Ország:
TECH-MASTERS HungaryA hely megváltozott
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Adatvédelmi irányelvek

Az alábbiakban a személyes adatainak a Tech-Masters webhelyén történő gyűjtésével kapcsolatos információkat talál.
Személyes adat minden olyan adat, amely személyesen kapcsolódik Önhöz, például név, cím, telefonszám, születési idő, e-mail cím, felhasználói szokások stb.
Az Ön adatait kizárólag a törvényi rendelkezések alapján dolgozzuk fel (Általános Adatvédelmi Szabályzat és Adatvédelmi Törvény az Adatvédelmi Törvény Adaptációs Törvényének változatában, BGBl. I, 120/2017). Személyes adatainak védelme nagyon fontos számunkra.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Ön adatai biztonságban vannak nálunk, a Tech-Masters Hungary Kft-nál! Az Ön adatainak védelme kötelességünk, és különös fontossággal bír a számunkra, ezért az Ön adatainak munkánk elvégzése közben történő kezelése során betartjuk az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és az Adatvédelmi Törvény (DSG) megfelelő adatvédelmi rendelkezéseit is.

Az alábbiakban bővebb információkat találhat az általunk végzett adatkezelésről. Kérjük, ne sajnálja az időt adatvédelmi tájékoztatónk gondos elolvasására, hogy megtudja, miért gyűjtjük az Ön adatait, és milyen formában kezeljük azokat;
• ha weboldalunkra látogat vagy érdeklődik irántunk (lásd az „Adatkezelés a weboldalunkra látogató személyek és érdeklődők számára” című pontot), a más honlapokra mutató linkekről, sütikről, online marketingről, közösségi hálózatokban való jelenlétről, beépülő modulokról (plugin) és beágyazott funkciókról, valamint tartalomról szóló információk alapján,
• ha Ön üzleti partnerként igénybe veszi B2B-portálunkat / B2B online üzletünket (lásd „Adatkezelés a B2B-portálunkat / B2B-webáruházunkat igénybe vevők számára” című pontot),
• ha Ön (potenciális) ügyfél vagy annak kapcsolattartó munkatársa (lásd az „Adatkezezés (potenciális) ügyfelek vagy az ügyfél kapcsolattartói számára” című pontot),
• ha Ön beszállító vagy üzleti partner (lásd az „Adatkezelés beszállítók és üzleti partnerek és azok kapcsolattartói számára” című pontot) vagy
• ha Ön jelentkezik hozzánk (lásd az „Adatkezelés jelentkezők számára" című pontot).
Azt, hogy milyen külső forrásokból származó adatokat gyűjtünk Önről, a „Személyes adatok gyűjtése nem magától az érintettől (a GDPR 14. cikke)” című részből tudhatja meg.

Amennyiben weboldalunkon és a jelen adatvédelmi tájékoztatóban bizonyos, személyre vonatkozó kifejezéseket csak hímnemű formában adunk meg, azok a nemtől függetlenül értelmezendők és egyaránt vonatkoznak férfiakra, nőkre és nem bináris személyekre.

I. Sütik – használat / az Ön beállításai

A „sütik” a felhasználók eszközein tárolt kisméretű fájlok. A sütik segítségével különböző információk tárolhatók. Ezek az információk tartalmazhatják például egy weboldal nyelvi beállításait, a bejelentkezési státuszt, a bevásárlókosarat vagy azt a helyet, ahol egy videót megtekintettek.
Általában akkor is sütiket használunk, amikor egyes weboldalak valamely felhasználó érdeklődési köreit vagy viselkedését (pl. bizonyos tartalom megtekintését, funkciók használatát stb.) egy felhasználói profilban tárolják. Ezek a profilok például arra szolgálnak, hogy a felhasználók potenciális érdeklődésének megfelelő tartalmat mutassanak a számukra. Ez a folyamat „nyomkövetésként”, azaz a felhasználók potenciális érdeklődésének követéseként is ismert. A süti kifejezés azokat az egyéb technológiákat foglalja magában, melyek ugyanolyan funkciókat látnak el, mint a sütik (pl.: ha a felhasználói adatokat álnevesített online azonosítók, ún. „felhasználói azonosítók” segítségével tárolják).
Ha sütiket vagy „nyomkövető” technikákat alkalmazunk, adatvédelmi tájékoztatónkban külön tájékoztatjuk Önt erről.

A jogalapokhoz fűzött megjegyzések: A személyes adatok sütik segítségével történő kezelésének jogalapja attól függ, kérjük-e az Ön hozzájárulását. Ha igen, és Ön hozzájárul a sütik használatához, az adatkezelés jogalapja a kinyilvánított hozzájárulás. Egyébként a sütik segítségével történő adatkezelés jogos (pl. online ajánlatunk üzleti lebonyolítása és annak tökéletesítése iránti) érdekeinken vagy – ha a sütik használatára szükség van - szerződéses kötelezettségeink teljesítésén alapul.

Általános információk a visszavonásról és tiltakozásról (opt-out – leiratkozás): Függetlenül attól, hogy az adatkezelés hozzájáruláson vagy törvényes engedélyen alapul-e, bármikor lehetősége van hozzájárulását visszavonni vagy adatainak süti-technológiák segítségével történő kezelése ellen tiltakozni (együttesen: „opt-out” vagy leiratkozás).
Tiltakozását elsősorban böngészőjének beállításaival, pl. a sütik használatának letiltásával nyilváníthatja ki (ezzel azonban korlátozhatja online ajánlatunk funkcióit is).
Ezenkívül számos szolgáltatás segítségével tiltakozhat a sütiknek online marketing célokból történő használata ellen, különösen nyomkövetés esetén, az USA-beli weboldalon http://www.aboutads.info/choices/ vagy az EU-s weboldalon http://www.youronlinechoices.com/ vagy általánosságban a http://optout.aboutads.info oldalon keresztül.

A sütiadatok kezelése hozzájáruláson alapul: Mielőtt sütik segítségével kezelünk vagy kezeltetünk adatokat, kérjük ehhez a felhasználók hozzájárulását. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja (lásd a „Milyen jogokkal rendelkezik az adatkezelés tekintetében?” című pontot). A hozzájárulás megadása előtt csak azok a sütik használhatók, melyek online ajánlatunk működéséhez szükségesek. Ezeket az online ajánlatunk elvárt működéséhez fűződő érdekünk és a felhasználók érdeke alapján használjuk.

Sütibeállítások / tiltakozási lehetőség: A saját sütiket és harmadik személyek sütijeit a tartalom és a hirdetések személyre szabásához használjuk, hogy képesek legyünk közösségi oldalakhoz funkciókat ajánlani, és elemezzük a weboldalunkhoz való hozzáférést. A „SÜTIK BEÁLLÍTÁSA” alatt a jelenlegi beállítások láthatók, melyeket bármikor megváltoztathat.

A „Youtube” MARKETINGSÜTI arra szolgál, hogy termékekről szóló videókat jelenítsen meg. Ez a süti a Google-tól származik, és információkat gyűjt a felhasználó által meglátogatott weboldalakról, hogy célzott reklámot hozzon létre a látogató számára. Ezzel kapcsolatban a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján nem dolgozunk fel személyes adatokat az Ön hozzájárulása nélkül.

A „Google Analytics” és a „Google Tag Manager” TELJESÍTMÉNYSÜTIK az arról szóló információk összegyűjtésére szolgálnak, hogyan használják weboldalunkat. Ezek a sütik segítenek például annak meghatározásában, meglátogatják-e weboldalunkat, és annak mely aloldalait látogatják meg, ill. milyen tartalom iránt érdeklődnek a felhasználók. Elsősorban a látogatások számát és azok időtartamát rögzítjük.

Az USA-ban történő adatkezeléshez fűzött megjegyzés: az Európai Bíróság szokásjoga értelmében (2020. július 16-i, C-311/18 ügyszámú ítélet („Schrems II”)) az USA-ban alkalmazott adatvédelem szintje nem megfelelő. Ezenkívül az USA-ban alkalmazott kormányzati felügyeleti intézkedésekre kerülhet sor, melyek során nem kérhető megfelelő jogvédelem ezek ellen az intézkedések ellen. Konkrétan az USA biztonsági és titkosszolgálatai az Ön tájékoztatása nélkül és anélkül férhetnek hozzá az Ön adataihoz, hogy képes lenne jogi lépéseket tenni ez ellen. A Tech-Masters Austria GmbH által kezelt adatoknak az USA-ban történő kezelése a GDPR 49. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében (mely együtt értelmezendő a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával) az Ön hozzájárulásán alapul. Ön hozzájárulását bármikor, nem visszamenőleges hatállyal visszavonhatja.
Az USA-ban végzett adatkezelésről szóló fenti információkat tudomásul véve akkor járulok hozzá a személyes adatok USA-ban történő kezeléséhez, ha és amennyiben a sütibeállítások konfigurálásával megadom a hozzájárulásomat a sütik használatához. Hozzájárulásomat bármikor, nem visszamenőleges hatállyal visszavonhatom.

A kezelt adattípusok: Felhasználási adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési időpontok), meta-/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).

Érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, online szolgáltatások felhasználói).

Jogalap: Hozzájárulás (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja), jogos érdekek (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).

