Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Mix Master

MIX MASTER je intuitívne ovládateľný systém na riedenie koncentrátov, ktorý šetrí čas aj peniaze. Je vybavený revolučnou hydrodynamickou technológiou, čím stanovuje nové štandardy výkonu a spoľahlivosti. 
MIX MASTER efektívne plní malé, stredné aj veľké nádoby presne nariedenými roztokmi až zo 4 rôznych chemických koncentrátov. Inštalácia zariadenia MIX MASTER je rýchla a jednoduchá. MIX MASTER zabezpečuje rýchle a bezpečné riedenie pre každého.

 • jednoduché používanie
 • možné riediť až 4 rôzne koncentráty
 • rýchla a jednoduchá inštalácia
 • šetrí miesto, čas a peniaze
Číslo produktuNázov produktuObsah
Y865000Mix Master 1/16/B1 ks
Y865002Mix Master 4/16/B1 ks
Y865003Mix Master 1/4/L1 ks
Y865004Mix Master 4/4/L1 ks

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

MIX MASTER 1/16/B
Prevádzková teplota: do 70 °C
Prevádzkový tlak: 1 až 9 bar
Použiteľný pre 1 koncentrát
Vypúšťanie: 14 l/min (aj viac v závislosti od tlaku vody)
na plnenie fliaš, čistiacich zariadení, kadí,...

MIX MASTER 4/16/B
Prevádzková teplota: do 70 °C
Prevádzkový tlak: 1 až 9 bar
Použiteľný pre 4 koncentráty
Vypúšťanie: 14 l/min (aj viac v závislosti od tlaku vody)
na plnenie fliaš, čistiacich zariadení, kadí,..

MIX MASTER 1/4/L
Prevádzková teplota: do 70 °C
Prevádzkový tlak: 1 až 9 bar
Použiteľný pre 1 koncentrát
Vypúšťanie: 4 l/min (aj viac v závislosti od tlaku vody)
na plnenie fliaš a ručných rozprašovačov

MIX MASTER 4/4/L
Prevádzková teplota: do 70 °C
Prevádzkový tlak: 1 až 9 bar
Použiteľný pre 4 koncentráty
Vypúšťanie: 4 l/min (aj viac v závislosti od tlaku vody)
na plnenie fliaš a ručných rozprašovačov

Zmiešavacie pomery: pozri tabuľku
POZNÁMKA: Zmiešavacie pomery by sa mali považovať iba za počiatočnú referenčnú hodnotu. Rôzne faktory, ako je prietok/tlak vody, vzdialenosť koncentrátu od zariadenia, viskozita koncentrátu a pod. si často vyžadujú úpravu zmiešavacieho pomeru na mieste.

Videá


Aufgrund Ihrer Cookie Einstellungen kann das Youtube-Video nicht eingebettet werden. Bitte verwenden Sie den Link um das Video anzusehen:

Zum Youtube Video

Mix Master

MIX MASTER je intuitívne ovládateľný systém na riedenie koncentrátov, ktorý šetrí čas aj peniaze. Je vybavený revolučnou hydrodynamickou technológiou, čím stanovuje nové štandardy výkonu a spoľahlivosti. 
MIX MASTER efektívne plní malé, stredné aj veľké nádoby presne nariedenými roztokmi až zo 4 rôznych chemických koncentrátov. Inštalácia zariadenia MIX MASTER je rýchla a jednoduchá. MIX MASTER zabezpečuje rýchle a bezpečné riedenie pre každého.

 • jednoduché používanie
 • možné riediť až 4 rôzne koncentráty
 • rýchla a jednoduchá inštalácia
 • šetrí miesto, čas a peniaze
Číslo produktuNázov produktuObsah
Y865000Mix Master 1/16/B1 ks
Y865002Mix Master 4/16/B1 ks
Y865003Mix Master 1/4/L1 ks
Y865004Mix Master 4/4/L1 ks

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

MIX MASTER 1/16/B
Prevádzková teplota: do 70 °C
Prevádzkový tlak: 1 až 9 bar
Použiteľný pre 1 koncentrát
Vypúšťanie: 14 l/min (aj viac v závislosti od tlaku vody)
na plnenie fliaš, čistiacich zariadení, kadí,...

MIX MASTER 4/16/B
Prevádzková teplota: do 70 °C
Prevádzkový tlak: 1 až 9 bar
Použiteľný pre 4 koncentráty
Vypúšťanie: 14 l/min (aj viac v závislosti od tlaku vody)
na plnenie fliaš, čistiacich zariadení, kadí,..

MIX MASTER 1/4/L
Prevádzková teplota: do 70 °C
Prevádzkový tlak: 1 až 9 bar
Použiteľný pre 1 koncentrát
Vypúšťanie: 4 l/min (aj viac v závislosti od tlaku vody)
na plnenie fliaš a ručných rozprašovačov

MIX MASTER 4/4/L
Prevádzková teplota: do 70 °C
Prevádzkový tlak: 1 až 9 bar
Použiteľný pre 4 koncentráty
Vypúšťanie: 4 l/min (aj viac v závislosti od tlaku vody)
na plnenie fliaš a ručných rozprašovačov

Zmiešavacie pomery: pozri tabuľku
POZNÁMKA: Zmiešavacie pomery by sa mali považovať iba za počiatočnú referenčnú hodnotu. Rôzne faktory, ako je prietok/tlak vody, vzdialenosť koncentrátu od zariadenia, viskozita koncentrátu a pod. si často vyžadujú úpravu zmiešavacieho pomeru na mieste.

Videá


Aufgrund Ihrer Cookie Einstellungen kann das Youtube-Video nicht eingebettet werden. Bitte verwenden Sie den Link um das Video anzusehen:

Zum Youtube Video