Locația:
TECH-MASTERS RomaniaLocația a fost schimbată
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Politica privind confidențialitatea datelor

Următoarele conțin informații privind colectarea datelor personale în timpul utilizării website Tech-Masters. Datele personale sunt toate datele voastre personale cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, data nașterii, adresa de email, comportamentul utilizatorului etc.
Noi procesăm datele voastre pe baza directivelor (GDPR Protecția Datelor Personale și documentul de protecție a datelor conform Regulamentul UE 679/2016 si Legea nr. 190/2018). Protecția datelor personale sunt foarte importante pentru noi.

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Datele dumneavoastră sunt în siguranță cu noi, SC Tech-Masters Trading SRL! Ne revine obligația și îndatorirea specifică să protejăm datele dumneavoastră, motiv pentru care ne conformăm și cu prevederile de protecție a datelor în vigoare, specificate în Regulamentul General pentru Protecția Datelor (RGPD) și în Legea pentru Protecția Datelor (DSG), în situația în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata exercitării muncii noastre.

Mai jos, veți găsi informații suplimentare privind prelucrarea datelor pe care o derulăm. Vă rugăm să citiți cu atenție informarea noastră privind protecția datelor pentru a afla motivul colectării datelor dumneavoastră, precum și forma în care prelucrăm datele respective;
• Dacă vizitați pagina noastră de Internet sau prezentați interes în noi (consultați, în special, „Prelucrarea datelor vizitatorilor de pe pagina noastră de Internet și părțile interesate”) cu informații speciale privind legăturile către alte pagini de Internet, cookie-uri, marketing online, prezențe pe rețelele sociale, plugin-uri și funcții integrate, precum și conținut,
• Dacă dumneavoastră, în calitate de client comercial, folosiți portalul nostru B2B / magazinul nostru B2B online (consultați, în special, „Prelucrarea datelor utilizatorilor portalului nostru B2B / magazinului nostru B2B online”),
• Dacă sunteți un client (potențial) sau o persoană de contact asociată (consultați, în special, “„Prelucrarea datelor clienților (potențiali) sau persoanelor de contact ale unui client”),
• Dacă sunteți furnizor sau partener comercial (consultați, în special, „Prelucrarea datelor de către furnizori și parteneri comerciali și persoanele lor de contact”) sau
• Dacă transmiteți solicitări către noi (consultați, în special, „Prelucrarea datelor solicitanților”).
Tipul de date pe care le colectăm despre dumneavoastră, din surse terțe, se pot regăsi la punctul „Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată (Art. 14 din RGPD)”.

În măsura în care referințele personale sunt afișate la genul masculin pe pagina noastră de Internet și în prezenta informare privind protecția datelor, acestea vor fi înțelese ca aplicându-se tuturor genurilor, referindu-se, în aceeași manieră, la genul masculin, feminin și neutru.

I. Cookie-uri - utilizare / setările dumneavoastră

„Cookie-urile” sunt fișiere de mici dimensiuni care sunt stocate pe dispozitivele utilizatorilor. Se pot stoca diferite informații folosind cookie-uri. Informațiile pot include, spre exemplu, setările de limbă ale unei pagini de Internet, starea de autentificare, un coș de cumpărături sau locația unde a fost vizualizat un video.

Ca regulă generală, cookie-urile se utilizează și dacă interesele unui utilizator sau conduita acestuia (de ex., vizualizarea unui anumit tip de conținut, folosirea funcțiilor etc.) sunt stocate într-un profil de utilizator, pe pagini individuale de Internet. Aceste profiluri se folosesc pentru a prezenta utilizatorilor, spre exemplu, conținut care corespunde intereselor lor potențiale. Acest proces este cunoscut și sub denumirea de „tracking”, și anume, urmărirea potențialului interes al utilizatorilor. Termenul „cookie-uri” include, de asemenea, alte tehnologii care îndeplinesc aceleași funcții precum cookie-urile (de ex., dacă informațiile despre utilizator sunt stocate folosind identificatori online de pseudonimizare, cunoscuți și drept „identificatori de utilizare”).

Dacă folosim cookie-uri sau tehnologii de „tracking”, vă vom anunța separat în cadrul informării noastre privind protecția datelor.

Note privind bazele legale: Baza legală conform căreia prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu ajutorul cookie-urilor depind de situația în care vă solicităm sau nu acordul. Dacă aceasta este situația și sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este conținutul declarat. În alte condiții, datele prelucrate cu ajutorul cookie-urilor vor fi prelucrate în baza intereselor noastre legitime (de ex., în cazul unei operațiuni comerciale a ofertei noastre online și îmbunătățirea acesteia) sau, dacă utilizarea cookie-urilor este necesară, aceasta este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale.

Informații generale privind revocarea și opoziția (renunțare): Indiferent dacă prelucrarea se bazează pe conținut sau pe permisiunea legală, aveți dreptul ca, în orice moment, să vă retrageți acordul sau să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră folosind tehnologii cu cookie (denumite, în mod colectiv, „renunțare”).
Aveți, mai întâi, posibilitatea de a vă declara obiecțiile folosind setările din browser-ul dumneavoastră, de ex., prin blocarea utilizării cookie-urilor (ceea ce ar putea restricționa și funcționalitatea ofertei noastre online).
Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune utilizării cookie-urilor în scopuri de marketing online folosind o varietate de servicii, în special în cazul tracking-ului, prin intermediul paginii de Internet din SUA, http://www.aboutads.info/choices/ sau prin intermediul paginii de Internet din EU, http://www.youronlinechoices.com/ sau în general, la http://optout.aboutads.info.

Prelucrarea datelor din cookie-uri pe baza conținutului: Înainte de a prelucra sau solicita prelucrarea datelor în contextul utilizării cookie-urilor, solicităm utilizatorilor să-și dea acordul. Vă puteți retrage acordul în orice moment (consultați secțiunea „Ce drepturi aveți în ceea ce privește prelucrarea datelor?”). Înainte de furnizarea acordului, se pot utiliza cookie-uri care sunt necesare pentru furnizarea ofertei noastre online. Acestea se utilizează pe baza intereselor noastre și intereselor utilizatorilor în ceea ce privește funcționalitatea preconizată a ofertei noastre online.

Setări pentru cookie-uri / opțiunea de a vă opune: Folosim cookie-urile proprii, dar și ale terților, pentru a personaliza conținutul și publicitatea, pentru a putea oferi funcții pentru rețelele sociale și pentru a analiza accesul la pagina noastră de Internet. În secțiunea „SETĂRILE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU COOKIE-URI”, aveți posibilitatea de a vizualiza setările curente și de a le modifica în orice moment.

COOKIE-UL DE MARKETING „Youtube” se folosește pentru a prezenta filme despre produse. Acest cookie este oferit de Google și colectează informații despre paginile de Internet vizitate de utilizator pentru a crea reclamă personalizată pentru vizitator. În acest context, nu prelucrăm date cu caracter personal fără acordul dumneavoastră, în conformitate cu Art. 6, al. 1, litera a) din RGPD.”

COOKIE-URILE DE PERFORMANȚE „Google Analytics” și „Google Tag Manager” se folosesc pentru colectarea informațiilor privind modul de utilizare a paginii noastre de Internet. Aceste cookie-uri ne ajută, spre exemplu, să stabilim dacă și care sub-pagini ale paginii noastre de Internet sunt vizitate și ce fel de conținut prezintă interes pentru utilizatori. În principal, înregistrăm numărul de vizite și durata acestora.

Notă privind prelucrarea datelor în SUA: Conform jurisprudenței Curții Europene de Justiție (sentința din 16 iulie 2020, dosar: C-311/18 („Schrems II”)), în SUA nu există un nivel corespunzător de protecție a datelor. În plus, în SUA pot rezulta măsuri de monitorizare guvernamentală în situațiile în care nu se poate solicita protecție legală împotriva acestor măsuri. În particular, serviciile secrete și de securitate americane pot avea acces la datele dumneavoastră fără ca dumneavoastră să fiți anunțat și fără ca dumneavoastră să puteți lua măsuri legale împotriva acestor demersuri. Prelucrarea datelor în SUA, în ceea ce privește datele prelucrate de Tech-Masters Austria GmbH, se bazează pe acordul dumneavoastră în sensul Art. 49, al. 1, litera a), coroborat cu Art. 6, al. 1, litera a) din RGPD. Aveți dreptul de a vă retrage, în orice moment, acordul dumneavoastră, fără a acționa retroactiv.
Înțelegând informațiile de mai sus în ceea ce privește protecția datelor în SUA, sunt, de acord, de asemenea, cu prelucrarea datelor cu caracter personal din SUA dacă și în măsura în care îmi ofer acordul asupra utilizării cookie-urilor prin configurarea setărilor de cookie-uri. Am dreptul de a-mi retrage în orice moment acordul, fără a acționa retroactiv.

Tipuri de date prelucrate: Date de utilizare (de ex., pagini de Internet vizitate, interesul în conținut, timpi de acces), metadate/ date de comunicare (de ex., informații despre dispozitiv, adrese IP).

Persoane vizate: Utilizatori (de ex., vizitatorii paginii de Internet, utilizatorii de servicii online).