II. Mit jelentenek a személyes adatok?

Személyes adat minden olyan információ, mely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik, ily módon minden olyan adat, mely személyesen Önre vonatkoztatható, pl. név, cím, e-mail-cím, számlázási adatok, IP-címek, felhasználói viselkedés.

III. Ki felelős az adatvédelemért?

Tech-Masters Hungary Kft.
(Cégjegyzékszám: 01 09 260467)
Porcelán u. 2
1106 Budapest - MAGYARORSZÁG
Tel: +36 (1) 262 1860
Fax: +36 (1) 260 6144
E-Mail: hungary@tech-masters.eu

IV. Adatbiztonság

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, valamint biztonsági óvintézkedéseket alkalmazunk, melyek arra szolgálnak, hogy megakadályozzuk a jogosulatlan hozzáférést, a jogszerűtlen adatkezelést, valamint az illetéktelen vagy véletlenszerű adatvesztést. Ez magában foglalja például az Ön által a jelen weboldalon keresztül velünk folytatott kommunikáció titkosítását a Secure Socket Layer (SSL) titkosítási protokoll alapján.

Titkosításunk minőségét itt ellenőrizheti: https://www.ssllabs.com/ssltest.

Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy az Interneten történő adattovábbítás során előfordulhatnak biztonsági rések, mivel a jogosulatlan harmadik személyek által történő hozzáférés elleni teljes védelem lehetetlen.

V. Adatvédelmi titoktartás

Kötelességünk az adatkezelésből származó, ránk bízott vagy kizárólagosan kereskedelmi tevékenységeink miatt számunkra hozzáférhetővé vált személyes adatok titokban tartása, egyéb, jogszabályban előírt titoktartási kötelezettségeink csorbítása nélkül, kivéve, ha törvényesen megengedhető oka van a ránk bízott vagy számunkra hozzáférhető személyes adatok továbbításának (Adatvédelmi titoktartás, DSG 6. §).

Munkatársainkat szintén a DSG 6. §-a szerinti titoktartás kötelezi.

VI. Adatkezelés a weboldalunkra látogató személyek és érdeklődők számára

Az Ön személyes adatait vagy jogos érdekeink védelme (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), nevezetesen weboldalunk működésének, biztonságának és optimalizálásának biztosítása érdekében, vagy az Ön által e-mailben vagy telefonon küldött érdeklődések kezelése (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) vagy b) pontja) céljából kezeljük. Ön hozzájárulását a számunkra küldött kérés benyújtásával adja meg. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja (lásd a „Milyen jogokkal rendelkezik az adatkezelés tekintetében?” című pontot).

Tájékoztató ajánlatunk tökéletesítése érdekében az alábbi adatokat kezeljük és értékeljük weboldalunkon, amikor Ön meglátogatja azt:
• A böngésző típusa,
• Operációs rendszer és annak interfésze,
• A mobiltelefon modelljének neve és egy általános eszközazonosító,
• A hozzáférés országa, dátuma, időpontja és időtartama,
• A felhasználó számítógépének és a meglátogatott oldalaknak az IP-címe, ideértve a belépési és kilépési oldalakat,
• Időzóna-eltérés a greenwichi középidőhöz (GMT) képest,
• Hozzáférés/HTTP státuszkódja,
• A kérés tartalma és a továbbított adatok mennyisége,
• Az a weboldal, ahonnan a kérés származik (hivatkozó URL),
• A böngésző szoftver nyelve és verziója.

Ezeket az adatokat statisztikai célokból értékeljük a weboldalon lévő szolgáltatások optimalizálása céljából. Ezenkívül ezeket az adatokat három éven keresztül tároljuk, majd töröljük, kivéve, ha ez ellentétes a jogszabályon alapuló megőrzésre vonatkozó előírással. A tárolás hosszabb ideig is tarthat, ha ez az adott weboldalt ért támadások kivizsgálásához szükséges.

A webszerver Ausztriában található (https://www.eww.at/business/itandtel/). Az adatok nem használhatók fel az erre a weboldalra látogató személyének azonosítására.

A fent felsorolt célok elérése érdekében szükség lehet arra, hogy az Ön adatait az alábbi címzettekkel közöljük. Erre a közlésre továbbítással, terjesztéssel vagy bármilyen egyéb formájú adatközléssel kerülhet sor.

Kapcsolattartás
Amikor hozzánk fordul (pl. e-mailben, telefonon vagy közösségi médiumokon keresztül), az érdeklődő személy adatait kezeljük, amennyiben ez a megkeresés megválaszolásához és a kért intézkedésekhez szükséges.
A szerződéses vagy szerződés előtti kapcsolatok vonatkozásában történő megkeresések megválaszolására szerződéses kötelezettségeink teljesítése vagy a szerződéses (szerződés előtti) megkeresések megválaszolása érdekében, valamint egyébként az érdeklődések megválaszolása iránti jogos érdek alapján kerül sor.
A kezelt adattípusok: Készletadatok (pl. nevek, címek), kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok), tartalomadatok (pl. szöveges bejegyzések, fényképek, videók).
Érintettek: A kapcsolattartó partner.
Az adatkezelés céljai: Megkeresések és kapcsolattartás.
Jogalap: Szerződés teljesítése és szerződés előtti érdeklődések (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja), jogos érdekek (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).

Weboldalakra mutató linkek
Ez a weboldal más weboldalakra mutató linkeket tartalmaz, melyek tartalmára nincs befolyásunk. Ezekért a tartalmakért nem vállalunk felelősséget. A linkelt weboldal szolgáltatója kizárólagos felelősséggel tartozik az abban megadott információk tartalmáért és helytállóságáért.

Online marketing
Személyes adatokat online marketing célokból is kezelünk, ideértve különösen a hirdetési és egyéb tartalmak (együttesen: „tartalom”) bemutatását a felhasználók potenciális érdeklődése és azok hatékonyságának mérése alapján.
E célból úgynevezett felhasználói profilokat hozunk létre és tárolunk egy fájlban (úgynevezett „süti”-ben) vagy hasonló eljárásokat alkalmazunk, melyek segítségével a fent említett tartalom bemutatására vonatkozó felhasználói információkat elmentjük. Ezek az információk tartalmazhatnak megtekintett tartalmat, meglátogatott weboldalakat, igénybe vett online hálózatokat, de kommunikációkat és műszaki információkat is, úgymint az alkalmazott böngészőre, az alkalmazott számítógépes rendszerre és a felhasználási időkre vonatkozó információkat. Amennyiben a felhasználók hozzájárultak helyadataik összegyűjtéséhez, ezek szintén kezelésre kerülhetnek.
A felhasználók IP-címeit szintén elmentjük. Ugyanakkor a felhasználók védelmére IP-maszkolási eljárásokat (azaz az IP-cím lerövidítésével történő álnevesítést) alkalmazunk. Általánosságban nem tárolunk egyértelmű felhasználói adatokat (pl. e-mail címeket vagy neveket) az online marketing eljárás során, hanem álneveket használunk. Ez azt jelenti, hogy mi és az online marketing folyamatok szolgáltatói nem ismerjük a felhasználók tényleges személyét, csak a profiljaikban tárolt információkat.
A profilokban lévő információkat általában sütikben vagy hasonló eljárásokkal tároljuk. Általánosságban ezek a sütik később ugyanazt az online marketing folyamatot alkalmazó más weboldalakon is felhasználhatók, a megjelenő tartalom céljából elemezve és további adatokkal kiegészítve, az online marketing folyamat szolgáltatójának szerverén tárolva.
Kivételt képez, hogy a profilokhoz egyértelmű adatok rendelhetők. Ez a helyzet, ha a felhasználók például olyan közösségi hálózat tagjai, melyek online marketing folyamatát igénybe vesszük és a hálózat összeköti a felhasználók profiljait a fent említett információkkal. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felhasználók a regisztráció során további megállapodásokat köthetnek a szolgáltatókkal, pl. hozzájárulásuk megadásával.
Elviekben csak a hirdetéseink sikerességéről szóló összefoglaló információkhoz férünk hozzá. Ugyanakkor – az úgynevezett konverziómérés keretén belül – ellenőrizhetjük, hogy az online marketingfolyamatok közül melyik vezetett az úgynevezett konverzióhoz, azaz például a velünk történő szerződéskötéshez. A konverziómérést kizárólag a marketingkampányok sikerességének elemzésére alkalmazzuk.
A jogalapokhoz fűzött megjegyzések: Amennyiben a felhasználótól külső (harmadik személy) szolgáltatókkal kapcsolatos hozzájárulást kérünk, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja (lásd a „Milyen jogokkal rendelkezik az adatkezelés tekintetében?” című pontot). Egyébként a felhasználó adatainak kezelése jogos érdekeink (azaz a hatékony, gazdaságos és címzett-központú szolgáltatások iránti érdek) alapján történik. Ezzel kapcsolatban fel szeretnénk hívni a figyelmét a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt, a sütik használatáról szóló információkra.

Az igénybe vett szolgáltatások és a szolgáltatók:
Google Analytics: Online marketing web-elemzés; Szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, leányvállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out beépülő modul (plugin): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, a hirdetések megjelenítésére vonatkozó beállítások: https://adssettings.google.com/authenticated.

