Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Multi Tech 6

MULTI TECH 6 je jedinečným produktom, ktorý pôsobí ako lubrikant, chráni pred koróziou, poskytuje ochranu voči vlhkosti a vode, vytesňuje vodu, čistí. 
MULTI TECH 6 sa vyznačuje vysokou vzlínavosťou, vďaka čomu perfektne vytesňuje vodu.
MULTI TECH 6 sa môže použiť aj na ochranu elektrických a elektronických súčiastok  pred vlhkosťou, čím je možné zabrániť tzv. blúdivým prúdom, stratám napätia a podobným problémom spôsobených vlhkosťou.
MULTI TECH 6 jednoducho prechádza hrdzou a tak uľahčuje uvoľňovanie zhrdzavených a "zapečených" spojov a mechanizmov. 

 • super rýchle pôsobenie
 • mazanie
 • účinný proti korózii
 • poskytuje ochranu
 • vytesňuje vodu
 • odolný voči vode a vlhkosti
 • čistí
 • 360°- ová aplikácia
 • bezpečné použitie na väčšine materiálov: kov, guma, plast, lakované povrchy, textil, ..
Číslo produktuNázov produktuObsah
T206001Multi Tech 6500ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Farba: svetlohnedá
Zápach: charakteristický
Počiatočný bod varu: - 40 °C
Teplota vzplanutia: - 80 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 1-11 obj. %
Dielektrická pevnosť: 42 kV

Vodivosť: 1896 pS/m
Teplota vznietenia: > 200 °C
Hustota (pri 20 °C, DIN 51757): 0,796 g/cm³ 
Teplotná odolnosť: - 30 °C až 130 °C
Skladovateľnosť: 12 mesiacov. Uchovávajte v tesne uzavretých obaloch pri teplotách do 49 °C.

 • MULTI TECH 6 tvorí trvalý film, ktorý poskytuje ochranu pred vodou, mrazom, vlhkosťou, hrdzou alebo oxidáciou. Chráni kovy a ich mikroskopické nedokonalosti.
 • Uvoľňuje hrdzu a všetky ostatné typy oxidácie, uľahčuje uvoľnenie akéhokoľvek uzamknutého, zhrdzaveného alebo zmrazeného komponentu alebo mechanizmu.
 • Vytvára odolnú ochrannú vrstvu medzi povrchom a vlhkosťou.
 • Vďaka svojmu zloženiu je MULTI TECH 6 možné používať na čistenie všetkých povrchov, odstraňovanie mastnoty a špiny a zabránenie tvorbe oxidačnej vrstvy.
 • POUŽITIE: 
  Pred použitím dobre pretrepte a naneste MULTI TECH 6 na povrch, ktorý sa má ošetriť. Nechajte pôsobiť min. 1 minútu a následne vykonajte ďalšie potrebné kroky. Odstraňuje hrdzu a oxidáciu. Uvoľňuje zablokované mechanické funkcie. Odvádza vlhkosť na elektrických kontaktoch.

Multi Tech 6

MULTI TECH 6 je jedinečným produktom, ktorý pôsobí ako lubrikant, chráni pred koróziou, poskytuje ochranu voči vlhkosti a vode, vytesňuje vodu, čistí. 
MULTI TECH 6 sa vyznačuje vysokou vzlínavosťou, vďaka čomu perfektne vytesňuje vodu.
MULTI TECH 6 sa môže použiť aj na ochranu elektrických a elektronických súčiastok  pred vlhkosťou, čím je možné zabrániť tzv. blúdivým prúdom, stratám napätia a podobným problémom spôsobených vlhkosťou.
MULTI TECH 6 jednoducho prechádza hrdzou a tak uľahčuje uvoľňovanie zhrdzavených a "zapečených" spojov a mechanizmov. 

 • super rýchle pôsobenie
 • mazanie
 • účinný proti korózii
 • poskytuje ochranu
 • vytesňuje vodu
 • odolný voči vode a vlhkosti
 • čistí
 • 360°- ová aplikácia
 • bezpečné použitie na väčšine materiálov: kov, guma, plast, lakované povrchy, textil, ..
Číslo produktuNázov produktuObsah
T206001Multi Tech 6500ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Farba: svetlohnedá
Zápach: charakteristický
Počiatočný bod varu: - 40 °C
Teplota vzplanutia: - 80 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 1-11 obj. %
Dielektrická pevnosť: 42 kV

Vodivosť: 1896 pS/m
Teplota vznietenia: > 200 °C
Hustota (pri 20 °C, DIN 51757): 0,796 g/cm³ 
Teplotná odolnosť: - 30 °C až 130 °C
Skladovateľnosť: 12 mesiacov. Uchovávajte v tesne uzavretých obaloch pri teplotách do 49 °C.

 • MULTI TECH 6 tvorí trvalý film, ktorý poskytuje ochranu pred vodou, mrazom, vlhkosťou, hrdzou alebo oxidáciou. Chráni kovy a ich mikroskopické nedokonalosti.
 • Uvoľňuje hrdzu a všetky ostatné typy oxidácie, uľahčuje uvoľnenie akéhokoľvek uzamknutého, zhrdzaveného alebo zmrazeného komponentu alebo mechanizmu.
 • Vytvára odolnú ochrannú vrstvu medzi povrchom a vlhkosťou.
 • Vďaka svojmu zloženiu je MULTI TECH 6 možné používať na čistenie všetkých povrchov, odstraňovanie mastnoty a špiny a zabránenie tvorbe oxidačnej vrstvy.
 • POUŽITIE: 
  Pred použitím dobre pretrepte a naneste MULTI TECH 6 na povrch, ktorý sa má ošetriť. Nechajte pôsobiť min. 1 minútu a následne vykonajte ďalšie potrebné kroky. Odstraňuje hrdzu a oxidáciu. Uvoľňuje zablokované mechanické funkcie. Odvádza vlhkosť na elektrických kontaktoch.