Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Fast Fix Primer

FAST FIX PRIMER je primer na báze rozpúšťadiel, ktorý sa používa pri lepení ťažko lepiteľných povrchov ako sú napr. polyetylén, polypropylén, PTFE,...
Vďaka použitiu FAST FIX PRIMER-a je možné lepidlami FAST FIX pevne zlepiť aj ťažko lepiteľné povrchy.

 •  Používa sa pri lepení ťažko lepiteľných materiálov (napr. polyetylén, polypropylén, PTFE).
 •  Použitím FAST FIX PRIMER-a je možné dosiahnuť excelentnú pevnosť spoja.  
Číslo produktuNázov produktuObsah
T501011Fast Fix Remover20 g
T501012Fast Fix Aktivator150 ml
T501013Fast Fix Filler30 g
T501014Fast Fix Primer50 ml
T501020Fast Fix20 g

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Chemická báza: alifatické rozpúšťadlá
Vzhľad: aerosól
Farba: bezfarebný
Zápach: charakteristický
Hustota (pri 20 °C): 0,7 g/cm³
Viskozita: < 20 mPas
Teplota vzplanutia: - 10 °C (DIN 55213)

Skladovateľnosť: 12 mesiacov pri izbovej teplote. Uchovávajte v suchu, mimo priameho slnečného žiarenia a priameho tepla. Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov 
 

 • Pred aplikáciou povrch dôkladne očistite a odmastite.
 • Aplikujte FAST FIX PRIMER na čistú handričku/ špongiu, ktorá nezanecháva vlákna a tou povrch ošetrite.
 • POZOR: Pred aplikáciou lepidla sa musí rozpúšťadlo úplne odpariť.
 • POZOR: Medzi aplikáciou FAST FIX PRIMER-u a lepidla nemôže ubehnúť viac ako hodina.
 • POZOR: Ak iba jedna časť, ktorá má byť lepená, je z ťažko lepiteľného materiálu, aplikujte FAST FIX PRIMER len na túto časť a následne aplikujte lepidlo na neošetrenú časť.
 • Spoj zaťažujte až po dosiahnutí konečnej pevnosti.

Fast Fix Primer

FAST FIX PRIMER je primer na báze rozpúšťadiel, ktorý sa používa pri lepení ťažko lepiteľných povrchov ako sú napr. polyetylén, polypropylén, PTFE,...
Vďaka použitiu FAST FIX PRIMER-a je možné lepidlami FAST FIX pevne zlepiť aj ťažko lepiteľné povrchy.

 •  Používa sa pri lepení ťažko lepiteľných materiálov (napr. polyetylén, polypropylén, PTFE).
 •  Použitím FAST FIX PRIMER-a je možné dosiahnuť excelentnú pevnosť spoja.  
Číslo produktuNázov produktuObsah
T501011Fast Fix Remover20 g
T501012Fast Fix Aktivator150 ml
T501013Fast Fix Filler30 g
T501014Fast Fix Primer50 ml
T501020Fast Fix20 g

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Chemická báza: alifatické rozpúšťadlá
Vzhľad: aerosól
Farba: bezfarebný
Zápach: charakteristický
Hustota (pri 20 °C): 0,7 g/cm³
Viskozita: < 20 mPas
Teplota vzplanutia: - 10 °C (DIN 55213)

Skladovateľnosť: 12 mesiacov pri izbovej teplote. Uchovávajte v suchu, mimo priameho slnečného žiarenia a priameho tepla. Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov 
 

 • Pred aplikáciou povrch dôkladne očistite a odmastite.
 • Aplikujte FAST FIX PRIMER na čistú handričku/ špongiu, ktorá nezanecháva vlákna a tou povrch ošetrite.
 • POZOR: Pred aplikáciou lepidla sa musí rozpúšťadlo úplne odpariť.
 • POZOR: Medzi aplikáciou FAST FIX PRIMER-u a lepidla nemôže ubehnúť viac ako hodina.
 • POZOR: Ak iba jedna časť, ktorá má byť lepená, je z ťažko lepiteľného materiálu, aplikujte FAST FIX PRIMER len na túto časť a následne aplikujte lepidlo na neošetrenú časť.
 • Spoj zaťažujte až po dosiahnutí konečnej pevnosti.