Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Seal Flex HT black/grey

SEAL FLEX HT ČIERNYje modifikovaný tesniaci
prostriedok na báze acetoxy RTV silikónu, ktorý je bez zápachu. Tento silikón nespôsobujúci koróziu s vynikajúcimi lepiacimi vlastnosťami je možné používať pre širokú škálu materiálov a predovšetkým tam, kde nie je prípustná žiadna zmena farby alebo korózia chúlostivých materiálov. SEAL FLEX HT ČIERNY vytvára silnú, tuhú, ohybnú a odolnú kaučukovitú gumu s vynikajúcou odolnosťou voči chemikáliam a vysokej teplote, ktorá si udržiava svoju pružnosť pri nízkych teplotách a stabilitu pri vysokých teplotách.
SEAL FLEX HT ČIERNY môžete nanášať priamo, bez použitia ďalších nástrojov.
 

 • Ideálne tesnenie bez plesní
 • Použiteľné za niekoľko minút
 • Vytvorené pre použitia v automobilovom priemysle
 • Vypĺňa nerovnosti
 • Nespôsobuje koróziu
 • Okamžité výsledky pri použití vo vode alebo na vzduchu
 • Vysoká chemická odolnosť; odolné 
  voči motorovému oleju
 • Odolnosť voči vysokému tlaku
  a UV žiareniu
 • Teplotný rozsah: -60 °C až 270 °C, krátkodobo do 300 °C
 • Jednoducho odstrániteľné
Číslo produktuNázov produktuObsah
T571101Seal Flex HT čierny200 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: pasta
Chemická báza: acetoxy RTV silikón
Farba: čierna alebo sivá
Zápach: charakteristický
Hustota (pri 20 °C): 1,04 g/ cm³
Čas potrebný na zaschnutie (na dotyk): 10 minút
Proces tvrdnutia: ~4 mm/24 h pri 50 %r.v.
Tvrdosť (Shore A): 25
Medza pevnosti: 1,8 Mpa
Pevnosť v šmyku (Al, 1 mm): 2,0 Mpa 
Modul pružnosti (100 %): 0,52 Mpa
Predĺženie pri pretrhnutí: 500 %
Zotavenie po deformácii: 98 %
Teplotná odolnosť: -60 °C až 270 °C, krátkodobo 300 °C
Dielektrická pevnosť: 20 kv/mm (ASTM D 419)
Dielektrická konštanta: 3 pri 1 Mhz (ASTM D 150)
Dielektrický disipačný faktor: 3x10-3 at 1 Mhz (ASTM D 150)
Objemový odpor: 2x1015 OHM cm (ASTM D 257)
Tepelná vodivosť:  315 cal/sec./cm², °C/cm
Skladujte v pôvodnom, uzatvorenom balení
na chladnom a suchom mieste.
Optimálna skladovacia teplota: 8 °C až 23 °C.
Trvanlivosť: 2 roky v kovovej tube.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov.

 • SEAL FLEX HT ČIERNY je vyvinutý na tesniace a izolačné použitia v rozmanitých priemyselných oblastiach, vrátane kovových
  a sklenených konštrukcií, automobilovej výroby, námorníctva, strojárstva, skrutkových závitov, obrábacích strojov, údržby, spojov, prieduchov, prívodových a vývodných potrubí, kompresorov, čerpadiel, turbín, elektrických zariadení a elektroniky, letectva a spotrebných výrobkov.
 • Izolácia a ochrana motorových a elektrických schránok voči vlhkosti.
 • Zatesnenie únikov vody na koncových svetlách a spojoch karosérií.
 • SEAL FLEX HT ČIERNY dokáže spojiť: kovy a rozličné zliatiny, sklo, keramiku a viacero druhov syntetických materiálov.
 • SEAL FLEX HT ČIERNY je odolný voči: slabým kyselinám (do 20%), glykolu, HCFC (freón 31), butánu, olejom, mastnote, mazivám, benzínu, petroleju, prevodovým a brzdovým kvapalinám, vode, pare, nemrznúcim zmesiam, palivovému oleju, alkáliám a fyziologickým roztokom.
 • Na dosiahnutie optimálnej priľnavosti by povrchy mali byť zbavené hrdze, oleja/mastnoty alebo prachu. Preto odporúčame daný povrch očistiť pomocou výrobku FAST CLEAN alebo SAFE CLEAN.
 • Pred použitím odporúčame vyskúšať SEAL FLEX HT ČIERNY na podklade.

