Locația:
TECH-MASTERS RomaniaLocația a fost schimbată
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Politica privind confidențialitatea datelor

Următoarele conțin informații privind colectarea datelor personale în timpul utilizării website Tech-Masters. Datele personale sunt toate datele voastre personale cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, data nașterii, adresa de email, comportamentul utilizatorului etc.
Noi procesăm datele voastre pe baza directivelor (GDPR Protecția Datelor Personale și documentul de protecție a datelor conform Regulamentul UE 679/2016 si Legea nr. 190/2018). Protecția datelor personale sunt foarte importante pentru noi.

I. Organe responsabile

Persoan responsabilă în conformitate cu art.4 par. 7 din Regulamentul (RGPD) este:
SC TECH-MASTERS TRADING SRL
Str. Ogorului, Nr 42
410554 ORADEA
Email: romania@tech-masters.eu
Tel: +40 (0)259-220-258

II. Colectarea și utilizarea datelor personale

Dacă doriți să luați legătura cu noi prin e-mail sau folosind formularul de contact, vom salva, în mod automat, informațiile dumneavoastră cu caracter personal (adresa dumneavoastră de e-mail, dacă este cazul, numele, adresa și numărul dumneavoastră de telefon) pentru a putea răspunde solicitării dumneavoastră. Pe lângă utilizarea paginii noastre de Internet, vă oferim o serie de alte servicii. Pentru ca aceste servicii să poată fi prestate, va trebui, în general, să ne furnizați informații cu caracter personal suplimentare. Câmpurile obligatorii din formularele noastre de contact sau de comandă sunt marcate ca atare. Necesităm datele din câmpurile obligatorii pentru a prelucra solicitarea dumneavoastră sau pentru a lua măsurile pre-contractuale și a realiza contractul, în caz contrar fiind în imposibilitatea de a răspundere cererii dumneavoastră sau de a finaliza comanda dumneavoastră. Vom proceda la ștergerea datelor pe care ni le-ați furnizat în acest context odată ce stocarea nu mai este necesară, sau vom restricționa prelucrarea dacă există cerințe statutare de păstrare. După expirarea obligațiilor statutare de păstrare, datele dumneavoastră vor fi șterse, cu excepția situației în care v-ați exprimat, în mod expres, acordul pentru utilizare ulterioară sau dacă nu mai există nicio bază legală pentru prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră.

III. Colectarea datelor când vizitați pagina noastră de internet

Dacă vizitați pagina noastră de Internet, mai precis, dacă nu completați un formular de contact sau de comandă sau nu ne oferiți alte informații, sub o altă formă, vom colecta doar informațiile pe care le transmite browser-ul dumneavoastră către serverul nostru. Colectăm doar datele care sunt necesare, din punct de vedere tehnic, pentru ca noi să vă putem afișa pagina noastră de Internet și pentru a asigura stabilitatea și siguranța paginii noastre de Internet. În acest sens, baza legală o reprezintă Art. 6, al. 1, lit. f din RGPD. Dacă ne vizitați pagina de Internet, se vor colecta următoarele date: - adresă IP – Data și ora solicitării – diferența de fus orar față de ora de Greenwich (GMT) – Conținutul solicitării (pagină specifică) – Cod stare de acces / stare HTTP – Cantitatea de date transferată – Pagina de Internet care primește solicitarea - Browser – Sistemul de operare și interfața acestuia – Limba și versiunea browser-ului

IV. Utilizarea cookie-urilor

Pe lângă datele de mai sus, cookie-urile sunt stocate pe computerul dumneavoastră prin utilizarea paginii noastre de Internet, doar dacă acestea sunt absolute necesare. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocare pe memoria dumneavoastră de stocare pentru ca vizita dumneavoastră pe pagina noastră de Internet să fie una atractivă pentru dumneavoastră și pentru a vă permite să utilizați, în mod optim, anumite funcții și servicii oferite. Cookie-urile nu au capacitatea de a rula programe sau transmite virusuri către computerul dumneavoastră. În particular, se folosesc pentru a facilita utilizarea paginii noastre de Internet de către dumneavoastră și pentru ca aceasta să fie mai eficientă, per ansamblu. Pagina noastră de Internet folosește cookie-uri de sesiuni. Acestea sunt șterse, în mod automat, odată ce ați închis browser-ul. Cookie-urile de sesiuni stochează un așa-numit identificator de sesiune, cu ajutorul căruia diferite solicitări provenite din partea browser-ului dumneavoastră vor putea fi alocate sesiunii distribuite. Stocarea ne permite să recunoaștem computerul dumneavoastră pentru vizitări ulterioare. Cookie-urile de sesiuni sunt șterse odată ce v-ați de-autentificat sau ați închis browser-ul. Este posibilă configurarea setărilor browser-ului dumneavoastră pentru a respinge, spre exemplu, acceptarea de cookie-uri. Dacă doriți să aflați modalitatea de setare a acestor pași, vă rugăm să utilizați funcția de Ajutor din cadrul browser-ului dumneavoastră. Totuși, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, dacă refuzați utilizarea cookie-urilor, există posibilitatea să nu puteți utiliza toate opțiunile paginii noastre de Internet.

