Region:
TECH-MASTERS Polska Lokalizacja została zmieniona
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Polska
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Polityka prywatności

Poniżej znajdują się informacje na temat gromadzenia danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą Ciebie osobiście, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, zachowanie użytkownika itp. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych i Ustawa o ochronie danych w wersji ustawy o ochronie danych osobowych, BGBl. I nr 120/2017). Ochrona twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH

Twoje dane są u nas bezpieczne! Ochrona Twoich danych jest naszym obowiązkiem i szczególną troską, dlatego też podczas przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegamy obowiązujących przepisów o ochronie danych z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych.

Poniżej znajdziesz więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych. Prosimy o uważne zapoznanie się z naszymi informacjami o ochronie danych, aby dowiedzieć się, dlaczego zbieramy Twoje dane i w jakiej formie je przetwarzamy;
• jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową lub jesteś nami zainteresowany (patrz w szczególności „Przetwarzanie danych osób odwiedzających naszą stronę internetową”) ze specjalnymi informacjami o linkach do innych witryn internetowych, plikach cookie, marketingu online, obecności w sieciach społecznościowych, wtyczkach i wbudowane funkcjach i zawartości,
• jeśli jako klient biznesowy korzystasz z naszego portalu B2B / naszego sklepu internetowego B2B (patrz w szczególności „Przetwarzanie danych użytkowników naszego portalu B2B / naszego sklepu internetowego B2B”),
• jeśli jesteś (potencjalnym) klientem lub powiązaną osobą kontaktową (patrz w szczególności „Przetwarzanie danych (potencjalnych) klientów lub osób kontaktowych klienta”),
• jeśli jesteś dostawcą lub partnerem biznesowym (patrz w szczególności „Przetwarzanie danych dostawców i partnerów biznesowych oraz ich osoby kontaktowe”) lub
• jeśli zwracasz się do nas osobiście (patrz w szczególności „Przetwarzanie danych kandydatów”).
Jakie dane o Tobie zbieramy ze źródeł zewnętrznych można znaleźć w punkcie „Zbieranie danych osobowych ze źródeł innych niż sam podmiot danych (art. 14 RODO)”.

O ile nazwy są podawane na naszej stronie internetowej wyłącznie w formie męskiej, należy je rozumieć jako neutralne pod względem płci i tym samym odnosić do mężczyzn, kobiet i osób niebinarnych w ten sam sposób.

I. Cookies - zastosowanie / Twoje ustawienia

„Pliki cookie” to małe pliki przechowywane na urządzeniach użytkowników. Za pomocą plików cookie można przechowywać różne informacje. Informacje mogą obejmować na przykład ustawienia języka na stronie internetowej, status logowania, koszyk lub lokalizację, w której oglądano wideo.

Co do zasady pliki cookies są wykorzystywane także wtedy, gdy zainteresowania użytkownika lub jego zachowanie (np. Przeglądanie określonych treści, korzystanie z funkcji itp.) Są zapisywane w profilu użytkownika na poszczególnych stronach internetowych. Takie profile służą do pokazywania użytkownikom np. Treści, które odpowiadają ich potencjalnym zainteresowaniom. Ten proces jest również znany jako „śledzenie”, czyli śledzenie potencjalnych zainteresowań użytkowników. Termin pliki cookie obejmuje również inne technologie, które spełniają te same funkcje, co pliki cookie (np. jeśli informacje o użytkowniku są przechowywane przy użyciu pseudonimowych identyfikatorów online, zwanych również „identyfikatorami użytkowników”).

Jeśli używamy plików cookie lub technologii „śledzenia”, poinformujemy Cię o tym osobno w naszych informacjach o ochronie danych.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Podstawa prawna, na której przetwarzamy Twoje dane osobowe za pomocą plików cookie, zależy od tego, czy pytamy o Twoją zgodę. W przypadku igdy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest deklarowana zgoda. W przeciwnym razie dane przetwarzane za pomocą plików cookies będą przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. w prowadzeniu działalności biznesowej naszej oferty online i jej ulepszaniu) lub, jeżeli użycie plików cookies jest konieczne, w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych.

Ogólne informacje o odwołaniu i sprzeciwie (opt-out): Niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, czy też zgody prawnej, w każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę lub sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych za pomocą technologii plików cookie ( określane jako „opt-out”).

W pierwszej kolejności możesz zgłosić sprzeciw za pomocą ustawień swojej przeglądarki, np. blokując stosowanie plików cookies (co może również ograniczać funkcjonalność naszej oferty online).

Możesz również sprzeciwić się używaniu plików cookie do celów marketingu internetowego za pomocą różnych usług, w szczególności w przypadku śledzenia, za pośrednictwem amerykańskiej strony internetowej http://www.aboutads.info/choices/ lub witryny UE http://www.youronlinechoices.com/ lub ogólnie na http://optout.aboutads.info.

Przetwarzanie danych z plików cookies na podstawie zgody: Zanim będziemy przetwarzać lub zlecać przetwarzanie danych w kontekście stosowania plików cookies, prosimy użytkowników o wyrażenie zgody. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę (patrz punkt „Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?”). Przed brakiem zgody mogą być wykorzystywane pliki cookies, które są niezbędne do działania naszej oferty internetowej. Wykorzystujemy je w oparciu o nasze zainteresowanie oraz zainteresowanie użytkowników oczekiwaną funkcjonalnością naszej oferty online.

Ustawienia plików cookie / opcja sprzeciwu: używamy własnych i zewnętrznych plików cookie w celu personalizowania treści i reklam, aby móc oferować funkcje dla mediów społecznościowych i analizować dostęp do naszej strony internetowej. W sekcji „TWOJE USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE” możesz zobaczyć swoje bieżące ustawienia i zmienić je w dowolnym momencie.

MARKETING COOKIE „Youtube” służy do wyświetlania filmów o produktach. Ten plik cookie pochodzi z Google i gromadzi informacje o witrynach odwiedzanych przez użytkownika w celu tworzenia ukierunkowanych reklam dla odwiedzającego. W tym kontekście nie przetwarzamy żadnych danych osobowych bez Twojej zgody zgodnie z Art.6 ust. 1 lit a) RODO. ”

PERFORMANCE COOKIES „Google Analytics” i „Google Tag Manager” służą do zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej witryny. Te pliki cookie pomagają nam na przykład określić, czy i które podstrony naszej witryny są odwiedzane oraz jakie treści są zainteresowani. Rejestrujemy przede wszystkim liczbę odwiedzin i czas ich trwania.

Uwaga dotycząca przetwarzania danych w USA: Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (wyrok z dnia 16 lipca 2020 r., Sygn .: C-311/18 („Schrems II”)) nie istnieje odpowiedni poziom ochrony danych w USA. Ponadto rządowe środki nadzoru w USA mogą skutkować brakiem możliwości poszukiwania odpowiedniej ochrony prawnej przed tymi środkami. W szczególności amerykańskie służby bezpieczeństwa i tajne służby mogą mieć dostęp do Twoich danych bez Twojej informacji i bez możliwości podjęcia przeciwko nim działań prawnych. Przetwarzanie danych w USA w związku z danymi przetwarzanymi przez Tech-Masters Polska odbywa się na podstawie Twojej zgody w rozumieniu art. 49 ust. 1 lit. a) w związku z art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Możesz cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie bez mocy wstecznej.

Rozumiejąc powyższe informacje dotyczące ochrony danych w USA wyrażasz również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w USA, jeżeli w zakresie, w jakim wyrazisz zgodę na wykorzystywanie plików cookies poprzez konfigurację ustawień plików cookies. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę bez prawa wstecznego.