Az USA-ba történő adattovábbítás jogalapja: Az USA-ba történő adattovábbítás jogalapja az Ön által a GDPR 49. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján (mely együtt értelmezendő a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjával) megadott hozzájárulás. Az USA nem rendelkezik az EU-szabványoknak megfelelő szintű adatvédelemmel. Konkrétan az USA biztonsági és titkosszolgálatai az Ön tájékoztatása nélkül és anélkül férhetnek hozzá az Ön adataihoz, hogy képes lenne jogi lépéseket tenni ez ellen. Ezért az Európai Bíróság ítéletben jelentette be (2020.07.16. keltű, C-311/18 ügyszámú ítélet – „Schrems II”), hogy a korábbi megfelelőségi határozat érvénytelen.

Közösségi hálózatokban (közösségi médiumokban) való jelenlét
Online jelenlétet tartunk fenn a közösségi hálózatokban, hogy kommunikáljunk az ott aktívan jelenlévő felhasználókkal vagy ott információkat nyújtsunk magunkról.
Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a felhasználói adatok kezelése esetleg az Európai Unión kívül történik. Ez kockázatot jelenthet a felhasználó számára, mivel például nehezebben tudja felhasználói jogait érvényesíteni. Az USA nem rendelkezik az EU-szabványoknak megfelelő szintű adatvédelemmel. Konkrétan az USA biztonsági és titkosszolgálatai az Ön tájékoztatása nélkül és anélkül férhetnek hozzá az Ön adataihoz, hogy képes lenne jogi lépéseket tenni ez ellen. Ezért az Európai Bíróság ítéletben jelentette be (2020.07.16. keltű, C-311/18 ügyszámú ítélet – „Schrems II”), hogy a korábbi megfelelőségi határozat érvénytelen.
Ezenkívül a közösségi hálózatokban jelenlévő felhasználók adatai általában piackutatási és hirdetési célokat szolgálnak. Például: a felhasználói viselkedés és a felhasználó ebből származó érdeklődése alapján használati profilok hozhatók létre. A használati profilok szolgálhatnak még például hirdetéseknek a felhasználók érdeklődésének valószínűleg megfelelő hálózatokon belül és kívül történő elhelyezésére. A fenti célokból a felhasználó számítógépén sütiket tárolunk, melyek mutatják a felhasználói viselkedését és a felhasználó érdeklődését. Ezenkívül a felhasználók által használt eszközöktől függetlenül az adatok a használati profilokban tárolhatók (különösen, ha a felhasználók a megfelelő platformok tagjai, és be vannak jelentkezve azokra).
Az adatkezelés megfelelő formáinak részletes leírását és a tiltakozási (opt-out) lehetőségeket lásd az adatvédelmi nyilatkozatokban és a megfelelő hálózatok üzemeltetői által nyújtott tájékoztatóban.
Információkérés és az érintettek jogainak gyakorlása tekintetében felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek a kérések és jogok a leghatékonyabban a szolgáltatóknál intézhetők el. Csak a szolgáltatók rendelkeznek hozzáféréssel a felhasználók adataihoz, tehetnek megfelelő intézkedéseket és nyújthatnak megfelelő tájékoztatást. Ha ennek ellenére segítségre van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk.

A kezelt adattípusok: Készletadatok (pl. nevek, címek), kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok), tartalomadatok (pl. szöveges bejegyzések, fényképek, videók, felhasználási adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési időpontok), meta-/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).
Érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, online szolgáltatások felhasználói).
Az adatkezelés céljai: Megkeresések és kapcsolattartás, nyomonkövetés (pl. érdeklődéssel/viselkedéssel összefüggő profilalkotás, sütik használata), remarketing, tartománymérés (pl. hozzáférési statisztikák, visszatérő látogatók felismerése).
Jogalap: Jogos érdekek (GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).

Az igénybe vett szolgáltatások és a szolgáltatók:
Facebook: Közösségi hálózat; szolgáltató: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, anyavállalat: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Weboldal: https://www.facebook.com; Adatvédelmi szabályzat: https://www.facebook.com/about/privacy; Opt-out: Hirdetésekre vonatkozó beállítások: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; További adatvédelmi információk: Megállapodás a Facebook oldalakon lévő személyes adatok közös kezeléséről: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, Facebook oldalakra vonatkozó adatvédelmi információk: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Beépülő modulok (pluginek), beágyazott funkciók és tartalom

Online ajánlatainkba megfelelő szolgáltatók (a továbbiakban: „harmadik fél szolgáltatók”) szervereiről származó funkcionális és tartalmi elemeket veszünk bele. Ilyenek lehetnek például a grafikák, videók vagy közösségi média gombok, valamint a hozzászólások (a továbbiakban együttesen: „tartalom”).
A beépítésnél mindig előre feltételezzük, hogy a felhasználó IP-címét a fenti tartalom harmadik fél szolgáltatói kezelik, mivel az IP-cím nélkül nem lennének képesek a tartalmat böngészőjükre elküldeni. Az IP-címre ezért az ilyen tartalom vagy funkciók megjelenítéséhez van szükség. Törekszünk arra, hogy csak azon szolgáltatók tartalmát használjuk fel, akik az IP-címet kizárólag a tartalom átadásához használják fel. A harmadik fél szolgáltatók kizárólag úgynevezett pixelcímkéket (webjelzőként („web beacon”) is ismert láthatatlan grafikákat) alkalmaznak statisztikai vagy marketingcélokra. A „pixelcímkék” olyan információk értékeléséhez használhatók fel, mint weboldal oldalain megfigyelhető látogatói forgalom. Az álnevesített adatok tárolhatók sütikben is a felhasználó eszközén és tartalmazhatnak – egyebek között – a böngészőről és operációs rendszerről, a hivatkozásra kerülő weboldalakról, a látogatás időpontjáról szóló műszaki információkat és az online ajánlatunk használatáról szóló egyéb információkat, melyek más forrásokból származó információkhoz kapcsolódnak.

A jogalapokhoz fűzött megjegyzések: Amennyiben a felhasználótól külső (harmadik személy) szolgáltatókkal kapcsolatos hozzájárulást kérünk, az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja (lásd a „Milyen jogokkal rendelkezik az adatkezelés tekintetében?” című pontot). Egyébként a felhasználó adatainak kezelése jogos érdekeink (azaz a hatékony, gazdaságos és címzett-központú szolgáltatások iránti érdek) alapján történik. Ezzel kapcsolatban fel szeretnénk hívni a figyelmét a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt, a sütik használatáról szóló információkra.

A kezelt adattípusok: Felhasználási adatok (pl. meglátogatott weboldalak, tartalom iránti érdeklődés, hozzáférési időpontok), meta-/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek), kapcsolattartási adatok (pl. e-mail, telefonszámok), tartalomadatok (pl. szöveges bejegyzések, fényképek, videók), készletadatok (pl. nevek, címek).
Érintettek: Felhasználók (pl. a weboldal látogatói, online szolgáltatások felhasználói), kommunikációs partnerek.
Az adatkezelés céljai: Online ajánlatok és felhasználóbarát szerződési szolgáltatások nyújtása, megkeresések és kapcsolattartás, közvetlen marketing (pl. e-mailen vagy postán), nyomkövetés (pl. érdeklődéssel/viselkedéssel összefüggő profilalkotás, sütik használata), érdeklődésen alapuló és viselkedéshez kapcsolódó marketing, profilalkotás (felhasználói profil létrehozása), visszajelzés (pl. visszajelzés gyűjtése online formában), biztonsági intézkedések, érdeklődések kezelése és megválaszolása.
Jogalap: Jogos érdekek (GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), hozzájárulás (GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja), szerződés teljesítése és szerződéskötés előtti érdeklődések (GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja).

Az igénybe vett szolgáltatások és a szolgáltatók:
YouTube: Videók, szolgáltató: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, leányvállalat: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Weboldal: https://www.youtube.com; Adatszabályzat: https://policies.google.com/privacy; Tiltakozáshoz (opt-out) való jog: Opt-out beépülő modul (plugin): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, a felbukkanó hirdetések megjelenítésére vonatkozó beállítások: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google címkekezelő (Tag Manager): Weboldalunkon a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) által nyújtott Google Tag Manager szolgáltatást használjuk. A címkekezelő olyan szolgáltatás, mellyel egy interfészen keresztül kezelhetjük weboldalunk címkéit. Ez lehetővé teszi a számunkra, hogy kódrészleteket, pl. nyomkövető kódokat vagy konverziós pixeleket építsünk be weboldalakra a forráskód megbolygatása nélkül. Az adatokat a címkekezelő csak továbbítja, de nem gyűjti vagy menti el. Maga a címkekezelő egy süti nélküli domain, és nem kezel személyes adatokat, mivel pusztán az online ajánlatunkban lévő egyéb szolgáltatások kezelésére szolgál. A címkekezelő gondoskodik a többi címke felbontásáról, melyek viszont gyűjthetnek adatokat. A címkekezelő nem fér azonban hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha a domain- vagy sütiszinten deaktiválják azt, ez érvényben marad a címkezelővel létrejött minden nyomkövető címkére. Az adatvédelemről további információk a Google alábbi weboldalain találhatók:
Adatvédelmi szabályzat: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en
Google Tag Manager GYIK: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Google Tag Manager Felhasználási Feltételek: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

VII. Adatkezelés a B2B-portálunkat / B2B-webáruházunkat igénybe vevők számára

Egy B2B-portált és egy B2B-webáruházat is üzemeltetünk. Ezekkel az applikációkkal a vállalkozó ügyfelek vehetik igénybe ajánlatainkat.

