Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Confix

CONFIX je ideálnym výrobkom na lepenie a spájanie. Poskytuje mimoriadne rýchle a trvalo pevné spojenia, a to aj v extrémnych podmienkach, buď v remeselnej alebo v priemyselnej výrobe.
CONFIX ponúka vynikajúce spojenie pri použití na rozličné drevené výrobky a stavebné materiály, keramiku, kovy, teplom tvrditeľné a tvárniteľné materiály. Pri lepení dreva na drevo spĺňa parametre najvyššej záťažovej triedy DIN D4.
CONFIX je obzvlášť silným lepidlom, ktoré dáva možnosť uskutočňovať permanentne funkčné a vysoko pevné spojenia.

 • Rýchle a kontrolované vytvrdzovanie.
 • Široká škála priľnavosti na rozličné materiály.
 • Jednoduchá manipulácia.
 • Veľmi vysoká spojovacia sila.
 • Bez zápachu.
 • Schopnosť vypĺňať medzery.
 • Je ho možné brúsiť a natierať farbou.
 • Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom.
 • Odolný voči teplotám až do +80°C.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T901000Confix310 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Materiál: Modifikovaný polyuretán
Farba: Smotanovo biela
Zápach: typický
Bod vznietenia: > 55 °C
Hustota pri 20 °C: 1,46 g/cm³
Teplota zapálenia: 400 °C
Zmenšenie objemu po plnom vytvrdnutí: 0%
Pevnosť v ťahu:
Drevo: 10,0 N/mm²,
Kameň alebo tehla: 11,5 N/mm²,
Hliník: 14,0 N/mm²

Tepelná stabilita: -30 °C až 80 °C
Spotreba: 400 g/m²
Aplikačná teplota: 5 °C až 35 °C
Použitie:
Čas potrebný na vytvorenie spojenia: 5 min,
10 minút na 80%-né vytvrdnutie,
45 min na 100%-né vytvrdnutie pri bežných
podmienkach
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov

 • Povrchy spájaných podkladov musia byť suché a očistené od prachu a mastnoty. Odstráňte eventuálne oddelené zložky. Ako odmasťovací prostriedok použite FAST CLEAN alebo SAFE CLEAN.
 • Priložte spolu časti, ktoré majú byť spojené, predtým, než CONFIX začne pôsobiť.
  V prípade potreby stláčajte k sebe až
  do dosiahnutia funkčnej tvrdosti.
 • CONFIX počas tvrdnutia mierne pení. Nezatvrdnutý CONFIX odstráňte čistiacimi obrúskami. Zatvrdnuté spojivo je možné brúsiť a natierať farbou.
 • POZNÁMKA:
  Viskozita 1-zložkových polyuretánových lepidiel je dvojnásobná pri spracovaní
  pri teplote 15 °C v porovnaní s tou
  pri spracovaní pri teplote 25 °C.
 • Lepidlo pri vystavení slnečnému žiareniu mení svoju farbu. Spojovacia sila sa nemení!
 • Spájanie hliníka: Možné len na chemicky vopred upravených alebo natretých povrchoch. Čistý hliník je možné spájať len
  po vhodnej predchádzajúcej úprave alebo natretí základovou farbou.
 • Spájanie materiálov s odlišnou lineárnou rozťažnosťou je potrebné posúdiť v súvislosti
  s ich dlhodobým namáhaním!

Confix

CONFIX je ideálnym výrobkom na lepenie a spájanie. Poskytuje mimoriadne rýchle a trvalo pevné spojenia, a to aj v extrémnych podmienkach, buď v remeselnej alebo v priemyselnej výrobe.
CONFIX ponúka vynikajúce spojenie pri použití na rozličné drevené výrobky a stavebné materiály, keramiku, kovy, teplom tvrditeľné a tvárniteľné materiály. Pri lepení dreva na drevo spĺňa parametre najvyššej záťažovej triedy DIN D4.
CONFIX je obzvlášť silným lepidlom, ktoré dáva možnosť uskutočňovať permanentne funkčné a vysoko pevné spojenia.

 • Rýchle a kontrolované vytvrdzovanie.
 • Široká škála priľnavosti na rozličné materiály.
 • Jednoduchá manipulácia.
 • Veľmi vysoká spojovacia sila.
 • Bez zápachu.
 • Schopnosť vypĺňať medzery.
 • Je ho možné brúsiť a natierať farbou.
 • Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom.
 • Odolný voči teplotám až do +80°C.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T901000Confix310 ml

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Materiál: Modifikovaný polyuretán
Farba: Smotanovo biela
Zápach: typický
Bod vznietenia: > 55 °C
Hustota pri 20 °C: 1,46 g/cm³
Teplota zapálenia: 400 °C
Zmenšenie objemu po plnom vytvrdnutí: 0%
Pevnosť v ťahu:
Drevo: 10,0 N/mm²,
Kameň alebo tehla: 11,5 N/mm²,
Hliník: 14,0 N/mm²

Tepelná stabilita: -30 °C až 80 °C
Spotreba: 400 g/m²
Aplikačná teplota: 5 °C až 35 °C
Použitie:
Čas potrebný na vytvorenie spojenia: 5 min,
10 minút na 80%-né vytvrdnutie,
45 min na 100%-né vytvrdnutie pri bežných
podmienkach
Skladovateľnosť: 12 mesiacov
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa
podľa karty bezpečnostných údajov

 • Povrchy spájaných podkladov musia byť suché a očistené od prachu a mastnoty. Odstráňte eventuálne oddelené zložky. Ako odmasťovací prostriedok použite FAST CLEAN alebo SAFE CLEAN.
 • Priložte spolu časti, ktoré majú byť spojené, predtým, než CONFIX začne pôsobiť.
  V prípade potreby stláčajte k sebe až
  do dosiahnutia funkčnej tvrdosti.
 • CONFIX počas tvrdnutia mierne pení. Nezatvrdnutý CONFIX odstráňte čistiacimi obrúskami. Zatvrdnuté spojivo je možné brúsiť a natierať farbou.
 • POZNÁMKA:
  Viskozita 1-zložkových polyuretánových lepidiel je dvojnásobná pri spracovaní
  pri teplote 15 °C v porovnaní s tou
  pri spracovaní pri teplote 25 °C.
 • Lepidlo pri vystavení slnečnému žiareniu mení svoju farbu. Spojovacia sila sa nemení!
 • Spájanie hliníka: Možné len na chemicky vopred upravených alebo natretých povrchoch. Čistý hliník je možné spájať len
  po vhodnej predchádzajúcej úprave alebo natretí základovou farbou.
 • Spájanie materiálov s odlišnou lineárnou rozťažnosťou je potrebné posúdiť v súvislosti
  s ich dlhodobým namáhaním!