Locația:
TECH-MASTERS RomaniaLocația a fost schimbată
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Condiții generale de vânzare, livrare și plată

Mai jos veți găsi condițiile noastre de vânzare, livrare și plată

1.Domeniul de utilizare

Condițiile de vânzare, livrare și plată de mai jos sunt aplicabile tuturor contractelor, livrărilor și altor prestații, incluzând serviciile de consultanță și de informare. Ele se aplică tuturor contractelor viitoare ale solicitantului, precum și tuturor livrărilor și altor prestații. Se resping orice condiții de afaceri contradictorii.

2. Oferte și încheierea contractului

2.1 Ofertele din cataloagele și documentele de vânzare ale vânzătorului sunt opționale, dacă nu sunt menționate explicit ca fiind obligatorii.

2.2 Comenzile sunt considerate ca fiind acceptate, fie dacă sunt confirmare în scris de vânzător, fie sunt executate imediat după intrarea comenzii. Ca și confirmare a comenzii se consideră într-o astfel de situație scrisoarea de trăsură, resp. factura mărfii.

2.3 Dacă angajați ai vânzătorului încheie înțelegeri secundare verbale sau dau garanții care nu sunt prevăzute în contractul de cumpărare scris, acestea necesită întotdeauna o confirmare scrisă pentru a fi valabile.

3. Prețuri, listele de prețuri

Prețurile noastre sunt considerate din depozit, taxa pe valoare adăugată nefiind inclusă în preț, fiind facturată separat, la valoarea ei legală. Pentru fiecare livrare se percep costuri de expediere de 5,95 Euro. Pentru comenzile mărunte, cu o valoare a mărfii de până la 150 Euro, se percepe un adaos pentru cantități reduse de marfă.

4. Plata

Dacă nu se convine altfel, facturile noastre devin scadente în termen de 8 zile de la emiterea comenzii cu un discount de 2% sau în termen de 14 zile de la emiterea facturii, fără rețineri. Solicitantul ajunge în întârziere după expirarea acestui termen. În cazul întârzierii ne revin penalizări de întârziere conform § 288 Cod Civil Federal – sub rezerva dovedirii unor daune contractuale suplimentare.

5. Livrarea

Suntem îndreptățiți la livrări parțiale. Expedierea de încredere a mărfii comandate este asigurată de transportatori mandatați de noi. Părțile convin ca în caz de litigii, solicitantul va trebui să dovedească faptul că nu a primit o livrare.

6. Rezerva de proprietate

Obiectele livrate de noi rămân proprietatea noastră, până când sunt îndeplinite toate pretențiile prezente ale solicitantului, precum și cele viitoare, dacă acestea sunt asociate obiectelor livrate. Solicitantul este îndreptățit să înstrăineze bunurile livrate aflate în proprietatea noastră (marfă sub rezervă), în cadrul afacerilor legale uzuale. El cesionează însă deja de pea cum toate creanțele față de o înstrăinare ulterioară și anume independent dacă marfa sub rezervă este înstrăinată înainte sau după prelucrare sau dacă este asociată sau nu unui teren sauunui bun mobil. Dacă marfa sub rezervă este înstrăinată după prelucrare sau asociat altor mărfuri care nu ne aparțin sau este ea asociată unui teren sau unor bunuri mobile, creanța solicitantului din partea persoanelor cărora le-a înstrăinat marfa este considerată ca fiind cesionată la valoarea prețului de livrare convenit între solicitant și noi pentru marfa sub rezervă. Solicitantul este îndreptățit să retragă această creanță chiar și după cesionare. Dreptul nostru de a retrage personal creanța rămâne neafectat, dar noi ne obligăm să nu o facem atâta timp cât solicitantul își îndeplinește obligațiile de plată față de noi. Dacă solicitantul se folosește de dreptul de retragere, ne revine un venit egal cu valoarea prețului de livrare convenit între solicitant și noi pentru marfa sub rezervă.

7. Notificarea defectelor, garanția și răspunderea

7.1 Pentru defectele în conformitate cu § 434 Cod Civil Federal, vânzătorul răspunde doar în modul următor: Cumpărătorul trebuie să analizeze neîntârziat marfa recepționată, cu privire la cantitate și dotare. Defectele evidente se vor notifica vânzătorului prin notificare scrisă în termen de 10 zile. În cazul afacerilor comerciale bilaterale între comercianți, rămâne neafectat § 377 Codul comercial.

7.2 Dacă, cumpărătoul constată defecte ale mărfii, el nu va putea să dispună de ea în continuare, adică nu poate să o distribuie, să o
vândă mai departe, resp. să o prelucreze, până când nu se ajunge la o înțelegere privind derularea reclamației.

7.3 Cumpărătorul este obligt să pună la dispoziția vânzătorului marfa reclamată sau mostre din ea, în scopul verificării reclamației. În cazul refuzului, nu se acordă garanția.

7.4 În cazul reclamațiilor justificate, vânzătorul este îndreptățit să stabilească modul de soluționare ulterioară (livrare de schimb, reparație), ținând cont de felul defectului și de interesele îndreptățite ale cumpărătorului.

8. Taxa unei redepozitări:

Se exclude în orice caz, înlocuirea, resp. restituirea mărfii noastre. Dacă, în cazuri excepționale, între noi și solicitant se convine o restituire a mărfii livrate, solicitantul va achita o taxă de redepozitare care să acopere costurile noastre administrative, care este egală cu min. 10 procente din valoarea facturată. Restituirea comenzilor speciale elaborate la cererea clientului, este exclusă.

9. Generalități:

a. Dacă una din clauzele prezentului contract nu mai este valabilă, aceasta nu afectează valabilitatea întregului contract.
b. Sediul exclusiv al instanței competente pentru toate pretențiile actuale și viitoare este Nürnberg. Același sediu al instanței competente se aplică și atunci când solicitantul nu are un sediu general al instanței în țară, dacă își mută domiciliul sau reședința uzuală din țară după încheierea contractului sau dacă la momentul înaintării plângerii nu se cunosc domiciliul sau reședința sa uzuală.
c. Contractului i se aplică legislația germană.