Region:
TECH-MASTERS CzechUmístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Zásady ochrany osobních údajů

Následně Vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek Tech-Masters. Osobní údaje jsou všechna data, která se Vás osobně týkají, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, chování uživatele atd.
Vaše data zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (Obecná regulace ochrany údajů a Zákon o ochraně údajů ve znění zákona o úpravě zákona o ochraně dat, GDPR. I č. 120/2017). Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá.

I. Odpovědné orgány

Správce dat podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) je:
TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o., Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
E-mail: czech@tech-masters.eu
Tel: +420 234 253 550

Není jmenován žádný úředník pro ochranu údajů, protože následující operace zpracování NEJSOU mezi našimi hlavními činnostmi:
- Rozsáhlé pravidelné a systematické sledování osob
- Zpracování citlivých nebo trestních údajů

II. Shromažďování a používání osobních údajů

Při kontaktování e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře dobrovolně ukládáme vaše osobní údaje (případně vaši e-mailovou adresu, vaše jméno, adresu a telefonní číslo), abychom mohli odpovědět na Vaši žádost.
Kromě používání našich webových stránek nabízíme také různé služby. Chcete-li tyto služby poskytovat, musíte nám obecně poskytnout další osobní informace.
Povinná pole v našich kontaktních nebo objednávkových formulářích jsou takto označena. Potřebujeme údaje v povinných polích, abychom mohli zpracovat vaši žádost nebo provést předsmluvní opatření a splnit smlouvu, jinak nebudeme schopni odpovědět na Vaši žádost nebo dokončit Vaši objednávku.
Data, která jste v této souvislosti zveřejnili, odstraníme poté, co úložiště již nebude vyžadováno, nebo omezíme zpracování, pokud existují zákonné požadavky na uchovávání. Po uplynutí zákonné povinnosti uchovávání budou Vaše data smazána, pokud již výslovně nesouhlasíte s dalším používáním nebo právním základem pro další zpracování Vašich údajů.

III. Sběr dat při návštěvě našich webových stránek

Když navštívíte náš web, tj. Pokud nevyplníte kontaktní nebo objednávkový formulář nebo jinak neposkytnete jakékoli informace, shromáždíme pouze informace, které váš prohlížeč předá na náš server. Shromažďujeme pouze ta data, která jsou pro nás technicky nezbytná pro zobrazení našich webových stránek a zajištění stability a bezpečnosti našich webových stránek. Právním základem je čl. 6 (1) (f) GDPR.
Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme následující údaje:
- IP adresa
- Datum a čas žádosti
- Greenwichský střední čas (GMT), časové pásmo
- Obsah žádosti (konkrétní stránka)
- Přístupový stav / stavový kód HTTP
- Množství přenesených údajů
- Webová stránka, která obdrží požadavek
- Prohlížeč
- Operační systém a jeho rozhraní
- Jazyk a verze softwaru prohlížeče

IV. Použití cookies

Kromě výše uvedených údajů jsou soubory cookie ukládány do Vašeho počítače pomocí našich webových stránek, pouze pokud jsou naprosto nezbytné. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku, aby byla Vaše návštěva našeho webu atraktivní pro vás a umožnila Vám optimálně využít určité nabízené funkce a služby. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží zejména k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější a celkově efektivnější.
Naše webové stránky používají cookies relace. Při zavření prohlížeče se tyto automaticky odstraní. Soubory cookie relace ukládají tzv. ID relace, pomocí kterého lze ke sdílené relaci přiřadit různé požadavky z Vašeho prohlížeče. Ukládání nám umožňuje rozpoznat Váš počítač při následných návštěvách. Soubory cookie relace se odstraní, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
Je možné nakonfigurovat nastavení prohlížeče tak, aby například odmítlo přijímání cookies. Pokud chcete vědět, jak tyto kroky nastavit, použijte prosím funkci nápovědy v prohlížeči.
Mějte však na paměti, že pokud nepřijmete cookies, možná nebudete moci používat všechny funkce našeho webu.

V. Přenos dat

V souvislosti se zpracováním objednávky a plněním smlouvy předáváme Vaše údaje poskytovatelům služeb pověřeným námi, zejména lodním společnostem a úvěrovým ústavům, je-li to nezbytné pro dodání a platbu objednané služby. Při vypořádání plateb poskytujeme shromážděné platební údaje autorizovaným úvěrovým institucím a v případě potřeby autorizovaným poskytovatelům platebních služeb. Oprávnění přepravci, pokud jste dali svůj výslovný souhlas, od nás obdrží mimo jiné vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo, aby Vás mohli před doručením kontaktovat kvůli oznámení o doručení nebo odsouhlasení.
Informace o VVás také sdílíme s naším daňovým poradcem, abychom splnili naše daňové povinnosti.
Jakýkoli souhlas, který udělíte, může být kdykoli, zcela nebo zčásti, odvolán pomocí výše uvedených kontaktních údajů. V případě zrušení budou Vaše data smazána, pokud nejsou požadována pro jiné účely nebo pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím Vašich dat. Vaše data budou dále smazána, pokud neexistuje právní základ pro další zpracování Vašich údajů.

VI. Poštovní reklama

Vyhrazujeme si právo používat Vaše křestní jméno a příjmení a Vaši poštovní adresu pro vlastní reklamní účely (např. Pro zasílání nabídek nebo informací o našich produktech poštou). To slouží k zachování našich převážně oprávněných zájmů při komunikaci s našimi zákazníky z marketingových důvodů.

VII. Právo na vznesení námitky

Pokud zpracováváme osobní údaje, abychom chránili naše legitimní zájmy, které převládají v souvislosti s vážením zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitky proti budoucnosti. Pokud je zpracování za účelem přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud se zpracování provádí pro jiné účely, máte právo na námitku, pouze pokud existují důvody, které vyplývají z Vaší osobní situace.
Po uplatnění Vašeho práva na námitku nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat pro tyto účely, pokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování tvrzení, výkonu nebo obrany právního subjektu nároky slouží.

VIII. Dotčená práva

Odkaz na Vaše práva jako oběti:
Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:
- Právo na informace ve smyslu čl. 15 GDPR,
- Právo na opravu nebo zrušení ve smyslu čl. 16 a 17 GDPR,
- Právo na omezení zpracování ve smyslu čl. 18 GDPR,
- Právo na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 GDPR,
- Právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 GDPR.

Svá výše uvedená práva můžete uplatnit kdykoli, zcela nebo zčásti, neformálním dopisem, a to bez udání důvodu, poštou nebo e-mailem na výše uvedené kontaktní údaje odpovědného subjektu.
V případě námitky proti zpracování Vašich osobních údajů Vás žádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom již neměli zpracovávat Vaše osobní údaje. V případě Vaší oprávněné námitky prozkoumáme situaci a buď ukončíme nebo pozměníme zpracování Vašich osobních údajů nebo Vás informujeme o našich závažných oprávněných důvodech pro pokračování v našem zpracování údajů.
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje zákon o ochraně údajů nebo že Vaše nároky na ochranu údajů byly jiným způsobem porušeny, máte také právo podat stížnost u příslušného regulačního orgánu.