Region:
TECH-MASTERS PolskaLokalizacja została zmieniona
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Polska
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Safe Clean

SAFE CLEAN to bezpieczny dla wielu materiałów, szybki i wielofunkcyjny zmywacz-odtłuszczacz, który nie pozostawia tłustej powłoki.
SAFE CLEAN to w 100% węglowodór alifatyczny Zawiera wyłącznie rozpuszczalniki podlegające recyklingowi.
SAFE CLEAN jest bezpieczny w użyciu na większości tworzyw sztucznych, a także na pomalowanych powierzchniach, na winylu i szkle.

 • Nie pozostawia filmu olejowego.
 • Szybko, dokładnie i bezpiecznie odtłuszcza i czyści.
 • Może być stosowany na lakierowanych powierzchniach, winylu, szkle, gumie i tworzywach sztucznych.
 • Szybko paruje
 • Bardzo ekonomiczny!
 • Usuwa kleje, uszczelniacze, oleje, smary, krzem, wosk, smołę, parafinę, farby drukarskie, ....
Kod artykułuNazwaZawartość
T204001Safe Clean500 ml
T204005Safe Clean5l
T204025Safe Clean25l

 • Dane techniczne
 • Aplikacja i użycie
 • Pliki do pobrania

PŁYN:
Kolor: bezbarwny
Temperatura wrzenia/zakres: 110 °C - 190 °C
Temperatura zapłonu: +28 °C
Górna granica wybuchu: 7% (V)
Dolna granica wybuchu: 0,6% (V)
Temperatura samozapłonu: > 200 °C
Prężność pary (w 20 °C): 5hPa
Gęstość (w 15 °C): 0,731 - 0,801g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Lepkość kinematyczna (w 20 °C): 1,8 mm²/s
Lepkość kinematyczna (w 40 °C): 0,8 mm²/s
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu
Środki bezpieczeństwa: sprawdź w karcie charakterystyki.

AEROSOL:
Kolor: bezbarwny
Zapach: podobny do rozpuszczalnika
Temperatura zapłonu: <0 ° C
Temperatura samozapłonu:> 200 ° C
Gęstość (przy 20 ° C): 0,7 g / cm³
Rozpuszczalność w wodzie: niemieszalny lub trudny do zmieszania
Rozpuszczalniki organiczne: 100,00%
VOC (EC): 685,0 g / l

 • PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY
 • Odtłuszczanie i czyszczenie części mechanicznych, silnika, hamulców, zawieszenia.
 • Narzędzia do czyszczenia i wyposażenia warsztatu - bezpieczny dla tworzyw sztucznych.
 • Usuwanie  pozostałości taśm maskujących
 • Usuwanie poprzednich warstw smaru przed ponownym smarowaniem, np. zawiasy drzwiowe.
 • SAFE CLEAN nie powoduje uszkodzeń powierzchni lakierowanych.
 • Usunięcie listew i listew zderzakowych bez uszkodzenia powierzchni.
 • Usuwanie smoły i innych plam z powłoki z części karoseryjnych i plastikowych.
 • Usuwanie plam smaru i oleju z tapicerki siedziska (zawsze sprawdzaj najpierw w niewidocznym miejscu).
 • Czyszczenie przed malowaniem natryskowym (zawsze używaj systemu 2-ściereczkowego).
 • PRZEMYSŁ
 • Odtłuszczanie i czyszczenie części mechanicznych silników i maszyn.
 • Odtłuszczanie i czyszczenie narzędzi i wyposażenia warsztatowego, narzędzi ręcznych i maszyn.
 • Czyszczenie gumowych rolek w drukarce.
 • Szybkie i bezpieczne odtłuszczanie metali żelaznych i nieżelaznych przed klejeniem lub malowaniem.
 • SAFE CLEAN nie utworzy warstwy tlenkowej po kontakcie z lekkimi metalami.
 • Usuwanie naklejek i pozostałości kleju.
 • Usuwanie plam smaru i oleju z tkanin (zawsze najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu).
 • Usuwanie pozostałości kleju podczas produkcji i montażu mebli.
 • Usuwanie poprzednich warstw smaru i oleju przed ponownym smarowaniem.

