Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Fast Clean

FAST CLEAN je profesionálny vysoko efektívny a rýchlo pôsobiaci čistič a odmasťovač na báze uhľovodíkov.
FAST CLEAN odstraňuje mastnotu, olej, decht, vosk, brzdový prach a zároveň je vhodný aj na očistenie a odmastenie plôch pred lepením a lakovaním.
FAST CLEAN je ideálny na odstránenie mastných, živicových a silikónových zvyškov počas opráv a údržby. Vďaka tomu, že hnacím plynom FAST CLEAN-u je oxid uhličitý, obsahuje FAST CLEAN až 95 % účinnej látky a je tak až o 30 % účinnejší ako konkurenčné produkty.

 • Čistí a odmasťuje v priebehu niekoľkých sekúnd.
 • Rýchlo schne a nezanecháva zvyšky.
 • Vysokotlakové sprejové balenie - účinne a rýchlo odstraňuje špinu a prach. 
 • Hnacím plynom je oxid uhličitý, vďaka čomu FAST CLEAN obsahuje až 95 % aktívnych zložiek.
 • Neobsahuje žiadne halogénované uhľovodíky.
 • Nepoškodzuje väčšinu plastov.
 • Výborne čistí oleje a mastnotu.
 • 100 % bez acetónu.
 • 360 °-ová aplikácia 
Číslo produktuNázov produktuObsah
T497001Fast Clean600 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: aerosól
Farba: bezfarebný
Zápach: ropný
Počiatočný bod varu: 88 °C
Teplota vzplanutia: -12 °C
Teplota vznietenia: > 200 °C
Hustota (pri 20 °C): 0,714 g/cm³ (DIN 51757)

Viskozita (kinematická):  < 7 mm²/s
Rýchlosť odparovania: 2,2 (DIN 53170)
Skladovateľnosť: 24 mesiacov.
Uchovávajte v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov

 • APLIKÁCIA:
 • Odstraňuje mastné alebo živicové zvyšky počas opráv, údržby a pred montážou.
 • Odmasťuje a čistí povrchy pred lepením a lakovaním.
 • Odstraňuje oleje a reziduá, syntetické oleje, mastnotu, decht, vosk, prach, lepidlo, zvyšky silikónu a pod.
 • Ideálny na čistenie kovových častí bezo zvyškov, ako v automobilovom, tak aj v iných  oblastiach priemyslu. Vhodný napr. na čistenie hliníka, všetkých druhov elektronických bŕzd a ABS systémov, častí motora, reťazí, ozubených kolies, častí spojok, náradia, strojov,...
 • POUŽITIE:
 • Vždy pred použitím najprv otestujte stálosť farby, lakov a kompatibilitu plastov. Následne nastriekajte FAST CLEAN na povrch a nechajte chvíľu pôsobiť.

Fast Clean

FAST CLEAN je profesionálny vysoko efektívny a rýchlo pôsobiaci čistič a odmasťovač na báze uhľovodíkov.
FAST CLEAN odstraňuje mastnotu, olej, decht, vosk, brzdový prach a zároveň je vhodný aj na očistenie a odmastenie plôch pred lepením a lakovaním.
FAST CLEAN je ideálny na odstránenie mastných, živicových a silikónových zvyškov počas opráv a údržby. Vďaka tomu, že hnacím plynom FAST CLEAN-u je oxid uhličitý, obsahuje FAST CLEAN až 95 % účinnej látky a je tak až o 30 % účinnejší ako konkurenčné produkty.

 • Čistí a odmasťuje v priebehu niekoľkých sekúnd.
 • Rýchlo schne a nezanecháva zvyšky.
 • Vysokotlakové sprejové balenie - účinne a rýchlo odstraňuje špinu a prach. 
 • Hnacím plynom je oxid uhličitý, vďaka čomu FAST CLEAN obsahuje až 95 % aktívnych zložiek.
 • Neobsahuje žiadne halogénované uhľovodíky.
 • Nepoškodzuje väčšinu plastov.
 • Výborne čistí oleje a mastnotu.
 • 100 % bez acetónu.
 • 360 °-ová aplikácia 
Číslo produktuNázov produktuObsah
T497001Fast Clean600 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: aerosól
Farba: bezfarebný
Zápach: ropný
Počiatočný bod varu: 88 °C
Teplota vzplanutia: -12 °C
Teplota vznietenia: > 200 °C
Hustota (pri 20 °C): 0,714 g/cm³ (DIN 51757)

Viskozita (kinematická):  < 7 mm²/s
Rýchlosť odparovania: 2,2 (DIN 53170)
Skladovateľnosť: 24 mesiacov.
Uchovávajte v suchu a chlade. Chráňte pred mrazom.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov

 • APLIKÁCIA:
 • Odstraňuje mastné alebo živicové zvyšky počas opráv, údržby a pred montážou.
 • Odmasťuje a čistí povrchy pred lepením a lakovaním.
 • Odstraňuje oleje a reziduá, syntetické oleje, mastnotu, decht, vosk, prach, lepidlo, zvyšky silikónu a pod.
 • Ideálny na čistenie kovových častí bezo zvyškov, ako v automobilovom, tak aj v iných  oblastiach priemyslu. Vhodný napr. na čistenie hliníka, všetkých druhov elektronických bŕzd a ABS systémov, častí motora, reťazí, ozubených kolies, častí spojok, náradia, strojov,...
 • POUŽITIE:
 • Vždy pred použitím najprv otestujte stálosť farby, lakov a kompatibilitu plastov. Následne nastriekajte FAST CLEAN na povrch a nechajte chvíľu pôsobiť.