Przetwarzane typy danych: dane dotyczące użytkowania (np. Odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu), meta / dane komunikacyjne (np. Informacje o urządzeniu, adresy IP).

Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. Odwiedzający witrynę, użytkownicy usług online).

Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a) RODO), prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f) RODO).

II. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe obejmują wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Tym samym wszystkie dane, które mogą być powiązane z Tobą osobiście, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, dane rozliczeniowe, adresy IP, zachowania użytkowników.

III. Kto jest odpowiedzialny za ochronę danych?

Tech-Masters Polska Sp. z o.o.
Ul. Wielicka 250
30-663 Kraków
Tel: +48 12 289 80 75
E-mail: polska@tech-masters.eu

Ponieważ nie jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych do organu ochrony danych.

IV. Ochrona danych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz środki ostrożności (TOM), które służą zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi, nielegalnemu przetwarzaniu oraz nieuprawnionej lub przypadkowej utracie danych. Obejmuje to na przykład szyfrowanie komunikacji z nami za pośrednictwem tej witryny internetowej w oparciu o protokół szyfrowania Secure Socket Layer (SSL).

Jakość naszego szyfrowania możesz sprawdzić tutaj: https://www.ssllabs.com/ssltest.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie może mieć luki w zabezpieczeniach, ponieważ pełna ochrona przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich jest niemożliwa.

V. Tajemnica danych

Jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w wyniku przetwarzania danych, które zostały nam powierzone lub stały się dostępne wyłącznie w związku z naszą działalnością handlową, bez uszczerbku dla innych ustawowych zobowiązań do zachowania poufności, chyba że istnieje prawnie dopuszczalna przyczyna przekazania powierzonych lub dostępne dane osobowe (tajemnica danych, § 6 DSG).

Nasi pracownicy są również zobowiązani do zachowania tajemnicy zgodnie z § 6 DSG.

VI. Przetwarzanie danych odwiedzających naszą stronę internetową i zainteresowanych stron

Przetwarzamy Twoje dane osobowe albo w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a mianowicie w celu zapewnienia działania, bezpieczeństwa i optymalizacji naszej strony internetowej lub w celu przetwarzania zapytań, które przesyłasz pocztą elektroniczną lub telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. b) RODO). Zgodę wyrażasz, przesyłając do nas zapytanie. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę (patrz punkt „Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?”).

Aby ulepszyć naszą ofertę informacyjną, podczas odwiedzania naszej witryny przetwarzane i oceniane są następujące dane:
• typ przeglądarki,
• system operacyjny i jego interfejs,
• Nazwa modelu telefonu komórkowego i ogólny identyfikator urządzenia,
• Kraj, data, godzina i czas trwania dostępu,
• adres IP komputera użytkownika i odwiedzanych stron, w tym stron wejścia i wyjścia,
• różnica stref czasowych w stosunku do czasu Greenwich (GMT),
• Kod statusu dostępu / HTTP,
• Treść żądania i ilość przesłanych danych,
• Strona internetowa, z której pochodzi żądanie (adres URL strony odsyłającej),
• Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Dane te są przez nas oceniane w celach statystycznych w celu optymalizacji usług na stronie internetowej. Ponadto dane te są przechowywane przez okres trzech lat, a następnie usuwane, chyba że jest to sprzeczne z ustawowym wymogiem przechowywania. Dłuższy czas przechowywania może również wystąpić, jeśli jest to konieczne do zbadania ataków na tę witrynę.

Serwer sieciowy znajduje się w Austrii (https://www.eww.at/business/itandtel/). Dane nie służą do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę witrynę.

Do realizacji celów wymienionych powyżej może być konieczne udostępnienie przez nas Twoich danych w szczególności następującym odbiorcom. To ujawnienie może nastąpić poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę postanowienia.

Kontakt
Kiedy kontaktujesz się z nami (np. E-mailem, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), dane osoby pytającej są przetwarzane, o ile jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytania kontaktowe i wszelkich wymaganych środków.
Odpowiadanie na zapytania kontaktowe w kontekście stosunków umownych lub przedumownych odbywa się w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub udzielenia odpowiedzi (przed) zawarciem umowy lub w inny sposób na podstawie uzasadnionych interesów w odpowiedzi na zapytania.
Przetwarzane typy danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. E-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. treści, zdjęcia, filmy).
Osoby, których dane dotyczą: partner komunikacyjny.
Cele przetwarzania: prośby o kontakt i komunikacja.
Podstawa prawna: wykonanie umowy i zapytania przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. b) RODO), prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f) RODO).

Łącza do innych witryn internetowych
Ta strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, na których treść nie mamy wpływu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te treści. Za treść i poprawność podanych tam informacji odpowiada wyłącznie dostawca połączonej strony internetowej.

Marketing online
Przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu internetowego, w tym w szczególności prezentacji reklam i innych treści (zwanych łącznie „treściami”) w oparciu o potencjalne zainteresowania użytkowników oraz pomiar ich skuteczności.

W tym celu tworzone są tzw. profile użytkowników i przechowywane w pliku (tzw. „Cookie”) lub wykorzystywane są podobne procesy, za pomocą których zapisywane są informacje o użytkowniku istotne dla prezentacji w / w treści. Informacje te mogą obejmować przeglądane treści, odwiedzane strony internetowe, używane sieci internetowe, ale także partnerów komunikacyjnych i informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy i informacje o czasie użytkowania. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie danych o ich lokalizacji, mogą one również być przetwarzane.

Zapisywane są również adresy IP użytkowników. Jednak używamy procedur maskowania adresów IP (tj. Pseudonimizacji poprzez skrócenie adresu IP), aby chronić użytkowników. Ogólnie rzecz biorąc, w procesie marketingu online nie są przechowywane żadne wyraźne dane użytkownika (np. Adresy e-mail lub nazwiska), zamiast tego używane są pseudonimy. Oznacza to, że my i dostawcy internetowych procesów marketingowych nie znamy rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje przechowywane w ich profilach.

Informacje zawarte w profilach są zwykle przechowywane w plikach cookie lub za pomocą podobnych procesów. Ogólnie rzecz biorąc, te pliki cookie mogą być również używane później na innych stronach internetowych, które stosują ten sam proces marketingu online, analizowane pod kątem wyświetlania treści i uzupełniane o dodatkowe dane oraz przechowywane na serwerze dostawcy usług marketingu online.

W drodze wyjątku profilom można przypisać jasne dane. Dzieje się tak, jeśli użytkownicy są na przykład członkami sieci społecznościowej, z której procesu marketingu online korzystamy, a sieć łączy profile użytkowników z wyżej wymienionymi informacjami. Zwracamy uwagę, że użytkownicy mogą zawierać dodatkowe umowy z dostawcami, np. wyrażając zgodę podczas rejestracji.

Zasadniczo uzyskujemy dostęp tylko do zbiorczych informacji o sukcesie naszych reklam. Jednak w ramach tzw. pomiarów konwersji możemy sprawdzić, które z naszych procesów marketingu online doprowadziły do tzw. konwersji, czyli np. do zawarcia z nami umowy. Pomiar konwersji służy wyłącznie do analizy sukcesu naszych kampanii marketingowych.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: O ile prosimy użytkownika o zgodę na korzystanie z usług zewnętrznych dostawców, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę (patrz punkt „Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?”). W przeciwnym razie dane użytkowników będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. interesu w zakresie wydajnych, ekonomicznych i przyjaznych odbiorcom usług). W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na informacje o wykorzystaniu plików cookie w niniejszej informacji o ochronie danych.

Wykorzystywane usługi i usługodawcy:
Google Analytics: Online marketing and web analysis; Service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Data protection policy: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, settings for the display of advertisements: https://adssettings.google.com/authenticated.