B2B-portálunk és B2B-webáruházunk részeként az alábbi Önről szóló adatokat kezeljük:
Regisztrációja során közvetlen hozzáférést hozunk létre egy felhasználói névvel és jelszóval védett felhasználói fiókhoz. Ennek során az Ön által a regisztráció során megadott alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat kezeljük:
a) Ügyfélszám – az olyan kapcsolódó adatokra való hivatkozáshoz mint:
o A vállalat neve, címe
o A vállalat honlapja és e-mail címe
o Cégjegyzékben/cégnyilvántartásban szereplő adatok
o Forgalmi adóazonosító szám vagy Intrastat azonosító szám
o Szállítási vagy szolgáltatási feltételek (ideértve a szállítás vagy szolgáltatás helyére, a csomagolásra stb. vonatkozó információkat),
o Fizetési mód és fizetési feltételek (hitelkártya-adatok nélkül),
o Adókötelezettség és adókalkulációs adatok
o Az ügyfél iparága és az ügyfél kategóriája
b) A kapcsolattartó személy vezetékneve, utóneve, megszólításának formája (asszony/úr/Mx), tudományos címe, telefonszáma, e-mail címe és preferált nyelve
c) Felhasználói név és jelszó
d) Észrevételek/megjegyzések

A B2B-webáruházba történő látogatása és rendeléseinek feldolgozása során a felsorolt személyes adatokon kívül az alábbi adatokat gyűjtjük:
e) A B2B-webáruházba történő látogatás napja és időpontja
f) Webes böngészőjének IP-címe, neve és verziója
g) A B2B-webáruházunkhoz való hozzáférés előtt meglátogatott weboldal (URL)
h) A kapcsolati űrlap kitöltésével, a B2B-webáruházba történő regisztrációval vagy a termékek megrendelésével rendelkezésünkre bocsátott adatok.


Az általunk kért személyes adatokat nem kötelező megadnia. Ugyanakkor nem tudja a B2B-portál és egy B2B-webáruház minden funkcióját használni, és nem rendelhet árut B2B-webáruházunkon keresztül, ha nem adja meg személyes adatait. Ha bizonyos esetekben az adatszolgáltatást jogszabály kötelezően előírja, ezt külön jelezzük Önnek.
Ezzel kapcsolatban fel szeretnénk hívni a figyelmét a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt, a sütik használatáról szóló információkra.

Az adatkezelés céljai:
Az a) – h) pontokban felsorolt kategóriákba tartozó személyes adatokat azért kezeljük, hogy:
• a B2B-portálunkat és B2B-webáruházunkat a rendelkezésükre bocsássuk, és termékeket kínáljunk;
• rendelését feldolgozzuk;
• B2B-portálunkat és B2B-webáruházunkat tökéletesítsük és fejlesszük;
• képesek legyünk a felhasználásról statisztikákat készíteni, valamint
• a B2B-portálunkat és B2B-webáruházunkat ért támadásokat felderítsük, megakadályozzuk és kivizsgáljuk.Az adatkezelés jogalapja:
Az a) – h) pontokban felsorolt kategóriákba tartozó személyes adatokat az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy a szerződést megelőző intézkedések végrehajtása alapján kezeljük, amennyiben erre szükség van (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja), vagy elsőbbséget élvező jogszerű ok alapján kezeljük a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint, mely a fenti c) és d) pontban említett célok elérésében nyilvánul meg, vagy az általunk teljesítendő jogi kötelezettségek teljesítése miatt kezeljük (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja).
Személyes adatainak továbbítása:
Ha erre a fent említett célokból szükség van, személyes adatait az alábbi kategóriákba tartozó címzetteknek továbbítjuk:
• az általunk igénybe vett IT-szolgáltatók;
• disztribúciós partnerek, logisztikai vállalatok vagy az általunk alkalmazott szállítási szolgáltatók;
• fizetési szolgáltatók; valamint
• a csoportunkhoz tartozó vállalatok.

A tárolás időtartama:
Amennyiben weboldalunkon regisztrál, adatait mindenképpen elmentjük addig, ameddig felhasználói fiókja létezik. Egyébként az Ön adatait három évig tároljuk. Hosszabb tárolásra csak akkor kerül sor, ha (i) ez a weboldalunkat ért támadások kivizsgálásához szükséges, vagy (ii) ameddig fennállnak a jogszabályban előírt tárolási kötelezettségek, vagy (iii) ameddig az esetleges jogi igények még nem évülnek el, ha a személyes adatok azok érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

VIII. Adatkezezés (potenciális) ügyfelek vagy az ügyfél kapcsolattartói számára

Az Ön alábbi c-g pontokban felsorolt személyes adatait vagy szerződéskötés előtti intézkedések végrehajtása vagy szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja) a szerződéses kapcsolat keretében, az Ön kifejezett hozzájárulása alapján (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja) kezeljük, ha Ön hozzájárulását adja az Önre való hivatkozáshoz, továbbá jogi kötelezettségeink teljesítése céljából (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja) és elsőbbséget élvező jogszerű indokunk alapján (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja) kezeljük.

Amennyiben ez érzékeny adatokat érint, a szociális vagy munkajogból származó kötelezettségeink teljesítése céljából kezeljük azokat (a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének b) pontja).

Az Önök adatainak kezelése elsődlegesen a szállításaink és szolgáltatásaink teljesítését és feldolgozását szolgálja. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja (lásd a „Milyen jogokkal rendelkezik az adatkezelés tekintetében?” című pontot).

A (potenciális) ügyfelek személyes adatai:
a) Ügyfélszám – az olyan kapcsolódó adatokra való hivatkozáshoz mint:
o A vállalat neve, címe
o A vállalat honlapja, e-mail címe, telefonszáma, faxszáma
o Cégjegyzékben/cégnyilvántartásban szereplő adatok
o Statisztikai célokat szolgáló azonosító számok, pl. forgalmi adóazonosító szám vagy Intrastat azonosító szám
o Szállítási vagy szolgáltatási feltételek (ideértve a szállítás vagy szolgáltatás helyére, a csomagolásra stb. vonatkozó információkat),
o Fizetési mód és fizetési feltételek (hitelkártya-adatok nélkül),
o Adókötelezettség és adókalkulációs adatok
o Konkrét beszerzési szervezethez vagy csoporthoz való tartozás
o Az ügyfél iparága és az ügyfél kategóriája
b) Az Önnel való kapcsolattartás
c) Észrevételek/megjegyzések
d) Teljesített szállítási és szolgáltatási szerződések, valamint a kapcsolódó adatok, különösen:
o Kiadások és bevételek
o Letiltó kód (pl. kapcsolat letiltása, számla letiltása, szállítás letiltása, foglalás letiltása, fizetés letiltása)
o A szállítás vagy szolgáltatás tárgya
o Bónusz-, jutalékadatok stb.
o A szállítás vagy szolgáltatás feldolgozását végző kapcsolattartó személy
o A szolgáltatások nyújtásába bevont harmadik felek, ideértve az együttműködés típusáról szóló információkat
o Szállítási és szolgáltatási feltételek (ideértve a szállítás vagy szolgáltatás helyéről, a csomagolásról stb. szóló információkat)
o A vámkezelésre (pl. származási országra, vámtarifaszámra) és exportszabályozásra vonatkozó adatok
o A szállítás vagy szolgáltatás biztosítására és finanszírozásra vonatkozó adatok
o Finanszírozási és fizetési feltételek
o Hitelkezelési adatok (pl. hitelkeret, váltólimit)
o Az érintett személy fizetési vagy teljesítési viselkedésére vonatkozó adatok
o Hitelképességi adatok, fizetési felszólításokról, reklamációkról szóló adatok
o Számla- és nyugtaadatok
o Szolgáltatás-specifikus kiadások és bevételek

A (potenciális) ügyfelek alkalmazottainak személyes adatai:
e) Vezetéknév, utónév, a megszólítás formája (asszony/úr/Mx), akadémiai cím
f) Kapcsolt ügyfél, beszállító vagy harmadik fél, az Ön által ott betöltött funkcióval együtt
g) Kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám)
h) Az ügyfelek, beszállítók vagy harmadik felek megszólítására vonatkozó kiegészítő adatok
i) A levelezések nyelve, egyéb megállapodások és az adatcseréhez szükséges kulcsok
j) A kapcsolattartás tartalma (e-mailekből és telefonhívásokból stb.)
k) A kapcsolattartó személy által feldolgozott üzleti ügyek
l) A látogatások napja, időpontja és aláírása
m) A képviseleti jog terjedelme
n) Marketing és értékesítési kampányok fogadása és az azokra adott reakciók
o) A velünk folytatott korábbi interakciók története
p) Szakmai és személyes érdeklődés


Az a) – p) pontokban felsorolt kategóriákba tartozó személyes adatokat különösen az alábbi célokból kezeljük:
• Szállítási és szolgáltatási folyamataink kezelése;
• Ügyfélkapcsolataink kezelése, többek közök a kapcsolatok és a kommunikáció fenntartása, ideértve az ügyféligényeket és annak elemzését, hogyan használják termékeinket és szolgáltatásainkat;
• Otthoni látogatások kezelése;
• Az ügyféligény elemzése és előrejelzése;
• Tájékoztatás nyújtása szolgáltatásainkról és eseményeinkről;
• Felmérések végzése; valamint
• Közvetlen reklám és hirdetés lebonyolítása elektronikus és nem elektronikus eszközökkel.