Bază legală: Acordul (Art. 6, al. 1, secțiunea 1, litera a) din RGPD), interese legitime (Art. 6, al. 1, secțiunea 1, litera f) din RGPD).

II. Care sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal cuprind toate informațiile asociate unei persoane fizice identificate sau identificabile. Prin urmare, toate datele pot fi asociate dumneavoastră personal, de ex., nume, adresă, adrese de e-mail, date de facturare, adrese IP, conduita de utilizare.

III. Cine este responsabil pentru protecția datelor?

SC Tech-Masters Trading SRL
Str. Ogorului Nr. 42
410554 Oradea - România
Tel: +40 259 220 258
Fax: +40 259 428 800
E-Mail: romania@tech-masters.eu

Ca urmare a faptului că nu există o obligație legală în acest sens, nu am numit un responsabil cu protecția datelor pentru autoritatea de protecție a datelor.

IV. Securitatea datelor

Folosim măsuri tehnice și de organizare și măsuri de precauție corespunzătoare (MOT) care servesc la împiedicarea accesului neautorizat, prelucrarea ilegală și pierderea neautorizată sau accidentală a datelor dumneavoastră. Aceasta include, spre exemplu, criptarea comunicațiilor dumneavoastră cu noi prin intermediul acestei pagini de Internet, în baza protocolului de criptare Secure Socket Layer (SSL).

Aveți posibilitatea de a verifica personal calitatea criptării noastre la: https://www.ssllabs.com/ssltest.

Este important să amintim faptul că transmiterea de date pe Internet poate dovedi lipsuri în securitate, ca urmare a faptului că este imposibilă realizarea unei protecții complete împotriva accesului de către terți neautorizați.

V. Confidențialitatea datelor

Avem obligația de a menține confidențialitatea datelor cu caracter personal obținute prin prelucrarea datelor și care ne-au fost încredințate sau au devenit accesibile exclusiv ca urmare a activităților noastre comerciale, fără a prejudicia alte obligații de confidențialitate statutare, cu excepția situației în care există o justificare legală pentru transferul datelor cu caracter personal încredințate sau accesibile (Confidențialitatea datelor, § 6 DSG).

Angajații noștri au, de asemenea, obligația de a păstra confidențialitatea, în conformitate cu § 6 DSG.

VI. Prelucrarea datelor vizitatorilor paginii noastre de Internet și părților interesate

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal fie pentru a ne proteja interesele legitime (Art. 6, al. 1, litera f) din RGPD), și anume, pentru a asigura funcționarea, securitatea și optimizarea paginii noastre de Internet, sau pentru a prelucra solicitările dumneavoastră pe care le trimiteți prin e-mail sau telefonic (Art. 6, al. 1, litera a) sau litera b) din RGPD). Vă oferiți acordul prin transmiterea unei solicitări către noi. Aveți dreptul de a vă retrage acordul în orice moment (consultați secțiunea „Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor”).

Pentru a ne îmbunătăți oferta de informații, următoarele date sunt prelucrate și evaluate pe pagina noastră de Internet, odată ce o vizitați:
• Tipul de browser,
• Sistem de operare și interfața acestuia,
• Denumirea modelului telefonului mobil și un identificator de dispozitiv generic,
• Țara, data, ora și durata de acces,
• Adresa de IP a computerului utilizatorului și paginile vizitate, inclusiv pagini de intrare și ieșire,
• Diferența de fus orar, comparativ cu Ora Meridianului Greenwich (GMT),
• Cod stare de acces/HTTP,
• Conținutul solicitării și cantitatea de date transferate,
• Pagina de Internet de la care vine solicitarea (URL de trimitere),
• Limba și versiunea software-ului de browser.

Aceste date sunt evaluate de către noi în scopuri statistice, pentru a optimiza serviciile de pe pagina de Internet. În plus, aceste date sunt stocate pe o perioadă de trei ani și sunt apoi șterse, cu excepția situației în care această acțiune contravine cerinței de păstrare statutară. Poate avea loc o stocare prelungită dacă acest demers este necesar pentru a investiga atacurile asupra acestei pagini de Internet.

Serverul de web este localizat în Austria (https://www.eww.at/business/itandtel/). Datele nu se folosesc pentru a identifica personal vizitatorul acestei pagini de Internet.

Pentru a atinge obiectivele enunțate mai jos, este necesar să dezvăluim datele dumneavoastră în special următorilor destinatari. Această dezvăluire poate surveni prin transmitere, diseminare, sau orice altă formă de furnizare a datelor.

Contact
În momentul în care ne contactați (de ex., prin e-mail, telefonic sau pe rețele de socializare), datele persoanei care face solicitarea sunt prelucrate, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a răspunde solicitărilor de contact și tuturor măsurilor solicitate.
Răspunsul la solicitările de contact, în contextul relațiilor contractuale sau precontractuale, are loc în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale sau pentru a răspunde solicitărilor (pre)contractuale și de altă natură, pe baza intereselor legitime în răspunderea la solicitări.
Tipuri de date prelucrate: Date de inventar (de ex., nume, adrese), date de contact (de ex., e-mail, numere de telefon), date privind conținutul (de ex., secțiuni de text, fotografii, filmări).
Persoane vizate: Partener de comunicare.
Scopurile prelucrării: Solicitări de contact și comunicare.
Bază legală: Derularea contractului și solicitări pre-contractuale (Art. 6, al. 1, secțiunea 1, litera b) din RGPD), interese legitime (Art. 6, al. 1, secțiunea 1, litera f) din RGPD).

Legătură către alte pagini de Internet
Această pagină de Internet conține legături către alte pagini de Internet asupra conținutului cărora nu avem influență. Nu ne asumăm răspunderea pentru acest conținut. Respectivul furnizor al paginii de Internet legate este unic responsabil pentru conținutul și corectitudinea informațiilor furnizate în cadrul respectivului conținut.

Marketing online
Prelucrăm date cu caracter personal în scopuri de marketing online, inclusiv, în special, prezentarea de conținut publicitar și de altă natură (denumit, în mod colectiv, „conținutul”) pe baza potențialului interes al utilizatorilor și măsurării eficacității acestora.
În aceste scopuri, sunt create așa-numitele profiluri de utilizator, acestea fiind stocate într-un fișier (denumit „cookie”) sau se folosesc procese similare, prin intermediul cărora sunt salvate informațiile de utilizator relevante prezentării conținutului menționat anterior. Aceste informații pot include conținut vizualizat, pagini de Internet vizitate, rețele online folosite, dar și partenerii de comunicare și informațiile tehnice, cum ar fi browser-ul utilizat, sistemul de computer utilizat și informații privind duratele de utilizare. Dacă utilizatorii au convenit asupra colectării datelor de localizare a acestora, acestea vor putea fi de asemenea prelucrate.
Adresele IP ale utilizatorilor sunt, și ele, salvate. Cu toate acestea, folosim proceduri de mascare a IP-urilor (și anume, pseudonimizare prin scurtarea adresei IP) pentru a proteja utilizatorii. În general, nu se stochează date clare ale utilizatorului (de ex., adrese de e-mail sau nume) în procesul de marketing online, folosindu-se în schimb pseudonime. Aceasta presupune că noi și furnizorii de procese de marketing online nu cunosc identitatea reală a utilizatorilor, ci doar informațiile stocate în profilul acestora.
Informațiile din profil sunt, în general, stocate în cookie-uri sau prin intermediul unor procese similare. În general, aceste cookie-uri se vor putea utiliza ulterior pe alte pagini de Internet care folosesc același proces de marketing online, analizat în scopul afișării conținutului și completat cu date suplimentare și stocat pe serverul furnizorului de proces de marketing online.
Ca excepție, datele clare se pot aloca profilului. Acesta este cazul dacă, spre exemplu, utilizatorii sunt membri ai rețelelor de socializare ale căror procese de marketing online le folosim noi, iar rețeaua leagă profilul utilizatorului cu informațiile menționate anterior. Vă rugăm să țineți cont că utilizatorii vor putea încheia acorduri suplimentare cu furnizorii, de ex., prin furnizarea acordului propriu în timpul înregistrării.
În principiu, primim acces doar la informații centralizate despre succesul anunțurilor noastre publicitare. Cu toate acestea, în sfera așa-numitelor măsurători de conversie, putem afla care dintre procesele noastre de marketing online au condus la o așa-numită conversie, și anume, la încheierea unui contract cu noi, spre exemplu. Măsurarea conversiilor se folosește doar pentru a analiza succesul campaniilor noastre de marketing.
Note privind bazele legale: În măsura în care solicităm acordul utilizatorului în ceea ce privește utilizarea de furnizori terți, baza legală pentru prelucrarea datelor este acordul în sine. Aveți dreptul de a vă retrage acordul în orice moment (consultați secțiunea „Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor”). În caz contrar, datele de utilizare vor fi prelucrate pe baza intereselor noastre legitime (și anume, interesul în servicii eficiente, economice și prietenoase cu destinatarul). În acest context, am dori să vă atragem atenția asupra informațiilor privind utilizarea cookie-urilor în prezenta informare privind protecția datelor.