Podstawa prawna przesyłania danych do USA: Podstawą prawną przesyłania danych do USA jest Twoja zgoda zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) w związku z art. 6 ust. 1 lit a) RODO. W USA nie ma poziomu ochrony danych odpowiadającego standardom UE. W szczególności amerykańskie służby bezpieczeństwa i tajne służby mogą mieć dostęp do Twoich danych bez Twojej informacji i bez możliwości podjęcia przeciwko nim działań prawnych. Z tego powodu ETS w wyroku (wyrok z 16.07.2020 r., Nr sprawy: C-311/18 - „Schrems II”) orzekł nieważność wcześniejszej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Obecność w sieciach społecznościowych (media społecznościowe)
Jesteś obecny online w sieciach społecznościowych, aby komunikować się z aktywnymi tam użytkownikami lub oferować tam informacje o nas.

Pragniemy zwrócić uwagę, że dane użytkownika mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to powodować ryzyko dla użytkownika, ponieważ może na przykład utrudnić egzekwowanie praw użytkowników. W USA nie ma poziomu ochrony danych odpowiadającego standardom UE. W szczególności amerykańskie służby bezpieczeństwa i tajne służby mogą mieć dostęp do Twoich danych bez Twojej informacji i bez możliwości podjęcia przeciwko nim działań prawnych. Z tego powodu ETS w wyroku (wyrok z 16.07.2020 r., Nr sprawy: C-311/18 - „Schrems II”) orzekł nieważność wcześniejszej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Ponadto dane użytkowników w sieciach społecznościowych są zwykle przetwarzane do badań rynku i do celów reklamowych. Na przykład profile użytkowania mogą być tworzone na podstawie zachowań użytkownika i wynikających z tego zainteresowań użytkownika. Profile użytkowania mogą być z kolei wykorzystywane na przykład do umieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz sieci, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu pliki cookie są zwykle przechowywane na komputerze użytkownika, w którym zapisywane są zachowania użytkowe i zainteresowania użytkownika. Ponadto dane mogą być przechowywane w profilach użytkowania niezależnie od urządzeń, z których korzystają użytkownicy (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani).

Szczegółowy opis odpowiednich form przetwarzania i opcji sprzeciwu (rezygnacji) można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych i informacjach dostarczonych przez operatorów odpowiednich sieci.

W przypadku wniosków o udzielenie informacji i dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, zwracamy uwagę, że najskuteczniej można ich dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą podejmować odpowiednie działania oraz udzielać informacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować.

Przetwarzane typy danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu), dane meta- / komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający witrynę, użytkownicy usług online).
Cele przetwarzania: Zapytania kontaktowe i komunikacja, śledzenie (np. profilowanie związane z zainteresowaniami / zachowaniem, używanie plików cookie), re-marketing, pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających gości).
Podstawa prawna: prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f) RODO).

Wykorzystywane usługi i usługodawcy:
Facebook: Social network; service provider: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, parent company: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Website: https://www.facebook.com; Data protection policy: https://www.facebook.com/about/privacy; Opt-out: Settings for advertisements: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; Additional information on data protection: Agreement on joint processing of personal data on Facebook pages: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, data protection information for Facebook pages: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Wtyczki i wbudowane funkcje i zawartość

W naszej ofercie online uwzględniamy elementy funkcjonalne i treści, które są uzyskiwane z serwerów odpowiednich dostawców (zwanych dalej „dostawcami zewnętrznymi”). Mogą to być na przykład grafiki, filmy lub przyciski mediów społecznościowych, a także wpisy (zwane dalej łącznie „treścią”).

Integracja zawsze zakłada, że zewnętrzni dostawcy tych treści przetwarzają adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byliby w stanie wysłać treści do swojej przeglądarki. W związku z tym do wyświetlania tych treści lub funkcji wymagany jest adres IP. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści, których dostawcy używają adresu IP wyłącznie do dostarczania treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tak zwanych znaczników pikselowych (niewidoczna grafika, zwana także „sygnalizatorami sieciowymi”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Znaczniki pikselowe” mogą służyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimowe informacje mogą być również przechowywane w plikach cookies na urządzeniu użytkownika i zawierać między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach internetowych, do których się odwołujemy, czasie wizyty oraz inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, a także odsyłacze do takich informacji z innych źródeł.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: O ile prosimy użytkownika o zgodę na korzystanie z usług zewnętrznych dostawców, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę (patrz punkt „Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?”). W przeciwnym razie dane użytkowników będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. Interesu w zakresie wydajnych, ekonomicznych i przyjaznych odbiorcom usług). W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na informacje o wykorzystaniu plików cookie w niniejszej informacji o ochronie danych.

Przetwarzane typy danych: dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), meta / dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP), dane kontaktowe (np. E-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia , filmy), dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy).

Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, użytkownicy usług online), partnerzy komunikacyjni.

Cele przetwarzania: Zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika, usługi umowne, zapytania kontaktowe i komunikacja, marketing bezpośredni (np. e-mailem lub pocztą), śledzenie (np. profilowanie oparte na zainteresowaniach / zachowaniu, korzystanie z plików cookie), zainteresowanie marketing oparty na zachowaniu i behawioralny, profilowanie (tworzenie profili użytkowników), informacja zwrotna (np. zbieranie informacji zwrotnej za pośrednictwem formularza online), środki bezpieczeństwa, administracja i odpowiadanie na zapytania.

Podstawa prawna: prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO), zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO), realizacja umowy i zapytania przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. b) RODO).

Wykorzystywane usługi i usługodawcy:
YouTube: Videos; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.youtube.com; Data Policy: https://policies.google.com/privacy; Right to object (opt-out): Opt-out plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, configuration settings for advertising pop-ups: https://adssettings.google.com/authenticated.

Menedżer tagów Google: Na naszej stronie internetowej używana jest usługa Google Tag Manager świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Menedżer tagów to usługa, dzięki której możemy zarządzać tagami witryny za pośrednictwem interfejsu. Umożliwia nam to umieszczanie fragmentów kodu, takich jak kody śledzenia lub piksele konwersji, w witrynach internetowych bez ingerencji w kod źródłowy. Dane są przekazywane wyłącznie przez Menedżera tagów, ale nie są gromadzone ani zapisywane. Sam Menedżer tagów jest domeną bez plików cookie i nie przetwarza żadnych danych osobowych, ponieważ jest używany wyłącznie do zarządzania innymi usługami w naszej ofercie online. Menedżer tagów dba o rozdzielczość innych tagów, które z kolei mogą gromadzić dane. Jednak Menedżer tagów nie ma dostępu do tych danych. W przypadku dezaktywacji na poziomie domeny lub pliku cookie obowiązuje to dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych za pomocą Menedżera tagów. Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:

Polityka ochrony danych: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Często zadawane pytania dotyczące Menedżera tagów Google: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Warunki korzystania z Menedżera tagów Google: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

VII. Przetwarzanie danych użytkowników naszego portalu B2B / sklepu internetowego B2B

Prowadzimy portal B2B oraz sklep internetowy B2B. Dzięki tym aplikacjom przedsiębiorczy klienci mogą skorzystać z naszych ofert.

