Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Power Grease 1600

POWER GREASE 1600 je vysoko kvalitné lítiové mazadlo, ktoré je špeciálne vytvorené z parafínových olejov najvyššej kvality a špeciálnych aditív. Odoláva bez problémov veľkým tlakom a úderom strojov pracujúcich v hraničných podmienkach. Vďaka špeciálnemu zloženiu a dôkladne vybraným EP aditívam má POWER GREASE 1600 nesmierne dlhú životnosť, čím sa znižujú náklady na údržbu a zároveň sa predlžuje životnosť mazaných častí. POWER GREASE 1600 je tým správnym produktom na mazanie prístrojov s vysokým výkonom, napríklad valivé a klzné ložiská s vysokými a nízkymi otáčkami pracujúce pri vysokých a nízkych teplotách a používa sa tiež ako univerzálne mazadlo strojov a namáhaných častí. POWER GREASE 1600 zaručuje dobrú priľnavosť a stabilitu vo vlhkých a prašných podmienkach. 

 • veľký teplotný rozsah od -30 °C do 140 °C
 • na báze lítiového mydla
 • ponúka výbornú ochranu proti korózii
  a opotrebeniu
 • bez obsahu kyselín
 • klasifikácia podľa DIN 51 825: K 2 K-30
 • klasifikácia podľa ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHA 2 

 
Číslo produktuNázov produktuObsah
T306010Power Grease 1600400g

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: hladká pasta
Farba: žltohnedá
Zahusťovadlo: lítiové mydlo
Zápach: charakteristický
Hustota (pri 15 °C): 0,9 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: nerozpustné
Rozsah pracovných teplôt: -30 °C až 140 °C
NLGI trieda (DIN 51 818): 2
Viskozita základného oleja (40 °C, ASTM D 7042):
110 mm²/s
Obsah vody (DIN 51 777/T1): < 0,1%
Teplota topenia (DIN ISO 2176): 180 °C
Pracovná penetrácia [0,1 mm] (DIN ISO 2137):
280 - 300
Odolnosť voči vode (DIN 51 807): Úroveň hodnotenia 1

Tlak tečenia (pri -30 °C; DIN 51 805): 800 hPa
Skúška antikorozívnych vlastností
(EMCOR-test; DIN 51 802): 0/0
Oxidačná stabilita - pokles tlaku po 100 h
pri 100 °C (DIN 51 808): 0,2 bar
Zvarové zaťaženie (4-Ball test) (DIN 51 350/T4):
1600 N (163 kg)

Skladovateľnosť: 36 mesiacov. Vždy udržiavajte viečko pevne uzatvorené. Skladujte na tmavom mieste, mimo priameho tepla.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • POWER GREASE 1600 sa odporúča použiť pri mazaní klzných a valivých ložísk pri bežných zaťaženiach. Produkt je možné používať pri nízkych aj vysokých otáčkach, pri nízkych a vysokých teplotách, ako univerzálny mazací prostriedok pre všeobecné mazanie strojov, ako aj pre náročné mazanie.
 • POWER GREASE 1600  prekonáva konvenčné mazivá pri každodenných výzvach.
 • POWER GREASE 1600 je mazivo formulované pre najnáročnejšie prevádzkové podmienky. Vďaka použitiu jedného viacúčelového mazacieho prostriedku najvyššej kvality je možné jenoducho znížiť množstvo výrobkov potrebných na údržbu. 
 • POWER GREASE 1600 predlžuje životnosť zariadení a tým znižuje náklady na ich údržbu a servis.

Power Grease 1600

POWER GREASE 1600 je vysoko kvalitné lítiové mazadlo, ktoré je špeciálne vytvorené z parafínových olejov najvyššej kvality a špeciálnych aditív. Odoláva bez problémov veľkým tlakom a úderom strojov pracujúcich v hraničných podmienkach. Vďaka špeciálnemu zloženiu a dôkladne vybraným EP aditívam má POWER GREASE 1600 nesmierne dlhú životnosť, čím sa znižujú náklady na údržbu a zároveň sa predlžuje životnosť mazaných častí. POWER GREASE 1600 je tým správnym produktom na mazanie prístrojov s vysokým výkonom, napríklad valivé a klzné ložiská s vysokými a nízkymi otáčkami pracujúce pri vysokých a nízkych teplotách a používa sa tiež ako univerzálne mazadlo strojov a namáhaných častí. POWER GREASE 1600 zaručuje dobrú priľnavosť a stabilitu vo vlhkých a prašných podmienkach. 

 • veľký teplotný rozsah od -30 °C do 140 °C
 • na báze lítiového mydla
 • ponúka výbornú ochranu proti korózii
  a opotrebeniu
 • bez obsahu kyselín
 • klasifikácia podľa DIN 51 825: K 2 K-30
 • klasifikácia podľa ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHA 2 

 
Číslo produktuNázov produktuObsah
T306010Power Grease 1600400g

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: hladká pasta
Farba: žltohnedá
Zahusťovadlo: lítiové mydlo
Zápach: charakteristický
Hustota (pri 15 °C): 0,9 g/cm³
Rozpustnosť vo vode: nerozpustné
Rozsah pracovných teplôt: -30 °C až 140 °C
NLGI trieda (DIN 51 818): 2
Viskozita základného oleja (40 °C, ASTM D 7042):
110 mm²/s
Obsah vody (DIN 51 777/T1): < 0,1%
Teplota topenia (DIN ISO 2176): 180 °C
Pracovná penetrácia [0,1 mm] (DIN ISO 2137):
280 - 300
Odolnosť voči vode (DIN 51 807): Úroveň hodnotenia 1

Tlak tečenia (pri -30 °C; DIN 51 805): 800 hPa
Skúška antikorozívnych vlastností
(EMCOR-test; DIN 51 802): 0/0
Oxidačná stabilita - pokles tlaku po 100 h
pri 100 °C (DIN 51 808): 0,2 bar
Zvarové zaťaženie (4-Ball test) (DIN 51 350/T4):
1600 N (163 kg)

Skladovateľnosť: 36 mesiacov. Vždy udržiavajte viečko pevne uzatvorené. Skladujte na tmavom mieste, mimo priameho tepla.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov.
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • POWER GREASE 1600 sa odporúča použiť pri mazaní klzných a valivých ložísk pri bežných zaťaženiach. Produkt je možné používať pri nízkych aj vysokých otáčkach, pri nízkych a vysokých teplotách, ako univerzálny mazací prostriedok pre všeobecné mazanie strojov, ako aj pre náročné mazanie.
 • POWER GREASE 1600  prekonáva konvenčné mazivá pri každodenných výzvach.
 • POWER GREASE 1600 je mazivo formulované pre najnáročnejšie prevádzkové podmienky. Vďaka použitiu jedného viacúčelového mazacieho prostriedku najvyššej kvality je možné jenoducho znížiť množstvo výrobkov potrebných na údržbu. 
 • POWER GREASE 1600 predlžuje životnosť zariadení a tým znižuje náklady na ich údržbu a servis.