití
  ZINC 240 alebo ZINC 720.
 • Výborná priľnavosť na všetkých druhoch kovov. 
 • Poskytuje ďalšiu ochranu voči korózii.
 • Ekonomický.
 • Môže byť premaľovaný väčšinou farieb a lakov.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T112001Zinc Guard500ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: aerosól
Zápach: charakteristický
Aplikačná teplota: 10 °C až 25 °C
Teplota vznietenia: -97 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 0,7 - 13 obj. %

Tlak pár (pri 20 °C): 4 hPa
Hustota: (pri 20 1C): 0,71 g/cm³ 
Obsah organických rozpúšťadiel: 90,3 %
Obsah pevných zložiek: 7,4 %

 • PRED POUŽITÍM PRETREPAŤ!
 • ZINC GUARD používajte pri izbovej teplote. Povrchy, ktoré majú byť ošetrené, musia byť očistené, odmastené a suché. Následne naneste na povrch rovnomernú vrstvu a nechajte vyschnúť.
 • PO POUŽITÍ: na vyčistenie trysky a prevenciu jej upchatiu - držte plechovku hore dnom a rozprašujte, kým sa neuvoľní iba plyn.
 • ZINC GUARD sa môže použiť napr. ako ochrana pred koróziou kovových a oceľových konštrukcií po zváraní, pri všeobecnej údržbe, v predajniach karosérií atď. Dokonale vhodný na vytvorenie lesklého pozinkovaného vzhľadu po zváraní a brúsení žiarovo pozinkovaných materiálov