Az Ön személyes adatait
• közvetlenül Öntől, kommunikációnk vagy üzleti kapcsolatunk részeként, vagy
• nyilvános forrásból (pl. a közösségi médiumokból, nyilvános internetes forrásokból, konferenciákról vagy nyilvános könyvekből származó nyilvános látogatottsági listákból), vagy
• az Önnel kapcsolatot tartó vagy az Ön áruházunkba tett látogatását kezelő munkatársainkon keresztül gyűjtjük.

Az általunk kért személyes adatokat nem kötelező megadnia. Ugyanakkor a közös üzleti vagy marketingfolyamatok késedelmet szenvedhetnek vagy lehetetlenné válhatnak, továbbá lehetetlenné válhat az Ön számára, hogy eseményeinken részt vegyen, ha nem adja meg személyes adatait. Ha bizonyos esetekben az adatszolgáltatást jogszabály kötelezően előírja, ezt külön jelezzük Önnek.

Az Ön kapcsolattartási adatait arra használjuk fel, hogy tájékoztatást küldjünk szolgáltatásaink választékáról, valamint vállalatunk eseményeire postán meghívót küldjünk (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja). Önnek jogában áll adatainak közvetlen hirdetési célokból történő kezelése ellen bármikor, indokolás nélkül, a nekünk vagy az hungary@tech-masters.eu címre küldött levéllel tiltakozni. Az Ön adatait e célból addig kezeljük, amíg Ön nem tiltakozik ez ellen, de a szerződés végétől számított maximum három évig kezeljük. Személyes adatainak közvetlen reklámozás céljából történő kezelése nem szükséges szerződéses kapcsolatunk teljesítéséhez.

A közvetlen reklámozás más formái esetében az Ön adatait csak akkor kezeljük, ha Ön kifejezett hozzájárulását adta adatainak kezeléséhez (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja). Hozzájárulását bármikor visszavonhatja (lásd a „Milyen jogokkal rendelkezik az adatkezelés tekintetében?” című pontot).

A titoktartás és integritás, valamint az ellenálló képesség/rendelkezésre állás tekintetében az adatok biztonságáról a tudomány és a technológia állásának megfelelően, a megfelelő adattípus figyelembevételével gondoskodunk.

Az átvilágítási követelmények következetesen magas szintjének fenntartására tett erőfeszítésektől függetlenül, nem zárható ki, hogy az Ön által a számunkra az Interneten keresztül megadott adatokat más személyek megtekintik és felhasználják.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezért nem vállalunk semmilyen felelősséget az adattovábbítás során nem általunk okozott hibák miatti bekövetkező információközlésért és/vagy a harmadik felek által történő jogosulatlan hozzáférésért (pl. a honlapot, e-mail fiókot vagy telefont ért hacker-támadásért).

A fent felsorolt célok elérése érdekében szükség lehet arra, hogy az Ön adatait az alábbi címzettekkel közöljük. Erre a közlésre továbbítással, terjesztéssel vagy bármilyen egyéb formájú adatközléssel kerülhet sor.

IX. Adatkezelés beszállítók és üzleti partnerek és azok kapcsolattartói számára

Az Ön alábbi a) – e) pontokban felsorolt személyes adatait vagy szerződéskötés előtti intézkedések végrehajtása vagy szerződéses kötelezettségeink teljesítése céljából (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja), jogi kötelezettségeink teljesítése céljából (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja) vagy elsőbbséget élvező jogszerű indokunk alapján (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja) kezeljük.

Az adatok kezelése elsősorban termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseink kezdeményezését, fenntartását és feldolgozását szolgálja.

Beszállítóktól és üzleti partnerektől származó személyes adatok:
a) Beszállítói szám – az olyan kapcsolódó adatokra való hivatkozáshoz mint:
o A vállalat neve, címe
o A vállalat honlapja, e-mail címe, telefonszáma, faxszáma
o Cégjegyzékben/cégnyilvántartásban szereplő adatok
o Statisztikai célokat szolgáló azonosító számok, pl. forgalmi adóazonosító szám vagy Intrastat azonosító szám
o Szállítási vagy szolgáltatási feltételek (ideértve a szállítás vagy szolgáltatás helyére, a csomagolásra stb. vonatkozó információkat),
o Fizetési mód, fizetési feltételek, banki adatok
o Adókötelezettség és adókalkulációs adatok
o Konkrét beszerzési szervezethez vagy csoporthoz való tartozás
b) Az Önnel való kapcsolattartás
c) Észrevételek/megjegyzések
d) Teljesített szállítási és szolgáltatási szerződések, valamint a kapcsolódó adatok, különösen:
o Kiadások és bevételek
o Letiltó kód (pl. kapcsolat letiltása, számla letiltása, szállítás letiltása, foglalás letiltása, fizetés letiltása)
o Konkrét beszerzési szervezethez vagy csoporthoz való tartozás
o A szállítás vagy szolgáltatás tárgya
o Bónusz-, jutalékadatok stb.
o A szállítás vagy szolgáltatás feldolgozását végző kapcsolattartó személy
o A szolgáltatások nyújtásába bevont harmadik felek, ideértve az együttműködés típusáról szóló információkat
o Szállítási és szolgáltatási feltételek (ideértve a szállítás vagy szolgáltatás helyéről, a csomagolásról stb. szóló információkat)
o A vámkezelésre (pl. származási országra, vámtarifaszámra) és exportszabályozásra vonatkozó adatok
o A szállítás vagy szolgáltatás biztosítására és finanszírozásra vonatkozó adatok
o Finanszírozási és fizetési feltételek
o Hitelkezelési adatok (pl. hitelkeret, váltólimit)
o Az érintett személy fizetési vagy teljesítési viselkedésére vonatkozó adatok
o Hitelképességi adatok, fizetési felszólításokról, reklamációkról szóló adatok
o Számla- és nyugtaadatok
o Szolgáltatás-specifikus kiadások és bevételek

A beszállítók és üzleti partnerek kapcsolattartóinak személyes adatai:
e) Vezetéknév, utónév, a megszólítás formája (asszony/úr/Mx), akadémiai cím
f) Kapcsolt ügyfél, beszállító vagy harmadik fél, az Ön által ott betöltött funkcióval együtt
g) Kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám)
h) Az ügyfelek, beszállítók vagy harmadik felek megszólítására vonatkozó kiegészítő adatok
i) A levelezések nyelve, egyéb megállapodások és az adatcseréhez szükséges kulcsok
j) A kapcsolattartás tartalma (e-mailekből és telefonhívásokból stb.)
k) A kapcsolattartó személy által feldolgozott üzleti ügyek
l) A képviseleti jog terjedelme

Az a) – l) pontokban felsorolt kategóriákba tartozó személyes adatokat különösen az alábbi célokból kezeljük:
• beszerzéseink kezelése;
• a hatékony belső munkafolyamatok biztosításához szükséges munkaanyagok és infrastruktúra biztosítása;
• a beszállítókkal és üzleti partnerekkel folytatott kommunikáció;
• hogy képesek legyünk beszállítóink és üzleti partnereink termékeit és szolgáltatásait igénybe venni; valamint
• beszállítóinkkal és üzleti partnereinkkel kötött szerződéseink kezelése.

Az Ön személyes adatait
• vagy közvetlenül Ön bocsátja rendelkezésünkre (különösen e-mail kommunikáció vagy egyéb kommunikációs eszközzel történő kommunikáción keresztül), vagy
• magunk gyűjtjük üzleti kapcsolataink feldolgozása során.

Az általunk kért személyes adatokat nem kötelező megadnia. Ugyanakkor a közös üzleti folyamatok késedelmet szenvedhetnek vagy bizonyos esetekben lehetetlenné válhatnak, ha nem adja meg személyes adatait. Ha bizonyos esetekben az adatszolgáltatást jogszabály kötelezően előírja, ezt külön jelezzük Önnek.

A fent felsorolt célok elérése érdekében szükség lehet arra, hogy az Ön adatait az alábbi címzettekkel közöljük. Erre a közlésre továbbítással, terjesztéssel vagy bármilyen egyéb formájú adatközléssel kerülhet sor. Ha nem adja meg személyes adatait, nem tudunk üzleti kapcsolatba lépni Önnel.

X. Adatkezelés jelentkezők számára

Az Ön személyes adatait szerződéskötés előtti intézkedések végrehajtása (szolgáltatási szerződés megkötése, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja) céljából, kifejezett hozzájárulása alapján (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja) kezeljük, ha jelentkezőként nyilvántartásba kívánjuk venni vagy jogi kötelezettségeinket teljesíteni kívánjuk (munkavállalóként történő társadalombiztosítási regisztrálása céljából, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja) alapján. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja (lásd a „Milyen jogokkal rendelkezik az adatkezelés tekintetében?” című pontot).