Dane, które przetwarzamy w ramach naszego portalu B2B / sklepu internetowego B2B:
Podczas rejestracji utworzymy bezpośredni dostęp do konta użytkownika, które jest chronione nazwą użytkownika i hasłem. W ten sposób przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych, które podałeś podczas rejestracji:
a) Numer klienta - jako odniesienie do powiązanych danych np.
• Nazwa firmy, adres firmy,
• Strona główna i adres e-mail firmy,
• Dane z rejestru firmy / rejestru handlowego
• NIP lub numer identyfikacyjny Intrastat
• Warunki dostawy lub usługi (w tym informacje o miejscu dostawy lub usługi, opakowaniu itp.),
• Sposób i warunki płatności (brak danych karty kredytowej),
• Dane dotyczące zobowiązań podatkowych i obliczeń podatkowych
• Branża i kategoria klienta
b) Imię, nazwisko, adres (Pani / Pan / Mx), tytuł naukowy, numer telefonu, adres e-mail i preferowany język osoby kontaktowej
c) Nazwa użytkownika i hasło
d) Uwagi / notatki

W trakcie Twojej wizyty w naszym sklepie internetowym B2B i realizacji Twoich zamówień oprócz wymienionych danych osobowych zbieramy następujące dane:
e) Data i godzina Twojej wizyty w naszym sklepie internetowym B2B
f) adres IP, nazwa i wersja przeglądarki internetowej
g) Witryna internetowa (adres URL), którą odwiedziłeś przed wejściem do naszego sklepu internetowego B2B
h) Informacje, które udostępniasz nam, wypełniając formularz kontaktowy, rejestrując się w tym sklepie internetowym B2B lub zamawiając produkty.
Nie ma obowiązku podawania nam danych osobowych, o które prosimy. Nie możesz jednak korzystać ze wszystkich funkcji portalu B2B / sklepu internetowego B2B oraz nie możesz zamawiać towarów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego B2B, jeśli nie podasz swoich danych osobowych. Jeżeli podanie danych jest w niektórych przypadkach prawnie obowiązkowe, poinformujemy o tym osobno.
W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na informacje o wykorzystaniu plików cookie w niniejszej informacji o ochronie danych.

Cele przetwarzania danych:
Przetwarzamy kategorie Twoich danych osobowych wymienione w punktach od a) do h) w celu
• udostępniać nasz portal B2B lub nasz sklep internetowy B2B i oferować towary;
• zrealizować zamówienie;
• dalsze ulepszanie i rozwijanie naszego portalu B2B i naszego sklepu internetowego B2B;
• być w stanie tworzyć statystyki użytkowania i
• wykrywać ataki na nasz portal B2B lub sklep internetowy B2B, zapobiegać im i badać je.

Podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzamy kategorie Twoich danych osobowych wymienione w punktach a) do h) na podstawie wykonania zawartej z Tobą umowy lub realizacji działań przedumownych, o ile jest to konieczne (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na realizacji celów, o których mowa w lit. c) id) powyżej, lub konieczności wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Przekazywanie Twoich danych osobowych:
Jeżeli będzie to konieczne do celów wymienionych powyżej, będziemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
• dostawcy usług IT, z których korzystamy;
• Partnerzy dystrybucyjni, firmy logistyczne lub dostawcy usług dostawczych, z których korzystamy;
• dostawca usług płatniczych; i
• Firmy należące do naszej grupy.

Okres przechowywania:
Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej, będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będzie istniało Twoje konto użytkownika. W przeciwnym razie zasadniczo przechowujemy Twoje dane przez okres trzech lat. Dłuższe przechowywanie ma miejsce tylko, (i) o ile jest to konieczne do zbadania wykrytych ataków na naszej stronie internetowej lub (ii) tak długo, jak istnieją prawne obowiązki przechowywania lub (iii) tak długo, jak możliwe roszczenia prawne nie są jeszcze ustawowe -rozwiązane, do ich dochodzenia lub obrony wymagane są dane osobowe.

VIII. Przetwarzanie danych (potencjalnych) klientów lub osób kontaktowych klienta

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w ramach stosunku umownego, na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) ) RODO), jeśli wyrazisz zgodę na podanie nazwiska jako odniesienia, w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz na podstawie naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) ) RODO), na który w punktach lit. c - g.

Jeśli dotyczy to danych wrażliwych, przetwarzamy je w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z prawa socjalnego lub prawa pracy (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO).

Przetwarzanie Twoich danych służy przede wszystkim do realizacji i przetwarzania naszych dostaw i usług. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na bycie wymienionym jako odniesienie (patrz punkt „Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?”).

Dane osobowe (potencjalnych) klientów:
a) Numer klienta - jako odniesienie do powiązanych danych np
• Nazwa firmy, adres firmy,
• Strona główna, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu firmy,
• Dane z rejestru firmy / rejestru handlowego
• Numery identyfikacyjne do celów oficjalnych statystyk, takie jak numer identyfikacji podatkowej lub numer identyfikacyjny Intrastat
• Warunki dostawy lub usługi (w tym informacje o miejscu dostawy lub usługi, opakowaniu itp.),
• Sposób i warunki płatności (brak danych karty kredytowej),
• Dane dotyczące zobowiązań podatkowych i obliczeń podatkowych
• Przynależność do określonego stowarzyszenia lub grupy nabywców
• Branża i kategoria klientów
b) Komunikacja z Tobą
c) Uwagi / notatki
d) Zrealizowane umowy na dostawy i usługi, w szczególności powiązane dane
• Rozrachunki
• Kod blokujący (np. blokada kontaktu, blokada faktury, blokada dostawy, blokada rezerwacji, blokada płatności)
• Przedmiot dostawy lub usługi
• Bonus, dane dotyczące promocji itp.
• Osoba kontaktowa w celu realizacji dostawy lub usługi
• Podmioty trzecie zaangażowane w świadczenie usług, w tym informacje o rodzaju współpracy
• Warunki dostawy i obsługi (w tym informacje o miejscu dostawy lub usługi, opakowaniu itp.)
• Dane dotyczące odprawy celnej (np. kraj pochodzenia, numer taryfy celnej) i kontroli eksportu
• Dane dotyczące ubezpieczenia dostawy lub usługi i jej finansowania
• Warunki finansowania i płatności
• Dane dotyczące zarządzania kredytem (np. limit kredytowy, limit wekslowy)
• Dane dotyczące płatności lub zachowania osoby, której dane dotyczą
• Dane dotyczące zdolności kredytowej, dane do monitów, dane reklamacyjne
• Dane konta i paragonu
• Rozrachunki związane z usługami

Dane osobowe pracowników (potencjalnych) klientów:
e) Imię, nazwisko, adres (Pani / Pan / , tytuł naukowy,
f) Powiązany klient, dostawca lub strona trzecia, w tym Twoja funkcja
g) Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)
h) Dodatkowe dane do adresowania klientów, dostawców lub stron trzecich
i) Języki korespondencji, inne umowy
j) Treść komunikacji (z e-maili, rozmów telefonicznych itp.)
k) Sprawy biznesowe rozpatrywane przez osobę kontaktową
l) Data, godzina i podpisy wizyt
m) Zakres pełnomocnictwa
n) Przyjmowanie i odpowiadanie na kampanie marketingowe i sprzedażowe
o) Historia poprzednich interakcji z nami
p) Zainteresowania zawodowe i osobiste


Przetwarzamy Państwa dane osobowe wymienione w punktach od a) do p) w szczególności w następujących celach:
• Obsługa naszych procesów dostaw i usług;
• Zarządzanie naszymi relacjami z klientami, w tym utrzymywanie kontaktów i komunikacji, w tym analiza potrzeb klientów oraz sposobu korzystania z naszych produktów i usług;
• Zarządzanie wizytami;
• Analiza i przewidywanie zapotrzebowania klientów;
• Dostarczanie informacji o naszych usługach i wydarzeniach;
• Przeprowadzanie ankiet
• Prowadzenie marketingu bezpośredniego i reklamy drogą elektroniczną i nieelektroniczną.

