Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Fast Fix

FAST FIX je špeciálne lepidlo na báze kyanoakrylátových esterov bez obsahu rozpúšťadiel, ktoré rýchlo vytvrdzuje na takmer všetkých druhoch materiálov. Oproti bežným komerčným lepidlám je FAST FIX vynikajúci na použitie na drsných a nerovných povrchoch ako aj na lepenie ťažko lepiteľných materiálov. FAST FIX je odolný voči rozpúšťadlám, olejom, vysokým teplotám a vplyvom počasia. FAST FIX je vhodný pre väčšinu materiálov a aplikácií. 

 • Na báze kyanoakrylátových esterov.
 • Lepí v priebehu pár sekúnd.
 • Lepí aj ťažko lepiteľné povrchy. 
 • Presné dávkovanie.
 • Opakovane použiteľný.
 • Bez obsahu rozpúšťadiel.
 • Vhodný pre väčšinu materiálov a aplikácií.
 • Nie je potrebné žiadne zahrievanie, pájkovanie ani zmiešavanie.
 • Má vysokú pevnosť v ťahu - nezmršťuje sa. 
 • Veľmi ekonomický - platí, že čím tenšia vrstva, tým pevnejší spoj.
 • Má NSF certifikát pre prácu v potravinárskom priemysle (kategória P1).
Číslo produktuNázov produktuObsah
T501011Fast Fix Remover20 g
T501012Fast Fix Aktivator150 ml
T501013Fast Fix Filler30 g
T501014Fast Fix Primer50ml
T501020Fast Fix20 g

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Chemická báza: kyanoakrylátové estery
Vzhľad: kvapalina 
Farba: priehľadná
Zápach: dráždivý
Viskozita pri 25 °C: 70 -120 mPas
Hustota (DIN 51757): 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia (DIN 55213): > 80 °C
Fyzikálne vlastnosti (vytvrdnutý film):
Pevnosť v ťahu: 
oceľ/oceľ: > 20 N/mm² (DIN EN 1465) 
Ťahová sila na guľatých gumových profiloch::
SBR/SBR - priemer 18 mm: > 1800 N
SBR/SBR - 10 dní/70 °C: > 1800 N
EPDM/EPDM - priemer 16 mm:  > 250 N
EPDM/EPDM - 10 dní/70 °C: > 220 N
Rozsah teplôt: -35 °C až 100 °C
Teplota topenia: 165 °C

Čas fixácie na:
Hliník: ≤ 50 sek.
SBR: ≤ 5 sek.
Polykarbonát: ≤ 12 sek.
EPDM: ≤ 10 sek.
Úplné vytvrdnutie: 24 h

SKLADOVANIE: FAST FIX skladujte vždy pevne uzavretý na chladnom, suchom a tmavom mieste. Doba skladovania je najmenej 12 mesiacov, ak sa skladuje pri izbovej teplote (18 až 28 °C). Ak sa skladuje pri teplote 5 °C (alebo v chladničke), doba skladovania sa predĺži. Pri skladovaní v mraze do -20 °C môžu byť lepidlá uskladnené skoro neobmedzene dlhý čas, avšak pred použitím sa musia previesť na izbovú teplotu. Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov

 • FAST FIX poskytuje výnimočne silnú väzbu medzi takmer všetkými druhmi materiálov.
 • Pre dosiahnutie najlepších výsledkov postupujte nasledujúcim spôsobom:
  1) Povrchy musia byť pred lepením očistené a odmastené. Na očistenie povrchov odporúčame použiť výrobky SAFE CLEAN a MEGA FOAM.
  2) Aplikujte FAST FIX vo veľmi tenkej vrstve na jeden z povrchov, ktoré chcete lepiť (ak chcete docieliť rýchlejšie vytvrdzovanie alebo potrebujete zlepiť pórovité materiály, aplikujte pred lepením na materiál FAST FIX AKTIVATOR a nechajte ho vyschnúť).
  3) Aplikujte lepidlo FAST FIX na lepené plochy a ihneď ich k sebe pritlačte. Použite čo najvyšší prvotný tlak.
  4) Nehýbte s lepenými dielmi pri prvotnom vytvrdzovaní lepidla (trvá to len pár sekúnd)
  5) Prebytočný FAST FIX odstráňte pomocou FAST FIX REMOVER-u. 
  6) Po aplikácii FAST FIX ihneď pevne uzavrite, aby sa do lepidla nedostala vlhkosť.
 •  Ak potrebujete lepiť porézne materiály, alebo potrebujete urýchliť čas vytvrdzovania lepidla, použite FAST FIX AKTIVATOR. 
 • Pre vyplňovanie medzier a iných nerovností použite FAST FIX FILLER.
 • Pri lepení ťažko lepiteľných povrchov ako napr. PE, PP alebo PTFE použite pred lepením FAST FIX PRIMER.
 • Najlepšie výsledky lepenia pri hliníkových povrchoch dosiahnete, keď ich pred lepením zdrsníte alebo opieskujete.

