Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Power Grease 7000

POWER GREASE 7000 je vysoko kvalitné mazadlo na báze lítiového komplexu s veľmi dobrou ochranou proti opotrebovaniu. POWER GREASE 7000 sa používa na mazanie valivých a klzných ložísk s veľkou mechanickou a tepelnou záťažou. Vďaka svojím vynikajúcim EP vlastnostiam sa   POWER GREASE 7000 používa prevažne pri strojoch, ktoré produkujú veľký tlak na ložiská. POWER GREASE 7000 znižuje náklady na údržbu a predlžuje životnosť mazaných častí. POWER GREASE 7000 je tým správnym produktom pre využitie v oblasti s veľkým teplotným rozsahom.

 • vysoká kapacita absorbcie tlaku (7 000 N, 713 kg)
 •  obsahuje PTFE
 •  veľký teplotný rozsah od -20°C do 180°C
 •  na báze lítiového mydlového komplexu
 •  má výbornú priľnavosť ku kovovým povrchom
 •  ponúka výbornú ochranu proti korózii a opotrebeniu
 •  poskytuje úplnú odolnosť voči vode 
 •  klasifikácia podľa DIN 51 825: KPF 2 N-20
 •  klasifikácia podľa ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XBDHB 2 
Číslo produktuNázov produktuObsah
T306006Power Grease 7000400g
T306060Power Grease 70005kg

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: pasta
Farba: béžová
Zahusťovadlo: lítiový mydlový komplex
Zápach: charakteristický
Hustota (pri 15 °C): 1,1 g/cm³
Rozpustnoť vo vode: nerozpustné
Rozsah pracovných teplôt: -20 °C až 180 °C (krátkodobo 200 °C)
NLGI trieda (DIN 51 818): 2
Viskozita základného oleja (40 °C, DIN 51 562):
500 mm²/s
Obsah vody (DIN 51 777/T1): < 0,2 %
Teplota topenia (DIN ISO 2176): 240 °C
Pracovná penetrácia [0,1 mm] (DIN ISO 2137):
280 - 310
Odolnosť voči vode: Úroveň hodnotenia 1

Tlak tečenia (pri -30 °C; DIN 51 805): 1100 hPa
Separácia oleja (pri skladovaní / DIN 51 817): 2,0 %
Skúška na korozívnosť (EMCOR-test; DIN 51 802): 0/0
Oxidačná stabilita - pokles tlaku po 100 h pri 100 °C (DIN 51 808): 0,2 bar
Zvarové zaťaženie (4-Ball test) (DIN 51 350/T4): 7000 N (713 kg) 

Skladovateľnosť: 36 mesiacov. Vždy udržiavajte viečko pevne uzatvorené. Skladujte na tmavom mieste, mimo priameho tepla.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • POWER GREASE 7000 sa odporúča použiť pri mazaní klzných a valivých ložísk, puzdrových ložísk, ložísk kolies, kĺbov, hnacích hriadeľov, reťazí, ....
 • POWER GREASE 7000  prekonáva konvenčné mazivá pri každodenných výzvach.
 • POWER GREASE 7000 je mazivo formulované pre najnáročnejšie prevádzkové podmienky. Vďaka použitiu jedného viacúčelového mazacieho prostriedku najvyššej kvality je možné jenoducho znížiť množstvo výrobkov potrebných na údržbu. 
 • POWER GREASE 7000 predlžuje životnosť zariadení a tým znižuje náklady na ich údržbu a servis.

Power Grease 7000

POWER GREASE 7000 je vysoko kvalitné mazadlo na báze lítiového komplexu s veľmi dobrou ochranou proti opotrebovaniu. POWER GREASE 7000 sa používa na mazanie valivých a klzných ložísk s veľkou mechanickou a tepelnou záťažou. Vďaka svojím vynikajúcim EP vlastnostiam sa   POWER GREASE 7000 používa prevažne pri strojoch, ktoré produkujú veľký tlak na ložiská. POWER GREASE 7000 znižuje náklady na údržbu a predlžuje životnosť mazaných častí. POWER GREASE 7000 je tým správnym produktom pre využitie v oblasti s veľkým teplotným rozsahom.

 • vysoká kapacita absorbcie tlaku (7 000 N, 713 kg)
 •  obsahuje PTFE
 •  veľký teplotný rozsah od -20°C do 180°C
 •  na báze lítiového mydlového komplexu
 •  má výbornú priľnavosť ku kovovým povrchom
 •  ponúka výbornú ochranu proti korózii a opotrebeniu
 •  poskytuje úplnú odolnosť voči vode 
 •  klasifikácia podľa DIN 51 825: KPF 2 N-20
 •  klasifikácia podľa ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XBDHB 2 
Číslo produktuNázov produktuObsah
T306006Power Grease 7000400g
T306060Power Grease 70005kg

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: pasta
Farba: béžová
Zahusťovadlo: lítiový mydlový komplex
Zápach: charakteristický
Hustota (pri 15 °C): 1,1 g/cm³
Rozpustnoť vo vode: nerozpustné
Rozsah pracovných teplôt: -20 °C až 180 °C (krátkodobo 200 °C)
NLGI trieda (DIN 51 818): 2
Viskozita základného oleja (40 °C, DIN 51 562):
500 mm²/s
Obsah vody (DIN 51 777/T1): < 0,2 %
Teplota topenia (DIN ISO 2176): 240 °C
Pracovná penetrácia [0,1 mm] (DIN ISO 2137):
280 - 310
Odolnosť voči vode: Úroveň hodnotenia 1

Tlak tečenia (pri -30 °C; DIN 51 805): 1100 hPa
Separácia oleja (pri skladovaní / DIN 51 817): 2,0 %
Skúška na korozívnosť (EMCOR-test; DIN 51 802): 0/0
Oxidačná stabilita - pokles tlaku po 100 h pri 100 °C (DIN 51 808): 0,2 bar
Zvarové zaťaženie (4-Ball test) (DIN 51 350/T4): 7000 N (713 kg) 

Skladovateľnosť: 36 mesiacov. Vždy udržiavajte viečko pevne uzatvorené. Skladujte na tmavom mieste, mimo priameho tepla.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • POWER GREASE 7000 sa odporúča použiť pri mazaní klzných a valivých ložísk, puzdrových ložísk, ložísk kolies, kĺbov, hnacích hriadeľov, reťazí, ....
 • POWER GREASE 7000  prekonáva konvenčné mazivá pri každodenných výzvach.
 • POWER GREASE 7000 je mazivo formulované pre najnáročnejšie prevádzkové podmienky. Vďaka použitiu jedného viacúčelového mazacieho prostriedku najvyššej kvality je možné jenoducho znížiť množstvo výrobkov potrebných na údržbu. 
 • POWER GREASE 7000 predlžuje životnosť zariadení a tým znižuje náklady na ich údržbu a servis.