Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Seal Flex HT red

SEAL FLEX HT ČERVENÝ je modifikovaný tesniaci prostriedok na báze acetoxy RTV silikónu, ktorý je bez zápachu. Tento silikón nespôsobujúci koróziu s vynikajúcimi lepiacimi vlastnosťami je možné používať pre širokú škálu materiálov a predovšetkým tam, kde nie je prípustná žiadna zmena farby alebo korózia chúlostivých materiálov. SEAL FLEX HT ČERVENÝ vytvára silnú, tuhú, ohybnú a odolnú kaučukovitú gumu s vynikajúcou odolnosťou voči chemikáliám a vysokej teplote, ktorá si udržiava svoju pružnosť pri nízkych teplotách a stabilitu pri vysokých teplotách. SEAL FLEX HT ČERVENÝ môžete nanášať priamo, bez použitia ďalších nástrojov

 • Ideálne tesnenie bez plesní.
 • Použiteľné za niekoľko minút.
 • Znižuje zásoby vopred vytvorených tesnení.
 • Nespôsobuje koróziu.
 • Okamžité výsledky.
 • Vypĺňa nerovnosti.
 • Vysoká chemická odolnosť.
 • Odolnosť voči vysokému tlaku a UV žiareniu.
 • Teplotná odolnosť -60 °C až 300 °C, krátkodobo 330 °C.
 • Vysoká lepiaca sila.
 • Vyvinuté pre aplikácie na vysoko výkonné motory.
 • Jednoducho odstrániteľné.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T571701Seal Flex HT červený200 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: pasta
Chemická báza: acetoxy RTV silikón
Farba: červená
Zápach: charakteristický
Hustota (pri 20 °C): 1,04 g/ cm³
Čas potrebný na zaschnutie (na dotyk): 10 minút
Proces tvrdnutia: ~4 mm/24 h pri 50 %r.v.
Tvrdosť (Shore A): 25
Medza pevnosti: 1,8 Mpa
Pevnosť v šmyku (Al, 1 mm): 2,0 Mpa
Modul pružnosti (100 %): 0,52 Mpa
Predĺženie pri pretrhnutí: 500 %
Zotavenie po deformácii: 98 %
Teplotná odolnosť: -60 °C až 270 °C, krátkodobo 300 °C
Dielektrická pevnosť: 20 kv/mm (ASTM D 419)
Dielektrická konštanta: 3 pri 1 Mhz (ASTM D 150)
Dielektrický disipačný faktor: 3x10-3 at 1 Mhz (ASTM D150)
Objemový odpor: 2x1015 OHM cm (ASTM D 257)
Tepelná vodivosť: 315 cal/sec./cm², °C/cm
Skladujte v pôvodnom, uzatvorenom balení
na chladnom a suchom mieste.
Optimálna skladovacia teplota: 8 °C až 23 °C.
Trvanlivosť: 2 roky v kovovej tube.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov.

 • SEAL FLEX HT ČERVENÝ je vyvinutý na tesniace a izolačné použitia v rozmanitých priemyselných oblastiach, vrátane kovových a sklenených konštrukcií, automobilovej výroby, námorníctva, strojárstva, skrutkových závitov, obrábacích strojov, údržby, spojov, prieduchov, prívodových a vývodných potrubí, kompresorov, čerpadiel, turbín, elektrických zariadení a elektroniky, letectva a spotrebných výrobkov.
 • Izolácia a ochrana motorových a elektrických schránok voči vlhkosti
 • zatesnenie únikov vody na koncových svetlách a spojoch karosérií 
 • SEAL FLEX HT ČERVENÝ dokáže spojiť: kovy a rozličné zliatiny, sklo, keramiku a viacero druhov syntetických materiálov
 • SEAL FLEX HT ČERVENÝ je odolný voči: slabým kyselinám (do 20%), glykolu, HCFC (freón 31), butánu, olejom, mastnote, mazivám, benzínu, petroleju, prevodovým a brzdovým kvapalinám, vode, pare, nemrznúcim zmesiam, palivovému oleju, alkáliám a fyziologickým roztokom.
 • Na dosiahnutie optimálnej priľnavosti by povrchy mali byť zbavené hrdze, oleja/mastnoty alebo prachu. Preto odporúčame daný povrch očistiť pomocou výrobku FAST CLEAN alebo SAFE CLEAN.
 • Pred použitím odporúčame vyskúšať SEAL FLEX HT ČERVENÝ na podklade.