Fast Fix

FAST FIX je špeciálne lepidlo na báze kyanoakrylátových esterov bez obsahu rozpúšťadiel, ktoré rýchlo vytvrdzuje na takmer všetkých druhoch materiálov. Oproti bežným komerčným lepidlám je FAST FIX vynikajúci na použitie na drsných a nerovných povrchoch ako aj na lepenie ťažko lepiteľných materiálov. FAST FIX je odolný voči rozpúšťadlám, olejom, vysokým teplotám a vplyvom počasia. FAST FIX je vhodný pre väčšinu materiálov a aplikácií. 

 • Na báze kyanoakrylátových esterov.
 • Lepí v priebehu pár sekúnd.
 • Lepí aj ťažko lepiteľné povrchy. 
 • Presné dávkovanie.
 • Opakovane použiteľný.
 • Bez obsahu rozpúšťadiel.
 • Vhodný pre väčšinu materiálov a aplikácií.
 • Nie je potrebné žiadne zahrievanie, pájkovanie ani zmiešavanie.
 • Má vysokú pevnosť v ťahu - nezmršťuje sa. 
 • Veľmi ekonomický - platí, že čím tenšia vrstva, tým pevnejší spoj.
 • Má NSF certifikát pre prácu v potravinárskom priemysle (kategória P1).
Číslo produktuNázov produktuObsah
T501011Fast Fix Remover20 g
T501012Fast Fix Aktivator150 ml
T501013Fast Fix Filler30 g
T501014Fast Fix Primer50ml
T501020Fast Fix20 g

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Chemická báza: kyanoakrylátové estery
Vzhľad: kvapalina 
Farba: priehľadná
Zápach: dráždivý
Viskozita pri 25 °C: 70 -120 mPas
Hustota (DIN 51757): 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia (DIN 55213): > 80 °C
Fyzikálne vlastnosti (vytvrdnutý film):
Pevnosť v ťahu: 
oceľ/oceľ: > 20 N/mm² (DIN EN 1465) 
Ťahová sila na guľatých gumových profiloch::
SBR/SBR - priemer 18 mm: > 1800 N
SBR/SBR - 10 dní/70 °C: > 1800 N
EPDM/EPDM - priemer 16 mm:  > 250 N
EPDM/EPDM - 10 dní/70 °C: > 220 N
Rozsah teplôt: -35 °C až 100 °C
Teplota topenia: 165 °C

Čas fixácie na:
Hliník: ≤ 50 sek.
SBR: ≤ 5 sek.
Polykarbonát: ≤ 12 sek.
EPDM: ≤ 10 sek.
Úplné vytvrdnutie: 24 h

SKLADOVANIE: FAST FIX skladujte vždy pevne uzavretý na chladnom, suchom a tmavom mieste. Doba skladovania je najmenej 12 mesiacov, ak sa skladuje pri izbovej teplote (18 až 28 °C). Ak sa skladuje pri teplote 5 °C (alebo v chladničke), doba skladovania sa predĺži. Pri skladovaní v mraze do -20 °C môžu byť lepidlá uskladnené skoro neobmedzene dlhý čas, avšak pred použitím sa musia previesť na izbovú teplotu. Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa karty bezpečnostných údajov

 • FAST FIX poskytuje výnimočne silnú väzbu medzi takmer všetkými druhmi materiálov.
 • Pre dosiahnutie najlepších výsledkov postupujte nasledujúcim spôsobom:
  1) Povrchy musia byť pred lepením očistené a odmastené. Na očistenie povrchov odporúčame použiť výrobky SAFE CLEAN a MEGA FOAM.
  2) Aplikujte FAST FIX vo veľmi tenkej vrstve na jeden z povrchov, ktoré chcete lepiť (ak chcete docieliť rýchlejšie vytvrdzovanie alebo potrebujete zlepiť pórovité materiály, aplikujte pred lepením na materiál FAST FIX AKTIVATOR a nechajte ho vyschnúť).
  3) Aplikujte lepidlo FAST FIX na lepené plochy a ihneď ich k sebe pritlačte. Použite čo najvyšší prvotný tlak.
  4) Nehýbte s lepenými dielmi pri prvotnom vytvrdzovaní lepidla (trvá to len pár sekúnd)
  5) Prebytočný FAST FIX odstráňte pomocou FAST FIX REMOVER-u. 
  6) Po aplikácii FAST FIX ihneď pevne uzavrite, aby sa do lepidla nedostala vlhkosť.
 •  Ak potrebujete lepiť porézne materiály, alebo potrebujete urýchliť čas vytvrdzovania lepidla, použite FAST FIX AKTIVATOR. 
 • Pre vyplňovanie medzier a iných nerovností použite FAST FIX FILLER.
 • Pri lepení ťažko lepiteľných povrchov ako napr. PE, PP alebo PTFE použite pred lepením FAST FIX PRIMER.
 • Najlepšie výsledky lepenia pri hliníkových povrchoch dosiahnete, keď ich pred lepením zdrsníte alebo opieskujete.