Servicii folosite și furnizori de servicii:
Google Analytics: Marketing online și analiză web; Furnizor de servicii: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, societate mamă: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; Pagină de Internet: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Politica de protecție a datelor: https://policies.google.com/privacy; Renunțare: plugin de renunțare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, setări pentru afișarea anunțurilor publicitare: https://adssettings.google.com/authenticated.
Baza legală pentru transferul de date către SUA: Baza legală pentru transferul de date către SUA este acordul dumneavoastră, în conformitate cu Art. 49, al. 1, litera a) coroborat cu Art. 6, al. 1, litera a) din RGPD. SUA nu a adoptat un nivel de protecție a datelor care să corespundă standardelor UE. În particular, serviciile secrete și de securitate americane pot avea acces la datele dumneavoastră fără ca dumneavoastră să fiți anunțat și fără ca dumneavoastră să puteți lua măsuri legale împotriva acestor demersuri. În acest scop, CEJ a dat o sentință (sentința din 16 iulie 2020, număr dosar: C-311/18 – „Schrems II”) prin care decizia anterioară de adecvare a fost considerată nevalidă.

Prezența pe rețelele de socializare (în mediul social)
Păstrăm o prezență online, în cadrul rețelelor sociale, pentru a comunica cu utilizatorii care sunt activi în spațiul respectiv sau pentru a oferi informații despre noi, acolo.
Dorim să vă reamintim că datele de utilizare pot fi prelucrate în afara Uniunii Europene. Aceasta poate conduce la apariția unor riscuri pentru utilizator pentru că ar putea îngreuna aplicarea drepturilor utilizatorilor, spre exemplu. SUA nu a adoptat un nivel de protecție a datelor care să corespundă standardelor UE. În particular, serviciile secrete și de securitate americane pot avea acces la datele dumneavoastră fără ca dumneavoastră să fiți anunțat și fără ca dumneavoastră să puteți lua măsuri legale împotriva acestor demersuri. În acest scop, CEJ a dat o sentință (sentința din 16 iulie 2020, număr dosar: C-311/18 – „Schrems II”) prin care decizia anterioară de adecvare a fost considerată nevalidă.
În plus, datele utilizatorilor în cadrul rețelelor sociale sunt, de obicei, prelucrate în scop de cercetare de piață și publicitate. Spre exemplu, profilul de utilizator se poate crea pe baza conduitei utilizatorului și intereselor acestuia rezultate din această conduită. La rândul său, profilul de utilizator se poate folosi, spre exemplu, pentru plasarea anunțurilor publicitare în interiorul și în afara rețelelor despre care se presupune că au corespuns intereselor utilizatorilor. În aceste scopuri, cookie-urile sunt, de obicei, stocate pe computerul utilizatorului, în care sunt stocate conduita utilizatorului, dar și interesele acestuia. În plus, datele se pot stoca în profilul utilizatorului, indiferent de dispozitivele folosite de utilizatori (mai ales dacă utilizatorii sunt membri ai platformelor respective și sunt autentificați pe platforme).
Pentru o descriere detaliată a respectivelor formulare de prelucrare și opțiunile de opoziție (renunțare), vă rugăm să consultați declarațiile și informațiile privind protecția datelor, astfel cum au fost acestea furnizate de operatorii rețelelor respective.
În cazul cererilor de informații și afirmări drepturilor persoanelor vizate, subliniem că acestea vor putea fi susținute cel mai bine în situația furnizorilor. Doar furnizorii vor avea acces la datele utilizatorilor și vor avea posibilitatea de a lua măsurile corespunzătoare și de a furniza informații. Dacă aveți totuși nevoie de ajutor, veți putea lua legătura cu noi.
Tipuri de date prelucrate: Date de inventar (de ex., nume, adrese), date de contact (de ex., e-mail, numere de telefon), date de conținut (de ex., înscrieri de texte, fotografii, filmări), date de utilizare (de ex., pagini de Internet vizitate, interes asupra conținutului, ore de acces), metadate/date de comunicații (de ex., informații privind dispozitivele, Adrese IP).
Persoane vizate: Utilizatori (de ex., vizitatorii paginii de Internet, utilizatori de servicii online).
Scopurile prelucrării: Solicitări de cereri și comunicații, tracking (de ex., profilare pe bază de interes/conduită, utilizarea cookie-urilor), re-marketing, măsurarea intervalului (de ex., statistici de acces, recunoașterea vizitatorilor reîntorși).
Bază legală: Interese legitime (Art. 6, al. 1, secțiunea 1, litera f) din RGPD).

Servicii folosite și furnizori de servicii:
Facebook: Rețea de socializare; furnizor de servicii: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda, societate mamă: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA; Pagină de Internet: https://www.facebook.com; Politica pentru protecția datelor: https://www.facebook.com/about/privacy; Renunțare: Setări pentru anunțuri publicitare: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; Informații suplimentare privind protecția datelor: Acordul privind prelucrarea în comun a datelor cu caracter personal pe paginile de Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, informare privind protecția datelor pentru paginile de Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Plugin-uri și funcții integrate și conținut

Includem elemente funcționale și de conținut în oferta noastră online, care sunt obținute din serverele furnizorilor lor respectivi (denumiți, în continuare, „furnizori terți”). Acestea pot fi, spre exemplu, butoane de grafică, filmări sau rețele sociale, precum și contribuțiile (denumite, în cele ce urmează, colectiv, drept „conținut”).
Integrarea presupune întotdeauna ca furnizorii terți ai acestui conținut prelucrează adresa IP a utilizatorului, deoarece fără adresa IP, aceștia nu ar putea transmite conținutul către browser-ul lor. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru afișarea acestui conținut sau funcții. Ne străduim să utilizăm doar conținut al cărui furnizor folosesc doar adresa IP pentru a livra conținutul. Furnizorii terți pot folosi așa-numiții pixeli invizibili (grafica invizibilă, cunoscută și sub denumirea de „balize web”), în scop statistic sau de marketing. „Pixelii invizibili” se pot utiliza pentru a evalua informațiile, cum ar fi traficul de vizitatori ale respectivei pagini de Internet. Informațiile pseudonime vor putea fi, de asemenea, stocate în cookie-uri pe dispozitivul utilizatorului și conțin, printre altele, informațiile tehnice despre browser și sistemul de operare, paginile de Internet la care se face trimitere, ora vizitei și alte informații privind utilizarea ofertei noastre online, precum și legătura către aceste informații din alte surse.
Note privind bazele legale: În măsura în care solicităm acordul utilizatorului în ceea ce privește utilizarea de furnizori terți, baza legală pentru prelucrarea datelor este acordul în sine. Aveți dreptul de a vă retrage acordul în orice moment (consultați secțiunea „Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor”). În caz contrar, datele de utilizare vor fi prelucrate pe baza intereselor noastre legitime (și anume, interesul în servicii eficiente, economice și prietenoase cu destinatarul). În acest context, am dori să vă atragem atenția asupra informațiilor privind utilizarea cookie-urilor în prezenta informare privind protecția datelor.
Tipuri de date prelucrate: Date de utilizare (de ex., pagini de Internet vizitate, interesul în conținut, ore de acces), metadate/date de comunicații (de ex., informații privind dispozitivele, adrese IP), date de contact (de ex., e-mail, numere de telefon), date privind conținutul (de ex., înscrieri de texte, fotografii, filmări), date de inventar (de ex., nume, adrese).
Persoane vizate: Utilizatori (de ex., vizitatorii paginii de Internet, utilizatori de servicii online), parteneri de comunicații.
Scopurile prelucrării: Furnizarea ofertei noastre online și ușurința în utilizare, servicii contractuale, solicitări de cereri și comunicații, marketing direct (de ex., prin e-mail sau poștă), tracking (de ex., profilare pe bază de interes/conduită, utilizarea cookie-urilor), marketing pe bază de interes și pe bază de conduită, profilare (crearea profilurilor de utilizatori), feedback (de ex., colectarea feedback-ului prin intermediul formularului online), măsuri de siguranță, administrarea și furnizarea de răspunsuri la solicitări.
Bază legală: Interese legitime (Art. 6, al. 1, secțiunea 1, litera f din RGPD), acordul (Art. 6, al. 1, secțiunea 1, litera a) din RGPD), îndeplinirea contractual și cerințe precontractuale (Art. 6, al. 1, secțiunea 1, litera b) din RGPD).

Servicii folosite și furnizori de servicii:
YouTube: Filmări; furnizor de servicii: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, societate mamă: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; Pagină de Internet: https://www.youtube.com; Politică de date: https://policies.google.com/privacy; Dreptul la opoziție (renunțare): Plugin de renunțare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, setări de configurare pentru pop-up-uri de publicitate: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Tag Manager: Serviciul Google Tag Manager, oferit de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google”), se folosește pe pagina noastră de Internet. Tag Manager este un serviciu cu ajutorul căruia putem gestiona etichetările de pe pagina noastră de Internet prin intermediul unei interfețe. Aceasta ne permite să integrăm segmente de cod, cum ar fi coduri de urmărire sau pixeli de conversație, pe pagini de Internet, fără să interferăm cu codul-sursă. Datele sunt redirecționate doar de către Tag Manager, dar nu sunt colectate sau salvate. Tag Manager în sine este un domeniu fără cookie-uri și nu prelucrează date cu caracter personal, fiind utilizat doar pentru a gestiona alte servicii din cadrul ofertei noastre online. Tag Manager se ocupă de rezoluția altor etichetări, care, la rândul lor, ar putea colecta date. Cu toate acestea, Tag Manager nu accesează datele respective. Dacă este dezactivat la nivelul domeniului sau cookie-ului, acesta rămâne în vigoare pentru toate etichetele de urmărire care sunt implementate odată cu Tag Manager. Alte informații despre protecția datelor se regăsesc pe următoarele pagini de Internet ale Google:

Politica pentru protecția datelor: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Întrebări frecvente despre Tag Manager de la Google: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Termene de utilizare ai Tag Manager de la Google: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

VII. Prelucrarea datelor utilizatorilor portalului nostru B2B / magazinului nostru online B2B

Operăm un portal B2B și un magazin online B2B. Prin aceste aplicații, clienții antreprenori au posibilitatea de a profita de ofertele noastre.

