Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Drill & Cut

DRILL & CUT je špeciálne vyvinuté chladiace mazivo pre akúkoľvek prácu s kovom, ako je vŕtanie, závitovanie, rezanie, sústruženie, frézovanie a pod. Riadené mazanie a prakticky okamžité chladenie zvyšujú životnosť nástrojov a zlepšujú výsledky jednotlivých úkonov.
DRILL & CUT je univerzálny produkt, môže byť použitý pre spracovanie nelegovanej ocele či nehrdzavejúcej ocele, ale aj mäkších kovov, ako je hliník, mosadz alebo meď.
Použitie DRILL & CUT je veľmi šetrné, nekvapká a nerozteká sa, a to ani pri aplikácii na nepravidelné plochy.

 • Vhodný na všetky druhy kovov - oceľ, nerez, mosadz, hliník, ...
 •  Predlžuje životnosť vrtákov, fréz, rezacích kotúčov a nožov, sústružníckych nástrojov a pod. Garantuje optimálnu kvalitu rezania.
 •  Optimalizuje a zefektívňuje odvádzanie tepla z pracovného miesta, a tak redukuje opotrebovanie náradia.
 •  Je ekonomický.
 •  Neobsahuje kyseliny a živice.
 •  Efektívne chráni pred koróziou a oxidáciou.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T241001Drill & Cut500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: aerosól
Zápach: charakteristický
Teplota varu: -44 °C
Teplota vzplanutia: -97 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 1,5 - 10,9 obj.%
Tlak pár (pri 20 °C): 2100 hPa
Hustota (pri 20 °C): 0,81 g/cm³

Aplikačná teplota: 10 až 35 °C
Hnací plyn: propán-bután
UPOZORNENIE: Nestriekajte na horúce povrchy!!! Pred použitím si dôkladne prečítajte bezpečnostné upozornenia na etikete. 
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • DRILL & CUT aplikujte pri pracovnej teplote od 10 °C do 35 °C. Pred použitím riadne pretrepte!
 • Vŕtanie, frézovanie, sústruženie, závitovanie:
  - nasprejujte DRILL & CUT priamo na miesto, ktoré bude následne mechanicky opracované.
 • Rezanie:
  - nasprejujte DRILL & CUT na materiál pozdĺž reznej hrany.
 • Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov proces zopakujte, ak je to potrebné.

  PRED POUŽITÍM PRETREPAŤ!!!

Drill & Cut

DRILL & CUT je špeciálne vyvinuté chladiace mazivo pre akúkoľvek prácu s kovom, ako je vŕtanie, závitovanie, rezanie, sústruženie, frézovanie a pod. Riadené mazanie a prakticky okamžité chladenie zvyšujú životnosť nástrojov a zlepšujú výsledky jednotlivých úkonov.
DRILL & CUT je univerzálny produkt, môže byť použitý pre spracovanie nelegovanej ocele či nehrdzavejúcej ocele, ale aj mäkších kovov, ako je hliník, mosadz alebo meď.
Použitie DRILL & CUT je veľmi šetrné, nekvapká a nerozteká sa, a to ani pri aplikácii na nepravidelné plochy.

 • Vhodný na všetky druhy kovov - oceľ, nerez, mosadz, hliník, ...
 •  Predlžuje životnosť vrtákov, fréz, rezacích kotúčov a nožov, sústružníckych nástrojov a pod. Garantuje optimálnu kvalitu rezania.
 •  Optimalizuje a zefektívňuje odvádzanie tepla z pracovného miesta, a tak redukuje opotrebovanie náradia.
 •  Je ekonomický.
 •  Neobsahuje kyseliny a živice.
 •  Efektívne chráni pred koróziou a oxidáciou.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T241001Drill & Cut500 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Vzhľad: aerosól
Zápach: charakteristický
Teplota varu: -44 °C
Teplota vzplanutia: -97 °C
Dolné a horné limity výbušnosti: 1,5 - 10,9 obj.%
Tlak pár (pri 20 °C): 2100 hPa
Hustota (pri 20 °C): 0,81 g/cm³

Aplikačná teplota: 10 až 35 °C
Hnací plyn: propán-bután
UPOZORNENIE: Nestriekajte na horúce povrchy!!! Pred použitím si dôkladne prečítajte bezpečnostné upozornenia na etikete. 
LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • DRILL & CUT aplikujte pri pracovnej teplote od 10 °C do 35 °C. Pred použitím riadne pretrepte!
 • Vŕtanie, frézovanie, sústruženie, závitovanie:
  - nasprejujte DRILL & CUT priamo na miesto, ktoré bude následne mechanicky opracované.
 • Rezanie:
  - nasprejujte DRILL & CUT na materiál pozdĺž reznej hrany.
 • Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov proces zopakujte, ak je to potrebné.

  PRED POUŽITÍM PRETREPAŤ!!!