Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Seal Tech 55

SEAL TECH 55 je lepidlo na báze MS polymérov.
Je špeciálne vytvorené pre lepenie skla a okien,
pre opravné práce u inštalatérov a na lepenie
kameňa a mramoru.
SEAL TECH 55 je bez zápachu a môže sa používať
v interiéri aj exteriéri.                       Dá sa aplikovať aj vo veľmi tenkých vrstvách.
Spoľahlivo sa dá nanášať do veľmi tenkých vrstiev alebo prekrývane (aj keď je vrstva už vytvrdnutá) do vrstvy hrúbky 15-20 mm. Môže sa premaľovať alebo prelakovať, a to aj v mokrom (nevytvrdnutom) stave.

 • Ideálne lepidlo pre:
  okná a sklá
  inštalatérov a údržbárov
  lepenie kameňa a mramoru
 • môže byť aplikovaný na suché, ale aj
  na mokré povrchy
 • vysoká pevnosť v ťahu
 • dá sa ľahko prefarbiť alebo prelakovať
 • neobsahuje žiadne: izokyanáty, rozpúšťadlá, ani silikóny
 • rýchlo vytvrdzuje
 • odolný voči UV-žiareniu
 • odolný voči slanej vode
 • odolný voči chlórovaným rozpúšťadlám (max 9%)
 • obsahuje spomaľovač horenia, trieda B2
 • odolný voči plesniam, zabraňuje ich rastu
Číslo produktuNázov produktuObsah
T569101SEAL TECH 55 čierny290 ml
T569201SEAL TECH 55 biely290 ml
T569601SEAL TECH 55 transparentný290 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Materiál: MS polymér
Vôňa: charakteristická
Farba: čierna, biela, transparentná
Tvrdosť: 53 Shore A
Teplota varu: < 34°C
Bod vzplanutia: 180 °C
Hustota : 1652,7 kg/m³ 
Relatívna hustota: 1,653
Kinematická viskozita (pri 40 °C):  > 20,5 cSt 
Teplota samovznietenia:≈ 420 °C 
Tlak pár (pri 20 °C): 100 Pa
Tlak pár (pri 50 °C): 0,51 kPa

Teplota pri spracovaní: 5 °C do 40 °C 
Teplotná odolnosť: -40 °C až 90 °C 
Vytvrdzovanie: 3-4 mm za 24 hodín 
Predĺženie pri pretrhnutí: 350 % 
Viskozita: 900 mPa.s
Pevnosť v ťahu: 2,3 N/mm² 
Skladovateľnosť:
- v dobre uzavretom pôvodnom balení
- uložené na chladnom a suchom mieste
- pri teplote 5 °C až 25 °C:
do 12 mesiacov od dátumu vystavenia faktúry

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • Pred lepením očistite lepené povrchy
  od prachu a mastnoty. Použite na to výrobok SAFE CLEAN alebo MEGA FOAM. V prípade, že potrebujete dosiahnuť hladký povrch, nastriekajte na lepidlo SAFE CLEAN a uhlaďte pomocou prstov alebo špachtle.
 • Okná, dvere a fasády: pre tesnenie hliníka, skla, plastov, dreva, plechov, parapetov, a to aj v kombinácii; tesnenie skla v syntetických a hliníkových profiloch; vytesnenie hliníkových rohov; tesnenie hliníkových vodiacich líšt na stavebných materiáloch (kameň, betón, mramor, ...); tesnenie dverových profilov z hliníka, plastu, dreva na stenu alebo na stavebný materiál; upevnenie a utesnenie železných a neželezných platní pri osádzaní okien.
 • Inštalatéri a údržbári: tesnenie PVC a kovových rúrok a potrubí, použiteľný aj na pozinkované rúry; tesnenie sanitárnych dielov a sprchových kútov (ideálny, pretože je bez zápachu a môže byť aplikovaný na mokrý povrch); tesnenie umývadiel (má protihubové a baktericídne vlastnosti). 
 • Prírodný kameň a mramor: tesnenie a lepenie týchto materiálov na steny; lepenie písmen, tabuliek a rôznych znakov na mramor; lepenie a utesnenie skla a zrkadla (SEAL TECH 55 nepoškodzuje strieborný film na zrkadle); vhodný na lepenie belgického modrého kameňa a žuly (nezanecháva žiadne škvrny); ideálny ako tesnenie medzi mramorom a kovom. Dá sa ľahko premaľovať a prelakovať, a to aj akrylátovým disperzným lakom.