Gromadzimy Twoje dane osobowe
• bezpośrednio od Ciebie, w ramach naszej komunikacji lub relacji biznesowych, lub
• ze źródeł publicznych (np. z mediów społecznościowych, publicznych źródeł internetowych, publicznych list obecności z konferencji lub z książek publicznych) lub
• przez naszych pracowników, którzy są z Tobą w kontakcie.

Nie ma obowiązku podawania nam danych osobowych, o które prosimy. Jednak wspólne procesy biznesowe lub procesy marketingowe mogą być opóźnione lub niemożliwe, a udział w naszych procesach może stać się niemożliwy, jeśli nie podasz swoich danych osobowych. Jeżeli podanie danych jest w niektórych przypadkach prawnie obowiązkowe, poinformujemy o tym osobno.

Wykorzystamy Twoje dane kontaktowe, aby przesłać Ci informacje o naszej ofercie usług, a także zaproszenia na wydarzenia w naszej firmie pocztą (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach reklamy bezpośredniej, pisząc do nas listownie lub e-mailem na adres polska@tech-masters.eu, bez podania przyczyny. Twoje dane będziemy w tym celu przetwarzać do czasu, gdy nie wniesiesz sprzeciwu, ale tylko do trzech lat od zakończenia umowy. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu reklamy bezpośredniej nie jest konieczne do wykonania naszego stosunku umownego.

W przypadku innych form reklamy bezpośredniej będziemy przetwarzać Twoje dane tylko wtedy, gdy wyrazisz wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę (patrz punkt „Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?”).

W odniesieniu do poufności i integralności, a także odporności / dostępności, dane są chronione zgodnie z aktualnym stanem wiedzy iz uwzględnieniem odpowiedniego rodzaju danych.
Niezależnie od starań o utrzymanie niezmiennie wysokiego poziomu wymogów należytej staranności, nie można wykluczyć, że informacje, które nam przekazujesz za pośrednictwem Internetu, są przeglądane i wykorzystywane przez inne osoby.
Należy pamiętać, że w związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ujawnienie informacji z powodu błędów w transmisji danych, które nie zostały spowodowane przez nas i / lub nieuprawnionego dostępu osób trzecich (np. atak hakerski na stronę główną, konto e-mail lub telefon).

Dla realizacji zamierzonych celów może być konieczne udostępnienie przez nas Twoich danych w szczególności następującym odbiorcom. To ujawnienie może nastąpić poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę postanowienia.

IX. Przetwarzanie danych od dostawców i partnerów biznesowych oraz ich osób kontaktowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji działań przed zawarciem umowy lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub na podstawie nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), na który składa się: w punktach lit. a - e.

Przetwarzanie Twoich danych służy przede wszystkim do inicjowania, utrzymywania i przetwarzania naszych umów na towary i usługi.

Dane osobowe od dostawców i partnerów biznesowych:
a) Numer dostawcy - jako odniesienie do powiązanych danych np.
• Nazwa firmy, adres firmy,
• Strona główna, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu firmy,
• Dane z rejestru firmy / rejestru handlowego
• Numery identyfikacyjne do celów oficjalnych statystyk, takie jak numer identyfikacji podatkowej lub numer identyfikacyjny Intrastat
• Warunki dostawy lub usługi (w tym informacje o miejscu dostawy lub usługi, opakowaniu itp.),
• Sposób płatności, warunki płatności, dane bankowe,
• Dane dotyczące zobowiązań podatkowych i obliczeń podatkowych
• Przynależność do określonego stowarzyszenia lub grupy nabywców
b) Komunikacja z Tobą
c) Uwagi / notatki
d) Zrealizowane umowy na dostawy i usługi, w szczególności powiązane dane
• Rozrachunki
• Kod blokujący (np. blokada kontaktu, blokada faktury, blokada dostawy, blokada rezerwacji, blokada płatności)
• Przynależność do określonego stowarzyszenia lub grupy nabywców
• Przedmiot dostawy lub usługi
• Bonusy, zniżki itp.
• Osoba kontaktowa w celu realizacji dostawy lub usługi
• Podmioty trzecie zaangażowane w świadczenie usług, w tym informacje o rodzaju współpracy
• Warunki dostawy i obsługi (w tym informacje o miejscu dostawy lub usługi, opakowaniu itp.)
• Dane dotyczące odprawy celnej (np. kraj pochodzenia, numer taryfy celnej) i kontroli eksportu
• Dane dotyczące ubezpieczenia dostawy lub usługi i jej finansowania
• Warunki finansowania i płatności
• Dane dotyczące zarządzania kredytem (np. limit kredytowy, limit wekslowy)
• Dane dotyczące płatności lub zachowania osoby, której dane dotyczą
• Dane dotyczące zdolności kredytowej, dane do monitów, dane reklamacyjne
• Dane konta i FV
• Rozrachunki związane z usługami

Dane osobowe osób kontaktowych u dostawców i kontrahentów:
e) Imię, nazwisko, adres (Pani / Pan), tytuł naukowy,
f) Powiązany klient, dostawca lub strona trzecia, w tym Twoja funkcja
g) Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)
h) Dodatkowe dane do adresowania klientów, dostawców lub stron trzecich
i) Języki korespondencji, inne umowy i klucze do wymiany danych
j) Treść komunikacji (z e-maili, rozmów telefonicznych itp.)
k) Sprawy biznesowe rozpatrywane przez osobę kontaktową
l) Zakres pełnomocnictwa

Przetwarzamy kategorie danych osobowych wymienione w punktach od a) do l) w szczególności w następujących celach:
• obsługi naszych zamówień;
• o zapewnienie materiałów do pracy i infrastruktury w celu zapewnienia wydajnych wewnętrznych procesów pracy;
• do komunikacji z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi;
• móc korzystać z produktów i usług naszych dostawców i partnerów biznesowych; i
• zarządzanie naszymi umowami z naszymi dostawcami i partnerami biznesowymi.

Twoje dane osobowe
• są udostępniane nam bezpośrednio przez Ciebie (w szczególności poprzez komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji) lub
• Sami zbieramy Twoje dane osobowe w trakcie przetwarzania naszych relacji biznesowych.

Nie ma obowiązku podawania nam danych osobowych, o które prosimy. Jednak typowe procesy biznesowe mogą zostać opóźnione lub w niektórych przypadkach niemożliwe, jeśli nie podasz swoich danych osobowych. Jeżeli podanie danych jest w niektórych przypadkach prawnie obowiązkowe, poinformujemy o tym osobno.

Aby osiągnąć te zamierzone cele, w niektórych przypadkach konieczne może być udostępnienie przez nas Twoich danych w szczególności następującym odbiorcom. To ujawnienie może nastąpić poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę postanowienia. Jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli nawiązać z Tobą relacji biznesowych.

X. Przetwarzanie danych od kandydatów

Przetwarzamy Twoje dane osobowe albo w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (zawarcie umowy o świadczenie usług, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeżeli chcesz zachować Twoją ewidencję jako kandydata lub wypełnić nasze obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie dokumentacji jako kandydat w dowolnym momencie (patrz punkt „Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?”).

Przetwarzanie Twoich danych służy ułatwieniu procesu aplikacyjnego i rejestracji w ZUS, jeśli Cię zatrudniamy. Jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojej aplikacji.

