Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

PU Fix

PU FIX je dvojzložková chemická kotva na báze polyuretánu, ktorá polymerizuje pri izbovej teplote. PU FIX bol navrhnutý pre rýchle ukotvenie nízkych záťaží na stenách z plných aj keramických tehál, betónu, pórobetónu, sadrokartónu a dreva. Vďaka svojmu zloženiu PU FIX poskytuje pevné ukotvenie aj na mnohých syntetických materiáloch ako sú PVC, ABS, Plexi atď.

 •  polyuretánová chemická kotva
 •  navrhnutá pre steny z plných aj keramických tehál
 •  vhodná pre nízke zaťaženia
 •  rýchle a jednoduché použitie
 •  ekonomická
 •  možné premaľovať
ArtikelnummerArtikelnameObsah
T911350Applicator 50 ml 1:1 / 2:1 / 10:11 ks
T915050PU Fix white50 ml
Y911303Zmiešavacie špičky 50 ml modré10 ks

Chemická báza: polyuretán
Objemový zmiešavací pomer: 1:1
Hmotnostný zmiešavací pomer: 0,89:1
Farba: biela
Vzhľad: tixotropná látka
Viskozita: 22 000 mPaS
Relatívna hustota: 1,12  g/cm³
Termostabilita: -37 °C  až 100 °C
Aplikačná teplota: 10 °C až 30 °C
Teplota vzplanutia:  > 200 °C
Rozpustnosť vo vode: nerozpustné

Pevnosť v ťahu (pri 23 °C): 20 MPa 
Predĺženie pri pretrhnutí: 15 %
Tvrdosť podľa Shoreho (Shore D): 70
Odpor: 1,2.10^12 Ohm.cm
Pracovný čas: 1 min
Doba tuhnutia: 5 min
Úplné vytvrdnutie: 4 h
Skladovateľnosť: 12 mesiacov. Skladujte v suchu a chlade.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa kartou bezpečnostných údajov.

 • PU FIX je vhodný na rýchlu inštaláciu malých zariadení ako sú kotly, elektrické panely, žalúzie, brány, police, kuchynský nábytok atď.
 • PU FIX nie je štrukturálne chemické ukotvenie.
 • POUŽITIE:
 • Otvory musia byť čisté, suché a bez prachu - otvor vyčistite drôtenou kefou a následne vyfúknite pumpou. Na veľmi prašných materiáloch sa odporúča očistenie niekoľkokrát opakovať. Následne aplikujte PU FIX.