Az adatok kezelése a jelentkezési folyamat és az általunk történő alkalmazás esetén a társadalombiztosítási regisztráció megkönnyítését szolgálja. Ha nem adja meg adatait, nem tudjuk jelentkezését feldolgozni.

A jelentkezők személyes adatai:
a) Vezetéknév, utónév, a megszólítás formája (asszony/úr/Mx), akadémiai cím, utótag
b) Fotó (ha van)
c) Cím
d) Születési idő és hely
e) E-mail cím
f) Telefonszám
g) Családi állapot és gyermekek
h) Állampolgárság
i) Az a pozíció, amelyre jelentkezik
j) A jelentkezés típusa (pl. e-mail, Xing, LinkedIn, kéretlen jelentkezés igen/nem)
k) A munkába állás legkorábbi időpontja és felmondási idő
l) Fizetési igények
m) Szakmai önéletrajz
n) Vezetői engedély (igen/nem), katonai/közösségi szolgálat
o) Végzettség (iskola, egyetem, tanfolyamok)
p) Korábbi szakmai tapasztalat
q) Egyéni készségek és kompetenciák
r) Bizonyítványok és referenciák
s) Aláírás
t) Az interjú során készített jegyzetek
u) Kapcsolattartási adatok (ideértve az e-mail forgalmat)
v) Az Ön által a jelentkezési folyamat részeként megadott egyéb adatok

Az a) – v) pontokban felsorolt kategóriákba tartozó személyes adatokat különösen az alábbi célokból kezeljük:
• A potenciális munkatársak aktív megkeresése különböző csatornákon és megbízott személyzeti tanácsadókon keresztül (toborzás);
• személyzeti tervezés és adminisztráció működtetése, ideértve a megfelelő személyzet felvételét;
• befektetési döntések céljából;
• a potenciális alkalmazottak készségeinek tervezése és kezelése;
• a különböző csatornákon (pl. e-mail, Xing vagy LinkedIn) keresztül kapott jelentkezések feldolgozása;
• a jelentkezési folyamat lebonyolítása;
• jogi igények alapítása, gyakorlása vagy védelme;
• hogy képesek legyünk a kapott jelentkezésekre a potenciális alkalmazás tekintetében egy későbbi időpontban hivatkozni.

Ezek az adatok
• nyilvános forrásokból,
• személyzeti tanácsadóktól származnak,
• a jelentkezési folyamat során kapjuk meg azokat, melynek során Ön adatokat ad meg magáról (például szakmai önéletrajzának e-mailen történő megküldésével) vagy
• az interjú során készített jegyzetekből származnak.

Az általunk kért személyes adatokat nem kötelező megadnia. Ugyanakkor nem tudjuk a jelentkezési folyamatot lebonyolítani, ha nem adja meg nekünk személyes adatait. Ha bizonyos esetekben az adatszolgáltatást jogszabály kötelezően előírja, ezt külön jelezzük Önnek.

A fent felsorolt célok elérése érdekében szükség lehet arra, hogy az Ön adatait az alábbi címzettekkel közöljük. Erre a közlésre továbbítással, terjesztéssel vagy bármilyen egyéb formájú adatközléssel kerülhet sor.

XI. Személyes adatok gyűjtése nem magától az érintettől (a GDPR 14. cikke)

Még akkor ha, ha az Ön adatainak kezelése az „Adatkezelés a weboldalunkra látogató személyek és érdeklődők számára”, „Adatkezelés a B2B-portálunkat / B2B-webáruházunkat igénybe vevők számára”, „Adatkezezés (potenciális) ügyfelek vagy az ügyfél kapcsolattartói számára”, „Adatkezelés beszállítók és üzleti partnerek és azok kapcsolattartói számára” vagy az „Adatkezelés jelentkezők számára" című pontok szerint történik, és ezért Öntől gyűjtjük be az adatokat, általában Ön az, aki ezeket az adatokat megadja nekünk, egyedi esetekben előfordulhat, hogy más forrásokból is szerzünk be adatokat. Ezek az egyéb források kizárólag nyilvánosan elérhető információk, amelyeket az Internetről vagy – egyedi esetekben – hitelinformációs irodától szerzünk be. Az általunk Önről harmadik személyektől beszerzett és rendszereinkben tárolt adatok a kapcsolattartási adatokra (e-mail-cím és telefonszám, postai cím), az Ön vállalatban betöltött funkciójára, az Ön szakmai pályafutására, az Ön konkrét vállalatnál (általában az Ön munkáltatójánál vagy annak kapcsolt vállalatánál vagy az adott vállalattal más okokból társult vállalatnál) történő megbízására vagy az ezért a konkrét vállalatért viselt felelősségére korlátozódnak, amennyiben Ön nem közölte ezeket az adatokat kapcsolattartásunk során. Ha Ön egy jelentkező, nyilvánosan elérhető forrásokból származó adatokat is kezelhetünk az Ön szakmai, iskolai és egyetemi pályafutásáról, valamint az Ön által írt művekről. Ugyanakkor általában közvetlenül Öntől kérdezzük meg, tud-e adatokat szolgáltatni nekünk, ha ezek nem találhatók meg az Ön jelentkezési dokumentumaiban. Az adatkezelés az Önről szóló hiánytalan adatnyilvántartás fenntartása iránti jogos érdekünkön alapul, melyre a szakmai kapcsolattartáshoz és az üzleti kapcsolat kezeléséhez, továbbá a jelentkezési folyamathoz van szükség, az Önnel fenntartott kapcsolatunktól függően (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).

XII. Adattovábbítás a vállalatcsoporton belül

A csoporton belüli más vállalatoknak is továbbíthatunk adatokat ill. adhatunk számukra hozzáférést az adatokhoz. Amennyiben erre az adattovábbításra adminisztratív célokból van szükség, az adatok továbbítása jogos vállalkozói és üzleti érdekeink alapján vagy akkor történik, ha ez szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, vagy ha az érintett hozzájárulása vagy törvényes engedély rendelkezésre áll.

XIII. Adattovábbítás harmadik országokba / automatizált döntéshozatal

Elviekben az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba (azaz az Európai Unió (EU) és az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén kívülre) vagy nemzetközi szervezetnek. Az „Adatkezelés a weboldalunkra látogató személyek és érdeklődők számára” című pontban, konkrétan más weboldalakhoz, sütikhez, online marketinghez, közösségi hálózatokban való jelenléthez, beépülő modulokhoz és beágyazott funkciókhoz, valamint tartalomhoz kapcsolódóan, az „Adatkezelés a B2B-portálunkat / B2B-webáruházunkat igénybe vevők számára”, „Adatkezezés (potenciális) ügyfelek vagy az ügyfél kapcsolattartói számára”, „Adatkezelés beszállítók és üzleti partnerek és azok kapcsolattartói számára” vagy az „Adatkezelés jelentkezők számára" című pontokban foglalt tételek némelyike az Ön országán kívül helyezkedik el vagy az Ön személyes adatait ott kezeljük. A más országokban lévő adatvédelmi szintek esetleg nem egyeznek meg az Ausztriában meglévő szinttel. Amennyiben harmadik országban kezelünk személyes adatokat vagy az adatkezelésre harmadik fél szolgáltatások igénybevételével vagy adatoknak más személyek, irodák vagy vállalatok számára történő közlésével vagy továbbításával kapcsolatban kerül sor, ez kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. Kifejezett hozzájárulás alapján vagy ha a továbbítást szerződés, ill. jogszabály írja elő, kizárólag olyan harmadik országokban kezelünk vagy kezeltetünk adatokat, melyek elismert szintű adatvédelmet biztosítanak vagy speciális garanciák, például szerződéses kötelezettségek alapján, az EU Bizottságának úgynevezett általános szerződési feltételein keresztül, igazolások vagy kötelező belső adatvédelmi előírások megléte esetén kezelünk vagy kezeltetünk adatokat (a GDPR 44-49. cikkei, az EU Bizottságának tájékoztató oldala: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en). Az általános szerződési feltételek kérésre megtekinthetők (a kapcsolati adatokat lásd a „Ki felelős az adatvédelemért?” című pont alatt).

Egyes esetekben nem kerül sor automatizált döntésre, ideértve a GDPR 22. cikke szerinti profilalkotást.

XIV. Mennyi ideig mentjük el az Ön adatait?

Az Ön adatait csak addig az ideig tároljuk, ameddig erre a fent említett célok eléréséhez szükség van.

Mindenesetre az Ön személyes adatait addig tároljuk, amíg (i) a törvényben előírt megőrzési kötelezettség fennáll vagy (ii) nem járnak le azok a jogi igények, amelyeknek érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatokra szükség van.

Adózási okokból a szerződéseket és egyéb dokumentumokat, valamint a szerződéses kapcsolatunkból származó megfelelő levelezést 10 évig őrizzük meg.