Dane osobowe kandydatów:
a) Imię, nazwisko, adres (Pani / Pan), tytuł naukowy
b) Zdjęcie (jeśli podano)
c) Adres
d) Data i miejsce urodzenia
e) Adres e-mail
f) numer telefonu
g) Stan cywilny i dzieci
h) Obywatelstwo
i) Stanowisko, o które chciałbyś się ubiegać
j) Rodzaj aplikacji (np. e-mail, Xing, LinkedIn, niechciana aplikacja tak / nie)
k) Najwcześniejsza data rozpoczęcia i okres wypowiedzenia
l) Oczekiwania płacowe
m) Curriculum vitae
n) Prawo jazdy (tak / nie), wojsko
o) Edukacja (szkoła, uniwersytet, kursy)
p) Wcześniejsze doświadczenie zawodowe
q) Umiejętności i kompetencje osobiste
r) Certyfikaty i referencje
s) Podpis
t) Notatki z wywiadu
u) Dane komunikacyjne (w tym ruch e-mailowy)
v) Inne dane przekazane przez Ciebie w ramach procesu aplikacyjnego

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wymienione w punktach od a) do v) w szczególności w następujących celach:
• W celu aktywnego kontaktu z potencjalnymi pracownikami różnymi kanałami oraz poprzez zleconych konsultantów personalnych (rekrutacja);
• obsługa planowania i administracji personelu, w tym zapewnienie odpowiedniego personelu;
• przy decyzjach inwestycyjnych;
• planowanie i zarządzanie umiejętnościami potencjalnych pracowników;
• w celu przetwarzania wniosków otrzymanych różnymi kanałami (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, Xing lub LinkedIn);
• przeprowadzenie procesu aplikacyjnego;
• w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• aby móc odnieść się do podań otrzymanych w późniejszym czasie w związku z potencjalnym zatrudnieniem.

Otrzymujemy te dane
• ze źródeł publicznych,
• od konsultantów personalnych,
• w trakcie procesu aplikacyjnego, w którym samodzielnie przekazujesz nam dane (na przykład wysyłając życiorys e-mailem) lub
• robiąc notatki podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Nie ma obowiązku podawania nam danych osobowych, o które prosimy. Brak podania danych osobowych nie będzie jednak możliwy do zrealizowania. Jeżeli podanie danych jest w niektórych przypadkach prawnie obowiązkowe, poinformujemy o tym osobno.

Aby osiągnąć te zamierzone cele, w niektórych przypadkach konieczne może być udostępnienie przez nas Twoich danych w szczególności następującym odbiorcom. To ujawnienie może nastąpić poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę postanowienia.

XI. Zbieranie danych osobowych ze źródeł innych niż sam podmiot danych (art.14 RODO)

Nawet jeśli przetwarzanie danych o Tobie znajduje się w pozycjach „Przetwarzanie danych odwiedzających naszą stronę internetową i zainteresowanych stron”, „Przetwarzanie danych użytkowników naszego portalu B2B / naszego sklepu internetowego B2B”, „Przetwarzanie danych (potencjalnych) klientów lub kontakt osoby klienta ”,„ Przetwarzanie danych dostawców i kontrahentów oraz ich osób kontaktowych ”lub„ Przetwarzanie danych kandydatów ”, w związku z czym zbieramy dane od Ciebie, zazwyczaj to Ty przekazujesz nam te dane, może w indywidualnych przypadkach uzyskujemy również dane z innych źródeł. Te inne źródła to wyłącznie publicznie dostępne informacje, które uzyskujemy z Internetu lub, w indywidualnych przypadkach, od agencji kredytowych. Dane, które o Tobie otrzymujemy od stron trzecich i przechowujemy w naszych systemach, ograniczają się do danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu, adres pocztowy), Twojej roli w firmie, Twojej kariery zawodowej oraz Twojego zlecenia lub Twojej odpowiedzialności za określone firma (zazwyczaj jest to Twój pracodawca lub firma powiązana z tą firmą lub z innych powodów związanych z tą firmą), jeśli nie ujawniłeś nam tych danych w trakcie komunikacji. Jeśli jesteś kandydatem, możemy również przetwarzać informacje z publicznie dostępnych źródeł o Twojej karierze zawodowej, szkolnej i uniwersyteckiej, a także o napisanych przez Ciebie pracach. Zazwyczaj jednak zapytamy Cię bezpośrednio, czy możesz podać nam te informacje, jeśli nie można ich znaleźć w dokumentach aplikacyjnych. Przetwarzanie to opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na utrzymywaniu pełnego rejestru danych o Twojej osobie, który jest niezbędny do profesjonalnej komunikacji i obsługi relacji biznesowych, a także procesu składania wniosków, w zależności od relacji, jakie z Tobą utrzymujemy (art.6 ust. 1 lit f) RODO).

XII. Transfer danych w ramach grupy korporacyjnej

Możemy przekazywać dane osobowe innym firmom z naszej grupy firm lub przyznać im dostęp do tych danych. Jeśli to przekazanie odbywa się w celach administracyjnych, przekazanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach przedsiębiorczych i biznesowych lub ma miejsce, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub jeśli istnieje zgoda osoby, której dane dotyczą, lub zezwolenie prawne.

XIII. Przekazywanie danych do krajów trzecich / automatyczna decyzja

Zasadniczo dane nie są przekazywane do państwa trzeciego (tj. Poza Unię Europejską (UE) i Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)) ani do organizacji międzynarodowej. Niektóre pozycje w punktach „Przetwarzanie danych odwiedzających naszą stronę internetową i zainteresowanych stron”, a konkretnie w celu łączenia z innymi witrynami, plików cookie, marketingu online, obecności w sieciach społecznościowych, wtyczek i wbudowanych funkcji, a także treści, „Przetwarzanie danych znajdują się użytkownicy naszego portalu B2B / naszego sklepu internetowego B2B ”,„ Przetwarzanie danych (potencjalnych) klientów lub osób kontaktowych klienta ”,„ Przetwarzanie danych dostawców i partnerów biznesowych oraz ich osób kontaktowych ”lub„ Przetwarzanie danych kandydatów ” poza swoim krajem lub przetwarzamy tam Twoje dane osobowe. Poziom ochrony danych w innych krajach może nie odpowiadać poziomowi dostępnemu w Austrii. Jeśli przetwarzamy dane w państwie trzecim lub jeśli przetwarzanie odbywa się w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych innym osobom, biurom lub firmom, odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi. Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody lub przekazania wymaganego umową lub prawnie, przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych tylko w państwach trzecich, które zapewniają uznany poziom ochrony danych lub na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak zobowiązania umowne poprzez tak zwane standardowe klauzule umowne Komisji UE, istnienie certyfikatów lub wiążących wewnętrznych przepisów o ochronie danych (art. 44 do 49 RODO, strona informacyjna Komisji UE: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en). Standardowe klauzule umowne są dostępne na żądanie (patrz dane kontaktowe w sekcji „Kto jest odpowiedzialny za ochronę danych?”).

Zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie zgodnie z art. 22 RODO, nie ma miejsca.

XIV. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia wyżej wymienionych celów.

W każdym przypadku przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo (i) istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania lub (ii) wszelkie roszczenia prawne, do których dochodzenia lub obrony są wymagane dane osobowe, jeszcze nie wygasły.

Ze względów podatkowych przechowujemy umowy i inne dokumenty oraz związaną z nimi korespondencję z naszego stosunku umownego przez okres 10 lat.

Dane kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną usunięte 7 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli nie poprosimy ich o zgodę na prowadzenie ewidencji. Dane istotne dla oceny roszczenia o zwrot kosztów rozmowy kwalifikacyjnej zgodnie z § 1486 Z 5 ABGB są przechowywane do 3 lat po rozmowie. Nasze wewnętrzne informacje o ochronie danych pracowników, o które można poprosić w procesie rekrutacji, dotyczą rekrutowanych kandydatów.

Dane marketingowe są przechowywane do 3 lat od ostatniego kontaktu.

XV. Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?

