Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Techno Stick

TECHNO STICK je opravná tyčinka z epoxidových
živíc, ktorá vypĺňa trhliny a diery. Vzhľadom
k rôznym typom ako HLINÍK, MEĎ, DREVO, VODA
a OCEĽ/KOV sa môže použiť v priemyslelných
odvetviach, automobilovom priemysle, stavebníctve a dokonca aj v domácnosti.
TECHNO STICK sa používa pre opravy priamo
na mieste vzniknutého problému a pri havarijných
opravách.
S TECHNO STICK sa pracuje ako s modelovacou
hmotou, jednoduché spracovanie každým užívateľom.
 

 • Meď, voda, oceľ a kov:
  Vypĺňa trhliny a diery.
  Odoláva teplotám až do 180°C, krátkodobo až do 300°C.
  Používa sa na opravy priamo na mieste.
  Jednoduché použitie.
  Môže sa premaľovať a pieskovať.
   
 • Hliník:
  Vypĺňa trhliny a diery.
  Tvrdá ako kov.
  Používa sa na opravy priamo na mieste.
  Môže sa mechanicky spracovávať.
  Jednoduché použitie.
   
 • Drevo:
  Vypĺňa trhliny a diery.
  Odoláva teplotám až do 180°C, krátkodobo až do 300°C.
  Používa sa na opravy priamo na mieste.
  Užitočná pre opravy drevených výrobkov (napr.: dosiek, nábytku, drevených podláh).
Číslo produktuNázov produktuObsah
T638001Techno Stick ocel/kov56 g
T638002Techno Stick hliník56 g
T638003Techno Stick voda56 g
T638004Techno Stick med56 g
T638005Techno Stick drevo56 g

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

TECHNO STICK OCEĽ/KOV/HLINÍK/VODA/MEĎ
Forma: pasta
Farba: rôzne farby
Vôňa: charakteristická
Teplota vzplanutia: > 200°C
Relatívna hustota: 1,85 g/cm³
Doba vytvrdzovania: 8-12 minút
Plná pevnosť: 24 hodín
Pracovná teplota: 10°C až 30°C
Zmiešavací pomer: 1:1
Vyplňovanie medzier: 15 mm
Zmršťovanie: 0,05%
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.

TECHNO STICK DREVO
Forma: pasta
Farba: rôzne farby
Vôňa: charakteristická
Teplota vzplanutia: > 100°C
Relatívna hustota: 1,9-2,09 g/cm³
Doba vytvrdzovania: 8-12 minút
Plná pevnosť: 24 hodín

Pracovná teplota: 10°C až 30°C
Zmiešavací pomer: 1:1
Vyplňovanie medzier: 15 mm
Zmršťovanie: 0,05%
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.

 • APLIKÁCIA:
  VODA, MEĎ, DREVO, OCEĽ/KOV: Očistite ošetrovaný povrch od prachu, hrdze, olejov a mazív a osušte. Ak je ošetrovaný povrch hladký, zdrsnite ho brúsnym papierom pre lepšie priľnutie. Pri práci používajte ochranné okuliare a rukavice. Odrežte požadované množstvo TECHNO STICK-u. Vymieste tmel na homogénnu hmotu a ihneď použite túto zmes na povrch, ktorý chcete spojiť. Použite tlak na ošetrované miesto, až kým hmota nevytvrdne.
  HLINÍK: Časti, ktoré chceme opravovať, musia byť zbavené oleja, mazív a musia byť čisté. Zdrsnenie zvyšuje pevnosť väzby. Odrežte požadované množstvo TECHNO STICK-u a mieste približne 2 minúty, kým sa hmota sfarbí a začne byť teplá. Tak použite TECHNO STICK na opravované miesto a sformujte ho. Ďalšie mechanické opracovanie sa môže vykonávať opäť po 20 minútach. Úplné vytvrdnutie dosiahnete po 24 hodinách. S výrobkom nepracujte, ak je teplota prostredia pod 5°C.
 • POUŽITIE:
  HLINÍK: Na opravu nesprávne vyvŕtaných dier vrtov, v rúrkach, dutinách a všetkých trhlín v kove, dreve a plaste. Po krátkom čase je možné opätovne mechanicky opracovávať. Ošetrené časti možno následne brúsiť, frézovať, vŕtať a premaľovať.
  DREVO: Užitočná na opravu drevených výrobkov ako sú drevené a drevotrieskové dosky, nábytok, preglejky, drevené podlahy a ďalšie výrobky z dreva.
  VODA, MEĎ, OCEĽ a KOV: slúžia na opravu v priemysle, dielňach, lodnom a automobilovom priemysle, stavebníctve a aj v domácnosti.
  TECHNO STICK OCEĽ/KOV má po vytvrdnutí výbornú opracovateľnosť ako je vŕtanie, rezanie závitov, sústruženie, frézovanie atď. Následne sa môže premaľovať a pieskovať.

