Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Release

RELEASE je rýchly a praktický prostriedok na uvoľňovanie plastových materiálov zo vstrekovacích a lisovacích foriem a matríc extrudora. RELEASE je založený na rastlinných olejoch a rýchlo sa vyparujúcich rozpúšťadlách. RELEASE zabraňuje priľnutiu na kovy, plasty, náradie a pod.

 • Na uvoľňovanie plastových materiálov zo vstrekovacích foriem a matríc extrudora.
 • Na báze rastlinných olejov.
 • Zabraňuje priľnutiu na kovy, plasty, náradie a pod.
 • Neobsahuje silikóny
 • Má NSF certifikát pre prácu v potravinárstve (kategória H1).
Číslo produktuNázov produktuObsah
T903001Release500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: aerosól
Farba: svetložltá
Zápach: charakteristický
Teplota varu: - 44,5 °C
Teplota vzplanutia: - 97 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 1,4 - 10,9 obj. %
Tlak pár (pri 20 °C): 8300 hPa
Hustota (pri 20 °C): 0,606 g/cm³
Tlak (pri 20 °C): 4 bar

Obsah organických rozpúšťadiel: 94 %
Obsah pevných zložiek: 0,1 %
Aplikačná teplota: 10 °C až 35 °C
Teplotná odolnosť: max. 225 °C
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Skladujte v suchu a chlade (10 °C až 20 °C)
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • POUŽITIE:
  • RELEASE používajte pri izbovej teplote.
  • Povrch musí byť pred aplikáciou čistý a suchý.
  • Aplikujte tenkú vrstvu RELEASE na ošetrovaný povrch.
  • Nechajte odpariť.
 • APLIKÁCIA:
  • Plastikársky, gumárenský a tlačiarenský priemysel (napr.: vstrekovacie a lisovacie formy, tlačiarenské stroje), výroba polymérnych produktov, výroba častí okien a dverí atď.

Release

RELEASE je rýchly a praktický prostriedok na uvoľňovanie plastových materiálov zo vstrekovacích a lisovacích foriem a matríc extrudora. RELEASE je založený na rastlinných olejoch a rýchlo sa vyparujúcich rozpúšťadlách. RELEASE zabraňuje priľnutiu na kovy, plasty, náradie a pod.

 • Na uvoľňovanie plastových materiálov zo vstrekovacích foriem a matríc extrudora.
 • Na báze rastlinných olejov.
 • Zabraňuje priľnutiu na kovy, plasty, náradie a pod.
 • Neobsahuje silikóny
 • Má NSF certifikát pre prácu v potravinárstve (kategória H1).
Číslo produktuNázov produktuObsah
T903001Release500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: aerosól
Farba: svetložltá
Zápach: charakteristický
Teplota varu: - 44,5 °C
Teplota vzplanutia: - 97 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 1,4 - 10,9 obj. %
Tlak pár (pri 20 °C): 8300 hPa
Hustota (pri 20 °C): 0,606 g/cm³
Tlak (pri 20 °C): 4 bar

Obsah organických rozpúšťadiel: 94 %
Obsah pevných zložiek: 0,1 %
Aplikačná teplota: 10 °C až 35 °C
Teplotná odolnosť: max. 225 °C
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Skladujte v suchu a chlade (10 °C až 20 °C)
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • POUŽITIE:
  • RELEASE používajte pri izbovej teplote.
  • Povrch musí byť pred aplikáciou čistý a suchý.
  • Aplikujte tenkú vrstvu RELEASE na ošetrovaný povrch.
  • Nechajte odpariť.
 • APLIKÁCIA:
  • Plastikársky, gumárenský a tlačiarenský priemysel (napr.: vstrekovacie a lisovacie formy, tlačiarenské stroje), výroba polymérnych produktov, výroba častí okien a dverí atď.