Krajina:
TECH-MASTERS SlovakiaKrajina sa zmenila
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Bond & Fix

BOND & FIX je metakrylátová živica neobsahujúca styrén, ktorá je určená na použitie s vysokými nárokmi na výkonnosť pri upevňovaní závitových tyčí v dutých alebo betónových blokoch ako aj armatúry do betónu a muriva.
BOND & FIX je systémom zloženým z dvoch komponentov (živica a tvrdiaca prísada).
Vytvrdnutie malty zabezpečuje chemická reakcia medzi týmito dvomi komponentmi. Živica počas tvrdnutia mení farbu z modrej na sivú.
BOND & FIX sa jednoducho dávkuje a rýchlo tvrdne.
BOND & FIX je vytvorená špeciálne na konštrukčné upevňovanie na vysoko technických miestach: kovových regáloch, alebo pri práci so železobetónom.

 • Pohodlné a bezpečné vďaka zmene farby živice počas doby tvrdnutia.
 • Jednoduché dávkovanie a rýchle tvrdnutie.
 • Európske technické hodnotenie ETA pre betonársku oceľ, armatúry, betón a murivo.
 • Neobsahuje styrén.
 • Nenápadná aróma.
 • Opätovne uzatvárateľné.
 • Nehorľavá živica.
 • Vysoká výkonnosť: stredné a ťažké zaťaženie.
 • Funguje aj vo vlhkých podmienkach.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T569000Vytlacovacia pištol280/310 ml
T595001Bond & Fix 280ml1 ks
Y595012Zmiešavacie špicky 280ml30 ks
Y595013Kefa 17 mm1 ks
Y595014Kefa 30 mm1 ks
Y595015Ofukovacia pumpa1 ks
Y595016SitkoM12x50150 ks
Y595017SitkoM16x8550 ks
Y595018SitkoM16x13040 ks
Y595019SitkoM20x8530 ks

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Fyzikálne skupenstvo: kvapalina.
Pomer: 10:1.
Odolnosť voči ohnutiu: 24,7 MPa podľa ASTM D790-10.
Namáhanie v tlaku: 60,9 MPa podľa ASTM D695-08.
Hustota: 1,75.

Bod vznietenia: PE > 100°C.
Rozpustnosť vo vode: Nerozpustná.
Doba skladovania: až 15 mesiacov (25°C).
Podrobnejšie informácie nájdete na tabuľke s technickými údajmi, ktorá je súčasťou dátového dokladu výrobku.

 • MONTÁŽ - BETÓN:
 • 1. Vyvŕtajte dieru s požadovaným priemerom a hĺbkou.
 • 2. Dieru vyčistite striedavým zametaním a fúkaním:
  - Betón, kotva: 2x fúknuť (ofukovacia pumpa/6 bar), 4x zamiesť, 2x fúknuť (ofukovacia pumpa/6 bar) - stlačený vzduch (6bar) v prípade vyvŕtaných dier hₑf ≥ 10d alebo > Ø 22 mm.
  - Betónové armatúry: 2x fúknuť (6 bar), 2x zamiesť, 2x fúknuť (6bar).
  - Murivo, pevné a perforované: 2x fúknuť (ofukovacia pumpa), 2x zamiesť, 2x fúknuť (ofukovacia pumpa).
 • 3. Dávkujte spojivo, až kým sa neobjaví rovnomerná farba. Pomocou vytláčacej pištole vstreknite živicu. Dieru naplňte do polovice až dvoch tretín, pričom začnite od spodku diery a dýzu vytiahnite po každom streku, aby sa nevytvorili vzduchové bubliny.
 • 4. Vložte čistú závitovú tyč/armatúru zbavenú oleja; pomaly otáčajte, až kým kotva/závitová tyč nedosiahne na spodok diery.
 • 5. Pred uplynutím manipulačnej doby je závitovú tyč/armatúru možné prispôsobiť a/alebo pridať viac živice.
 • MONTÁŽ - MURIVO:
 • 1. Vyvŕtajte dieru s požadovaným priemerom a hĺbkou.
 • 2. Dieru vyčistite striedavým zametaním a fúkaním:
  - Betón, kotva: 2x fúknuť (ofukovacia pumpa/6 bar), 4x zamiesť, 2x fúknuť (ofukovacia pumpa/6 bar) - stlačený vzduch (6bar) v prípade vyvŕtaných dier hₑf ≥ 10d alebo > Ø 22 mm.
  - Armatúra: 2x fúknuť (6bar), 2x zamiesť, 2x fúknuť (6 bar).
  - Murivo, pevné a perforované: 2x fúknuť (ručná pumpa), 2x zamiesť, 2x fúknuť (ručná pumpa).
 • 3. Vložte sitko podľa požadovanej veľkosti.
 • 4. Dávkujte spojivo, až kým sa neobjaví rovnomerná farba. Sitko naplňte, pričom dýzu vyťahujte o jeden dielik po každom stlačení vytlačovacej pištole.
 • 5. Vložte čistú závitovú tyč zbavenú oleja, až kým táto nedosiahne spodok sitka.
 • 6. Pred uplynutím manipulačnej doby je tyč možné prispôsobiť a/alebo pridať viac živice.
  POUŽITIE: Spojenia drôtov do betónu, závitové tyče, spojenia ťažkých kovových konštrukcií, balkóny, fasády, regály

Bond & Fix

BOND & FIX je metakrylátová živica neobsahujúca styrén, ktorá je určená na použitie s vysokými nárokmi na výkonnosť pri upevňovaní závitových tyčí v dutých alebo betónových blokoch ako aj armatúry do betónu a muriva.
BOND & FIX je systémom zloženým z dvoch komponentov (živica a tvrdiaca prísada).
Vytvrdnutie malty zabezpečuje chemická reakcia medzi týmito dvomi komponentmi. Živica počas tvrdnutia mení farbu z modrej na sivú.
BOND & FIX sa jednoducho dávkuje a rýchlo tvrdne.
BOND & FIX je vytvorená špeciálne na konštrukčné upevňovanie na vysoko technických miestach: kovových regáloch, alebo pri práci so železobetónom.

