Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

CA Buster

CA BUSTER odstraňuje z kúrenárskych, chladiacich systémov a parných kotlov vodný kameň spôsobujúci straty energie. CA BUSTER pôsobí na báze špeciálnej kombinácie činidiel, ktoré narúšajú a rozpúšťajú vodný kameň a zároveň nemajú korozívny účinok na kovy. CA BUSTER neobsahuje také nebezpečné prchavé kyseliny ako napr. kyselina chlorovodíková (HCl). CA BUSTER je možné použiť takmer na všetky chladiace a kúrenárske systémy, keďže je nekorozívny pre oceľ, meď, hliník,... Okrem odstraňovania vodného kameňa je možné CA BUSTER použiť taktiež na odstránenie hrdze z rôznych kovových povrchov.

 • Ekonomický.
 • Odstraňuje aj silné nánosy vodného kameňa, čím zabraňuje plytvaniu energie.
 • Odstraňuje nielen vodný kameň, ale aj hrdzu.
 • Obsahuje indikátor sfarbenia.
 • Môže sa použiť na železo, meď, mosadz, bronz, hliník a drevo.
 • Môže sa použiť pri ultrasonických aplikáciách.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T106005CA Buster5 l
T106010CA Buster10 l
T106025CA Buster25 l

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Skupenstvo: kvapalina
pH-hodnota (pri 20°C): cca 0,5
Teplota topenia: cca 0°C
Relatívna hustota (pri 25°C): 1,33 g/cm³
Viskozita (pri 25°C): < 10 mPa-s
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: cca 100°C

Skladovateľnosť: 12 mesiacov. 
Skladovať na tmavom mieste,
mimo priameho dosahu tepla.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa 
karty bezpečnostných údajov.
LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • CA BUSTER sa môže používať na všetky kotly (parné a na horúcu vodu), výmenníky tepla, ohrievače teplej vody, chladiace veže a odparovacie chladiče.
 • CHLADIACE VEŽE: Vypustite celý systém vrátane čerpadiel, výmenníkov a všetkých recirkulačných vetví. Vypláchnite všetky usadeniny a naplňte systém čerstvou vodou. Pridajte CA BUSTER v pomere 1 diel CA BUSTER-u na 25 dielov vody. Roztok sčervenie. Nechajte systém pracovať 24 hodín v uzavretom cykle. Ak roztok behom 24 hodín zmodrie, vodný kameň je ešte prítomný v systéme. V takomto prípade pridajte ďalší diel CA BUSTER-u na 25 litrov vody. Ak v priebehu 24 hodín roztok zmodrie, vypláchnite celý systém a opakujte horeuvedené kroky. Po odstránení usadenín vypustite celý systém, vypláchnite a naplňte čistou vodou.
 • BOILERY: Vypustite celý systém a dobre vypláchnite, naplňte čistou vodou. Otvorte príklop alebo odstráňte inšpekčný kryt. Slabý nános usadenín: Pridajte CA BUSTER v pomere 1:20 dielom vody do boileru. Hrubá vrstva usadenín: Pridajte CA BUSTER v pomere 1:10 dielom vody do boileru.
 • UPOZORNENIE: Nepoužívajte CA BUSTER na galvanizované povrchy a povrchy s nánosom kadmia. Výrobok používajte len podľa návodu na použitie. NEUVEĎTE VODU DO VARU! VŽDY PRIDÁVAJTE CA BUSTER DO VODY, NIKDY NIE NAOPAK!

CA Buster

CA BUSTER odstraňuje z kúrenárskych, chladiacich systémov a parných kotlov vodný kameň spôsobujúci straty energie. CA BUSTER pôsobí na báze špeciálnej kombinácie činidiel, ktoré narúšajú a rozpúšťajú vodný kameň a zároveň nemajú korozívny účinok na kovy. CA BUSTER neobsahuje také nebezpečné prchavé kyseliny ako napr. kyselina chlorovodíková (HCl). CA BUSTER je možné použiť takmer na všetky chladiace a kúrenárske systémy, keďže je nekorozívny pre oceľ, meď, hliník,... Okrem odstraňovania vodného kameňa je možné CA BUSTER použiť taktiež na odstránenie hrdze z rôznych kovových povrchov.

 • Ekonomický.
 • Odstraňuje aj silné nánosy vodného kameňa, čím zabraňuje plytvaniu energie.
 • Odstraňuje nielen vodný kameň, ale aj hrdzu.
 • Obsahuje indikátor sfarbenia.
 • Môže sa použiť na železo, meď, mosadz, bronz, hliník a drevo.
 • Môže sa použiť pri ultrasonických aplikáciách.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T106005CA Buster5 l
T106010CA Buster10 l
T106025CA Buster25 l

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Skupenstvo: kvapalina
pH-hodnota (pri 20°C): cca 0,5
Teplota topenia: cca 0°C
Relatívna hustota (pri 25°C): 1,33 g/cm³
Viskozita (pri 25°C): < 10 mPa-s
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: cca 100°C

Skladovateľnosť: 12 mesiacov. 
Skladovať na tmavom mieste,
mimo priameho dosahu tepla.
Bezpečnostné predpisy: riaďte sa podľa 
karty bezpečnostných údajov.
LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

 • CA BUSTER sa môže používať na všetky kotly (parné a na horúcu vodu), výmenníky tepla, ohrievače teplej vody, chladiace veže a odparovacie chladiče.
 • CHLADIACE VEŽE: Vypustite celý systém vrátane čerpadiel, výmenníkov a všetkých recirkulačných vetví. Vypláchnite všetky usadeniny a naplňte systém čerstvou vodou. Pridajte CA BUSTER v pomere 1 diel CA BUSTER-u na 25 dielov vody. Roztok sčervenie. Nechajte systém pracovať 24 hodín v uzavretom cykle. Ak roztok behom 24 hodín zmodrie, vodný kameň je ešte prítomný v systéme. V takomto prípade pridajte ďalší diel CA BUSTER-u na 25 litrov vody. Ak v priebehu 24 hodín roztok zmodrie, vypláchnite celý systém a opakujte horeuvedené kroky. Po odstránení usadenín vypustite celý systém, vypláchnite a naplňte čistou vodou.
 • BOILERY: Vypustite celý systém a dobre vypláchnite, naplňte čistou vodou. Otvorte príklop alebo odstráňte inšpekčný kryt. Slabý nános usadenín: Pridajte CA BUSTER v pomere 1:20 dielom vody do boileru. Hrubá vrstva usadenín: Pridajte CA BUSTER v pomere 1:10 dielom vody do boileru.
 • UPOZORNENIE: Nepoužívajte CA BUSTER na galvanizované povrchy a povrchy s nánosom kadmia. Výrobok používajte len podľa návodu na použitie. NEUVEĎTE VODU DO VARU! VŽDY PRIDÁVAJTE CA BUSTER DO VODY, NIKDY NIE NAOPAK!