Seal Flex HT red

SEAL FLEX HT ČERVENÝ je modifikovaný tesniaci prostriedok na báze acetoxy RTV silikónu, ktorý je bez zápachu. Tento silikón nespôsobujúci koróziu s vynikajúcimi lepiacimi vlastnosťami je možné používať pre širokú škálu materiálov a predovšetkým tam, kde nie je prípustná žiadna zmena farby alebo korózia chúlostivých materiálov. SEAL FLEX HT ČERVENÝ vytvára silnú, tuhú, ohybnú a odolnú kaučukovitú gumu s vynikajúcou odolnosťou voči chemikáliám a vysokej teplote, ktorá si udržiava svoju pružnosť pri nízkych teplotách a stabilitu pri vysokých teplotách. SEAL FLEX HT ČERVENÝ môžete nanášať priamo, bez použitia ďalších nástrojov

 • Ideálne tesnenie bez plesní.
 • Použiteľné za niekoľko minút.
 • Znižuje zásoby vopred vytvorených tesnení.
 • Nespôsobuje koróziu.
 • Okamžité výsledky.
 • Vypĺňa nerovnosti.
 • Vysoká chemická odolnosť.
 • Odolnosť voči vysokému tlaku a UV žiareniu.
 • Teplotná odolnosť -60 °C až 300 °C, krátkodobo 330 °C.
 • Vysoká lepiaca sila.
 • Vyvinuté pre aplikácie na vysoko výkonné motory.
 • Jednoducho odstrániteľné.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T571701Seal Flex HT červený200 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: pasta
Chemická báza: acetoxy RTV silikón
Farba: červená
Zápach: charakteristický
Hustota (pri 20 °C): 1,04 g/ cm³
Čas potrebný na zaschnutie (na dotyk): 10 minút
Proces tvrdnutia: ~4 mm/24 h pri 50 %r.v.
Tvrdosť (Shore A): 25
Medza pevnosti: 1,8 Mpa
Pevnosť v šmyku (Al, 1 mm): 2,0 Mpa
Modul pružnosti (100 %): 0,52 Mpa
Predĺženie pri pretrhnutí: 500 %
Zotavenie po deformácii: 98 %
Teplotná odolnosť: -60 °C až 270 °C, krátkodobo 300 °C
Dielektrická pevnosť: 20 kv/mm (ASTM D 419)
Dielektrická konštanta: 3 pri 1 Mhz (ASTM D 150)
Dielektrický disipačný faktor: 3x10-3 at 1 Mhz (ASTM D150)
Objemový odpor: 2x1015 OHM cm (ASTM D 257)
Tepelná vodivosť: 315 cal/sec./cm², °C/cm
Skladujte v pôvodnom, uzatvorenom balení
na chladnom a suchom mieste.
Optimálna skladovacia teplota: 8 °C až 23 °C.
Trvanlivosť: 2 roky v kovovej tube.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov.

 • SEAL FLEX HT ČERVENÝ je vyvinutý na tesniace a izolačné použitia v rozmanitých priemyselných oblastiach, vrátane kovových a sklenených konštrukcií, automobilovej výroby, námorníctva, strojárstva, skrutkových závitov, obrábacích strojov, údržby, spojov, prieduchov, prívodových a vývodných potrubí, kompresorov, čerpadiel, turbín, elektrických zariadení a elektroniky, letectva a spotrebných výrobkov.
 • Izolácia a ochrana motorových a elektrických schránok voči vlhkosti
 • zatesnenie únikov vody na koncových svetlách a spojoch karosérií 
 • SEAL FLEX HT ČERVENÝ dokáže spojiť: kovy a rozličné zliatiny, sklo, keramiku a viacero druhov syntetických materiálov
 • SEAL FLEX HT ČERVENÝ je odolný voči: slabým kyselinám (do 20%), glykolu, HCFC (freón 31), butánu, olejom, mastnote, mazivám, benzínu, petroleju, prevodovým a brzdovým kvapalinám, vode, pare, nemrznúcim zmesiam, palivovému oleju, alkáliám a fyziologickým roztokom.
 • Na dosiahnutie optimálnej priľnavosti by povrchy mali byť zbavené hrdze, oleja/mastnoty alebo prachu. Preto odporúčame daný povrch očistiť pomocou výrobku FAST CLEAN alebo SAFE CLEAN.
 • Pred použitím odporúčame vyskúšať SEAL FLEX HT ČERVENÝ na podklade.