Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

PU Fix

PU FIX je dvojzložková chemická kotva na báze polyuretánu, ktorá polymerizuje pri izbovej teplote.
PU FIX bol navrhnutý pre rýchle ukotvenie nízkych záťaží na stenách z plných aj keramických tehál, betónu, pórobetónu, sadrokartónu a dreva.
Vďaka svojmu zloženiu PU FIX poskytuje pevné ukotvenie aj na mnohých syntetických materiáloch ako sú PVC, ABS, Plexi atď.

 •  polyuretánová chemická kotva
 •  navrhnutá pre steny z plných aj keramických tehál
 •  vhodná pre nízke zaťaženia
 •  rýchle a jednoduché použitie
 •  ekonomická
 •  možné premaľovať
Číslo produktuNázov produktuObsah
T911350Applicator 50 ml 1:1 / 2:1 / 10:11 ks
T915050PU Fix white50 ml
Y911303Zmiešavacie špičky 50 ml modré10 ks

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Chemická báza: polyuretán
Objemový zmiešavací pomer: 1:1
Hmotnostný zmiešavací pomer: 0,89:1
Farba: biela
Vzhľad: tixotropná látka
Viskozita: 22 000 mPaS
Relatívna hustota: 1,12  g/cm³
Termostabilita: -37 °C  až 100 °C
Aplikačná teplota: 10 °C až 30 °C
Teplota vzplanutia:  > 200 °C
Rozpustnosť vo vode: nerozpustné

Pevnosť v ťahu (pri 23 °C): 20 MPa 
Predĺženie pri pretrhnutí: 15 %
Tvrdosť podľa Shoreho (Shore D): 70
Odpor: 1,2.10^12 Ohm.cm
Pracovný čas: 1 min
Doba tuhnutia: 5 min
Úplné vytvrdnutie: 4 h
Skladovateľnosť: 12 mesiacov. Skladujte v suchu a chlade.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa kartou bezpečnostných údajov.

 • PU FIX je vhodný na rýchlu inštaláciu malých zariadení ako sú kotly, elektrické panely, žalúzie, brány, police, kuchynský nábytok atď.
 • PU FIX nie je štrukturálne chemické ukotvenie.
 • POUŽITIE:
  Otvory musia byť čisté, suché a bez prachu - otvor vyčistite drôtenou kefou a následne vyfúknite pumpou. Na veľmi prašných materiáloch sa odporúča očistenie niekoľkokrát opakovať. Následne aplikujte PU FIX.

PU Fix

PU FIX je dvojzložková chemická kotva na báze polyuretánu, ktorá polymerizuje pri izbovej teplote.
PU FIX bol navrhnutý pre rýchle ukotvenie nízkych záťaží na stenách z plných aj keramických tehál, betónu, pórobetónu, sadrokartónu a dreva.
Vďaka svojmu zloženiu PU FIX poskytuje pevné ukotvenie aj na mnohých syntetických materiáloch ako sú PVC, ABS, Plexi atď.

 •  polyuretánová chemická kotva
 •  navrhnutá pre steny z plných aj keramických tehál
 •  vhodná pre nízke zaťaženia
 •  rýchle a jednoduché použitie
 •  ekonomická
 •  možné premaľovať
Číslo produktuNázov produktuObsah
T911350Applicator 50 ml 1:1 / 2:1 / 10:11 ks
T915050PU Fix white50 ml
Y911303Zmiešavacie špičky 50 ml modré10 ks

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Chemická báza: polyuretán
Objemový zmiešavací pomer: 1:1
Hmotnostný zmiešavací pomer: 0,89:1
Farba: biela
Vzhľad: tixotropná látka
Viskozita: 22 000 mPaS
Relatívna hustota: 1,12  g/cm³
Termostabilita: -37 °C  až 100 °C
Aplikačná teplota: 10 °C až 30 °C
Teplota vzplanutia:  > 200 °C
Rozpustnosť vo vode: nerozpustné

Pevnosť v ťahu (pri 23 °C): 20 MPa 
Predĺženie pri pretrhnutí: 15 %
Tvrdosť podľa Shoreho (Shore D): 70
Odpor: 1,2.10^12 Ohm.cm
Pracovný čas: 1 min
Doba tuhnutia: 5 min
Úplné vytvrdnutie: 4 h
Skladovateľnosť: 12 mesiacov. Skladujte v suchu a chlade.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa kartou bezpečnostných údajov.

 • PU FIX je vhodný na rýchlu inštaláciu malých zariadení ako sú kotly, elektrické panely, žalúzie, brány, police, kuchynský nábytok atď.
 • PU FIX nie je štrukturálne chemické ukotvenie.
 • POUŽITIE:
  Otvory musia byť čisté, suché a bez prachu - otvor vyčistite drôtenou kefou a následne vyfúknite pumpou. Na veľmi prašných materiáloch sa odporúča očistenie niekoľkokrát opakovať. Následne aplikujte PU FIX.