Region:
TECH-MASTERS PolskaLokalizacja została zmieniona
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Polska
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Zinc Guard

ZINC GUARD tworzy równą powierzchnię o błyszczącym wyglądzie cynkowo/aluminiowym podobnym do powierzchni ocynkowanych ogniowo. Zapewnia dodatkową ochronę antykorozyjną dla wszystkich powierzchni metalowych. Jest szybki i łatwy w stosowaniu. Powłoka ochronna z 99,5% czystego aluminium i cząstek cynku powstaje po zaledwie jednym pryśnięciu. Dzięki dodatkom z żywicy syntetycznej, cząsteczki drobnego aluminium i cynku trwale przylegają do materiału podstawowego. Po nałożeniu żywica paruje i pozostawia powłokę z czystego aluminium/cynku, która topi się na powierzchni metalu.
ZINC GUARD ma dobrą odporność chemiczną i dobrze przylega do większości lakierów, materiałów syntetycznych, metali żelaznych i nieżelaznych.
ZINC GUARD wykazuje bardzo dobre właściwości elastyczne.

 • Zapewnia błyszczący wygląd dzięki cząstkom aluminium i cynku
 • Tworzy idealną powłokę o wyglądzie cynku galwanicznego po zastosowaniu ZINC 240 lub ZINC 720
 • Silna adhezja do wszystkich rodzajów metali
 • Zapewnia dodatkową ochronę antykorozyjną
 • Ekonomiczny w użyciu
 • Można go malować za pomocą najczęściej używanych farb i lakierów
Kod artykułuNazwaZawartość
T112001Zinc Guard500 ml

 • Dane techniczne
 • Aplikacja i użycie
 • Pliki do pobrania

Postać: Aerozol
Zapach: charakterystyczny
Temperatura zapłonu: -97 °C
Dolna granica wybuchowości: 0,7 Vol%
Górna granica wybuchowości: 13,0 Vol%
Prężność par (w 20 °C): 4 hPa

Gęstość (w 20 °C): 0,71 g/cm³
Rozpuszczalniki organiczne: 90,3%
Zawartość substancji stałych: 7,4%
Temperatura stosowania: 10 °C - 25 °C
Odporność na tmperaturę -50 °C do 100 °C,
krótkotrwale w 120°C/130 °C

 • Używaj ZINC GUARD w temperaturze pokojowej. Dobrze wstrząśnij przed użyciem.
 • Upewnij się, że powierzchnia lub części, które mają być obrabiane są czyste, suche, wolne od oleju i smaru. Aby zagwarantować idealne przygotowanie, do wstępnej obróbki użyj "SAFETY CLEAN" i "NOVAKLEEN".
 • Rozpyl równą warstwę i pozostaw do wyschnięcia.
 • PO UŻYCIU: aby wyczyścić dyszę i zapobiec zablokowaniu, przytrzymaj puszkę do góry dnem i rozpylaj, dopóki nie zostanie uwolniony gaz.
 • Nadaje się jako podkład po spawaniu w konstrukcjach metalowych i stalowych, do konserwacji ogólnej, znajdzie zastosowanie także w warsztatach samochodowych itp. Nadaje błyszczący wygląd po spawaniu i szlifowaniu materiałów cynkowanych ogniowo.

Zinc Guard

ZINC GUARD tworzy równą powierzchnię o błyszczącym wyglądzie cynkowo/aluminiowym podobnym do powierzchni ocynkowanych ogniowo. Zapewnia dodatkową ochronę antykorozyjną dla wszystkich powierzchni metalowych. Jest szybki i łatwy w stosowaniu. Powłoka ochronna z 99,5% czystego aluminium i cząstek cynku powstaje po zaledwie jednym pryśnięciu. Dzięki dodatkom z żywicy syntetycznej, cząsteczki drobnego aluminium i cynku trwale przylegają do materiału podstawowego. Po nałożeniu żywica paruje i pozostawia powłokę z czystego aluminium/cynku, która topi się na powierzchni metalu.
ZINC GUARD ma dobrą odporność chemiczną i dobrze przylega do większości lakierów, materiałów syntetycznych, metali żelaznych i nieżelaznych.
ZINC GUARD wykazuje bardzo dobre właściwości elastyczne.

 • Zapewnia błyszczący wygląd dzięki cząstkom aluminium i cynku
 • Tworzy idealną powłokę o wyglądzie cynku galwanicznego po zastosowaniu ZINC 240 lub ZINC 720
 • Silna adhezja do wszystkich rodzajów metali
 • Zapewnia dodatkową ochronę antykorozyjną
 • Ekonomiczny w użyciu
 • Można go malować za pomocą najczęściej używanych farb i lakierów
Kod artykułuNazwaZawartość
T112001Zinc Guard500 ml

 • Dane techniczne
 • Aplikacja i użycie
 • Pliki do pobrania

Postać: Aerozol
Zapach: charakterystyczny
Temperatura zapłonu: -97 °C
Dolna granica wybuchowości: 0,7 Vol%
Górna granica wybuchowości: 13,0 Vol%
Prężność par (w 20 °C): 4 hPa

Gęstość (w 20 °C): 0,71 g/cm³
Rozpuszczalniki organiczne: 90,3%
Zawartość substancji stałych: 7,4%
Temperatura stosowania: 10 °C - 25 °C
Odporność na tmperaturę -50 °C do 100 °C,
krótkotrwale w 120°C/130 °C

 • Używaj ZINC GUARD w temperaturze pokojowej. Dobrze wstrząśnij przed użyciem.
 • Upewnij się, że powierzchnia lub części, które mają być obrabiane są czyste, suche, wolne od oleju i smaru. Aby zagwarantować idealne przygotowanie, do wstępnej obróbki użyj "SAFETY CLEAN" i "NOVAKLEEN".
 • Rozpyl równą warstwę i pozostaw do wyschnięcia.
 • PO UŻYCIU: aby wyczyścić dyszę i zapobiec zablokowaniu, przytrzymaj puszkę do góry dnem i rozpylaj, dopóki nie zostanie uwolniony gaz.
 • Nadaje się jako podkład po spawaniu w konstrukcjach metalowych i stalowych, do konserwacji ogólnej, znajdzie zastosowanie także w warsztatach samochodowych itp. Nadaje błyszczący wygląd po spawaniu i szlifowaniu materiałów cynkowanych ogniowo.