Datele pe care le prelucrăm despre dumneavoastră, ca parte a portalului nostru B2B / magazinului nostru online B2B:
Pe parcursul înregistrării dumneavoastră, vom configura accesul direct la un cont de utilizator protejat cu nume de utilizator și parolă. În acest sens, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în timpul înregistrării:
a) Număr de client – ca referință la datele asociate, cum ar fi
o Denumirea societății, adresa societății,
o Pagina de început și adresa de e-mail a societății,
o Datele din registru/registrul comerțului asociate societății
o Cod de identificare fiscală sau cod de identificare Intrastat
o Termene de livrare sau de prestare a serviciului (inclusiv informații privind locația de livrare sau de prestare a serviciului, ambalare etc.),
o Metodă de plată și termene de plată (fără date ale cardului de credit),
o Date privind obligațiile fiscale și calculul impozitelor
o Sectorul de activitate și categoria de client
b) Prenume, nume de familie, formulă de adresare (Domnișoara/Domnul/Doamna), titlu academic, număr de telefon, adresă de e-mail și limbă preferată a persoanei de contact
c) Nume de utilizator și parolă
d) Observații/note

În decursul vizitei dumneavoastră în magazinul nostru online B2B și prelucrarea comenzilor dumneavoastră, colectăm următoarele date, suplimentar datelor cu caracter personal enunțate:
e) Data și ora vizitei dumneavoastră în magazinul nostru online B2B
f) Adresa IP, numele și versiunea browser-ului dumneavoastră de Internet
g) Pagina de Internet (URL) pe care ați vizitat-o înainte de a accesa magazinul nostru online B2B
h) Informații pe care ni le puneți la dispoziție prin completarea unui formular de contact, înregistrarea în prezentul magazin online B2B sau comandarea de produse


Nu există nicio obligație de a furniza datele cu caracter personal pe care le solicităm. Cu toate acestea, nu veți putea utiliza toate funcțiile portalului B2B / magazinului online B2B și nu veți putea comanda bunuri prin magazinul nostru online B2B dacă nu doriți să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă, în unele situații, furnizarea datelor dumneavoastră este obligatorie în baza legii, vă vom indica acest lucru separat.
În acest context, am dori să vă atragem atenția asupra informațiilor privind utilizarea cookie-urilor în prezenta informare privind protecția datelor.

Scopurile prelucrării datelor:
Prelucrăm categoriile de date ale dumneavoastră cu caracter personal enunțate la punctele a) până la h) pentru a
• Vă pune la dispoziție portalul nostru B2B sau magazinul nostru online B2B și a vă oferi bunuri;
• Prelucra comanda dumneavoastră;
• Continua îmbunătățirea și dezvoltarea portalului nostru B2B și magazinului nostru online B2B;
• Putea crea statistici de utilizare, și
• Detecta, împiedica și investiga atacuri asupra portalului nostru B2B sau magazinului nostru online B2B.

Bază legală pentru prelucrare:
Prelucrăm categoriile de date ale dumneavoastră cu caracter personal enunțate în secțiunile a) până la h) pe baza îndeplinirii unui contract încheiat cu dumneavoastră sau implementarea unor măsuri precontractuale, în măsura în care acest lucru este necesar (Art. 6, al. 1, litera b) din RGPD), sau interesul nostru legitim prioritar, în conformitate cu Art. 6, al. 1, litera f) din RGPD, care constă în atingerea obiectivelor menționate la literele c) și d) de mai sus, sau necesitatea de a îndeplini obligațiile legale cărora suntem supuși (Art. 6, al. 1, litera c) din RGPD).

Transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
Dacă acest lucru este necesar în scopurile menționate mai sus, vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
• Furnizorii de servicii IT folosiți de noi;
• Partenerii de distribuire, societățile de logistică, sau furnizorii de servicii de livrări folosiți de noi;
• Furnizori de servicii de plată; și
• Societăți care aparțin grupului nostru.

Durata stocării:
Dacă vă înregistrați pe pagina noastră de Internet, vom salva, în orice caz, datele dumneavoastră pe perioada existenței contului dumneavoastră de utilizator. În caz contrar, stocăm, în general, datele dumneavoastră pe o perioadă de trei ani. O stocare mai lungă de atât poate avea loc doar, (i) în măsura în care acest lucru este necesar pentru a investiga atacurile detectate pe pagina noastră de Internet, sau (ii) pe durata existenței obligațiilor legale de stocare, sau (iii) în măsura în care posibilele revendicări legale nu sunt prescrise prin statut, pentru afirmarea sau apărarea pentru care datele cu caracter personal sunt necesare.

VIII. Prelucrarea datelor pentru (potențialii) clienți sau persoanele de contact ale unui client

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, fie pentru a implementa măsuri precontractuale, sau pentru a îndeplini obligațiile noastre contractuale (Art. 6, al. 1, litera b) din RGPD) din sfera de aplicare a relației contractuale, în baza acordului dumneavoastră explicit (Art. 6, al. 1, litera a) din RGPD), dacă ne oferiți acordul dumneavoastră pentru desemnare ca referință, în continuarea îndeplinirii obligațiilor noastre legale (Art. 6, al. 1, litera c) din RGPD) și pe baza interesului nostru legitim prioritar (Art. 6, al. 1, litera f) din RGPD), care constă în următoarele articole enunțate la literele c - g.

Dacă acest lucru privește date sensibile, îl prelucrăm pentru a ne îndeplini obligațiile reieșind din dreptul social sau dreptul muncii (Art. 9, al. 2, litera b) din RGPD).

Prelucrarea datelor dumneavoastră servește în principal pentru a realiza și prelucra livrările și serviciile noastre. Vă puteți retrage, în orice moment, acordul dumneavoastră pentru desemnarea ca referință (consultați secțiunea „Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor”).

Datele cu caracter personal ale (potențialilor) clienți:
a) Număr societate – ca trimitere la datele asociate, cum ar fi
o Denumirea societății, adresa societății,
o Pagina de pornire, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax al societății,
o Datele din registru/registrul comerțului asociate societății
o Numere de identificare în scopuri de statistici oficiale, cum ar fi codul de identificare fiscală sau codul de identificare Intrastat
o Termene de livrare sau de prestare a serviciului (inclusiv informații privind locația livrării sau prestării serviciului, ambalare etc.),
o Metodă de plată și termene de plată (fără date ale cardului de credit),
o Date privind obligațiile fiscale și calculul impozitelor
o Apartenența la o asociație sau grup specific de achiziție
o Sectorul de activitate și categoria de client
b) Comunicarea cu dumneavoastră
c) Observații/note
d) Contracte de furnizare și de servicii încheiate precum și date asociate, în particular
o Cheltuieli și venituri
o Cod de blocare (de ex., bloc de contact, bloc de facturare, bloc de livrare, bloc de rezervare, bloc de plăți)
o Obiectul livrării sau serviciului
o Date privind primele, comisioanele etc.
o Date de contact pentru prelucrarea livrării sau serviciului
o Terți implicați în furnizarea serviciilor, inclusiv informații despre tipul de cooperare
o Condiții de livrare sau de prestare a serviciului (inclusiv informații privind locația livrării sau prestării serviciului, ambalare etc.)
o Date privind avizele vamale (de ex., țara de origine, număr tarif vamal) și controlul exporturilor
o Date privind asigurarea livrării sau serviciului, și finanțarea acestuia
o Termene de finanțare și plată
o Date privind gestionarea creditelor (de ex., limită de creditare, limita cambiilor)
o Date privind conduita de plată sau performanțele persoanei în cauză
o Date privind solvabilitatea, date privind recuperarea creanțelor, date privind reclamațiile
o Date despre conturi și chitanțe
o Cheltuieli și venituri asociate serviciului

Datele cu caracter personal ale angajaților de la (potențiali) clienți:
e) Prenume, nume de familie, formulă de adresare (Domnișoara/Domnul/Doamna), titlu academic,
f) Client, furnizor sau terț asociat, inclusiv funcția dumneavoastră de aici
g) Date de contact (adresă de e-mail, număr de telefon)
h) Date suplimentare pentru abordarea clienților, furnizorilor sau terților
i) Limbi de corespondență, alte acorduri și elemente fundamentale pentru schimbul de date
j) Conținutul comunicărilor (de la e-mailuri și apeluri telefonice etc.)
k) Cazuri comerciale prelucrate de persoana de contact
l) Data, ora și semnăturile vizitelor
m) Sfera de aplicare a puterii de reprezentare
n) Primirea și răspunsul la campaniile de marketing și vânzări
o) Istoricul interacțiunilor prealabile cu noi
p) Interese profesionale și personale

Prelucrăm categoriile de date ale dumneavoastră cu caracter personal enunțate în secțiunile a) până la p) în particular pentru următoarele scopuri:
• Abordarea proceselor noastre de livrare și revizie;
• Gestionarea relațiilor noastre cu clienții, inclusiv păstrarea datelor de contact și comunicărilor, inclusiv analiza nevoilor clienților, precum și modul de utilizare a serviciilor și produselor noastre;
• Gestionarea vizitelor la domiciliu;
• Analiza și predictibilitatea cererilor clienților;
• Furnizarea informațiilor despre serviciile și evenimentele noastre;
• Realizarea de sondaje, și
• Efectuarea de marketing direct și publicitate prin mijloace electronice și non-electronice.