Masz wobec nas następujące prawa w zakresie swoich danych osobowych:
• Prawo dostępu (art. 15 RODO): Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W takim przypadku masz prawo dostępu do tych danych osobowych i informacji zgodnie z art. 15 RODO.
• Prawo do sprostowania (art. 16 RODO): Masz prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych lub, jeśli to konieczne, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
• Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”; art. 17 RODO): Masz prawo zażądać natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, jeśli zachodzi jeden z powodów wymienionych w art. 17 RODO (np. przetwarzanie danych nie jest już konieczne aby osiągnąć cel).
• Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli zachodzi jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO (np. w przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile ma nie ustalono jeszcze, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad Twoimi uzasadnionymi powodami).
• Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przesłania tych danych innej odpowiedzialnej osobie bez przeszkód nas. Jednak przysługuje Ci to prawo tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a przetwarzanie jest zautomatyzowane.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Prawo to przysługuje Ci jednak tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub odbywa się w ramach wykonywania powierzonych nam uprawnień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) lub ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Korzystając z prawa do sprzeciwu, prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych tak jak to zrobiliśmy. Zbadamy sytuację i zaprzestaniemy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub pokażemy nasze ważne powody, które zasługują na ochronę i będziemy kontynuować przetwarzanie danych. Będziemy również kontynuować przetwarzanie danych, jeśli będzie to służyć dochodzeniu roszczeń prawnych.

W każdej chwili możesz nieodpłatnie sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach reklamy bezpośredniej i analizy danych (profilowanie w związku z reklamą bezpośrednią). W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych.

Prawo do odwołania
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz ją również w każdej chwili cofnąć. Twoje odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem; tj. cofnięcie nie działa wstecz.

Jak możesz skorzystać ze swoich praw wobec nas?
Aby skorzystać z powyższych praw należy poinformować nas osobiście, telefonicznie lub pisemnie:

Tech-Masters Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Zarządzający Paulina Wierzbicka
Ul. Wielicka 250
30-663 Kraków
Tel: +48 12 289 80 75
E-mail: paulina.wierzbicka@tech-masters.eu

Pamiętaj, że możemy udzielić Ci informacji tylko wtedy, gdy możemy Cię zidentyfikować.
Jeżeli pomimo ciążącego na nas obowiązku zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych, wbrew oczekiwaniom nastąpi naruszenie Twojego prawa do zgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych, skontaktuj się z nami pocztą tradycyjną lub elektroniczną (dane kontaktowe patrz powyżej) w celu poinformowania nas o swoich wątpliwościach abyśmy mogli się do nich odnieść. Masz jednak również prawo do wniesienia skargi do polskiego organu ochrony danych lub innego organu nadzorującego ochronę danych w UE, w szczególności w swoim miejscu zamieszkania lub pracy. Jeśli masz dalsze pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych, skontaktuj się z nami bezpośrednio (dane kontaktowe znajdują się powyżej).

XVI. Nieletni

Nasza strona internetowa i nasze usługi nie są przeznaczone do użytku przez nieletnich i nie zamierzamy zbierać żadnych danych od nieletnich. Jeśli rodzic lub inny przedstawiciel małoletniego uważa, że jego dziecko mogło przekazać nam dane osobowe, napisz do nas, korzystając z opcji kontaktowych podanych powyżej, a następnie usuniemy te dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i niniejszymi informacjami dotyczącymi ochrony danych.

XVII. Nasze dane kontaktowe

Tech-Masters Polska Sp. z o.o.
Ul. Wielicka 250
30-663 Kraków
Tel: +48 12 289 80 75
E-mail: polska@tech-masters.eu

XVIII. Informacje o ochronie danych dotyczące naszej strony na Facebooku

Witamy na naszej stronie na Facebooku.

Nazwisko i adres osób odpowiedzialnych:

Współodpowiedzialni za działanie tej strony na Facebooku w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”) i innych przepisów o ochronie danych są:

Facebook Ireland Ltd. (zwana dalej „Facebookiem”)
4 Grand Canal Square
Port Grand Canal
Dublin 2
Irlandia

i

Tech-Masters Polska Sp. z o.o.
Ul. Wielicka 250
30-663 Kraków
Tel: +48 12 289 80 75
E-mail: polska@tech-masters.eu


Informacje dotyczące naszej strony na Facebooku:

Obsługujemy tę stronę na Facebooku, aby zwrócić uwagę na nasze usługi / produkty i skontaktować się z Tobą jako gościem i użytkownikiem tej strony na Facebooku i naszej witryny. Więcej informacji o nas, a także o naszej działalności, firmie itp. Można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.tech-masters.com/pl.

Zwracamy uwagę, że korzystasz z tej strony na Facebooku i jej funkcji na własne ryzyko. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie).

W ramach Twojej wizyty na naszej stronie na Facebooku dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez wyżej wymienione osoby współodpowiedzialne. Razem z Facebookiem jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie (ale nie dalsze przetwarzanie) danych od osób odwiedzających naszą stronę na Facebooku. W tym celu podpisaliśmy umowę o wspólnej odpowiedzialności z Facebookiem. Więcej informacji na temat tej umowy można znaleźć pod adresem:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Jako operator strony na Facebooku nie jesteśmy zainteresowani gromadzeniem i dalszym przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach analitycznych lub marketingowych. Więcej informacji o tym, jak postępujemy z danymi osobowymi, można znaleźć w naszych informacjach o ochronie danych na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.tech-masters.com/pl/polityka-prywatnosci.

Działanie tej strony na Facebooku, w tym przetwarzanie danych osobowych użytkowników, opiera się na naszych uzasadnionych interesach w zakresie aktualnych i wspierających opcji informacji i interakcji dla naszych użytkowników i odwiedzających oraz z naszymi użytkownikami i gośćmi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
Jeśli jesteś zarejestrowany na Facebooku, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Facebooka zgodnie z odpowiednimi warunkami korzystania oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych i plików cookie Facebooka zgodnie z art.6 ust. 1 lit a) RODO. Jeśli nie jesteś zarejestrowany na Facebooku, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i analizę statystyczną swoich danych osobowych przez Facebooka, a także na przesyłanie nam tych zanonimizowanych statystyk zgodnie z art.6 ust. 1 lit a) RODO poprzez wywołanie podstrony w ramach naszej strony na Facebooku. Żadne dane osobowe nie są gromadzone przez pliki cookie, chyba że wywołasz podstronę naszej strony na Facebooku.


Przetwarzanie danych osobowych przez Facebook

Rozumiem, że Facebook przetwarza dane użytkowników w następujących celach:
• Reklama (analiza, tworzenie spersonalizowanych reklam),
• Tworzenie profili użytkowników,
• Badania rynku.

W celu przechowywania i dalszego przetwarzania tych informacji Facebook wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, które są przechowywane na różnych urządzeniach końcowych użytkownika. Jeśli użytkownik ma profil na Facebooku i jest do niego zalogowany, to przechowywanie i analiza odbywa się również na różnych urządzeniach.

Jakie informacje otrzymuje Facebook i w jaki sposób są one wykorzystywane, są ogólnie opisane przez Facebooka w Polityce wykorzystywania danych. Znajdziesz tam również informacje o opcjach kontaktu z Facebookiem i ustawieniach reklam. Zasady wykorzystywania danych są dostępne pod następującym linkiem:
http://www.facebook.com/about/privacy.
Pełną politykę danych Facebooka można znaleźć tutaj:
https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

W jaki sposób Facebook wykorzystuje dane z odwiedzania stron Facebooka do własnych celów, w jakim zakresie działania na stronie Facebooka są przypisane do poszczególnych użytkowników, jak długo Facebook przechowuje te dane i czy dane z wizyty na stronie na Facebooku są przekazywane osobom trzecim , nie jest jednoznacznie i jasno określona przez Facebook i nie jest nam znana.

