Region:
TECH-MASTERS PolskaLokalizacja została zmieniona
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Polska
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Safety Grip Spray

SAFETY GRIP SPAY to przejrzysta powłoka antypoślizgowych cząsteczek.
SAFETY GRIP SPAY idealnie nadaje się do stosowania na podłogach, balustradach, stopniach, uchwytach itd..
Może być stosowany na takich powierzchniach jak: cement, kamień, jastrych, asfalt, klinkier, płytki ceramiczne, metale, drewno,  itp. wewnątrz i na zewnątrz obiektów.
SAFETY GRIP SPAY to Twój produkt idealny do zabezpieczenia powierzchni warstwą antypoślizgową.

 • Tworzy antypoślizgową powłokę na wszystkich powierzchniach
 • O przezroczystej barwie
 • Łatwy w stosowaniu, krótki czas aplikacji
 • Usuwalny
 • Dobra odporność na promieniowanie UV
 • Może być malowany farbą akrylową
Kod artykułuNazwaZawartość
T166001Safety Grip Spray400 ml

 • Dane techniczne
 • Aplikacja i użycie
 • Pliki do pobrania

Podstawa spoiwa: akryl
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Stopień połysku:  >  15
(przy kącie pomiaru 60° wg. DIN 67530) 
Wydajność: w zależności od struktury i barwy 
podłoża: 500 ml wystarcza na 1,5 - 2,5 m²
Czas schnięcia (w 20 °C, 50% względnej wilgotności powietrza):
Pyłosuchy: po ok. 10 minutach
Suchy w dotyku: po ok. 30 minut
Temperatura zapłonu: 333 °C
Dolna granica wybuchowości: 1 Vol%
Górna granica wybuchowości: 13 Vol%

Prężność par (w 20 °C): 8300 hPa (6 mm Hg)
Gęstość (w 20 °C): 0,75 g / cm³
Rozpuszczalniki organiczne: 88%
Zawartość LZO: 747,8 g / l (88%)
Zawartość substancji stałych: 12%
Czas schnięcia zależy od otoczenia
temperatura, wilgotność powietrza i grubość
nałożony warstw.
Odporność na temperaturę: do 80 °C
Odporność na promieniowanie UV: dobra
Okres przydatności do użycia: 10 lat, jeśli zapewniono odpowiednie przechowywanie
(= 10 °C - 25 °C, względna wilgotność powietrza maks. 60%)

 • Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu i brudu.
 • Starannie wstrząsnąć przez 2 minuty
 • Wykonać test na niewidocznej powierzchni.
 • Gęstość konstrukcyjna i efekt jest zależny od liczby warstw oraz odległości,  z której natryskujemy powierzchnię.
 • Zastosuj kilka cienkich warstw.
 • Może być malowany farbami akrylowymi (na mokro).
 • Safety Grip Spray można usuwać za pomocą Powersolv.

Safety Grip Spray

SAFETY GRIP SPAY to przejrzysta powłoka antypoślizgowych cząsteczek.
SAFETY GRIP SPAY idealnie nadaje się do stosowania na podłogach, balustradach, stopniach, uchwytach itd..
Może być stosowany na takich powierzchniach jak: cement, kamień, jastrych, asfalt, klinkier, płytki ceramiczne, metale, drewno,  itp. wewnątrz i na zewnątrz obiektów.
SAFETY GRIP SPAY to Twój produkt idealny do zabezpieczenia powierzchni warstwą antypoślizgową.

 • Tworzy antypoślizgową powłokę na wszystkich powierzchniach
 • O przezroczystej barwie
 • Łatwy w stosowaniu, krótki czas aplikacji
 • Usuwalny
 • Dobra odporność na promieniowanie UV
 • Może być malowany farbą akrylową
Kod artykułuNazwaZawartość
T166001Safety Grip Spray400 ml

 • Dane techniczne
 • Aplikacja i użycie
 • Pliki do pobrania

Podstawa spoiwa: akryl
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Stopień połysku:  >  15
(przy kącie pomiaru 60° wg. DIN 67530) 
Wydajność: w zależności od struktury i barwy 
podłoża: 500 ml wystarcza na 1,5 - 2,5 m²
Czas schnięcia (w 20 °C, 50% względnej wilgotności powietrza):
Pyłosuchy: po ok. 10 minutach
Suchy w dotyku: po ok. 30 minut
Temperatura zapłonu: 333 °C
Dolna granica wybuchowości: 1 Vol%
Górna granica wybuchowości: 13 Vol%

Prężność par (w 20 °C): 8300 hPa (6 mm Hg)
Gęstość (w 20 °C): 0,75 g / cm³
Rozpuszczalniki organiczne: 88%
Zawartość LZO: 747,8 g / l (88%)
Zawartość substancji stałych: 12%
Czas schnięcia zależy od otoczenia
temperatura, wilgotność powietrza i grubość
nałożony warstw.
Odporność na temperaturę: do 80 °C
Odporność na promieniowanie UV: dobra
Okres przydatności do użycia: 10 lat, jeśli zapewniono odpowiednie przechowywanie
(= 10 °C - 25 °C, względna wilgotność powietrza maks. 60%)

 • Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu i brudu.
 • Starannie wstrząsnąć przez 2 minuty
 • Wykonać test na niewidocznej powierzchni.
 • Gęstość konstrukcyjna i efekt jest zależny od liczby warstw oraz odległości,  z której natryskujemy powierzchnię.
 • Zastosuj kilka cienkich warstw.
 • Może być malowany farbami akrylowymi (na mokro).
 • Safety Grip Spray można usuwać za pomocą Powersolv.