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin una dintre următoarele mijloace:
• Direct de la dumneavoastră, ca parte a comunicării sau relației noastre comerciale, sau
• Din surse publice (de ex., rețele de socializare, surse publice de Internet, liste publice de prezență din cadrul conferințelor, sau registre publice) sau
• Prin angajații noștri, care păstrează legătura cu dumneavoastră sau gestionează vizita dumneavoastră la domiciliul nostru.

Nu există nicio obligație de a ne furniza datele cu caracter personal pe care le solicităm. Cu toate acestea, procesele comerciale comune sau procesele de marketing vor putea fi întârziate sau imposibil de realizat, și s-ar putea dovedi imposibilă participarea dumneavoastră la evenimentele noastre dacă nu doriți să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă, în unele situații, furnizarea datelor dumneavoastră este obligatorie în baza legii, vă vom indica acest lucru separat.

Vom utiliza datele dumneavoastră de contact pentru a vă transmite informații despre gama noastră de servicii, precum și invitații la evenimentele societății noastre prin poștă (Art. 6, al. 1, litera f) din RGPD). Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, acestei prelucrări a datelor dumneavoastră în scopuri de publicitate directă, fără obligativitatea unei justificări, prin scrisoare către noi sau prin e-mail la adresa info@tech-masters.at. Vom prelucra datele dumneavoastră în acest sens atât timp cât nu vă opuneți, dar maxim până la trei ani de la finalizarea contractului. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de publicitate directă nu este necesară pentru derularea relației noastre contractuale.

Pentru alte forme de publicitate directă, vom prelucra datele dumneavoastră doar dacă v-ați exprimat acordul explicit pentru prelucrarea datelor dumneavoastră (Art. 6, al. 1, litera a) din RGPD). Aveți dreptul de a vă retrage, în orice moment, acordul (consultați secțiunea “Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor”).

În ceea ce privește confidențialitatea și integritatea, precum și rezistența/disponibilitatea, datele sunt securizate cu ajutorul ultimei generații de dispozitive și ținând cont de tipul de date respective.

Indiferent de eforturile depuse pentru a păstra un nivel ridicat stabil de cerințe de verificări prealabile, nu se poate elimina posibilitatea ca informațiile pe care ni le-ați furnizat prin Internet să fie vizualizate și utilizate și de alte persoane.
Prin urmare, vă rugăm să țineți cont că nu ne asumăm niciun fel de răspundere pentru dezvăluirea de informații ca urmare a unor erori în transmiterea datelor și care nu ne pot fi atribuibile și/sau ca urmare a accesului neautorizat al terților (de ex., atac virtual asupra paginii de pornire, contului de e-mail, sau telefonului).

În scopul atingerii obiectivelor propuse, ar putea fi necesar să dezvăluim datele dumneavoastră în special următorilor destinatari. Această dezvăluire poate surveni prin transmitere, diseminare, sau orice altă formă de furnizare.

IX. Prelucrarea datelor furnizorilor și partenerilor comerciali, precum și persoanelor de contact ale acestora

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal fie pentru a implementa măsurile precontractuale, sau pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale (Art. 6, al. 1, litera b) din RGPD), pentru a ne îndeplini obligațiile legale (Art. 6, al. 1, litera c) din RGPD) sau pe baza interesului nostru legitim prioritar (Art. 6, al. 1, litera f) din RGPD), care constă în următoarele articole enunțate la literele a - e.

Prelucrarea datelor dumneavoastră servește în principal pentru a iniția, menține și prelucra contractele noastre de bunuri și servicii.

Datele cu caracter personal de la furnizori și parteneri comerciali:
a) Număr furnizor – ca trimitere la datele asociate, cum ar fi
o Denumirea societății, adresa societății,
o Pagina de pornire, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax al societății,
o Datele din registru/registrul comerțului asociate societății
o Numere de identificare în scopuri de statistici oficiale, cum ar fi codul de identificare fiscală sau codul de identificare Intrastat
o Termene de livrare sau de prestare a serviciului (inclusiv informații privind locația livrării sau prestării serviciului, ambalare etc.),
o Metodă de plată, termene de plată, date bancare,
o Date privind obligațiile fiscale și calculul impozitelor
o Apartenența la o asociație sau grup specific de achiziție
b) Comunicarea cu dumneavoastră
c) Observații/note
d) Contracte de furnizare și de servicii încheiate precum și date asociate, în particular
o Cheltuieli și venituri
o Cod de blocare (de ex., bloc de contact, bloc de facturare, bloc de livrare, bloc de rezervare, bloc de plăți)
o Apartenența la o asociație sau grup specific de achiziție
o Obiectul livrării sau serviciului
o Date privind primele, comisioanele etc.
o Persoana de contact pentru prelucrarea livrării sau serviciului
o Terți implicați în furnizarea serviciilor, inclusiv informații despre tipul de cooperare
o Condiții de livrare sau de prestare a serviciului (inclusiv informații privind locația livrării sau prestării serviciului, ambalare etc.)
o Date privind avizele vamale (de ex., țara de origine, număr tarif vamal) și controlul exporturilor
o Date privind asigurarea livrării sau serviciului, și finanțarea acestuia
o Termene de finanțare și plată
o Date privind gestionarea creditelor (de ex., limită de creditare, limita cambiilor)
o Date privind conduita de plată sau performanțele persoanei în cauză
o Date privind solvabilitatea, date privind recuperarea creanțelor, date privind reclamațiile
o Date despre conturi și chitanțe
o Cheltuieli și venituri asociate serviciului

Date cu caracter personal ale persoanelor de contact ale furnizorilor și partenerilor comerciali:
e) Prenume, nume de familie, formulă de adresare (Domnișoara/Domnul/Doamna), titlu academic
f) Client, furnizor sau terț asociat, inclusiv funcția dumneavoastră de aici
g) Date de contact (adresă de e-mail, număr de telefon)
h) Date suplimentare pentru abordarea clienților, furnizorilor sau terților
i) Limbi de corespondență, alte acorduri și elemente fundamentale pentru schimbul de date
j) Conținutul comunicărilor (de la e-mailuri și apeluri telefonice etc.)
k) Cazuri comerciale prelucrate de persoana de contact
l) Sfera de aplicare a puterii de reprezentare

Prelucrăm categoriile de date cu caracter personal enunțate în secțiunile a) până la l) în special în următoarele scopuri:
• Pentru gestionarea aprovizionării noastre;
• Pentru furnizarea materialelor și infrastructurii de lucru, pentru a asigura procese de lucru interne eficiente;
• Pentru comunicarea cu furnizorii și partenerii noștri comerciali;
• Pentru a putea utiliza produsele și serviciile furnizorilor și partenerilor noștri comerciali; și
• Pentru a ne putea administra contractele cu furnizorii și partenerii noștri comerciali.

Datele dumneavoastră cu caracter personal
• Sunt puse la dispoziția noastră fie direct, prin intermediul dumneavoastră (în special, prin comunicări prin e-mail sau alte mijloace de comunicare), sau
• colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în decursul desfășurării relațiilor comerciale dintre noi.

Nu există nicio obligație de a ne furniza datele cu caracter personal pe care le solicităm. Cu toate acestea, procesele comerciale comune vor putea fi întârziate sau, în unele cazuri, imposibil de realizat, dacă nu doriți să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă, în unele situații, furnizarea datelor dumneavoastră este obligatorie în baza legii, vă vom indica acest lucru separat.

Pentru a atinge aceste obiective declarate, în unele cazuri ar putea fi necesar să dezvăluim datele dumneavoastră în special următorilor destinatari. Această dezvăluire poate surveni prin transmitere, diseminare, sau orice altă formă de furnizare a datelor. Dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră, nu vom putea intra într-o relație comercială cu dumneavoastră.

X. Prelucrarea datelor din partea solicitanților

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal fie pentru a lua măsuri precontractuale (încheierea unui contract de servicii, Art. 6, al. 1, litera b) din RGPD), în baza acordului dumneavoastră explicit (Art. 6, al. 1, litera a) din RGPD), dacă dorim să vă păstrăm dosarul de înregistrare în arhivă, sau pentru a ne îndeplini obligațiile legale (înregistrare ca angajat cu asigurări sociale, Art. 6, al. 1, litera c) din RGPD). Aveți dreptul de a vă retrage, în orice moment, acordul privind păstrarea evidențelor dumneavoastră ca solicitant (consultați secțiunea “Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor”).