Safe Clean

SAFE CLEAN to bezpieczny dla wielu materiałów, szybki i wielofunkcyjny zmywacz-odtłuszczacz, który nie pozostawia tłustej powłoki.
SAFE CLEAN to w 100% węglowodór alifatyczny Zawiera wyłącznie rozpuszczalniki podlegające recyklingowi.
SAFE CLEAN jest bezpieczny w użyciu na większości tworzyw sztucznych, a także na pomalowanych powierzchniach, na winylu i szkle.

 • Nie pozostawia filmu olejowego.
 • Szybko, dokładnie i bezpiecznie odtłuszcza i czyści.
 • Może być stosowany na lakierowanych powierzchniach, winylu, szkle, gumie i tworzywach sztucznych.
 • Szybko paruje
 • Bardzo ekonomiczny!
 • Usuwa kleje, uszczelniacze, oleje, smary, krzem, wosk, smołę, parafinę, farby drukarskie, ....
Kod artykułuNazwaZawartość
T204001Safe Clean500 ml
T204005Safe Clean5l
T204025Safe Clean25l

 • Dane techniczne
 • Aplikacja i użycie
 • Pliki do pobrania

PŁYN:
Kolor: bezbarwny
Temperatura wrzenia/zakres: 110 °C - 190 °C
Temperatura zapłonu: +28 °C
Górna granica wybuchu: 7% (V)
Dolna granica wybuchu: 0,6% (V)
Temperatura samozapłonu: > 200 °C
Prężność pary (w 20 °C): 5hPa
Gęstość (w 15 °C): 0,731 - 0,801g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Lepkość kinematyczna (w 20 °C): 1,8 mm²/s
Lepkość kinematyczna (w 40 °C): 0,8 mm²/s
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu
Środki bezpieczeństwa: sprawdź w karcie charakterystyki.

AEROSOL:
Kolor: bezbarwny
Zapach: podobny do rozpuszczalnika
Temperatura zapłonu: <0 ° C
Temperatura samozapłonu:> 200 ° C
Gęstość (przy 20 ° C): 0,7 g / cm³
Rozpuszczalność w wodzie: niemieszalny lub trudny do zmieszania
Rozpuszczalniki organiczne: 100,00%
VOC (EC): 685,0 g / l

 • PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY
 • Odtłuszczanie i czyszczenie części mechanicznych, silnika, hamulców, zawieszenia.
 • Narzędzia do czyszczenia i wyposażenia warsztatu - bezpieczny dla tworzyw sztucznych.
 • Usuwanie  pozostałości taśm maskujących
 • Usuwanie poprzednich warstw smaru przed ponownym smarowaniem, np. zawiasy drzwiowe.
 • SAFE CLEAN nie powoduje uszkodzeń powierzchni lakierowanych.
 • Usunięcie listew i listew zderzakowych bez uszkodzenia powierzchni.
 • Usuwanie smoły i innych plam z powłoki z części karoseryjnych i plastikowych.
 • Usuwanie plam smaru i oleju z tapicerki siedziska (zawsze sprawdzaj najpierw w niewidocznym miejscu).
 • Czyszczenie przed malowaniem natryskowym (zawsze używaj systemu 2-ściereczkowego).
 • PRZEMYSŁ
 • Odtłuszczanie i czyszczenie części mechanicznych silników i maszyn.
 • Odtłuszczanie i czyszczenie narzędzi i wyposażenia warsztatowego, narzędzi ręcznych i maszyn.
 • Czyszczenie gumowych rolek w drukarce.
 • Szybkie i bezpieczne odtłuszczanie metali żelaznych i nieżelaznych przed klejeniem lub malowaniem.
 • SAFE CLEAN nie utworzy warstwy tlenkowej po kontakcie z lekkimi metalami.
 • Usuwanie naklejek i pozostałości kleju.
 • Usuwanie plam smaru i oleju z tkanin (zawsze najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu).
 • Usuwanie pozostałości kleju podczas produkcji i montażu mebli.
 • Usuwanie poprzednich warstw smaru i oleju przed ponownym smarowaniem.