Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Fast Fix Remover

FAST FIX REMOVER je vyrobený na báze organických rozpúšťadiel.
Po aplikácii je vyparovanie FAST FIX REMOVER-a pomalé, vďaka čomu môže FAST FIX REMOVER dlhšie reagovať s vytvrdnutým lepidlom a účinne ho tak narúšať a rozpúšťať.
FAST FIX REMOVER je možné taktiež použiť na odstránenie zvyškov ešte tekutého kyanoakrylátového lepidla, ako aj na odstraňovanie a zmäkčovanie iných ako kyanoakrylátových lepidiel, nevytvrdnutej PU Peny a pod.  

 •  Na báze rozpúšťadiel.
 •  Pomalé vyparovanie po aplikácii.
 •  Narušuje a rozpúšťa vytvrdnuté lepidlá.
 •  Vhodný aj na odstraňovanie nevytvrdnutých kayanoakrylátových lepidiel.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T501011Fast Fix Remover20 g
T501012Fast Fix Aktivator150 ml
T501013Fast Fix Filler30 g
T501014Fast Fix Primer50 ml
T501020Fast Fix20 g

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Chemická báza: organické rozpúšťadlá
Vzhľad: kvapalina
Farba: bezfarebný
Hustota (pri 20 °C): 1 - 1,1 g/cm³
Viskozita (pri 20 °C): < 10 mPas
Teplota varu: 180 - 245 °C
Teplota vzplanutia: 95 °C (DIN 55213)

Skladovanie: 24 mesiacov pri izbovej teplote. Uchovávajte v suchu, mimo priameho slnečného žiarenia a priameho tepla. Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov. 
 

 • Aplikujte FAST FIX REMOVER na vytvrdnuté lepidlo (alebo zvyšky tekutého lepidla) a nechajte pôsobiť.
 • FAST FIX REMOVER rozpustí alebo aspoň naruší vytvrdnuté lepidlo dostatočne na to, aby sa dalo jednoducho mechanicky odstrániť.
 • Čas potrebný na reakciu FAST FIX REMOVER-a s lepidlom závisí na teplote, objeme vytvrdnutého lepidla a ďalších faktoroch. 
 • UPOZORNENIE: pred použitím, hlavne na citlivých povrchoch, vyskúšajte odolnosť materiálu a stálosť farby na málo viditeľnom mieste!

Fast Fix Remover

FAST FIX REMOVER je vyrobený na báze organických rozpúšťadiel.
Po aplikácii je vyparovanie FAST FIX REMOVER-a pomalé, vďaka čomu môže FAST FIX REMOVER dlhšie reagovať s vytvrdnutým lepidlom a účinne ho tak narúšať a rozpúšťať.
FAST FIX REMOVER je možné taktiež použiť na odstránenie zvyškov ešte tekutého kyanoakrylátového lepidla, ako aj na odstraňovanie a zmäkčovanie iných ako kyanoakrylátových lepidiel, nevytvrdnutej PU Peny a pod.  

 •  Na báze rozpúšťadiel.
 •  Pomalé vyparovanie po aplikácii.
 •  Narušuje a rozpúšťa vytvrdnuté lepidlá.
 •  Vhodný aj na odstraňovanie nevytvrdnutých kayanoakrylátových lepidiel.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T501011Fast Fix Remover20 g
T501012Fast Fix Aktivator150 ml
T501013Fast Fix Filler30 g
T501014Fast Fix Primer50 ml
T501020Fast Fix20 g

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Chemická báza: organické rozpúšťadlá
Vzhľad: kvapalina
Farba: bezfarebný
Hustota (pri 20 °C): 1 - 1,1 g/cm³
Viskozita (pri 20 °C): < 10 mPas
Teplota varu: 180 - 245 °C
Teplota vzplanutia: 95 °C (DIN 55213)

Skladovanie: 24 mesiacov pri izbovej teplote. Uchovávajte v suchu, mimo priameho slnečného žiarenia a priameho tepla. Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov. 
 

 • Aplikujte FAST FIX REMOVER na vytvrdnuté lepidlo (alebo zvyšky tekutého lepidla) a nechajte pôsobiť.
 • FAST FIX REMOVER rozpustí alebo aspoň naruší vytvrdnuté lepidlo dostatočne na to, aby sa dalo jednoducho mechanicky odstrániť.
 • Čas potrebný na reakciu FAST FIX REMOVER-a s lepidlom závisí na teplote, objeme vytvrdnutého lepidla a ďalších faktoroch. 
 • UPOZORNENIE: pred použitím, hlavne na citlivých povrchoch, vyskúšajte odolnosť materiálu a stálosť farby na málo viditeľnom mieste!