Prelucrarea datelor dumneavoastră servește la facilitarea procesului de cerere și înregistrării în scop de asigurări sociale, dacă decidem să vă oferim un loc de muncă. Dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră, nu vom putea prelucra solicitarea dumneavoastră.

Datele cu caracter personal ale solicitanților:
a) Prenume, nume de familie, formulă de adresare (Domnișoara/Domnul/Doamna), titlu academic, sufix
b) Fotografie (dacă există)
c) Adresă
d) Data și locul nașterii
e) Adresă de e-mail
f) Număr de telefon
g) Stare civilă și copii
h) Cetățenie
i) Funcția pentru care doriți să aplicați
j) Tipul solicitării (de ex., e-mail, Xing, LinkedIn, cerere nesolicitată da/nu)
k) Cea mai rapidă date de începere și durata preavizului
l) Așteptări salariale
m) Curriculum vitae
n) Permis de conducere (da/nu), serviciu militar/comunitar
o) Educație (școală, universitate, cursuri)
p) Experiență profesională anterioară
q) Abilități și competențe personale
r) Certificate și referințe
s) Semnătura
t) Note din cadrul interviului
u) Date de comunicare (inclusiv trafic prin e-mail)
v) Alte date furnizate de dumneavoastră, ca parte a procesului de aplicare

Prelucrăm categoriile de date ale dumneavoastră cu caracter personal enunțate în secțiunile a) până la v), în special în următoarele scopuri:
• Pentru a aborda potențialii clienți prin diferite canale și prin consultanții de personal acreditați (recrutare);
• Pentru a opera planificare și gestionare de personal, inclusiv asigurarea unui număr corespunzător de membri de personal;
• Pentru decizii de investiții;
• Pentru a planifica și gestiona abilitățile potențialilor angajați;
• Pentru a procesa solicitări primite prin diferite canale (de ex., prin e-mail, Xing sau LinkedIn);
• Pentru derularea procesului de solicitare;
• Pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări juridice;
• Pentru a putea face trimitere la cereri primite la un moment ulterior în ceea ce privește un posibil loc de muncă.

Primim aceste date
• Din surse publice,
• Din partea consultanților de personal,
• În decursul procesului de cerere, prin care ne furnizați datele chiar dumneavoastră (spre exemplu, prin transmiterea unui curriculum vitae prin e-mail) sau
• Prin notițe luate pe durata interviului.

Nu există nicio obligație de a ne furniza datele cu caracter personal pe care le solicităm. Cu toate acestea, nu vom putea derula procesul de solicitare a unui loc de muncă, dacă nu doriți să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă, în unele situații, furnizarea datelor dumneavoastră este obligatorie în baza legii, vă vom indica acest lucru separat.

Pentru a atinge obiectivele enunțate mai jos, este necesar să dezvăluim datele dumneavoastră în special următorilor destinatari. Această dezvăluire poate surveni prin transmitere, diseminare, sau orice altă formă de furnizare a datelor.

XI. Colectarea datelor cu caracter personal din surse, altele decât persoană vizată în sine (Art. 14 din RGPD)

Chiar dacă prelucrarea datelor asociate dumneavoastră se regăsește la articolele „Prelucrarea datelor vizitatorilor pe pagina noastră de Internet și părților interesate”, „Prelucrarea datelor utilizatorilor portalului nostru B2B / magazinului nostru online B2B”, „Prelucrarea datelor (potențialilor) clienți sau persoanelor de contact ale clientului”, „Prelucrarea datelor furnizorilor și partenerilor comerciali precum și ale persoanelor de contact ale acestora” sau „Prelucrarea datelor solicitanților” și, prin urmare, colectăm datele de la dumneavoastră, de obicei dumneavoastră ne furnizați aceste date, dar este posibil ca, în anumite situații, obținem datele din alte surse. Aceste alte surse sunt informații disponibile exclusiv public pe care le obținem de pe Internet sau, în anumite cazuri, de la agenții de credit. Datele pe care le obținem despre dumneavoastră din partea terților și pe care le stocăm în sistemele noastre se limitează la informațiile de contact (adresă de e-mail și număr de telefon, adresă poștală), rolul dumneavoastră în cadrul societății, cariera dumneavoastră profesională și alocarea dumneavoastră către sau responsabilitatea dumneavoastră față de o anumită societate (de obicei, angajatorul dumneavoastră sau o societate afiliată cu sau pentru alte motive asociate cu această societate) dacă nu ne-ați dezvăluit aceste date în decursul comunicărilor. Dacă sunteți solicitant, vom avea dreptul de a prelucra informații din surse publice despre cariera dumneavoastră profesională, traseul dumneavoastră școlar și universitar, precum și despre lucrările pe care le-ați scris. În general, însă, vă vom întreba direct dacă ne puteți furniza aceste informații, în cazul în care acestea nu se găsesc în documentele dumneavoastră de solicitare. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim în ceea ce privește păstrarea unui dosar complet de evidențe privind persoana dumneavoastră, necesare pentru comunicarea cu dumneavoastră și gestionarea relației comerciale, dar și pentru procesul de solicitare, în funcție de relația pe care o avem cu dumneavoastră (Art. 6, al. 1, litera f) din RGPD).

XII. Transfer de date în interiorul grupului corporativ

Avem dreptul de a transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte societăți din cadrul grupului nostru de societăți sau de a oferi acces la prezentele date. Dacă acest transfer are loc în scopuri administrative, transferul de date se bazează pe interesele noastre legitime și antreprenoriale sau are loc dacă este necesar să ne îndeplinim obligațiile contractuale sau dacă acordul persoanei vizate sau o autorizare legală este disponibilă.

XIII. Transfer de date către țări terțe / proces decizional automatizat

În principiu, datele nu sunt transferate către o țară terță (și anume, în afara Uniunii Europene (UE) și Spațiului Economic European (SEE)) sau către o organizație internațională. Unele dintre articolele din secțiunile „Prelucrarea datelor vizitatorilor pe pagina noastră de Internet și părților interesate” și, în special, pentru legăturile către alte pagini de Internet, cookie-uri, marketing online, prezențe pe rețelele de socializare, plugin-uri și funcții integrate, precum și conținut, „Prelucrarea datelor utilizatorilor portalului nostru B2B / magazinului nostru online B2B”, „Prelucrarea datelor (potențialilor) clienți sau persoanelor de contact ale clientului”, „Prelucrarea datelor furnizorilor și partenerilor comerciali precum și ale persoanelor de contact ale acestora” sau „Prelucrarea datelor solicitanților” sunt localizate în afara țării dumneavoastră sau prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în locația respectivă. Nivelul de protecție a datelor în alte țări ar putea să nu corespundă celui disponibil în Austria. Dacă prelucrăm datele într-o țară terță sau dacă prelucrarea are loc în contextul utilizării serviciilor furnizate de terți sau în cazul dezvăluirii sau transmiterii de date către alte persoane, birouri sau societăți, aceasta are loc doar în conformitate cu cerințele legale. Sub rezerva acordului explicit sau transferului necesar din perspectivă contractuală sau legală, prelucrăm sau solicităm prelucrarea datelor doar în țări terțe care oferă un nivel recunoscut de protecție a datelor sau pe baza garanțiilor speciale, cum ar fi obligațiile contractuale prin așa-numitele clauze contractuale standard ale Comisiei Europene, existența certificărilor sau regulamente interne obligatorii pentru protecția datelor (Art. 44 până la 49 din RGPD, pagina de informare a Comisiei Europene: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection). Clauzele contractuale standard sunt disponibile la cerere (vezi detaliile de contact de la secțiunea „Cine este responsabil pentru protecția datelor?”).

Nu are loc un proces decizional automatizat în cazuri individuale, inclusiv profilare conform Art. 22 din RGPD.

XIV. Pe ce perioadă vor fi salvate datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate de către noi doar pe perioada necesară pentru atingerea scopurilor susmenționate.

În orice caz, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal pe perioada (i) în care se mențin cerințele statutare de păstrare (ii) supraviețuirii tuturor solicitărilor legale pentru care datele cu caracter personal sunt necesare în scop de afirmare sau apărare.

Din motive fiscale, stocăm contracte și alte documente, precum și corespondența asociată din cadru relației noastre contractuale pe o perioadă de 10 ani.

Datele aparținând solicitanților care nu sunt angajați vor fi șterse în termen de 7 luni de la finalizarea procesului de solicitare a unui loc de muncă dacă nu solicităm acordul acestora pentru reținerea înregistrărilor. Datele relevante evaluării unei solicitări de returnare a sumelor de bani asociate interviurilor, în conformitate cu § 1486 Z 5 ABGB, sunt păstrate pe o perioadă maximă de 3 ani de la interviu. Informarea noastră internă privind protecția datelor pentru angajați, care se pot solicita în cadrul procesului de solicitare a unui loc de muncă, se aplică solicitanților recrutați.

Datele de marketing se păstrează până la 3 ani de la ultimul contact.