A felvételt nem nyert jelentkezőktől származó adatokat a jelentkezési folyamat befejeződése után 7 hónappal töröljük, ha nem kérünk engedélyt az adatok megőrzésére. Az interjú költségeinek visszatérítésére vonatkozó igény elbírálására vonatkozó adatok az ABGB 1486. §-ának 5. pontja alapján az interjú után maximum 3 évig kerülnek megőrzésre. A munkatársaink számára készült belső adatvédelmi tájékoztatónk – mely a jelentkezési folyamat során kérhető – a toborzott jelentkezőkre vonatkozik.

A marketingadatokat az utolsó kapcsolatfelvétel után 3 évig őrizzük meg.

XV. Milyen jogokkal rendelkezik Ön az adatkezelés tekintetében?

Ön az alábbi jogokkal rendelkezik velünk szemben személyes adatai tekintetében:
• Hozzáférési jog (a GDPR 15. cikke): Önnek jogában áll visszajelzést kérni tőlünk arra vonatkozóan, folyamatban van-e az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése. Ebben az esetben Önnek jogában áll ezekhez a személyes adatokhoz és információkhoz a GDPR 15. cikke alapján hozzáférést szerezni.
• Helyesbítéshez való jog (a GDPR 16. cikke): Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó személyes adatokat haladéktalanul helyesbítsük ill. hiányos személyes adatait kiegészítsük.
• Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”; a GDPR 17. cikke): Ön jogosult arra, hogy kérésére haladéktalanul töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a GDPR 17. cikkében felsorolt alábbi indokok valamelyike fennáll (például az adatkezelésre már nincs szükség a cél eléréséhez).
• Az adatkezelés korlátozásához való jog (a GDPR 18. cikke): Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelést korlátozzuk, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek egyike teljesül (pl. az adatkezelés elleni tiltakozás esetén, ameddig nem került még meghatározásra, hogy jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben).
• Az adathordozhatósághoz való jog (a GDPR 20. cikke): Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kapja meg, továbbá ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk. Ugyanakkor Ön csak akkor élvezheti ezt a jogot, ha az adatkezelés hozzájáruláson (a GDPR 6. cikke (2) bekezdésének a) pontja) vagy szerződésen (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja) alapul és az adatkezelés automatizált.

Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ugyanakkor Önt ez a jog csak akkor illeti meg, ha az adatkezelésre egy közérdekű feladat teljesítéséhez vagy ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja) vagy az adatkezelésre a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez van szükség (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).

A tiltakozáshoz való jogának gyakorlása során megkérjük, hogy indokolja meg, miért nem kezelhetjük személyes adatait, ahogy korábban tettük. Megvizsgáljuk a helyzetet és vagy megszüntetjük, vagy módosítjuk az adatkezelést, vagy bemutatjuk megvédhető kényszerítő okainkat, és folytatjuk az adatkezelést. Szintén folytatjuk az adatkezelést, ha az jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Ön bármikor és térítésmentesen tiltakozhat a közvetlen reklámozás és adatelemzés (közvetlen reklámozással kapcsolatban végzett profilalkotás) céljából végzett adatkezelés ellen. Ebben az esetben megszüntetjük az adatkezelést.

Visszavonás joga
Amennyiben Ön hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét, azaz a visszavonás nem visszamenőleges hatályú.

Hogyan gyakorolhatja velünk szembeni jogait?
A fent említett jogok gyakorlása érdekében személyesen, telefonon vagy írásban kell értesítenie bennünket:

Tech-Masters Hungary Kft.
c/o Mario Kapelar
(Cégjegyzékszám: 01 09 260467)
Porcelán u. 2
1106 Budapest - MAGYARORSZÁG
Tel: +36 (1) 262 1860
Fax: +36 (1) 260 6144
E-Mail: hungary@tech-masters.eu

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy csak akkor tudjuk tájékoztatni, ha azonosítja magát.

Amennyiben – annak ellenére, hogy kötelességünk az Ön adatait jogszerűen kezelni – általunk nem várt jogsértés történik az Ön adatainak jogszerű kezelésére vonatkozó joga tekintetében, kérjük, forduljanak hozzánk postán vagy e-mailben (a kapcsolattartási adatokat lásd fent) tájékoztatva bennünket aggodalmaikról, hogy kezelhessük azokat. Ugyanakkor Ön panaszt is jelenthet be az osztrák adatvédelmi hatóságnak vagy a lakó- vagy munkahelyén illetékes más EU adatvédelmi felügyeleti hatóságnak. Ha bármilyen további kérdése van adatainak kezeléséről, kérjük, forduljon közvetlenül hozzánk (lásd a fenti kapcsolattartási adatokat).

XVI. Kiskorúak

Weboldalunkat és szolgáltatásainkat nem kiskorúak által történő használatra szánjuk, és nem szándékozunk adatokat gyűjteni kiskorúaktól. Amennyiben egy szülő vagy egy kiskorú más képviselője véleménye szerint gyermeke esetleg személyes adatokat adott meg a számunkra, írjon nekünk a fenti elérhetőségeken, és az alkalmazandó jog és a jelen adatvédelmi tájékoztató szerint töröljük ezeket a személyes adatokat.

XVII. Kapcsolattartási adataink

Tech-Masters Hungary Kft.
(Cégjegyzékszám: 01 09 260467)
Porcelán u. 2
1106 Budapest - MAGYARORSZÁG
Tel: +36 (1) 262 1860
Fax: +36 (1) 260 6144
E-Mail: hungary@tech-masters.eu

XVIII. A Facebook oldalunkkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

Üdvözöljük Facebook oldalunkon.


A felelős felek neve és címe:

A jelen Facebook-oldalnak az EU Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) és az egyéb adatvédelmi előírások szerinti működtetéséért az alábbi felek együttesen felelnek:

Facebook Ireland Ltd. (a továbbiakban úgy is mint „Facebook”)
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Írország

valamint

Tech-Masters Hungary Kft.
(Cégjegyzékszám: 01 09 260467)
Porcelán u. 2
1106 Budapest - MAGYARORSZÁG
Tel: +36 (1) 262 1860
Fax: +36 (1) 260 6144
E-Mail: hungary@tech-masters.eu


Facebook-oldalunkra vonatkozó információk:

Ezt a Facebook-oldalt azért működtetjük, hogy felhívjuk a figyelmüket szolgáltatásainkra/termékeinkre, és a Facebook-oldal és weboldalunk látogatójaként és használójaként kapcsolatba lépjünk Önnel. A rólunk és tevékenységeinkről, vállalatunkról stb. szóló további információk weboldalunkon érhetők el: https://www.tech-masters.com/hu.

Fel szeretnénk hívni a figyelmét arra, hogy Facebook-oldalunkat és annak funkcióit a saját kockázatára használja. Ez különösen érvényes az interaktív funkciók (pl. hozzászólás, megosztás, értékelés) használatára.

A Facebook oldalunkra történő látogatásának részeként a fent nevezett közösen felelős felek személyes adatokat gyűjtenek és kezelnek. A Facebookkal együtt feladatunk a Facebook-oldalunkra látogatóktól származó adatok gyűjtése (de nem végezzük azok további kezelését). E célból közös felelősségvállalási szerződést írtunk alá a Facebookkal. Erről a szerződésről több információ az alábbi oldalon érhető el:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

A Facebook-oldal üzemeltetőjeként nem áll érdekünkben az Ön egyedi személyes adatainak elemzés vagy marketingcélokból történő gyűjtése és további kezelése. Bővebb információ arról, hogyan kezeljük a személyes adatokat, a weboldalunkon található adatvédelmi tájékoztatónkban érhető el: https://www.tech-masters.com/hu/adatvedelmi-iranyelvek.

A jelen Facebook-oldal működtetése, ideértve a felhasználók személyes adatainak kezelését, a felhasználóink és látogatóink számára szóló aktuális és támogató tájékoztatás és a velük való interakció lehetősége iránti, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekeinken alapul.

Ha Ön regisztrált a Facebookra, a személyes adatainak Facebook által a megfelelő használati feltételekkel, valamint a Facebook adatvédelmi és sütirendelkezéseivel összhangban, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint történő kezeléséhez hozzájárult. Ha Ön nem regisztrált a Facebookra, Ön hozzájárul személyes adatainak a Facebook által történő kezeléséhez és statisztikai értékeléséhez, valamint ezeknek az anonimizált statisztikáknak a számunkra történő továbbításához a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjának megfelelőn azzal, ha Facebook-oldalunkon belül megnyit egy aloldalt. Sütikkel csak akkor gyűjtünk személyes adatokat, ha megnyitja Facebook-oldalunk egyik aloldalát.


A személyes adatok Facebook által történő kezelése

Tudomásul veszem/vesszük, hogy a Facebook az alábbi célokból kezel felhasználói adatokat:
• Reklámozás (elemzés, személyre szóló hirdetés létrehozása),
• Felhasználói profilok létrehozása,
• Piackutatás.

Az ilyen információk tárolása és további kezelése céljából a Facebook sütiket, azaz kisméretű szöveges fájlokat alkalmaz, melyek a felhasználó különböző végkészülékein vannak tárolva. Amennyiben a felhasználó rendelkezik Facebook-profillal és arra bejelentkezik, erre a tárolásra és elemzésre a készülékeken keresztül is sor kerül.

