Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Power Repair 21

POWER REPAIR 21 je dvojzložkové metakrylátové lepidlo určené na štrukturálne lepenie termoplastov, kovových a kompozitných materiálov.
POWER REPAIR 21 ponúka kombináciu vysokej pevnosti a tuhosti, ako aj schopnosti lepiť širokú škálu materiálov. POWER REPAIR 21 sa môže premaľovať väčšinou farieb a lakov.
Pri zmiešaní v pomere 1:1 je pracovný čas 4 až 6 minút a pri izbovej teplote (23 °C) dosiahne 75% medze pevnosti do 10 až 20 minút.
POWER REPAIR 21 je bez izokyanátov, ftalátov, riedidiel, PVC a silikónov.  
 

 • vynikajúca pevnosť v šmyku, nemení priľnavosť pri teplotnom rozpätí
 • lepidlo sa počas vytvrdzovania nezmršťuje a nesteká
 • vyplní škáry až do 5 mm
 • po vytvrdnutí je možné ho premaľovať
 • odolný voči poveternostným podmienkam a vlhkosti
 • krátka doba vytvrdnutia pri izbovej teplote
 • nie je potrebná príprava povrchu - 100 % reaktívny
 • veľmi dobrá odolnosť voči UV-žiareniu a starnutiu
 • bez izokyanátov, ftalátov, rozpúšťadiel, PVC a silikónov
Číslo produktuNázov produktuObsah
T911200Power Repair 21 šedo-biely 5 min.50 ml
T911350Applicator 50 ml 1:1 / 2:1 / 10:11 ks
Y911303Zmiešavacie špičky 50 ml modré10 ks

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Zložka A - lepidlo:
Vzhľad: kvapalina (20 °C)
Farba: šedo-biela
Zápach: charakteristický
Teplota vzplanutia: 11 °C
Hustota: 1 - 1,03 g/cm³
Viskozita: kinematická (40 °C): > 40 mm²/s
Zložka B - aktivátor:
Vzhľad: kvapalina (20 °C)
Farba: šedo-biela
Zápach: charakteristický
Teplota vzplanutia: 10 °C
Hustota: 0,95 - 1,01 g/cm³
Viskozita: kinematická (40 °C): > 40 mm²/s

Kompletný produkt:
Teplotný rozsah pre aplikáciu: 15 °C až 25 °C
Teplotná odolnosť: od -40 °C do 125 °C
Pevnosť v ťahu: 24 Mpa
Pracovný čas: 4 - 6 min
Čas fixácie: 10 - 20 min
UV-odolnosť a odolnosť voči poveternostným
podmienkam: vynikajúca
Opieskovaná oceľ na opieskovanú oceľ -
pevnosť zachovaná na 100%.
Doba skladovania: 12 mesiacov od dátumu výroby
pokiaľ je skladované pri izbovej teplote 23 °C
v pôvodnom uzavretom obale.
Skladovanie: všetky lepidlá by mali byť skladované
v uzavretých obaloch na chladnom, suchom mieste
(medzi 5 °C až 25 °C). Chráňte pred mrazom!

 • Povrch, ktorý chceme zlepiť by mal byť čistý, suchý bez prachu a mastnôt. Aplikačná teplota: medzi 15 °C až 25 °C. V prípade pochybností podkladu, ktorý má byť zlepený, otestujte pevnosť na malom kúsku podkladového materiálu.
 • Zmiešavanie:
  Zmiešavací pomer: 1:1
  Nasaďte zmiešavaciu špičku na kartuš a vytlačte 2 cm (nepoužívajte), aby ste sa uistili, že máte 100%-nú zmes 2 komponentov.
  UPOZORNENIE: Ak výrobok vytvrdne v zmiešavacej špičke, tá sa musí vyhodiť a musí sa použiť nová.
 • Montáž:
  Pracovný čas: 4 - 6 minút pri 23 °C.
  Po aplikácii lepidla namontujte časti (do vypršania pracovného času) a ihneď zasponkujte alebo stlačte.
  Pohyb častí po pracovnom čase môže spôsobiť nižšiu pevnosť lepenia než je obvyklé. Zaistite, aby spoj ostal bez pohnutia, pokiaľ úplne nevytvrdne.
 • Vytvrdzovanie:
  Čas tvrdnutia: cca 20 minút pri 23 °C.
  Úplné vytvrdnutie: 24 hodín pri 23 °C. Teplota vyššia alebo nižšia ako 23 °C ovplyní pracovný čas, ako aj čas vytvrdnutia.
  Viskozita zložiek A a B tohto lepidla je ovplyvnená teplotou.