Techno Stick

TECHNO STICK je opravná tyčinka z epoxidových
živíc, ktorá vypĺňa trhliny a diery. Vzhľadom
k rôznym typom ako HLINÍK, MEĎ, DREVO, VODA
a OCEĽ/KOV sa môže použiť v priemyslelných
odvetviach, automobilovom priemysle, stavebníctve a dokonca aj v domácnosti.
TECHNO STICK sa používa pre opravy priamo
na mieste vzniknutého problému a pri havarijných
opravách.
S TECHNO STICK sa pracuje ako s modelovacou
hmotou, jednoduché spracovanie každým užívateľom.
 

 • Meď, voda, oceľ a kov:
  Vypĺňa trhliny a diery.
  Odoláva teplotám až do 180°C, krátkodobo až do 300°C.
  Používa sa na opravy priamo na mieste.
  Jednoduché použitie.
  Môže sa premaľovať a pieskovať.
   
 • Hliník:
  Vypĺňa trhliny a diery.
  Tvrdá ako kov.
  Používa sa na opravy priamo na mieste.
  Môže sa mechanicky spracovávať.
  Jednoduché použitie.
   
 • Drevo:
  Vypĺňa trhliny a diery.
  Odoláva teplotám až do 180°C, krátkodobo až do 300°C.
  Používa sa na opravy priamo na mieste.
  Užitočná pre opravy drevených výrobkov (napr.: dosiek, nábytku, drevených podláh).
Číslo produktuNázov produktuObsah
T638001Techno Stick ocel/kov56 g
T638002Techno Stick hliník56 g
T638003Techno Stick voda56 g
T638004Techno Stick med56 g
T638005Techno Stick drevo56 g

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

TECHNO STICK OCEĽ/KOV/HLINÍK/VODA/MEĎ
Forma: pasta
Farba: rôzne farby
Vôňa: charakteristická
Teplota vzplanutia: > 200°C
Relatívna hustota: 1,85 g/cm³
Doba vytvrdzovania: 8-12 minút
Plná pevnosť: 24 hodín
Pracovná teplota: 10°C až 30°C
Zmiešavací pomer: 1:1
Vyplňovanie medzier: 15 mm
Zmršťovanie: 0,05%
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.

TECHNO STICK DREVO
Forma: pasta
Farba: rôzne farby
Vôňa: charakteristická
Teplota vzplanutia: > 100°C
Relatívna hustota: 1,9-2,09 g/cm³
Doba vytvrdzovania: 8-12 minút
Plná pevnosť: 24 hodín

Pracovná teplota: 10°C až 30°C
Zmiešavací pomer: 1:1
Vyplňovanie medzier: 15 mm
Zmršťovanie: 0,05%
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.

 • APLIKÁCIA:
  VODA, MEĎ, DREVO, OCEĽ/KOV: Očistite ošetrovaný povrch od prachu, hrdze, olejov a mazív a osušte. Ak je ošetrovaný povrch hladký, zdrsnite ho brúsnym papierom pre lepšie priľnutie. Pri práci používajte ochranné okuliare a rukavice. Odrežte požadované množstvo TECHNO STICK-u. Vymieste tmel na homogénnu hmotu a ihneď použite túto zmes na povrch, ktorý chcete spojiť. Použite tlak na ošetrované miesto, až kým hmota nevytvrdne.
  HLINÍK: Časti, ktoré chceme opravovať, musia byť zbavené oleja, mazív a musia byť čisté. Zdrsnenie zvyšuje pevnosť väzby. Odrežte požadované množstvo TECHNO STICK-u a mieste približne 2 minúty, kým sa hmota sfarbí a začne byť teplá. Tak použite TECHNO STICK na opravované miesto a sformujte ho. Ďalšie mechanické opracovanie sa môže vykonávať opäť po 20 minútach. Úplné vytvrdnutie dosiahnete po 24 hodinách. S výrobkom nepracujte, ak je teplota prostredia pod 5°C.
 • POUŽITIE:
  HLINÍK: Na opravu nesprávne vyvŕtaných dier vrtov, v rúrkach, dutinách a všetkých trhlín v kove, dreve a plaste. Po krátkom čase je možné opätovne mechanicky opracovávať. Ošetrené časti možno následne brúsiť, frézovať, vŕtať a premaľovať.
  DREVO: Užitočná na opravu drevených výrobkov ako sú drevené a drevotrieskové dosky, nábytok, preglejky, drevené podlahy a ďalšie výrobky z dreva.
  VODA, MEĎ, OCEĽ a KOV: slúžia na opravu v priemysle, dielňach, lodnom a automobilovom priemysle, stavebníctve a aj v domácnosti.
  TECHNO STICK OCEĽ/KOV má po vytvrdnutí výbornú opracovateľnosť ako je vŕtanie, rezanie závitov, sústruženie, frézovanie atď. Následne sa môže premaľovať a pieskovať.