Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Keramic Spray/Paste

KERAMIC SPRAY je vysokokvalitné odolné mazacie, izolačné a antikorózne mazivo bez obsahu kovov, ktoré odoláva extrémnym teplotám.
KERAMIC SPRAY je vysokokvalitné odolné keramické mazivo, ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre aplikácie, kde je požadovaná vysoká odolnosť voči tlaku a teplote.

 • Vynikajúci pre použitia pri nízkej alebo vysokej teplote od -40 °C až do 1000 °C.
 • Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu sa nerozteká.
 • Chráni pred zadrením a nepríjemnými zvukmi.
 • Odolnosť voči vysokému tlaku, vysoká ochrana proti korózii.
 • Zabraňuje zadretiu a opotrebovaniu vysoko namáhaných dielov.
 • Extrémne dlhotrvajúci mazací účinok dokonca aj v podmienkach s horúcou parou.
 • Neobsahuje silikón ani kovové zložky, nahrádza medené spreje.
 • Izolačná vrstva medzi komponentmi.
 • Nepoškodzuje ABS senzory.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T920001Keramic Spray500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

KERAMIC SPRAY:
Farba: biela
Vzhľad: kvapalina/aerosól
Teplotný rozsah: -40 °C až 1000 °C
Teplota varu: -44 °C
Teplota vzplanutia: -97 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 0,8 - 10,9 obj. %

Tlak pár (pri 20 °C): 8300 hPa
Hustota (pri 20 °C): 0,66 g/cm³
Prchavé organické zlúčeniny (VOC): 75 % (493.5 g/l)
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov

 • Priemysel:
  Obzvlášť vhodný pri montáži a demontáži ťažných pružín, pri skúšobnom tlaku pri testovaní nádrží, guľových ventilov, klzných vedení, vretien, závitovkových súkolies, kolies, skrutiek, rezných nástrojov.
  Na mazanie listových pružín, reťazí, pántov, kovových ložísk, brán, záhradného a garážového náradia, eskalátorov, výťahov, vykurovacích dielov a klapiek, atď.
 • Automobilový priemysel:
  Na mazanie pántov, kĺbov nápravy, listových pružín, skrutiek kolies, hláv kolies, výfukových systémov, turbodúchadiel,  vysúvacích ložísk spojky, strmeňov kotúčových bŕzd, brzdových systémov, motora a strojových súčastí, skrutiek, na ochranu pásika obmedzovača dverí pred koróziou pri styku s hliníkovými rámami.
 • Použitie:
  Povrch musí byť suchý, čistý a odmastený. Staré mazivá je potrebné odstrániť pomocou prípravkov SAFETY CLEAN alebo KLEENSPRAY-S.
  Dobre pretrepte! (minimálne 2 minúty, až kým nebudete počuť zvuk narážajúcej miešacej guľôčky).
  Aplikujte zo vzdialenosti 20 - 30 cm od ošetrovanej oblasti.

Keramic Spray/Paste

KERAMIC SPRAY je vysokokvalitné odolné mazacie, izolačné a antikorózne mazivo bez obsahu kovov, ktoré odoláva extrémnym teplotám.
KERAMIC SPRAY je vysokokvalitné odolné keramické mazivo, ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre aplikácie, kde je požadovaná vysoká odolnosť voči tlaku a teplote.

 • Vynikajúci pre použitia pri nízkej alebo vysokej teplote od -40 °C až do 1000 °C.
 • Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu sa nerozteká.
 • Chráni pred zadrením a nepríjemnými zvukmi.
 • Odolnosť voči vysokému tlaku, vysoká ochrana proti korózii.
 • Zabraňuje zadretiu a opotrebovaniu vysoko namáhaných dielov.
 • Extrémne dlhotrvajúci mazací účinok dokonca aj v podmienkach s horúcou parou.
 • Neobsahuje silikón ani kovové zložky, nahrádza medené spreje.
 • Izolačná vrstva medzi komponentmi.
 • Nepoškodzuje ABS senzory.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T920001Keramic Spray500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

KERAMIC SPRAY:
Farba: biela
Vzhľad: kvapalina/aerosól
Teplotný rozsah: -40 °C až 1000 °C
Teplota varu: -44 °C
Teplota vzplanutia: -97 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 0,8 - 10,9 obj. %

Tlak pár (pri 20 °C): 8300 hPa
Hustota (pri 20 °C): 0,66 g/cm³
Prchavé organické zlúčeniny (VOC): 75 % (493.5 g/l)
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa
karty bezpečnostných údajov

 • Priemysel:
  Obzvlášť vhodný pri montáži a demontáži ťažných pružín, pri skúšobnom tlaku pri testovaní nádrží, guľových ventilov, klzných vedení, vretien, závitovkových súkolies, kolies, skrutiek, rezných nástrojov.
  Na mazanie listových pružín, reťazí, pántov, kovových ložísk, brán, záhradného a garážového náradia, eskalátorov, výťahov, vykurovacích dielov a klapiek, atď.
 • Automobilový priemysel:
  Na mazanie pántov, kĺbov nápravy, listových pružín, skrutiek kolies, hláv kolies, výfukových systémov, turbodúchadiel,  vysúvacích ložísk spojky, strmeňov kotúčových bŕzd, brzdových systémov, motora a strojových súčastí, skrutiek, na ochranu pásika obmedzovača dverí pred koróziou pri styku s hliníkovými rámami.
 • Použitie:
  Povrch musí byť suchý, čistý a odmastený. Staré mazivá je potrebné odstrániť pomocou prípravkov SAFETY CLEAN alebo KLEENSPRAY-S.
  Dobre pretrepte! (minimálne 2 minúty, až kým nebudete počuť zvuk narážajúcej miešacej guľôčky).
  Aplikujte zo vzdialenosti 20 - 30 cm od ošetrovanej oblasti.