Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Techno Solv Eco

TECHNO SOLV ECO je rozpúšťadlo, ktoré neobsahuje žiadne chlórované uhľovodíky a žiadne aromáty. Spĺňa požiadavky nových predpisov ohľadom bezpečnosti na pracovisku.
TECHNO SOLV ECO je produkt so zložkou rastlinného pôvodu, ktorá sa používa na šetrné odmasťovanie, čistenie a odstraňovanie olejov, tukov, voskov, tlačiarenských farieb a nápisov po fixkách.
Po použití zanecháva príjemnú vôňu. Je preto vhodný ako na čistenie, tak aj na odmasťovanie povrchov.

 • Vysoko koncentrované rozpúšťadlo.
 • Ideálne pre čistenie, odmasťovanie a odstraňovanie tmelov a lepidiel.
 • Zmes s rastlinnou zložkou.
 • Ľahko biologicky odbúrateľné.
 • Nahrádza nebezpečné látky.
 • Bez obsahu chlórovaných uhľovodíkov a aromátov.
 • Má príjemnú vôňu.
 • Ekonomické použitie.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T110102Adapter na TSE Trigger1 ks
T110232TECHNO SOLV ECO1l
T110233TECHNO SOLV ECO5l
Y875000Trigger Basic1 ks

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: kvapalina
Farba: bezfarebná
Hustota: 0,81 g/cm3
Bod vznietenia: 23 °C - < 60 °C
Prchavé organické látky (VOC): 100 %

Biologická odbúrateľnosť: ľahko biologicky odbúrateľné (OECD301F)
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov.

 • Je ideálny pre strojárenský priemysel, obchody so strojmi a náradím, tlačiarne, firmy a obce.
 • Odmasťovanie povrchov:
  Tento výrobok dokonale nahradí látky ako trichlóretylén, perchlór a iné rozpúšťadlá na báze chlorovaných uhľovodíkov.
 • Je však potrebné vziať na vedomie, že doba schnutia je u výrobku TEHCNO SOLV ECO dlhšia než u iných výrobkov z dôvodu pomalšieho odparovania.
 • TECHNO SOLV ECO je ideálne riešenie na odstránenie nápisov, nálepiek, plagátov a reklám nalepených neoprávnene na autobusových staniciach, výkladoch obchodov, stenách koncertných sál, dopravných prostriedkoch, elektrotransformátoroch a elektrických skriniach, telefónnych automatoch, v nákupných centrách, na vysokých školách a pod.
 • Je vynikajúci na odstránenie zvyškov lepidiel
  po nálepkách, hnedých a priehľadných lepiacich pások, penových pások, dvojvrstvových pások, pások na potrubia, kobercových pások, montážnych pások, atď.
 • LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Techno Solv Eco

TECHNO SOLV ECO je rozpúšťadlo, ktoré neobsahuje žiadne chlórované uhľovodíky a žiadne aromáty. Spĺňa požiadavky nových predpisov ohľadom bezpečnosti na pracovisku.
TECHNO SOLV ECO je produkt so zložkou rastlinného pôvodu, ktorá sa používa na šetrné odmasťovanie, čistenie a odstraňovanie olejov, tukov, voskov, tlačiarenských farieb a nápisov po fixkách.
Po použití zanecháva príjemnú vôňu. Je preto vhodný ako na čistenie, tak aj na odmasťovanie povrchov.

 • Vysoko koncentrované rozpúšťadlo.
 • Ideálne pre čistenie, odmasťovanie a odstraňovanie tmelov a lepidiel.
 • Zmes s rastlinnou zložkou.
 • Ľahko biologicky odbúrateľné.
 • Nahrádza nebezpečné látky.
 • Bez obsahu chlórovaných uhľovodíkov a aromátov.
 • Má príjemnú vôňu.
 • Ekonomické použitie.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T110102Adapter na TSE Trigger1 ks
T110232TECHNO SOLV ECO1l
T110233TECHNO SOLV ECO5l
Y875000Trigger Basic1 ks

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: kvapalina
Farba: bezfarebná
Hustota: 0,81 g/cm3
Bod vznietenia: 23 °C - < 60 °C
Prchavé organické látky (VOC): 100 %

Biologická odbúrateľnosť: ľahko biologicky odbúrateľné (OECD301F)
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov.

 • Je ideálny pre strojárenský priemysel, obchody so strojmi a náradím, tlačiarne, firmy a obce.
 • Odmasťovanie povrchov:
  Tento výrobok dokonale nahradí látky ako trichlóretylén, perchlór a iné rozpúšťadlá na báze chlorovaných uhľovodíkov.
 • Je však potrebné vziať na vedomie, že doba schnutia je u výrobku TEHCNO SOLV ECO dlhšia než u iných výrobkov z dôvodu pomalšieho odparovania.
 • TECHNO SOLV ECO je ideálne riešenie na odstránenie nápisov, nálepiek, plagátov a reklám nalepených neoprávnene na autobusových staniciach, výkladoch obchodov, stenách koncertných sál, dopravných prostriedkoch, elektrotransformátoroch a elektrických skriniach, telefónnych automatoch, v nákupných centrách, na vysokých školách a pod.
 • Je vynikajúci na odstránenie zvyškov lepidiel
  po nálepkách, hnedých a priehľadných lepiacich pások, penových pások, dvojvrstvových pások, pások na potrubia, kobercových pások, montážnych pások, atď.
 • LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!