Regija:
TECH-MASTERS CroatiaMjesto je promijenjeno
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Zinc Guard

ZINC GUARD formira ravnomjeran blistavi premaz sa česticama cinka/aluminija. Proizvod se primjenjuje brzo i jednostavno te omogućuje dodatnu zaštitu od korozije za sve metalne površine. Jednim raspršivanjem se nanosi zaštitni premaz od 99,5% čistog aluminija i čestica cinka. Radi aditiva sintetičke smole, fine čestice aluminija i cinka čvrsto prianjaju na bazni materijal. Smola nakon primjene isparava i formira zaštitni premaz od čistog aluminija/cinka koji se rastapa na metalnoj površini.
ZINC GUARD ima dobru kemijsku otpornost i dobro prianja na većini lakova, umjetnih materijala, metalima i nemetalima. ZINC GUARD ima vrlo dobru elastičnost.

 • Osigurava blistavi izgled radi čestica aluminija i cinka.
 • Savršeni gornji premaz se postiže nakon primjene proizvoda ZINC 240 ili ZINC 720.
 • Snažno prianja na sve vrste metala.
 • Omogućuje dodatnu zaštitu od korozije.
 • Ekonomična primjena.
 • Može se prebojati sa većinom boja i lakova.
Šifra proizvodaNazivSadržaj
T112001Zinc Guard500ml

» Posjetite naš Shop
 • Tehničke informacije
 • Primjena i uporaba
 • Preuzimanja

Izgled: aerosol
Miris: karakterističan
Plamište: -97°C
Donja granica eksplozivnosti: 0,7 Vol%
Gornja granica eksplozivnosti: 13,0 Vol%

Tlak pare (pri 20°C): 4 hPa
Gustoća (pri 20°C): 0,71 g/cm³
Organska otapala: 90,3%
Čvrsti sadržaj: 7,4%
Temperatura primjene: 10°C do 25°C

 • PRIMJENA:
 • ZINC GUARD primjenjivati na sobnoj temperaturi. Prije primjene dobro protresti proizvod.
 • Površina ili tretirani dio moraju biti očišćeni, odmašćeni i suhi. Preporučujemo primjenu proizvoda za čišćenje i odmašćivanje SAFETY CLEAN i NOVAKLEEN.
 • Raspršiti ravnomjerno i ostaviti da se proizvod osuši.
 • NAKON PRIMJENE: kako bi se očistio raspršivač držati dozu okrenutu naopako i raspršivati do ispuštanja plina.
 • UPORABA:
 • ZINC GUARD se može primjenjivati kao primer nakon zavarivanja metalnih i čeličnih konstrukcija, te za opće održavanje, u automehaničarskim radionama, itd. Proizvod je savršeno prikladan za kreiranje sjajnog pocinčanog izgleda nakon zavarivanja i brušenja vruće pocinčanih materijala.

Zinc Guard

ZINC GUARD formira ravnomjeran blistavi premaz sa česticama cinka/aluminija. Proizvod se primjenjuje brzo i jednostavno te omogućuje dodatnu zaštitu od korozije za sve metalne površine. Jednim raspršivanjem se nanosi zaštitni premaz od 99,5% čistog aluminija i čestica cinka. Radi aditiva sintetičke smole, fine čestice aluminija i cinka čvrsto prianjaju na bazni materijal. Smola nakon primjene isparava i formira zaštitni premaz od čistog aluminija/cinka koji se rastapa na metalnoj površini.
ZINC GUARD ima dobru kemijsku otpornost i dobro prianja na većini lakova, umjetnih materijala, metalima i nemetalima. ZINC GUARD ima vrlo dobru elastičnost.

 • Osigurava blistavi izgled radi čestica aluminija i cinka.
 • Savršeni gornji premaz se postiže nakon primjene proizvoda ZINC 240 ili ZINC 720.
 • Snažno prianja na sve vrste metala.
 • Omogućuje dodatnu zaštitu od korozije.
 • Ekonomična primjena.
 • Može se prebojati sa većinom boja i lakova.
Šifra proizvodaNazivSadržaj
T112001Zinc Guard500ml

» Posjetite naš Shop
 • Tehničke informacije
 • Primjena i uporaba
 • Preuzimanja

Izgled: aerosol
Miris: karakterističan
Plamište: -97°C
Donja granica eksplozivnosti: 0,7 Vol%
Gornja granica eksplozivnosti: 13,0 Vol%

Tlak pare (pri 20°C): 4 hPa
Gustoća (pri 20°C): 0,71 g/cm³
Organska otapala: 90,3%
Čvrsti sadržaj: 7,4%
Temperatura primjene: 10°C do 25°C

 • PRIMJENA:
 • ZINC GUARD primjenjivati na sobnoj temperaturi. Prije primjene dobro protresti proizvod.
 • Površina ili tretirani dio moraju biti očišćeni, odmašćeni i suhi. Preporučujemo primjenu proizvoda za čišćenje i odmašćivanje SAFETY CLEAN i NOVAKLEEN.
 • Raspršiti ravnomjerno i ostaviti da se proizvod osuši.
 • NAKON PRIMJENE: kako bi se očistio raspršivač držati dozu okrenutu naopako i raspršivati do ispuštanja plina.
 • UPORABA:
 • ZINC GUARD se može primjenjivati kao primer nakon zavarivanja metalnih i čeličnih konstrukcija, te za opće održavanje, u automehaničarskim radionama, itd. Proizvod je savršeno prikladan za kreiranje sjajnog pocinčanog izgleda nakon zavarivanja i brušenja vruće pocinčanih materijala.