Azt, hogy milyen információkat kap a Facebook, és hogyan használja fel azokat, általánosságban a Facebook saját adathasználati irányelvei ismertetik. Ezekben tájékoztatás található a Facebook kapcsolattartási opcióiról és a hirdetésekre vonatkozó beállítási lehetőségekről is. Az Adathasználati Irányelvek az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.facebook.com/about/privacy.
A Facebook teljes Adatvédelmi Irányelvei itt érhetők el:
https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Arról, hogy a Facebook hogyan használja fel a Facebook-oldalak látogatóitól származó adatokat a saját céljaira, milyen mértékben rendeli a Facebook-oldalon végzett tevékenységeket egyedi felhasználókhoz, mennyi ideig tárolja a Facebook ezeket az adatokat és továbbítja-e a Facebook-oldalon tett látogatásból szerzett adatokat harmadik személyeknek, nem rendelkezünk meggyőző és egyértelmű, a Facebooktól származó információval, és ez nem ismert a számunkra.

Ha Ön hozzáféréssel rendelkezik egy Facebook-oldalhoz, az Ön készülékéhez rendelt IP-cím továbbításra kerül a Facebooknak. A Facebooktól származó tájékoztatás szerint ez az IP-cím anonimizált. A Facebook adatokat tárol felhasználói végkészülékeiről is (pl. az „értesítés regisztrációról" funkcióval); ha szükséges, a Facebook IP-címeket tud az egyes felhasználókhoz rendelni.

Amennyiben Ön felhasználóként be van jelentkezve a Facebookra, a készülékén található egy süti a Facebook azonosítójával. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy lássa, meglátogatta az oldalt, és hogyan használta azt. Ez érvényes minden más Facebook-oldalra is. A weboldalakba beépített Facebook-gombok lehetővé teszik a Facebook számára, hogy rögzítse az ezekre a weboldalakra tett látogatásokat és az Ön Facebook-profiljához rendelje azokat. Ezek az adatok személyre szabott tartalom vagy hirdetés ajánlására használhatók fel.

Ha ezt el kívánja kerülni, ki kell jelentkeznie a Facebookról vagy inaktiválnia kell a „maradjon bejelentkezve” funkciót, törölnie kell a sütiket az eszközén, be kell zárnia és újra kell indítania a böngészőjét. Ily módon törlésre kerül az az információ, amelyen keresztül Ön közvetlenül azonosítható. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy Facebook azonosítójának felfedése nélkül használja Facebook oldalunkat. Ha hozzáféréssel rendelkezik az oldal interaktív funkcióihoz (tetszik, hozzászólás, megosztás, hírfolyam stb.), a Facebook bejelentkezési képernyője jelenik meg. Miután ismét bejelentkezett, a Facebook konkrét felhasználóként azonosítani tudja Önt.
Arról, hogyan kezelheti vagy törölheti az Önről szóló meglévő adatokat, az alábbi Facebook támogató oldalakon tájékozódhat:
https://www.facebook.com/about/privacy.

A tiltakozáshoz való (úgynevezett opt-out) jog itt:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads és itt érvényesíthető: http://www.youronlinechoices.com.

Az oldal működtetőjeként nem tudjuk kizárni a felhasználók személyes adatainak harmadik országokba, például az USA-ba történő továbbítását és ott történő további kezelését, valamint a felhasználók ehhez kapcsolódó esetleges kockázatait. Az USA nem rendelkezik az EU-szabványoknak megfelelő szintű adatvédelemmel. Konkrétan az USA biztonsági és titkosszolgálatai az Ön tájékoztatása nélkül és anélkül férhetnek hozzá az Ön adataihoz, hogy képes lenne jogi lépéseket tenni ez ellen. Ezért az Európai Bíróság kinyilvánította, hogy a korábbi megfelelőségi határozat („EU-USA Adatvédelmi Pajzs”) érvénytelen.


Statisztikai adatok

A különböző kategóriákba tartozó statisztikai adatok a Facebook-oldalon lévő úgynevezett „Insights” (Oldalelemzések) funkción keresztül érhetők el a számunkra. Ezeket a statisztikákat a Facebook hozza létre és bocsátja rendelkezésre. Az oldal működtetőjeként befolyásunk van azok létrehozására és megjelenítésére. Ezt a funkciót nem kapcsolhatjuk ki, ill. nem akadályozhatjuk meg az adatok létrehozását és kezelését. A Facebook egy kiválasztható időtartamra az alábbi adatokat bocsátja rendelkezésünkre Facebook-oldalunkon, valamint a kategóriák rajongói, feliratkozói, az elért emberek és az interaktív emberek számára:
• Az oldal megtekintéseinek teljes száma,
• „Kedvelések”,
• Oldalaktivitások,
• Posztinterakciók,
• Elérés,
• Videómegtekintések,
• Poszt elérés,
• Hozzászólások,
• Megosztott tartalom,
• Válaszok,
• Férfiak és nők aránya,
• Származási ország és város,
• Nyelv,
• Az áruházban történő megtekintések és kattintások,
• Az útvonaltervezőre történő kattintások,
• A telefonszámokra kattintások.
A Facebook-oldalunkhoz kapcsolódó Facebook-csoportok adatai szintén ily módon válnak elérhetővé.

Az Önt személyesen azonosító adatok (pl. név vagy e-mail cím) nem kerülnek továbbításra a számunkra a közös adatkezelés részeként. Az Oldalelemzésekről több információ az alábbi oldalon érhető el:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Ezek az adatok az azok összegyűjtésétől számított 2 évig állnak rendelkezésünkre.

A Facebook, az adatok változásainak rendelkezésre állása és kezelésének állandó fejlesztése miatt további részletek a Facebook fent említett adatvédelmi politikájában érhetők el.

Ezeket az – összesített formában lévő – adatokat azért használjuk fel, hogy a Facebook-oldalunkon megjelenő posztjainkat és tevékenységeinket vonzóbbá tegyük felhasználóink számára. Például: különbséget teszünk kor és nem szerint a jobban igazodó megközelítés céljából és a felhasználók előnyben részesített látogatási időit felhasználjuk posztjaink időoptimalizált tervezéséhez. A látogatók által használt végkészülékek típusáról szóló információk segítenek nekünk abban, hogy termékeinket megjelenés és design szempontjából hozzájuk igazítsuk. A Facebook felhasználási feltételeinek megfelelően, melyeket minden felhasználó elfogadott, amikor Facebook-profilt hozott létre, azonosítani tudjuk az oldalra feliratkozókat és az oldal rajongóit, megtekinthetjük azok profiljait és más információkat is megoszthatunk velük.


Felhasználói jogok

A Facebook elsődleges feladata, hogy tájékoztatást nyújtson Önnek a közös adatkezelésről, és hogy lehetővé tegye az Ön számára a GDPR szerinti jogai gyakorlását.

Ezekről a jogokról bővebb információt Facebook beállításaiban kaphat:
https://www.facebook.com/settings?tab=your_facebook_information.

A hozzáférésre és adathordozhatóságra való jogról bővebb információ itt található:
https://www.facebook.com/help/contact/2032834846972583.

A tiltakozáshoz való jogról bővebb információ itt található:
https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209.

A Facebook süti- és adatvédelmi rendelkezéseiről bővebb információ itt található:
https://www.facebook.com/about/privacy, https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Mivel kizárólag a Facebook rendelkezik teljes hozzáféréssel a felhasználói adatokhoz, azt javasoljuk, hogy forduljon közvetlenül a Facebookhoz, ha gyakorolni kívánja érintetti jogait vagy vissza kívánja vonni hozzájárulását. Ennek legjobb módja, ha a Facebook adatvédelmi tájékoztatójához csatolt formanyomtatványokat használja a Page Insights (Oldalelemzések) (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data) oldalon vagy a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour céghez fordul. Amennyiben a jövőben nem tart igényt a fentiekben ismertetett adatkezelésre, kérjük, távolítsa el a felhasználói profilja és a weboldalunk közötti kapcsolatot az „Unlike page” (Oldal kedvelésének visszavonása) funkcióval.


Ezenkívül Önnek jogában áll
• bármikor hozzáférést kérni a GDPR 15. cikkének megfelelően annak megállapítása céljából, mely adatainak kezelése van folyamatban,
• hiányos adatait a GDPR 16. és 17. cikkének megfelelően kiegészíteni és a helytelen adatokat helyesbíteni vagy törölni,
• bizonyos körülmények között adatainak törlését kérni a GDPR 17. cikkének megfelelően (ugyanakkor nem jogosult a törlésre, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez van szükség),
• bizonyos körülmények között adatai kezelésének korlátozását kérni a GDPR 18. cikkének megfelelően és adatai kezelése ellen tiltakozni a GDPR 21. cikkének megfelelően,
• a GDPR 20. cikkével összhangban az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá ezeket az adatokat egy másik felelős személynek továbbítani vagy – ha ez műszakilag lehetséges – a Facebookkal továbbíttatni,
• hozzájárulását bármikor visszavonni, ha az adatok kezelése hozzájáruláson alapul azzal, hogy a visszavonás nem érinti a visszavonás időpontjáig végzett adatkezelés jogszerűségét, valamint
• panaszt bejelenteni az osztrák adatvédelmi hatóságnak vagy az Ön lakó- vagy munkahelyén illetékes más EU adatvédelmi felügyeleti hatóságnak.