Seal Tech 55

SEAL TECH 55 je lepidlo na báze MS polymérov.
Je špeciálne vytvorené pre lepenie skla a okien,
pre opravné práce u inštalatérov a na lepenie
kameňa a mramoru.
SEAL TECH 55 je bez zápachu a môže sa používať
v interiéri aj exteriéri.                       Dá sa aplikovať aj vo veľmi tenkých vrstvách.
Spoľahlivo sa dá nanášať do veľmi tenkých vrstiev alebo prekrývane (aj keď je vrstva už vytvrdnutá) do vrstvy hrúbky 15-20 mm. Môže sa premaľovať alebo prelakovať, a to aj v mokrom (nevytvrdnutom) stave.

 • Ideálne lepidlo pre:
  okná a sklá
  inštalatérov a údržbárov
  lepenie kameňa a mramoru
 • môže byť aplikovaný na suché, ale aj
  na mokré povrchy
 • vysoká pevnosť v ťahu
 • dá sa ľahko prefarbiť alebo prelakovať
 • neobsahuje žiadne: izokyanáty, rozpúšťadlá, ani silikóny
 • rýchlo vytvrdzuje
 • odolný voči UV-žiareniu
 • odolný voči slanej vode
 • odolný voči chlórovaným rozpúšťadlám (max 9%)
 • obsahuje spomaľovač horenia, trieda B2
 • odolný voči plesniam, zabraňuje ich rastu
Číslo produktuNázov produktuObsah
T569101SEAL TECH 55 čierny290 ml
T569201SEAL TECH 55 biely290 ml
T569601SEAL TECH 55 transparentný290 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Materiál: MS polymér
Vôňa: charakteristická
Farba: čierna, biela, transparentná
Tvrdosť: 53 Shore A
Teplota varu: < 34°C
Bod vzplanutia: 180 °C
Hustota : 1652,7 kg/m³ 
Relatívna hustota: 1,653
Kinematická viskozita (pri 40 °C):  > 20,5 cSt 
Teplota samovznietenia:≈ 420 °C 
Tlak pár (pri 20 °C): 100 Pa
Tlak pár (pri 50 °C): 0,51 kPa

Teplota pri spracovaní: 5 °C do 40 °C 
Teplotná odolnosť: -40 °C až 90 °C 
Vytvrdzovanie: 3-4 mm za 24 hodín 
Predĺženie pri pretrhnutí: 350 % 
Viskozita: 900 mPa.s
Pevnosť v ťahu: 2,3 N/mm² 
Skladovateľnosť:
- v dobre uzavretom pôvodnom balení
- uložené na chladnom a suchom mieste
- pri teplote 5 °C až 25 °C:
do 12 mesiacov od dátumu vystavenia faktúry

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • Pred lepením očistite lepené povrchy
  od prachu a mastnoty. Použite na to výrobok SAFE CLEAN alebo MEGA FOAM. V prípade, že potrebujete dosiahnuť hladký povrch, nastriekajte na lepidlo SAFE CLEAN a uhlaďte pomocou prstov alebo špachtle.
 • Okná, dvere a fasády: pre tesnenie hliníka, skla, plastov, dreva, plechov, parapetov, a to aj v kombinácii; tesnenie skla v syntetických a hliníkových profiloch; vytesnenie hliníkových rohov; tesnenie hliníkových vodiacich líšt na stavebných materiáloch (kameň, betón, mramor, ...); tesnenie dverových profilov z hliníka, plastu, dreva na stenu alebo na stavebný materiál; upevnenie a utesnenie železných a neželezných platní pri osádzaní okien.
 • Inštalatéri a údržbári: tesnenie PVC a kovových rúrok a potrubí, použiteľný aj na pozinkované rúry; tesnenie sanitárnych dielov a sprchových kútov (ideálny, pretože je bez zápachu a môže byť aplikovaný na mokrý povrch); tesnenie umývadiel (má protihubové a baktericídne vlastnosti). 
 • Prírodný kameň a mramor: tesnenie a lepenie týchto materiálov na steny; lepenie písmen, tabuliek a rôznych znakov na mramor; lepenie a utesnenie skla a zrkadla (SEAL TECH 55 nepoškodzuje strieborný film na zrkadle); vhodný na lepenie belgického modrého kameňa a žuly (nezanecháva žiadne škvrny); ideálny ako tesnenie medzi mramorom a kovom. Dá sa ľahko premaľovať a prelakovať, a to aj akrylátovým disperzným lakom.