Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Fast Fix Aktivator

FAST FIX AKTIVATOR je aktivátor pre kyanoakrylátové lepidlá, ktorý podporuje a urýchľuje vytvrdzovanie.
FAST FIX AKTIVATOR schne rýchlo a zvyšuje pevnosť spoja.
FAST FIX AKTIVATOR je odolný voči rozpúšťadlám, olejom, benzínom, teplotným výkyvom a vplyvom počasia.
Použitím lepidla FAST FIX a FAST FIX AKTIVATOR-a sa zvyšuje pevnosť v ťahu lepeného spoja. Takto lepené spoje sa nezmršťujú.

 • Podporuje a urýchľuje vytvrdzovanie, čím skracuje čas potrebný na dosiahnutie účinku.
 • Zlepšuje priľnavosť na poréznych materiáloch ako je napr. drevo.
 • Zvyšuje pevnosť spoja.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T501010Fast Fix Aktivator50ml
T501012Fast Fix Aktivator150 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Chemická báza: reaktívny DMPT aktivátor a alifatické uhľovodíky
Vzhľad: aerosól
Farba: transparentná
Počiatočný bod varu: -44 °C
Teplota vznietenia: -97 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 0,8 - 10,9 obj.%
Tlak pár (pri 20 °C): 8300 hPa

Hustota (pri 20 °C): 0,64 g/cm³
Obsah organických rozpúšťadiel: 99,8 %
Aplikačná teplota: 10 °C až 35 °C
Skladovanie: Uchovávajte v chlade a suchu.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov

 • FAST FIX AKTIVATOR sa používa pri lepení kyanoakrylátovými lepidlami, pričom urýchľuje a podporuje vytvrdzovanie.
 • FAST FIX AKTIVATOR je potrebné použiť všade tam, kde potrebujeme dosiahnuť extra rýchle vytvrdnutie lepidla a vyššiu pevnosť spoja, napr. pri lepení ťažko dostupných miest, pri lepení ťažko lepiteľných materiálov, pri lepení materiálov v ťažko lepiteľných uhloch a pod.
 • FAST FIX AKTIVATOR sa odporúča použiť pred lepením poréznych materiálov.
 • FAST FIX AKTIVATOR sa používa na takmer všetkých druhoch materiálov s výnimkou PE, PP a materiálov obsahujúcich fluór. 

Fast Fix Aktivator

FAST FIX AKTIVATOR je aktivátor pre kyanoakrylátové lepidlá, ktorý podporuje a urýchľuje vytvrdzovanie.
FAST FIX AKTIVATOR schne rýchlo a zvyšuje pevnosť spoja.
FAST FIX AKTIVATOR je odolný voči rozpúšťadlám, olejom, benzínom, teplotným výkyvom a vplyvom počasia.
Použitím lepidla FAST FIX a FAST FIX AKTIVATOR-a sa zvyšuje pevnosť v ťahu lepeného spoja. Takto lepené spoje sa nezmršťujú.

 • Podporuje a urýchľuje vytvrdzovanie, čím skracuje čas potrebný na dosiahnutie účinku.
 • Zlepšuje priľnavosť na poréznych materiáloch ako je napr. drevo.
 • Zvyšuje pevnosť spoja.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T501010Fast Fix Aktivator50ml
T501012Fast Fix Aktivator150 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Chemická báza: reaktívny DMPT aktivátor a alifatické uhľovodíky
Vzhľad: aerosól
Farba: transparentná
Počiatočný bod varu: -44 °C
Teplota vznietenia: -97 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 0,8 - 10,9 obj.%
Tlak pár (pri 20 °C): 8300 hPa

Hustota (pri 20 °C): 0,64 g/cm³
Obsah organických rozpúšťadiel: 99,8 %
Aplikačná teplota: 10 °C až 35 °C
Skladovanie: Uchovávajte v chlade a suchu.
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov

 • FAST FIX AKTIVATOR sa používa pri lepení kyanoakrylátovými lepidlami, pričom urýchľuje a podporuje vytvrdzovanie.
 • FAST FIX AKTIVATOR je potrebné použiť všade tam, kde potrebujeme dosiahnuť extra rýchle vytvrdnutie lepidla a vyššiu pevnosť spoja, napr. pri lepení ťažko dostupných miest, pri lepení ťažko lepiteľných materiálov, pri lepení materiálov v ťažko lepiteľných uhloch a pod.
 • FAST FIX AKTIVATOR sa odporúča použiť pred lepením poréznych materiálov.
 • FAST FIX AKTIVATOR sa používa na takmer všetkých druhoch materiálov s výnimkou PE, PP a materiálov obsahujúcich fluór.