Region:
TECH-MASTERS PolskaLokalizacja została zmieniona
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Polska
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Polityka prywatności

Poniżej znajdują się informacje na temat gromadzenia danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą Ciebie osobiście, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail, zachowanie użytkownika itp. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych i Ustawa o ochronie danych w wersji ustawy o ochronie danych osobowych, BGBl. I nr 120/2017). Ochrona twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

I. Organy odpowiedzialne

Administrator danych zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) to:
TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o, Ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
E-mail: polska@tech-masters.eu
Tel .: +48 12 289 80 75 do 77
Nie wyznaczono żadnego inspektora ochrony danych, ponieważ następujące operacje przetwarzania NIE należą do naszych podstawowych działań:
- Szerokie regularne i systematyczne monitorowanie osób
- Przetwarzanie danych wrażliwych lub przestępczych

II. Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

Kontaktując się z nami przez e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego, dobrowolnie zapisujemy Twoje dane osobowe (Twój adres e-mail, w stosownych przypadkach, Twoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu), aby odpowiedzieć na Twoje żądanie.
Oprócz korzystania z naszej strony internetowej oferujemy również różne usługi. Aby świadczyć te usługi, musisz ogólnie przekazać nam dodatkowe dane osobowe.
Pola obowiązkowe w naszych formularzach kontaktowych lub zamówieniach są oznaczone jako takie. Potrzebujemy danych w polach obowiązkowych, aby przetworzyć zapytanie lub wykonać środki przed zawarciem umowy i wykonać umowę, w przeciwnym razie nie będziemy w stanie odpowiedzieć na zapytanie ani zrealizować zamówienia.
Usuniemy dane, które ujawniłeś w tym kontekście, gdy przechowywanie nie jest już wymagane lub ograniczymy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania. Po wygaśnięciu ustawowych obowiązków przechowywania Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na dalsze wykorzystanie lub nie istnieje już podstawa prawna do dalszego przetwarzania Twoich danych.

III. Zbieranie danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, to znaczy, jeśli nie wypełniasz formularza kontaktowego lub zamówienia lub w inny sposób dostarczasz nam jakichkolwiek informacji, będziemy gromadzić tylko te informacje, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer. Gromadzimy tylko te dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 (1) (f) RODO.
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej gromadzimy następujące dane:
- Adres IP
- Data i godzina zapytania
- Różnica stref czasowych według czasu Greenwich (GMT)
- Treść zapytania (konkretna strona)
- Status dostępu / kod statusu HTTP
- Ilość przesłanych danych
- Strona internetowa, która otrzymuje żądanie
- Przeglądarka
- System operacyjny i jego interfejs
- Język i wersja oprogramowania przeglądarki

IV. Korzystanie z plików cookie

Oprócz powyższych danych, pliki cookie są przechowywane na twoim komputerze za pośrednictwem naszej strony internetowej, tylko jeśli są absolutnie konieczne. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym, aby uatrakcyjnić odwiedziny na naszej stronie internetowej i umożliwić optymalne wykorzystanie niektórych oferowanych funkcji i usług. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów na komputer. W szczególności służą one uczynieniu naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika i ogólnie skuteczniejszą.
Nasza strona internetowa używa sesyjnych plików cookie. Są one automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Ciasteczka sesyjne przechowują tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego do wspólnej sesji można przypisać różne żądania z przeglądarki. Przechowywanie umożliwia nam rozpoznanie twojego komputera podczas kolejnych wizyt. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
Możliwe jest skonfigurowanie ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała na przykład akceptację plików cookie. Jeśli chcesz wiedzieć, jak ustawić te kroki, skorzystaj z funkcji pomocy w przeglądarce.
Należy jednak pamiętać, że jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

V. Przekazywanie danych

W kontekście przetwarzania zamówienia i realizacji umowy przekazujemy Twoje dane usługodawcom zleconym przez nas, w szczególności firmom spedycyjnym i instytucjom kredytowym, jeśli jest to konieczne do dostarczenia i zapłaty za zamówioną usługę. W celu rozliczenia płatności ujawniamy zebrane dane dotyczące płatności autoryzowanym instytucjom kredytowym oraz, w razie potrzeby, autoryzowanym dostawcom usług płatniczych. Autoryzowani przewoźnicy, jeśli wyrazisz wyraźną zgodę, otrzymają od nas między innymi Twój adres e-mail i numer telefonu, aby mogli się z Tobą skontaktować przed dostawą w celu powiadomienia o dostawie lub uzgodnienia.
Udostępniamy również informacje o Tobie naszemu doradcy podatkowemu, aby wypełnić nasze zobowiązania podatkowe.
Każda udzielona przez Ciebie zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, w całości lub w części, przy użyciu powyższych danych kontaktowych. W przypadku anulowania Twoje dane zostaną przez nas usunięte, chyba że są one wymagane do innych celów lub nie wyraziłeś wyraźnej zgody na dalsze wykorzystanie Twoich danych. Ponadto Twoje dane zostaną usunięte, chyba że istnieje podstawa prawna do dalszego przetwarzania Twoich danych.

VI. Reklama pocztowa

Zastrzegamy sobie prawo do używania imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych (np. Do wysyłania ofert lub informacji o naszych produktach pocztą). Służy to ochronie naszych przeważnie uzasadnionych interesów w komunikacji z naszymi klientami z przyczyn marketingowych.

VII. Prawo do sprzeciwu

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważania interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni, możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. O ile przetwarzanie odbywa się w innych celach, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją powody wynikające z twojej bardzo osobistej sytuacji.
Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać twoich danych osobowych do tych celów, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają twoje interesy, prawa i wolności, lub jeśli przetwarzanie roszczenia, wykonania lub obrony prawnej roszczenia służą.

VIII Naruszenie prawa

Odniesienie do twoich praw jako ofiary:
Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:
- Prawo do informacji w rozumieniu art. 15 RODO,
- Prawo do sprostowania lub odwołania w rozumieniu art. 16 i 17 RODO,
- Prawo do ograniczenia przetwarzania w rozumieniu art. 18 RODO,
- Prawo do przenoszenia danych w rozumieniu art. 20 RODO,
- Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w rozumieniu art. 21 RODO.

Możesz dochodzić swoich wyżej wymienionych praw w dowolnym momencie, w całości lub w części, nieformalnym listem, bez podania przyczyny, pocztą lub pocztą elektroniczną na wyżej wymienione dane kontaktowe właściwego organu.
W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy już przetwarzać Twoich danych osobowych. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i albo zakończymy lub poprawimy przetwarzanie twoich danych osobowych, albo poinformujemy cię o naszych ważnych uzasadnionych przyczynach dalszego przetwarzania danych.
Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo o ochronie danych lub twoje roszczenia o ochronę danych zostały w inny sposób naruszone, masz również prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu regulacyjnego.