Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Seal Flex HT red

SEAL FLEX HT ČERVENÝ je modifikovaný tesniaci prostriedok na báze oxímovo neutrálneho tvrdidla, ktoré je v zásade bez zápachu. Tento silikón nespôsobujúci koróziu s vynikajúcimi lepiacimi vlastnosťami je možné používať pre širokú škálu materiálov a predovšetkým tam, kde nie je prípustná žiadna zmena farby alebo korózia chúlostivých materiálov.  SEAL FLEX HT ČERVENÝ vytvára silnú, tuhú, ohybnú a odolnú kaučukovitú gumu s vynikajúcou odolnosťou voči chemikáliam a vysokej teplote, ktorá si udržiava svoju pružnosť pri nízkych teplotách a stabilitu pri vysokých teplotách.
SEAL FLEX HT môžete nanášať priamo z tlakovej plechovky bez použitia ďalších nástrojov.
 

 • Ideálne tesnenie bez plesní
 • Použiteľné za niekoľko minút
 • Znižuje zásoby vopred vytvorených tesnení
 • Nespôsobuje koróziu
 • Okamžité výsledky
 • Vypĺňa nerovnosti
 • Vysoká chemická odolnosť
 • Odolnosť voči vysokému tlaku
  a UV žiareniu
 • Odolnosť voči vysokým teplotám
  (až do +370°C)
 • Vysoká lepiaca sila
 • Vyvinuté pre aplikácie na vysoko výkonné motory
 • Jednoducho odstrániteľné
Číslo produktuNázov produktuObsah
T571701Seal Flex HT cervený200 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

V tekutom stave:
Chemická báza: modifikovaný oxímový silikón
Skupenstvo: červená tixotropná tmelová hmota
Hustota: 1,24 g/ cm³
Prietlačná rýchlosť (pri 25°C, 6 bar, otvor: 3,2 mm): > 1000g/min

V stvrdnutom stave:
Pevnosť v ťahu (EN 1465): 2,0 N/mm²
Tvárnosť (ASTM-D-412): 300%
Tvrdosť (Shore A) (ASTM-D-676): 40
Zosychanie: < 3%
Čas potrebný na zaschnutie (ASTM-D-4678):
7 minút
Proces tvrdnutia: ~2mm / 24h pri 50%rF
Suchý povrch (ASTM-D-4678): po 40 minútach

Teplotný rozsah: -60°C až +315°C

Krátkodobo až +370°C
Tepelná vodivosť (ASTM D-2214/70):
0,002 Jcm⁻¹ s⁻¹ K⁻¹
Koeficient ťažnosti (ASTN EB-31): 20 x 10⁻⁵ K⁻¹
Permitivita pri 1 MHz (ASTM D-150): 2,8
Stratový činiteľ pri 1 MHz (ASTM D-150): 0,002
Prierazné napätie (ASTM D-149): 16kV/mm
Merný elektrický odpor (ASTM D-257): 10¹⁵ Ω
Skadujte v pôvodnom, uzatvorenom balení
na chladnom a suchom mieste.
Optimálna skladovacia teplota: +8°C až +23°C.
Trvanlivosť: 1 rok v zásobníku, 2 roky v kovovej tube alebo plechovke.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa Karty bezpečnostných údajov.
 

 • SEAL FLEX HT je vyvinutý na tesniace
  a izolačné použitia v rozmanitých priemyselných oblastiach, vrátane kovových
  a sklenených konštrukcií, automobilovej výroby, námorníctva, strojárstva, skrutkových závitov, obrábacích strojov, údržby, spojov, prieduchov, prívodových a vývodných potrubí, kompresorov, čerpadiel, turbín, elektrických zariadení a elektroniky, letectva
  a spotrebných výrobkov.
 • SEAL FLEX HT RED dokáže spojiť: kovy
  a rozličné zliatiny, sklo, keramiku a viacero druhov syntetických materiálov.
 • Izolácia a ochrana elektrických kontaktov
  na zásuvkách ťažných hákov voči vlhkosti
 • Vhodné na zatesnenie spojov medzi plechmi
 • SEAL FLEX HT RED bráni korózii antén, poplašných systémov, konštrukcií z oceľových platní, atď.
 • SEAL FLEX HT RED je odolný voči: slabým kyselinám (do 20%), glykolu, HCFC (freón 31), butánu, olejom, mastnote, mazivám, benzínu, petroleju, prevodovým a brzdovým kvapalinám, vode, pare, nemrznúcim zmesiam, palivovému oleju, alkáliám
  a fyziologickým roztokom.
 • Na dosiahnutie optimálnej priľnavosti by povrchy mali byť zbavené hrdze, oleja/mastnoty alebo prachu. Preto odporúčame daný povrch očistiť.
 • Pred použitím odporúčame vyskúšať SEAL FLEX HT na substráte