XV. Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor

Aveți următoarele drepturi față de noi, în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal:
• Dreptul de acces (Art. 15 din RGPD): Aveți dreptul de a solicita confirmare din partea noastră în ceea ce privește prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal asociate dumneavoastră. Dacă ne aflăm în acest scenariu, aveți dreptul de a accesa aceste date cu caracter personal și informațiile, în conformitate cu Art. 15 din RGPD.
• Dreptul la rectificare (Art. 16 din RGPD): Aveți dreptul de a ne solicita să rectificăm, în cel mai scurt timp posibil, datele cu caracter personal care vă privesc sau, dacă este necesar, să completăm datele cu caracter personal incomplete.
• Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”; Art. 17 din RGPD): Aveți dreptul de a solicita ștergerea imediată a datelor cu caracter personal care vă privesc dacă se aplică unul dintre motivele enunțate în Art. 17 din RGPD (de ex., prelucrarea datelor nu se mai impune pentru atingerea scopului).
• Dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 18 din RGPD): Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea dacă se aplică una dintre condițiile precizate în Art. 18 din RGPD (de ex., în cazul unei opoziții la prelucrarea datelor, atât timp cât nu s-a stabilit încă dacă interesele noastre legitime au prioritate în fața intereselor dumneavoastră legitime).
• Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 din RGPD): Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal, care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, comun și lizibil de către aparate, și de a transmite aceste date către altă persoană responsabilă, fără impedimente din partea noastră. Cu toate acestea, vă puteți bucura de acest drept doar dacă prelucrarea datelor se bazează pe acord (Art. 6, al. 1, litera a) sau Art. 9, al. 2, litera a) din RGPD) sau pe un contract (Art. 6, al.1, litera b) din RGPD) și prelucrarea este automată.

Dreptul la opoziție
Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc din orice motive care ar reieși din situația dumneavoastră specifică. Cu toate acestea, acest drept va putea fi utilizat de dumneavoastră doar dacă prelucrarea datelor este necesară pentru realizarea unei sarcini în interes public sau are loc în cadrul exercitării autorității publice cu care am fost investiți (Art. 6, al. 1, litera e) din RGPD) sau pentru a proteja interesele noastre legitime sau pe cele ale unui terț (Art. 6, al. 1, litera f) din RGPD).

În momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, vă vom solicita să explicați motivele pentru care nu ar trebui să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, conform procedurii noastre. Vom analiza situația și, fie vom sista sau adapta prelucrarea datelor, sau vă vom prezenta motivele noastre convingătoare, care sunt demne de protecție, și vom continua prelucrarea datelor. De asemenea, vom continua prelucrarea datelor și în cazul în care acestea vor servi pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor juridice.

Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment și cu titlu gratuit, prelucrării datelor realizate în scop de publicitate directă și analiză de date (profilare în legătură cu publicitatea directă). În acest caz, vom sista prelucrarea datelor.

Dreptul la revocare
Dacă ne-ați oferit acordul dumneavoastră privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul de a vă retrage, în orice moment acordul. Revocarea din partea dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării datelor, realizată în prealabil de revocare; cu alte cuvinte, revocarea nu este retroactivă.

În ce manieră vă puteți exercita drepturile față de noi?
Pentru a vă exercita drepturile susmenționate, aveți obligația de a ne anunța personal, telefonic sau în scris:

SC Tech-Masters Trading SRL
c/o Andrei Levai
Str. Ogorului Nr. 42
410554 Oradea - România
Tel: +40 259 220 258
Fax: +40 259 428 800
E-Mail: romania@tech-masters.eu

Vă rugăm să țineți cont de faptul că vă vom putea oferi informații doar după ce v-ați identificat.

Dacă, în ciuda obligației noastre de a prelucra datele dumneavoastră în mod legal, survine, contrar așteptărilor, o încălcare a dreptului dumneavoastră la o prelucrare legală a datelor dumneavoastră, vă rugăm să luați legătura cu noi prin poștă sau prin e-mail (vezi mai sus datele de contact) pentru a ne anunța despre problemele dumneavoastră, astfel încât să le putem aborda. De asemenea, aveți dreptul de a transmite o reclamație către autoritatea pentru protecția datelor din Austria sau către altă autoritate de supraveghere a protecției datelor din UE, în particular, cu jurisdicție asupra domiciliului sau locului dumneavoastră de muncă. Pentru orice alte întrebări privind prelucrarea datelor dumneavoastră, vă rugăm să luați legătura cu noi în mod direct (vezi mai sus datele de contact).

XVI. Persoane minore

Pagina noastră de Internet și serviciile noastre nu au fost create pentru utilizare de către persoane minore, și nu intenționăm să colectăm date despre minori. Dacă părintele sau un alt reprezentant al unei persoane minore consideră că copilul său ne-a furnizat date cu caracter personal, îl rugăm pe acesta să ne scrie folosind opțiunile de contact de mai sus, urmând ca apoi să ștergem aceste date cu caracter personal, sub rezerva legislației aplicabile și acestei informări privind protecția datelor.

XVII. Datele noastre de contact

SC Tech-Masters Trading SRL
Str. Ogorului Nr. 42
410554 Oradea - România
Tel: +40 259 220 258
Fax: +40 259 428 800
E-Mail: romania@tech-masters.eu

XVIII. Informare privind protecția datelor în ceea ce privește pagina noastră de Facebook

Bine ați venit pe pagina noastră de Facebook.

Numele și adresa responsabilului:

Cele două societăți, care își împart responsabilitatea pentru gestionarea acestei pagini de Facebook, în sensul Regulamentului General UE pentru Protecția Datelor („RGPD”) și alte regulamente pentru protecția datelor, sunt:

Facebook Ireland Ltd. (Denumit, în cele ce urmează, „Facebook”)
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irlanda

și

SC Tech-Masters Trading SRL
Str. Ogorului Nr. 42
410554 Oradea - România
Tel: +40 259 220 258
Fax: +40 259 428 800
E-Mail: romania@tech-masters.eu


Informații privind pagina noastră de Facebook:

Operăm această pagină de Facebook pentru a atrage atenția asupra serviciilor/produselor noastre și pentru a vă contacta pe dumneavoastră, în calitate de vizitator și utilizator al acestei pagini de Facebook și a paginii noastre de Internet. Ate informații despre noi, precum și despre activitățile, societatea noastră etc. se regăsesc pe pagina noastră de Internet, la https://www.tech-masters.com/ro.

Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că utilizarea acestei pagini de Facebook și a funcțiilor sale se realizează pe propriul dumneavoastră risc. Aceasta se aplică, în special, utilizării funcțiilor interactive (de ex., comentarii, distribuiri, acordare de calificative).

Ca parte a vizitei dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook, datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către persoanele cu responsabilitate comună menționate anterior. Împreună cu Facebook, suntem responsabili pentru colectarea (dar fără prelucrarea ulterioară a) datelor vizitatorilor paginii noastre de Facebook. În acest sens, am încheiat un contract de responsabilitate comună cu Facebook. Alte informații despre acest contract se regăsesc la adresa:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

În calitate de operator al paginii de Facebook, nu avem interes în colectarea și prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal individuale, în scopuri de analiză sau marketing. Alte informații privind modul în care gestionăm datele cu caracter personal în cadrul informării noastre privind protecția datelor se regăsesc pe pagina noastră de Internet, la https://www.tech-masters.com/ro/privacy-policy.

Operarea acestei pagini de Facebook, inclusiv prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, se bazează pe interesele noastre legitime în cadrul unei opțiuni contemporane și încurajatoare de informare și interacționare pentru și cu utilizatorii și vizitatorii noștri, în conformitate cu Art. 6, al. 1, litera f) din RGPD.

Dacă v-ați înregistrat pe Facebook, vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de către Facebook, în conformitate cu termenele relevante de utilizare, precum și cu prevederile pentru protecția datelor și pentru cookie-uri ale Facebook, conform Art. 6, al. 1, litera a) din RGPD. Dacă nu v-ați înregistrat pe Facebook, vă exprimați acordul pentru prelucrarea și evaluarea statistică a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Facebook, precum și pentru transmiterea acestor statistici anonimizate către noi, în conformitate cu Articolul 6, al. 1, litera a) din RGPD, prin deschiderea unei sub-pagini în cadrul paginii noastre de Facebook. Cookie-urile nu vor colecta date cu caracter personal, decât dacă deschideți o sub-pagină în cadrul paginii noastre de Facebook.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Facebook

Noi/Eu sunt(em) de acord că Facebook prelucrează datele utilizatorilor în următoarele scopuri:
• Publicitate (analiză, creare de anunțuri publicitare personalizate),
• Crearea profilurilor de utilizator,
• Cercetare de piață.

Pentru a stoca și prelucra ulterior aceste informații, Facebook folosește cookie-uri, și anume, fișiere de text de mici dimensiuni care sunt stocate pe diferite dispozitive finale ale utilizatorului. Dacă utilizatorul deține profil de Facebook și este autentificat în contul său, această stocare și analiză are loc, de asemenea, pentru toate dispozitivele.

