Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Safe Clean

SAFE CLEAN je šetrný a rýchly viacúčelový odmasťovač - rozpúšťadlo, ktorý nezanecháva žiadny mastný film.
SAFE CLEAN je rozpúšťadlo, ktoré obsahuje 100 % alifatických uhľovodíkov.
SAFE CLEAN je bezpečné použiť na väčšine plastov ako aj na lakovaných povrchoch, vinyle či skle.  
Pri práci s produktom SAFE CLEAN sa odporúča vetrať.

 • Nezanecháva žiadny mastný film.
 • Rýchle, dôkladné a šetrné odmasťovanie a čistenie.
 • Môže sa použiť na lakované povrchy, vinyl, sklo, gumy, umakart a plasty.
 • Rýchloschnúci.
 • Veľmi ekonomický.
 • Odstraňuje lepidlá, tmely, oleje, tuky,silikón, vosky, decht, smolu, asfalt, parafín, tlačiarenskú farbu,....
 • Odporúča sa použiť pred aplikáciou všetkých lepidiel a tmelov firmy TECH-MASTERS Slovakia s.r.o..
Číslo produktuNázov produktuObsah
T204001Safe Clean Aerosol500 ml
Z05683005Safe Clean5 l
Z05683010Safe Clean10 l
Z05683025Safe Clean25 l
Z05683125Safe Clean125 l

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: aerosól
Farba: bezfarebný
Zápach: charakteristický
Teplota vzplanutia: 0 °C 
Teplota vznietenia: > 200°C.
Hustota pri 20 °C: 0,7 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný
Rozpustný v nepolárnych rozpúšťadlách
Obsah organických rozpúšťadiel: 100 %
Obsah VOC: 100 %, 685 g/l

Vzhľad: kvapalina
Farba: bezfarebný
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 110 °C - 190 °C.
Teplota vzplanutia: > 23 °C
Teplota vznietenia: > 200 °C
Tlak pár: 5 hPa pri 20 °C.
Relatívna hustota: 0,731-0,801 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: nerozpustné.
Viskozita pri 20 °C: 0,8 mm²/s
Skladovateľnosť: 24 mesiacov. Uchovávajte
v chlade a suchu. Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL:
  - odmastenie a čistenie mechanických častí motorov, bŕzd, zavesenia,...
  - čistenie náradia a dielenského vybavenia - nepoškodzuje plasty,
  - odstránenie samolepiek a zvyškov lepidla,
  - odstránenie starých mazadiel pred premazávaním, napr. závesy dvier,
  - odstránenie dechtu a iných povrchových škvŕn z karosérie a plastových častí,
  - odstránenie mastnôt a olejových škvŕn z čalúnenia sedadiel (vždy najprv vyskúšajte odolnosť farby),
  - očistenie náteru alebo farby pred lakovaním (vždy používajte tzv. "2-cloth" systém čistenia).
  - SAFE CLEAN nepoškodzuje lakované povrchy.
 • OSTATNÝ PRIEMYSEL:
  - odmastenie a čistenie mechanických častí motorov a zariadení,
  - čistenie náradia a dielenského vybavenia, ručného náradia a strojov,
  - čistenie gumových kotúčov v tlačiarňach,
  - rýchle a bezpečné odmastenie železných a neželezných kovov pred lepením alebo maľovaním,
  - odstránenie nálepiek a zvyškov lepidla,
  - odstránenie mastnôt a olejových škvŕn z textílií (vždy najprv vyskúšajte odolnosť farby),
  - odstránenie starých mazadiel pred premazávaním.
  - SAFE CLEAN nevytvára oxidačnú vrstvu pri aplikácii na ľahkých kovoch.

Safe Clean

SAFE CLEAN je šetrný a rýchly viacúčelový odmasťovač - rozpúšťadlo, ktorý nezanecháva žiadny mastný film.
SAFE CLEAN je rozpúšťadlo, ktoré obsahuje 100 % alifatických uhľovodíkov.
SAFE CLEAN je bezpečné použiť na väčšine plastov ako aj na lakovaných povrchoch, vinyle či skle.  
Pri práci s produktom SAFE CLEAN sa odporúča vetrať.

 • Nezanecháva žiadny mastný film.
 • Rýchle, dôkladné a šetrné odmasťovanie a čistenie.
 • Môže sa použiť na lakované povrchy, vinyl, sklo, gumy, umakart a plasty.
 • Rýchloschnúci.
 • Veľmi ekonomický.
 • Odstraňuje lepidlá, tmely, oleje, tuky,silikón, vosky, decht, smolu, asfalt, parafín, tlačiarenskú farbu,....
 • Odporúča sa použiť pred aplikáciou všetkých lepidiel a tmelov firmy TECH-MASTERS Slovakia s.r.o..
Číslo produktuNázov produktuObsah
T204001Safe Clean Aerosol500 ml
Z05683005Safe Clean5 l
Z05683010Safe Clean10 l
Z05683025Safe Clean25 l
Z05683125Safe Clean125 l

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: aerosól
Farba: bezfarebný
Zápach: charakteristický
Teplota vzplanutia: 0 °C 
Teplota vznietenia: > 200°C.
Hustota pri 20 °C: 0,7 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný
Rozpustný v nepolárnych rozpúšťadlách
Obsah organických rozpúšťadiel: 100 %
Obsah VOC: 100 %, 685 g/l

Vzhľad: kvapalina
Farba: bezfarebný
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: 110 °C - 190 °C.
Teplota vzplanutia: > 23 °C
Teplota vznietenia: > 200 °C
Tlak pár: 5 hPa pri 20 °C.
Relatívna hustota: 0,731-0,801 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: nerozpustné.
Viskozita pri 20 °C: 0,8 mm²/s
Skladovateľnosť: 24 mesiacov. Uchovávajte
v chlade a suchu. Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.

LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL:
  - odmastenie a čistenie mechanických častí motorov, bŕzd, zavesenia,...
  - čistenie náradia a dielenského vybavenia - nepoškodzuje plasty,
  - odstránenie samolepiek a zvyškov lepidla,
  - odstránenie starých mazadiel pred premazávaním, napr. závesy dvier,
  - odstránenie dechtu a iných povrchových škvŕn z karosérie a plastových častí,
  - odstránenie mastnôt a olejových škvŕn z čalúnenia sedadiel (vždy najprv vyskúšajte odolnosť farby),
  - očistenie náteru alebo farby pred lakovaním (vždy používajte tzv. "2-cloth" systém čistenia).
  - SAFE CLEAN nepoškodzuje lakované povrchy.
 • OSTATNÝ PRIEMYSEL:
  - odmastenie a čistenie mechanických častí motorov a zariadení,
  - čistenie náradia a dielenského vybavenia, ručného náradia a strojov,
  - čistenie gumových kotúčov v tlačiarňach,
  - rýchle a bezpečné odmastenie železných a neželezných kovov pred lepením alebo maľovaním,
  - odstránenie nálepiek a zvyškov lepidla,
  - odstránenie mastnôt a olejových škvŕn z textílií (vždy najprv vyskúšajte odolnosť farby),
  - odstránenie starých mazadiel pred premazávaním.
  - SAFE CLEAN nevytvára oxidačnú vrstvu pri aplikácii na ľahkých kovoch.