V. Transferul datelor

În contextul prelucrării comenzilor și realizării contractului, transmitem datele dumneavoastră prestatorilor de servicii cu care colaborăm, în special companiilor de expediții și instituțiilor de credit, dacă acest lucru este necesar pentru livrarea și plata serviciului comandat. Pentru soluționarea plăților, dezvăluim datele plăților colectate către instituții de credit autorizate și, dacă este necesar, prestatorilor autorizați de servicii de plăți. Transportatorii autorizați, dacă v-ați exprimat consimțământul expres, vor primi de la noi, printre altele, adresa dumneavoastră de e-mail și numărul de telefon pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră înaintea livrării, pentru o reconciliere sau o notificare asupra livrării. De asemenea, distribuim informațiile dumneavoastră consultantului nostru fiscal, pentru a ne putea îndeplini obligațiile fiscale. Orice acord pe care ni l-ați furnizat va putea fi, în orice moment, revocat total sau parțial, folosind datele de contact de mai sus. În cazul unei anulări, vom șterge datele dumneavoastră, cu excepția situației în care acestea sunt necesare pentru alte scopuri sau dacă nu v-ați exprimat, în mod expres, acordul asupra utilizării ulterioare a datelor dumneavoastră. În plus, datele dumneavoastră vor fi șterse, cu excepția situației în care există o bază legală pentru prelucrarea ulterioară a datelor.

VI. Reclame poștale

Ne rezervăm dreptul de a vă utiliza numele și prenumele, precum și adresa dumneavoastră poștală în scopuri proprii de publicitate (de ex., pentru transmiterea de oferte sau informații prin poștă asupra produselor noastre). Aceasta servește conservării intereselor noastre preponderent legitime în ceea ce privește comunicarea cu clienții noștri din considerente de marketing.

VII. Dreptul de opunere

. În măsura în care prelucrăm date cu caracter personal pentru a ne proteja interesele legitime în contextul unei înțelegeri a intereselor, aveți dreptul de a se opune acestei prelucrări, cu efecte pentru viitor. Dacă prelucrarea se realizează în scop de marketing direct, vă veți putea exercita acest drept în orice moment, conform mențiunilor anterioare. În măsura în care prelucrarea se desfășoară în alte scopuri, veți putea exprima opoziții doar dacă există motive care izvorăsc din situația dumneavoastră personală. Odată exercitat dreptul dumneavoastră de a vă opune, vom sista orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri, cu excepția situației în care putem demonstra existența unui temei legitim convingător pentru prelucrare și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau dacă prelucrarea afirmării, exercitării sau apărării cererilor în instanță are un scop bine-definit.

VIII. Drepturi afectate

Trimitere la drepturile dumneavoastră în calitate de victimă: În ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, veți putea exercita următoarele drepturi: - Dreptul de acces la informații în sensul Art. 15 din RGPD, - Dreptul la rectificare sau anulare în sensul Art. 16 și 17 din RGPD, - Dreptul la restricționarea prelucrării în sensul Art. 18 din RGPD, - Dreptul la portabilitatea datelor în sensul Art. 20 din RGPD, - Dreptul la opoziție față de prelucrare în sensul Art. 21 din RGPD. Drepturile exprimate mai sus pot fi exercitate în orice moment, total sau parțial, prin intermediul unei scrisori informale, fără exprimarea motivelor, prin poștă sau prin e-mail, la datele de contact susmenționate, aparținând organismului responsabil. În eventualitatea unei opoziții la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să detaliați motivele pentru care să sistăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul opoziției dumneavoastră argumentate, vom proceda la analiza situației și, fie vom denunța, sau vom modifica prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sau vă vom înștiința în ceea ce privește temeiurile noastre legitime convingătoare pentru care vom continua prelucrarea datelor. Dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă legislația privind protecție datelor sau solicitările dumneavoastră privind protecția datelor au fost, sub o formă sau alta, încălcate, veți avea, de asemenea, dreptul de a depune plângere către autoritatea de reglementare relevantă.