 • Pohodlné a bezpečné vďaka zmene farby živice počas doby tvrdnutia.
 • Jednoduché dávkovanie a rýchle tvrdnutie.
 • Európske technické hodnotenie ETA pre betonársku oceľ, armatúry, betón a murivo.
 • Neobsahuje styrén.
 • Nenápadná aróma.
 • Opätovne uzatvárateľné.
 • Nehorľavá živica.
 • Vysoká výkonnosť: stredné a ťažké zaťaženie.
 • Funguje aj vo vlhkých podmienkach.
Číslo produktuNázov produktuObsah
T569000Vytlacovacia pištol280/310 ml
T595001Bond & Fix 280ml1 ks
Y595012Zmiešavacie špicky 280ml30 ks
Y595013Kefa 17 mm1 ks
Y595014Kefa 30 mm1 ks
Y595015Ofukovacia pumpa1 ks
Y595016SitkoM12x50150 ks
Y595017SitkoM16x8550 ks
Y595018SitkoM16x13040 ks
Y595019SitkoM20x8530 ks

 • Technické údaje
 • Aplikácia a použitie
 • Na stiahnutie

Fyzikálne skupenstvo: kvapalina.
Pomer: 10:1.
Odolnosť voči ohnutiu: 24,7 MPa podľa ASTM D790-10.
Namáhanie v tlaku: 60,9 MPa podľa ASTM D695-08.
Hustota: 1,75.

Bod vznietenia: PE > 100°C.
Rozpustnosť vo vode: Nerozpustná.
Doba skladovania: až 15 mesiacov (25°C).
Podrobnejšie informácie nájdete na tabuľke s technickými údajmi, ktorá je súčasťou dátového dokladu výrobku.

 • MONTÁŽ - BETÓN:
 • 1. Vyvŕtajte dieru s požadovaným priemerom a hĺbkou.
 • 2. Dieru vyčistite striedavým zametaním a fúkaním:
  - Betón, kotva: 2x fúknuť (ofukovacia pumpa/6 bar), 4x zamiesť, 2x fúknuť (ofukovacia pumpa/6 bar) - stlačený vzduch (6bar) v prípade vyvŕtaných dier hₑf ≥ 10d alebo > Ø 22 mm.
  - Betónové armatúry: 2x fúknuť (6 bar), 2x zamiesť, 2x fúknuť (6bar).
  - Murivo, pevné a perforované: 2x fúknuť (ofukovacia pumpa), 2x zamiesť, 2x fúknuť (ofukovacia pumpa).
 • 3. Dávkujte spojivo, až kým sa neobjaví rovnomerná farba. Pomocou vytláčacej pištole vstreknite živicu. Dieru naplňte do polovice až dvoch tretín, pričom začnite od spodku diery a dýzu vytiahnite po každom streku, aby sa nevytvorili vzduchové bubliny.
 • 4. Vložte čistú závitovú tyč/armatúru zbavenú oleja; pomaly otáčajte, až kým kotva/závitová tyč nedosiahne na spodok diery.
 • 5. Pred uplynutím manipulačnej doby je závitovú tyč/armatúru možné prispôsobiť a/alebo pridať viac živice.
 • MONTÁŽ - MURIVO:
 • 1. Vyvŕtajte dieru s požadovaným priemerom a hĺbkou.
 • 2. Dieru vyčistite striedavým zametaním a fúkaním:
  - Betón, kotva: 2x fúknuť (ofukovacia pumpa/6 bar), 4x zamiesť, 2x fúknuť (ofukovacia pumpa/6 bar) - stlačený vzduch (6bar) v prípade vyvŕtaných dier hₑf ≥ 10d alebo > Ø 22 mm.
  - Armatúra: 2x fúknuť (6bar), 2x zamiesť, 2x fúknuť (6 bar).
  - Murivo, pevné a perforované: 2x fúknuť (ručná pumpa), 2x zamiesť, 2x fúknuť (ručná pumpa).
 • 3. Vložte sitko podľa požadovanej veľkosti.
 • 4. Dávkujte spojivo, až kým sa neobjaví rovnomerná farba. Sitko naplňte, pričom dýzu vyťahujte o jeden dielik po každom stlačení vytlačovacej pištole.
 • 5. Vložte čistú závitovú tyč zbavenú oleja, až kým táto nedosiahne spodok sitka.
 • 6. Pred uplynutím manipulačnej doby je tyč možné prispôsobiť a/alebo pridať viac živice.
  POUŽITIE: Spojenia drôtov do betónu, závitové tyče, spojenia ťažkých kovových konštrukcií, balkóny, fasády, regály