Seal Flex HT black/grey

SEAL FLEX HT ČIERNYje modifikovaný tesniaci
prostriedok na báze acetoxy RTV silikónu, ktorý je bez zápachu. Tento silikón nespôsobujúci koróziu s vynikajúcimi lepiacimi vlastnosťami je možné používať pre širokú škálu materiálov a predovšetkým tam, kde nie je prípustná žiadna zmena farby alebo korózia chúlostivých materiálov. SEAL FLEX HT ČIERNY vytvára silnú, tuhú, ohybnú a odolnú kaučukovitú gumu s vynikajúcou odolnosťou voči chemikáliam a vysokej teplote, ktorá si udržiava svoju pružnosť pri nízkych teplotách a stabilitu pri vysokých teplotách.
SEAL FLEX HT ČIERNY môžete nanášať priamo, bez použitia ďalších nástrojov.
 

 • Ideálne tesnenie bez plesní
 • Použiteľné za niekoľko minút
 • Vytvorené pre použitia v automobilovom priemysle
 • Vypĺňa nerovnosti
 • Nespôsobuje koróziu
 • Okamžité výsledky pri použití vo vode alebo na vzduchu
 • Vysoká chemická odolnosť; odolné 
  voči motorovému oleju
 • Odolnosť voči vysokému tlaku
  a UV žiareniu
 • Teplotný rozsah: -60 °C až 270 °C, krátkodobo do 300 °C
 • Jednoducho odstrániteľné
Číslo produktuNázov produktuObsah
T571101Seal Flex HT čierny200 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: pasta
Chemická báza: acetoxy RTV silikón
Farba: čierna alebo sivá
Zápach: charakteristický
Hustota (pri 20 °C): 1,04 g/ cm³
Čas potrebný na zaschnutie (na dotyk): 10 minút
Proces tvrdnutia: ~4 mm/24 h pri 50 %r.v.
Tvrdosť (Shore A): 25
Medza pevnosti: 1,8 Mpa
Pevnosť v šmyku (Al, 1 mm): 2,0 Mpa 
Modul pružnosti (100 %): 0,52 Mpa
Predĺženie pri pretrhnutí: 500 %
Zotavenie po deformácii: 98 %
Teplotná odolnosť: -60 °C až 270 °C, krátkodobo 300 °C
Dielektrická pevnosť: 20 kv/mm (ASTM D 419)
Dielektrická konštanta: 3 pri 1 Mhz (ASTM D 150)
Dielektrický disipačný faktor: 3x10-3 at 1 Mhz (ASTM D 150)
Objemový odpor: 2x1015 OHM cm (ASTM D 257)
Tepelná vodivosť:  315 cal/sec./cm², °C/cm
Skladujte v pôvodnom, uzatvorenom balení
na chladnom a suchom mieste.
Optimálna skladovacia teplota: 8 °C až 23 °C.
Trvanlivosť: 2 roky v kovovej tube.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov.

 • SEAL FLEX HT ČIERNY je vyvinutý na tesniace a izolačné použitia v rozmanitých priemyselných oblastiach, vrátane kovových
  a sklenených konštrukcií, automobilovej výroby, námorníctva, strojárstva, skrutkových závitov, obrábacích strojov, údržby, spojov, prieduchov, prívodových a vývodných potrubí, kompresorov, čerpadiel, turbín, elektrických zariadení a elektroniky, letectva a spotrebných výrobkov.
 • Izolácia a ochrana motorových a elektrických schránok voči vlhkosti.
 • Zatesnenie únikov vody na koncových svetlách a spojoch karosérií.
 • SEAL FLEX HT ČIERNY dokáže spojiť: kovy a rozličné zliatiny, sklo, keramiku a viacero druhov syntetických materiálov.
 • SEAL FLEX HT ČIERNY je odolný voči: slabým kyselinám (do 20%), glykolu, HCFC (freón 31), butánu, olejom, mastnote, mazivám, benzínu, petroleju, prevodovým a brzdovým kvapalinám, vode, pare, nemrznúcim zmesiam, palivovému oleju, alkáliám a fyziologickým roztokom.
 • Na dosiahnutie optimálnej priľnavosti by povrchy mali byť zbavené hrdze, oleja/mastnoty alebo prachu. Preto odporúčame daný povrch očistiť pomocou výrobku FAST CLEAN alebo SAFE CLEAN.
 • Pred použitím odporúčame vyskúšať SEAL FLEX HT ČIERNY na podklade.