Power Repair 21

POWER REPAIR 21 je dvojzložkové metakrylátové lepidlo určené na štrukturálne lepenie termoplastov, kovových a kompozitných materiálov.
POWER REPAIR 21 ponúka kombináciu vysokej pevnosti a tuhosti, ako aj schopnosti lepiť širokú škálu materiálov. POWER REPAIR 21 sa môže premaľovať väčšinou farieb a lakov.
Pri zmiešaní v pomere 1:1 je pracovný čas 4 až 6 minút a pri izbovej teplote (23 °C) dosiahne 75% medze pevnosti do 10 až 20 minút.
POWER REPAIR 21 je bez izokyanátov, ftalátov, riedidiel, PVC a silikónov.  
 

 • vynikajúca pevnosť v šmyku, nemení priľnavosť pri teplotnom rozpätí
 • lepidlo sa počas vytvrdzovania nezmršťuje a nesteká
 • vyplní škáry až do 5 mm
 • po vytvrdnutí je možné ho premaľovať
 • odolný voči poveternostným podmienkam a vlhkosti
 • krátka doba vytvrdnutia pri izbovej teplote
 • nie je potrebná príprava povrchu - 100 % reaktívny
 • veľmi dobrá odolnosť voči UV-žiareniu a starnutiu
 • bez izokyanátov, ftalátov, rozpúšťadiel, PVC a silikónov
Číslo produktuNázov produktuObsah
T911200Power Repair 21 šedo-biely 5 min.50 ml
T911350Applicator 50 ml 1:1 / 2:1 / 10:11 ks
Y911303Zmiešavacie špičky 50 ml modré10 ks

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Zložka A - lepidlo:
Vzhľad: kvapalina (20 °C)
Farba: šedo-biela
Zápach: charakteristický
Teplota vzplanutia: 11 °C
Hustota: 1 - 1,03 g/cm³
Viskozita: kinematická (40 °C): > 40 mm²/s
Zložka B - aktivátor:
Vzhľad: kvapalina (20 °C)
Farba: šedo-biela
Zápach: charakteristický
Teplota vzplanutia: 10 °C
Hustota: 0,95 - 1,01 g/cm³
Viskozita: kinematická (40 °C): > 40 mm²/s

Kompletný produkt:
Teplotný rozsah pre aplikáciu: 15 °C až 25 °C
Teplotná odolnosť: od -40 °C do 125 °C
Pevnosť v ťahu: 24 Mpa
Pracovný čas: 4 - 6 min
Čas fixácie: 10 - 20 min
UV-odolnosť a odolnosť voči poveternostným
podmienkam: vynikajúca
Opieskovaná oceľ na opieskovanú oceľ -
pevnosť zachovaná na 100%.
Doba skladovania: 12 mesiacov od dátumu výroby
pokiaľ je skladované pri izbovej teplote 23 °C
v pôvodnom uzavretom obale.
Skladovanie: všetky lepidlá by mali byť skladované
v uzavretých obaloch na chladnom, suchom mieste
(medzi 5 °C až 25 °C). Chráňte pred mrazom!

 • Povrch, ktorý chceme zlepiť by mal byť čistý, suchý bez prachu a mastnôt. Aplikačná teplota: medzi 15 °C až 25 °C. V prípade pochybností podkladu, ktorý má byť zlepený, otestujte pevnosť na malom kúsku podkladového materiálu.
 • Zmiešavanie:
  Zmiešavací pomer: 1:1
  Nasaďte zmiešavaciu špičku na kartuš a vytlačte 2 cm (nepoužívajte), aby ste sa uistili, že máte 100%-nú zmes 2 komponentov.
  UPOZORNENIE: Ak výrobok vytvrdne v zmiešavacej špičke, tá sa musí vyhodiť a musí sa použiť nová.
 • Montáž:
  Pracovný čas: 4 - 6 minút pri 23 °C.
  Po aplikácii lepidla namontujte časti (do vypršania pracovného času) a ihneď zasponkujte alebo stlačte.
  Pohyb častí po pracovnom čase môže spôsobiť nižšiu pevnosť lepenia než je obvyklé. Zaistite, aby spoj ostal bez pohnutia, pokiaľ úplne nevytvrdne.
 • Vytvrdzovanie:
  Čas tvrdnutia: cca 20 minút pri 23 °C.
  Úplné vytvrdnutie: 24 hodín pri 23 °C. Teplota vyššia alebo nižšia ako 23 °C ovplyní pracovný čas, ako aj čas vytvrdnutia.
  Viskozita zložiek A a B tohto lepidla je ovplyvnená teplotou.