Gdy uzyskujesz dostęp do strony na Facebooku, adres IP przypisany do Twojego urządzenia jest przesyłany do Facebooka. Według informacji z Facebooka ten adres IP jest anonimowy. Facebook przechowuje również informacje o urządzeniach końcowych swoich użytkowników (np. W ramach funkcji „powiadomienia o rejestracji”); W razie potrzeby Facebook może przypisać adresy IP poszczególnym użytkownikom.

Jeśli jesteś aktualnie zalogowany na Facebooku jako użytkownik, na Twoim urządzeniu znajduje się plik cookie z Twoim identyfikatorem Facebooka. Dzięki temu Facebook może zobaczyć, że odwiedziłeś tę stronę i jak z niej korzystałeś. Dotyczy to również wszystkich innych stron na Facebooku. Przyciski Facebooka zintegrowane ze stronami internetowymi umożliwiają Facebookowi rejestrowanie Twoich wizyt na tych stronach internetowych i przypisywanie ich do Twojego profilu na Facebooku. Dane te mogą być wykorzystywane do oferowania treści lub reklam dostosowanych do Ciebie.

Jeśli chcesz tego uniknąć, wyloguj się z Facebooka lub dezaktywuj funkcję „pozostań zalogowany”, usuń pliki cookie z urządzenia oraz zamknij i uruchom ponownie przeglądarkę. W ten sposób informacje z Facebooka, dzięki którym można Cię bezpośrednio zidentyfikować, są usuwane. Dzięki temu możesz korzystać z naszej strony na Facebooku bez ujawniania swojego identyfikatora na Facebooku. Jeśli uzyskasz dostęp do interaktywnych funkcji witryny (polub, komentuj, udostępniaj, wiadomości itp.), Pojawi się ekran logowania do Facebooka. Po ponownym zalogowaniu Facebook może zidentyfikować Cię jako konkretnego użytkownika.

Informacje o tym, jak możesz zarządzać lub usuwać istniejące informacje o Tobie, można znaleźć na następujących stronach wsparcia Facebooka:
https://www.facebook.com/about/privacy.

Prawo do sprzeciwu (tzw. opt-out) można dochodzić tutaj:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads i tutaj http://www.youronlinechoices.com.

Jako operator strony nie możemy wykluczyć przekazywania i dalszego przetwarzania danych osobowych użytkowników do krajów trzecich, takich jak USA, a także związanych z tym możliwych zagrożeń dla użytkowników. W USA nie ma poziomu ochrony danych odpowiadającego standardom UE. W szczególności amerykańskie służby bezpieczeństwa i tajne służby mogą mieć dostęp do Twoich danych bez Twojej informacji i bez możliwości podjęcia przeciwko nim działań prawnych. Z tego powodu ETS orzekł, że wcześniejsza decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony („Tarcza Prywatności UE-USA”) jest nieważna.


Dane statystyczne

Dane statystyczne z różnych kategorii można uzyskać za pośrednictwem tak zwanych „Insights” na stronie Facebooka. Te statystyki są generowane i dostarczane przez Facebook. Jako operator serwisu nie mamy wpływu na ich generowanie i wyświetlanie. Nie możemy wyłączyć tej funkcji ani uniemożliwić wspomnianego generowania i przetwarzania danych. Następujące dane są udostępniane nam przez Facebook na naszej stronie na Facebooku przez wybrany okres, a także dla kategorii fanów, subskrybentów, osób, do których dotarliśmy i osób wchodzących w interakcję:
• Całkowita liczba odsłon,
• "Lubię",
• Działania na stronie,
• Interakcje z postami,
• Widoki wideo,
• Zasięg poczty,
• Komentarze,
• Udostępniane treści,
• Odpowiedzi,
• odsetek mężczyzn i kobiet,
• Kraj i miasto / miejscowość pochodzenia,
• Język,
• Wyświetlenia i kliknięcia w sklepie,
• kliknięcia na planowanie trasy,
• numery telefonów.
W ten sposób przekazywane są również dane dotyczące grup na Facebooku, które są powiązane z naszą stroną na Facebooku.

Dane identyfikujące Cię osobiście (np. imię i nazwisko lub adres e-mail) nie będą nam przekazywane w ramach wspólnego przetwarzania. Więcej informacji o danych Statystyki strony można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Dane te są nam dostępne przez okres 2 lat od ich zebrania.

Ze względu na ciągły rozwój Facebooka, dostępność i przetwarzanie danych zmienia się, dlatego w celu uzyskania dalszych informacji odsyłamy do wspomnianej powyżej polityki ochrony danych Facebooka.

Używamy tych danych, dostępnych w formie zagregowanej, aby uczynić nasze posty i działania na naszej stronie na Facebooku bardziej atrakcyjnymi dla użytkowników. Na przykład wykorzystujemy rozkład wieku i płci w celu dostosowania podejścia oraz preferowanych godzin odwiedzin użytkowników w celu zoptymalizowania czasowego planowania naszych postów. Informacje o rodzaju urządzeń końcowych, z których korzystają odwiedzający, pomagają nam dostosować artykuły do nich pod względem wyglądu i konstrukcji. Zgodnie z warunkami korzystania z Facebooka, na które każdy użytkownik wyraził zgodę podczas tworzenia profilu na Facebooku, my Możemy zidentyfikować subskrybentów i fanów witryny oraz przeglądać ich profile i inne informacje przez nich udostępniane.


Prawa użytkownika

Facebook jest przede wszystkim odpowiedzialny za przekazywanie Ci informacji o wspólnym przetwarzaniu oraz za umożliwienie Ci skorzystania z Twoich praw wynikających z RODO.

Możesz dowiedzieć się więcej o tych prawach w ustawieniach Facebooka:
https://www.facebook.com/settings?tab=your_facebook_information.

Więcej informacji na temat prawa dostępu i przenoszenia danych można znaleźć pod adresem:
https://www.facebook.com/help/contact/2032834846972583.

Więcej informacji na temat prawa do sprzeciwu można znaleźć pod adresem:
https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209.

Więcej informacji na temat zasad dotyczących plików cookie i ochrony danych na Facebooku można znaleźć pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy, https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Ponieważ tylko Facebook ma pełny dostęp do danych użytkownika, zalecamy bezpośredni kontakt z Facebookiem, jeśli chcesz złożyć wniosek o skorzystanie ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, lub jeśli chcesz cofnąć swoją zgodę. Najlepszym sposobem na to jest skorzystanie z formularzy powiązanych z informacjami o ochronie danych na Facebooku w danych Page Insights (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data) lub skontaktowanie się z Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour. Jeśli nie chcesz już w przyszłości przetwarzać danych opisanego tutaj, usuń połączenie między Twoim profilem użytkownika.

Ponadto masz prawo
• żądania dostępu w dowolnym momencie zgodnie z art.15 RODO w celu ustalenia, które z Twoich danych są przetwarzane,
• uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z art. 16, 17 RODO oraz sprostowania lub usunięcia nieprawidłowych danych,
• żądania usunięcia Twoich danych na określonych warunkach zgodnie z art. 17 RODO (nie ma jednak prawa do usunięcia, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych),
• żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na określonych warunkach zgodnie z art. 18 RODO oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO,
• zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania danych, które dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przesłania tych danych innej osobie odpowiedzialnej lub - jeśli jest to technicznie wykonalne - do przesłania ich przez Facebook,
• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, przy czym cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu cofnięcia, oraz
• złożyć skargę do polskiego organu ochrony danych lub innego organu nadzorującego ochronę danych w UE, w szczególności w swoim miejscu zamieszkania lub pracy.