Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Multi Tech Dry

MULTI TECH DRY je vysokovýkonné suché mazivo pre ošetrovanie kovových aj plastových častí, kde sú nežiadúce akékoľvek stopy oleja či vazelíny. 
MULTI TECH DRY má veľmi nízky koeficient trenia a zabraňuje prilepeniu či opotrebovaniu ošetrených častí.
MULTI TECH DRY je vhodný pre aplikácie s nízkym zaťažením a nízkou rýchlosťou. Môže byť dokonca použitý ako uvoľňovací sprej pre formy.

 • veľmi nízky koeficient trenia
 • excelentná priľnavosť
 • nezanecháva žiadne zvyšky oleja či vazelíny
 • zabraňuje opotrebovaniu a prilepeniu
 • vhodný pre aplikácie s nízkym zaťažením a nízkou rýchlosťou
 • vhodný ako uvoľňovací sprej pre formy, kde je silikón nežiadúci
 • odolný voči vplyvom počasia
 • praktická predĺžená striekacia dýza pre presnú aplikáciu  
Číslo produktuNázov produktuObsah
T318001Multi Tech Dry500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Základ: PTFE
Farba: transparentná biela
Zápach: charakteristický
Vzhľad: biely prášok
Teplota vzplanutia: < 0 °C
Teplota vznietenia: 285 °C
Dolné/horné limity výbušnosti: 1,4 - 12 obj. %
Hustota (pri 20 °C): 0,60288  g/cm³
Tlak pár (pri 20 °C): 3 - 4 bar
Veľkosť častíc: 5 μm
Teplotná odolnosť: -50 °C až 250 °C
Čas schnutia: cca. 5 min
Obsah organických rozpúšťadiel: 98,8 %
Obsah pevných látok: 1,2 %
Obsah VOC: približne 99 obj. %
 

 • APLIKÁCIA:
  - MULTI TECH DRY je vhodný pre automobilový priemysel, nábytkársky priemysel, strojársky priemysel, cyklo- a moto- výrobu, plastikársky priemysel, tlačiarne, ... 
  - MULTI TECH DRY sa používa na reťaze, dopravníkové pásy, náradie, plastikárske formy, pánty, koľajnicové vedenia, zámky a závesy dverí, okenné koľajnice, koľajnice sedadiel, skladacie strechy, ťažné háky,...
 • POUŽITIE:
  - Pred aplikáciou musí byť MULTI TECH DRY izbovej teploty, ideálna aplikačná teplota je 5 - 30 °C.
  - Pred použitím riadne pretrepať!
  - Následne aplikujte MULTI TECH DRY v tenkej vrstve.
  - Po odparení rozpúšťadiel (cca. 1 min) zostane na ošetrovanom povrchu suchý ochranný PTFE film.

Multi Tech Dry

MULTI TECH DRY je vysokovýkonné suché mazivo pre ošetrovanie kovových aj plastových častí, kde sú nežiadúce akékoľvek stopy oleja či vazelíny. 
MULTI TECH DRY má veľmi nízky koeficient trenia a zabraňuje prilepeniu či opotrebovaniu ošetrených častí.
MULTI TECH DRY je vhodný pre aplikácie s nízkym zaťažením a nízkou rýchlosťou. Môže byť dokonca použitý ako uvoľňovací sprej pre formy.

 • veľmi nízky koeficient trenia
 • excelentná priľnavosť
 • nezanecháva žiadne zvyšky oleja či vazelíny
 • zabraňuje opotrebovaniu a prilepeniu
 • vhodný pre aplikácie s nízkym zaťažením a nízkou rýchlosťou
 • vhodný ako uvoľňovací sprej pre formy, kde je silikón nežiadúci
 • odolný voči vplyvom počasia
 • praktická predĺžená striekacia dýza pre presnú aplikáciu  
Číslo produktuNázov produktuObsah
T318001Multi Tech Dry500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Základ: PTFE
Farba: transparentná biela
Zápach: charakteristický
Vzhľad: biely prášok
Teplota vzplanutia: < 0 °C
Teplota vznietenia: 285 °C
Dolné/horné limity výbušnosti: 1,4 - 12 obj. %
Hustota (pri 20 °C): 0,60288  g/cm³
Tlak pár (pri 20 °C): 3 - 4 bar
Veľkosť častíc: 5 μm
Teplotná odolnosť: -50 °C až 250 °C
Čas schnutia: cca. 5 min
Obsah organických rozpúšťadiel: 98,8 %
Obsah pevných látok: 1,2 %
Obsah VOC: približne 99 obj. %
 

 • APLIKÁCIA:
  - MULTI TECH DRY je vhodný pre automobilový priemysel, nábytkársky priemysel, strojársky priemysel, cyklo- a moto- výrobu, plastikársky priemysel, tlačiarne, ... 
  - MULTI TECH DRY sa používa na reťaze, dopravníkové pásy, náradie, plastikárske formy, pánty, koľajnicové vedenia, zámky a závesy dverí, okenné koľajnice, koľajnice sedadiel, skladacie strechy, ťažné háky,...
 • POUŽITIE:
  - Pred aplikáciou musí byť MULTI TECH DRY izbovej teploty, ideálna aplikačná teplota je 5 - 30 °C.
  - Pred použitím riadne pretrepať!
  - Následne aplikujte MULTI TECH DRY v tenkej vrstve.
  - Po odparení rozpúšťadiel (cca. 1 min) zostane na ošetrovanom povrchu suchý ochranný PTFE film.