Seal Flex HT red

SEAL FLEX HT ČERVENÝ je modifikovaný tesniaci prostriedok na báze oxímovo neutrálneho tvrdidla, ktoré je v zásade bez zápachu. Tento silikón nespôsobujúci koróziu s vynikajúcimi lepiacimi vlastnosťami je možné používať pre širokú škálu materiálov a predovšetkým tam, kde nie je prípustná žiadna zmena farby alebo korózia chúlostivých materiálov.  SEAL FLEX HT ČERVENÝ vytvára silnú, tuhú, ohybnú a odolnú kaučukovitú gumu s vynikajúcou odolnosťou voči chemikáliam a vysokej teplote, ktorá si udržiava svoju pružnosť pri nízkych teplotách a stabilitu pri vysokých teplotách.
SEAL FLEX HT môžete nanášať priamo z tlakovej plechovky bez použitia ďalších nástrojov.
 

 • Ideálne tesnenie bez plesní
 • Použiteľné za niekoľko minút
 • Znižuje zásoby vopred vytvorených tesnení
 • Nespôsobuje koróziu
 • Okamžité výsledky
 • Vypĺňa nerovnosti
 • Vysoká chemická odolnosť
 • Odolnosť voči vysokému tlaku
  a UV žiareniu
 • Odolnosť voči vysokým teplotám
  (až do +370°C)
 • Vysoká lepiaca sila
 • Vyvinuté pre aplikácie na vysoko výkonné motory
 • Jednoducho odstrániteľné
Číslo produktuNázov produktuObsah
T571701Seal Flex HT cervený200 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

V tekutom stave:
Chemická báza: modifikovaný oxímový silikón
Skupenstvo: červená tixotropná tmelová hmota
Hustota: 1,24 g/ cm³
Prietlačná rýchlosť (pri 25°C, 6 bar, otvor: 3,2 mm): > 1000g/min

V stvrdnutom stave:
Pevnosť v ťahu (EN 1465): 2,0 N/mm²
Tvárnosť (ASTM-D-412): 300%
Tvrdosť (Shore A) (ASTM-D-676): 40
Zosychanie: < 3%
Čas potrebný na zaschnutie (ASTM-D-4678):
7 minút
Proces tvrdnutia: ~2mm / 24h pri 50%rF
Suchý povrch (ASTM-D-4678): po 40 minútach

Teplotný rozsah: -60°C až +315°C

Krátkodobo až +370°C
Tepelná vodivosť (ASTM D-2214/70):
0,002 Jcm⁻¹ s⁻¹ K⁻¹
Koeficient ťažnosti (ASTN EB-31): 20 x 10⁻⁵ K⁻¹
Permitivita pri 1 MHz (ASTM D-150): 2,8
Stratový činiteľ pri 1 MHz (ASTM D-150): 0,002
Prierazné napätie (ASTM D-149): 16kV/mm
Merný elektrický odpor (ASTM D-257): 10¹⁵ Ω
Skadujte v pôvodnom, uzatvorenom balení
na chladnom a suchom mieste.
Optimálna skladovacia teplota: +8°C až +23°C.
Trvanlivosť: 1 rok v zásobníku, 2 roky v kovovej tube alebo plechovke.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa Karty bezpečnostných údajov.
 

 • SEAL FLEX HT je vyvinutý na tesniace
  a izolačné použitia v rozmanitých priemyselných oblastiach, vrátane kovových
  a sklenených konštrukcií, automobilovej výroby, námorníctva, strojárstva, skrutkových závitov, obrábacích strojov, údržby, spojov, prieduchov, prívodových a vývodných potrubí, kompresorov, čerpadiel, turbín, elektrických zariadení a elektroniky, letectva
  a spotrebných výrobkov.
 • SEAL FLEX HT RED dokáže spojiť: kovy
  a rozličné zliatiny, sklo, keramiku a viacero druhov syntetických materiálov.
 • Izolácia a ochrana elektrických kontaktov
  na zásuvkách ťažných hákov voči vlhkosti
 • Vhodné na zatesnenie spojov medzi plechmi
 • SEAL FLEX HT RED bráni korózii antén, poplašných systémov, konštrukcií z oceľových platní, atď.
 • SEAL FLEX HT RED je odolný voči: slabým kyselinám (do 20%), glykolu, HCFC (freón 31), butánu, olejom, mastnote, mazivám, benzínu, petroleju, prevodovým a brzdovým kvapalinám, vode, pare, nemrznúcim zmesiam, palivovému oleju, alkáliám
  a fyziologickým roztokom.
 • Na dosiahnutie optimálnej priľnavosti by povrchy mali byť zbavené hrdze, oleja/mastnoty alebo prachu. Preto odporúčame daný povrch očistiť.
 • Pred použitím odporúčame vyskúšať SEAL FLEX HT na substráte