Informațiile pe care le primește Facebook, precum și modalitățile de utilizare a acestora sunt descrise în general de către Facebook, în cadrul Politicii sale de Utilizare a Datelor. Veți găsi acolo informații și despre opțiunile de contact pentru Facebook și despre opțiunile de configurare pentru anunțuri publicitare. Politica de Utilizare a Datelor este disponibilă la următoarea adresă:
http://www.facebook.com/about/privacy.
Politica de Date integrală a Facebook se regăsește aici:
https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Modul în care Facebook utilizează datele de la vizitele paginilor de Facebook în scopurile sale proprii, măsura în care activitățile de pe pagina de Facebook sunt alocate utilizatorilor individuali, durata pentru care Facebook stochează aceste informații și dacă datele păstrate ca urmare a vizitării unei pagini de Facebook sunt transmise către terți, nu sunt precizate în mod clar și concis de către Facebook, iar aceste aspecte nu ne sunt cunoscute.

În momentul în care accesați o pagină de Facebook, adresa IP alocată dispozitivului dumneavoastră este transmisă către Facebook. Conform informațiilor din partea Facebook, această adresă IP este anonimizată. Facebook stochează, de asemenea, informații despre dispozitivele finale ale utilizatorilor săi (de ex., ca parte a funcției de „notificare a înregistrării”); Dacă este necesar, Facebook are capacitatea de a aloca adrese IP utilizatorilor individuali.

Dacă sunteți, în prezent, autentificat în Facebook sub formă de utilizatori, dispozitivul dumneavoastră conține un cookie cu identificatorul dumneavoastră de Facebook. Aceasta permite Facebook să detecteze faptul că ați vizitat această pagină, dar și modul în care ați utilizat-o. Aceasta se aplică, de asemenea, tuturor celorlalte pagini de Facebook. Butoanele pentru Facebook, integrate în paginile de Internet, permit Facebook să înregistreze vizitele dumneavoastră pe aceste pagini de Internet și să le aloce profilului dumneavoastră de Facebook. Aceste date se pot folosi pentru a vă oferi conținut sau anunțuri publicitare personalizate pentru dumneavoastră.

Dacă doriți să evitați aceste acțiuni, va trebui să vă de-autentificați din Facebook sau să dezactivați funcția „rămâneți autentificat”, să ștergeți cookie-urile de pe dispozitivul dumneavoastră și să închideți și să reporniți browser-ul dumneavoastră. În acest fel, informațiile de pe Facebook prin care puteți fi identificat direct sunt șterse. Aceasta vă permite să utilizați pagina noastră de Facebook fără a vă dezvălui identificatorul dumneavoastră de Facebook. Dacă accesați funcțiile interactive ale paginii (Îmi place, Comentariu, Partajează, Știri etc.), va apărea o căsuță de autentificare în Facebook. După ce vă re-autentificați, Facebook vă poate identifica drept un anume utilizator.

Informațiile privind modul în care puteți gestiona sau șterge informațiile existente despre dumneavoastră se regăsesc la următoarele pagini de asistență pentru Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy.

Dreptul la opoziție (așa-numitele renunțări) poate fi manifestat aici:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads și aici http://www.youronlinechoices.com.

Transmiterea și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor către țări terțe, cum ar fi SUA, precum și posibilele riscuri asociate pentru utilizatori, nu pot fi excluse de către noi, în calitate de operator al paginii. SUA nu a adoptat un nivel de protecție a datelor care să corespundă standardelor UE. În particular, serviciile secrete și de securitate americane pot avea acces la datele dumneavoastră fără ca dumneavoastră să fiți anunțat și fără ca dumneavoastră să puteți lua măsuri legale împotriva acestor demersuri. În acest scop, CEJ a declarat decizia prealabilă de adecvare („Scutul de Confidențialitate UE-SUA”) ca fiind nevalidă.

Date statistice

Datele statistice din diferite categorii vor putea fi solicitate de către noi prin intermediul așa-numitelor „Introspecții” din pagina de Facebook. Aceste statistici sunt generate și furnizate de Facebook. În calitate de operator al paginii, nu avem nicio influență asupra generării și afișării acestora. Nu avem capacitatea de a opri această funcție sau de a împiedica respectiva generare și prelucrare a datelor. Următoarele date sunt puse la dispoziția noastră de către Facebook, pe pagina noastră de Facebook, pentru o durată selectabilă, precum și pentru categoriile fani, abonați, persoane abordate și persoane cu care s-a interacționat:
• Numărul total de pagini vizualizate,
• Numărul de „Like-uri”,
• Activități pe pagină,
• Post-interacțiuni,
• Abordări,
• Vizualizări video,
• Post-abordare,
• Comentarii,
• Conținut partajat,
• Răspunsuri,
• Proporție de bărbați și femei,
• Țara și orașul/localitatea de origine,
• Limbă,
• Vizualizări și clicuri în magazin,
• Clicuri pe planificatorul de traseu,
• Clicuri pe numerele de telefon.
Datele din grupurile de Facebook, legate la pagina noastră de Facebook, sunt și ele furnizate astfel.

Datele care vă identifică în mod specific (de ex., nume sau adresă de e-mail) nu ne vor fi transmise nouă, ca parte a prelucrării comune. Puteți găsi alte informații despre datele asociate Introspecțiilor Paginii la adresa: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Aceste date ne sunt disponibile pe o perioadă de 2 ani de la data colectării.

Ca urmare a dezvoltării constante a Facebook, disponibilității și prelucrării schimbărilor de date, pentru alte detalii, vă rugăm să consultați politica Facebook pentru protecția datelor menționate anterior.

Folosim aceste date, disponibile în formă agregată, pentru a crește atractivitatea postărilor și activităților noastre pe pagina noastră de Facebook pentru clienți. Spre exemplu, folosim distribuirile pe vârste și sexe pentru o abordare adaptată, și timpii de vizitare preferați ai utilizatorilor pentru planificarea optimizată a timpului pentru postările noastre. Informațiile privind tipul de dispozitive finale folosite de utilizatori ne ajută să ne adaptăm articolele la acestea, în ceea ce privește aspectul și designul. În conformitate cu termenele de utilizare ale Facebook, cu care fiecare utilizator a fost de acord la momentul creării unui profil de Facebook, putem identifica abonații și fanii locației și vom putea vizualiza profilurile acestora și alte informații partaje de aceste persoane.

Drepturile utilizatorilor

Facebook este în principal responsabil pentru furnizarea către dumneavoastră a informațiilor despre prelucrarea în comun și pentru a vă permite să vă exercitați drepturile în baza RGPD.

Mai multe informații despre aceste drepturi puteți găsi în configurația contului dumneavoastră de Facebook:
https://www.facebook.com/settings?tab=your_facebook_information.

Mai multe informații despre dreptul de a accesa datele și portabilitatea datelor se regăsesc la:
https://www.facebook.com/help/contact/2032834846972583.

Mai multe informații despre dreptul la opoziție se regăsesc la:
https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209.

Mai multe informații despre prevederile Facebook privind cookie-urile și protecția datelor se regăsesc la:
https://www.facebook.com/about/privacy, https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Ca urmare a faptului că doar Facebook deține acces integral la datele utilizatorilor, vă recomandăm să contactați Facebook în mod direct dacă doriți să vă exercitați drepturile, în calitate de persoană vizată, sau dacă doriți să vă retrageți acordul. Cel mai bun mod de a realiza acest demers este de a utiliza formularele asociate informării Facebook privind protecția datelor privind datele despre Introspecțiile Paginilor (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data) sau de a lua legătura cu Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour. Dacă, pe viitor, nu mai doriți prelucrarea datelor descrisă în prezenta, vă rugăm să eliminați legătura dintre profilul dumneavoastră de utilizator și pagina noastră de Internet folosind funcția „Nu îmi place pagina”.

În plus, aveți dreptul
• De a solicita accesul, în orice moment, în conformitate cu Art. 15 din RGPD, pentru a stabili care dintre datele dumneavoastră sunt prelucrate,
• De a completa datele incomplete, în conformitate cu Art. 16, 17 din RGPD și de a rectifica sau șterge datele incorecte,
• De a solicita ștergerea datelor dumneavoastră în anumite condiții, în conformitate cu Art. 17 din RGPD (cu toate acestea, nu există dreptul de ștergere dacă prelucrarea este necesară pentru a îndeplini o obligație legală sau pentru a afirma, exercita sau apăra revendicări legale),
• De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră în anumite condiții, conform Art. 18 din RGPD și de a se opune prelucrării datelor dumneavoastră, conform Art. 21 din RGPD,
• în conformitate cu Art. 20 din RGPD, de a primi datele pe care le-ați furnizat, într-un format structurat, comun și lizibil de către aparate, și de a transmite aceste date către altă persoană responsabilă sau – dacă este fezabil tehnic – de a solicita Facebook să transmită datele,
• De a revoca, în orice moment, acordul dumneavoastră, dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate pe baza acordului dumneavoastră, în situațiile în care revocarea nu afectează legalitatea prelucrării datelor realizată până în punctul revocării respective, și
• De a transmite o reclamație către autoritatea pentru protecția datelor din Austria sau către altă autoritate de supraveghere a protecției datelor din UE, în particular, cu jurisdicție asupra domiciliului sau locului dumneavoastră de muncă.