Region:
TECH-MASTERS CzechUmístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Zásady ochrany osobních údajů

Následně Vás informujeme o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek Tech-Masters. Osobní údaje jsou všechna data, která se Vás osobně týkají, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, chování uživatele atd.
Vaše data zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (Obecná regulace ochrany údajů a Zákon o ochraně údajů ve znění zákona o úpravě zákona o ochraně dat, GDPR. I č. 120/2017). Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá.

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vaše osobní údaje jsou u nás, u společnosti, TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o., v bezpečí! Naší povinností a zvláštním zájmem je ochrana Vašich osobních údajů, a proto při zpracování Vašich osobních údajů při výkonu naší práce dodržujeme i příslušná ustanovení o ochraně osobních údajů z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů (DSG).

Další informace o zpracování osobních údajů, která provádíme, naleznete níže. Vyhraďte si čas na pečlivé pročtení našich informací o ochraně osobních údajů, dozvíte se, proč Vaše osobní údaje shromažďujeme a v jaké formě je zpracováváme.
• pokud navštívíte naše webové stránky nebo se o nás zajímáte (viz zejména pod „Zpracování údajů návštěvníků našich webových stránek a zájemců“) se zvláštními informacemi o odkazech na jiné webové stránky, cookies, online marketing, přítomnosti v sociálních sítích, pluginech a vložených funkcích i obsahu,
• pokud jako firemní zákazník používáte náš B2B portál / náš B2B online obchod (viz zejména pod „Zpracování údajů uživatelů našeho B2B portálu / našeho B2B online obchodu“),
• pokud jste (potenciální) zákazník nebo přidružená kontaktní osoba (viz zejména pod „Zpracování údajů (potenciálních) zákazníků nebo kontaktních osob zákazníka“),
• pokud jste dodavatelem nebo obchodním partnerem (viz zejména pod „Zpracování údajů dodavatelů a obchodních partnerů a jejich kontaktních osob“) nebo
• pokud jste náš uchazeč (viz zejména „Zpracování údajů uchazečů“).
Údaje, které o Vás shromažďujeme a které jsou od zdrojů - třetích osob, naleznete v bodě „Shromažďování osobních údajů z jiných zdrojů, než je samotný subjekt údajů (čl. 14 nařízení GDPR)“.

Pokud jsou osobní označení uváděna pouze v mužském tvaru na našich webových stránkách a v těchto informacích o ochraně údajů, mají být chápána jako genderově neutrální , a proto se týkají mužů, žen a nebinárních lidí stejným způsobem.

I. Cookies - používání / vaše nastavení

Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na vašich uživatelských zařízeních. Pomocí souborů cookies lze ukládat různé informace. K těmto informacím patří například nastavení jazyka na webové stránce, stav přihlášení, nákupní vozík nebo místo, kde bylo zobrazeno video.
Soubory cookie se zpravidla používají i v případě, že jsou zájmy uživatele nebo jeho chování (např. prohlížení určitého obsahu, používání funkcí atd.) uloženy v uživatelském profilu na jednotlivých webových stránkách. Pomocí těchto profilů se zobrazuje uživatelům například obsah, který odpovídá jejich potenciálním zájmům. Tento proces je také označován jako „sledování“, tj. sledování potenciálních zájmů uživatelů. Pojem cookies označuje i jiné technologie, které plní stejné funkce jako soubory cookie (např. jsou-li informace o uživateli uloženy pomocí pseudonymních online identifikátorů, označovaných také jako „uživatelská ID“).
Pokud používáme cookies nebo technologie „sledování“, budeme vás informovat samostatně v našich informacích o ochraně údajů.

Poznámky k zákonným podkladům: Zákonný podklad, podle kterého vaše osobní údaje zpracováváme pomocí souborů cookies, závisí na tom, zda vás požádáme o souhlas. Pokud tomu tak je a vy souhlasíte s používáním souborů cookies, je zákonným podkladem pro zpracování vašich údajů deklarovaný souhlas. Jinak budou údaje zpracovávané s pomocí souborů cookies zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (např. při obchodním provozování naší online nabídky a jejím zlepšování) nebo, pokud je použití souborů cookies nezbytné, ke splnění našich smluvních závazků.

Obecné informace o odvolání a námitce (opt-out): Bez ohledu na to, zda je zpracování podloženo souhlasem nebo zákonném povolení, máte možnost kdykoliv odvolat svůj souhlas nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů pomocí technologií cookie (dále společně jen „opt-out“ (vystoupení)).
Svou námitku můžete nejprve vyjádřit pomocí nastavení prohlížeče, např. blokováním používání souborů cookies (což může vést také k omezení funkčnosti naší online nabídky).
Můžete také vznést námitku proti používání souborů cookies pro účely online marketingu za použití různých služeb, zejména v případě sledování, prostřednictvím webových stránek USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo internetových stránek EU http://www.youronlinechoices.com/ nebo obecně na http://optout.aboutads.info.

Zpracování údajů ze souborů cookie na základě souhlasu: Než údaje zpracujeme nebo je necháme zpracovat v souvislosti s používáním souborů cookies, žádáme uživatele o jejich souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat (viz bod „Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním údajů?“). Když souhlas nebude udělen, mohou být použity soubory cookies, které jsou nezbytné k provozu naší online nabídky. Jsou využívány na základě našeho zájmu a zájmu uživatelů o očekávanou funkčnost naší online nabídky.

Nastavení souborů cookie / možnost podání námitky: K personalizaci obsahu a reklamy, k nabízení funkcí sociálních médií a k analýze přístupu k našim webovým stránkám používáme vlastní soubory cookies i soubory cookies třetích osob. V části „VAŠE NASTAVENÍ COOKIE“ můžete vidět svá aktuální nastavení a kdykoliv je můžete změnit.

MARKETINGOVÉ COOKIE na „Youtube“ se používá k zobrazení videí o produktech. Tento soubor cookie pochází od společnosti Google a shromažďuje informace o webových stránkách, které uživatel navštíví, za účelem vytvoření cílené reklamy pro návštěvníka. V této souvislosti nezpracováváme žádné osobní údaje bez Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1. písm.a) nařízení GDPR.“

VÝKONNOSTNÍ COOKIES „Google Analytics“ a „Google Tag Manager“ se používají ke shromažďování informací o způsobu používání naší webové stránky. Tyto soubory cookies nám například pomáhají určit, zda a které podstránky našich webových stránek jsou navštěvovány a o jaký obsah mají uživatelé zájem. Zaznamenáváme především počet návštěv a dobu jejich trvání.

Poznámka o zpracování údajů v USA: Podle judikatury Evropského soudního dvora (rozsudek ze dne 16. července 2020, věc č. j.: C-311/18 („Schrems II“)) v USA neexistuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Kromě toho mohou opatření vládního dohledu v USA vést k tomu, že nebude možné usilovat o odpovídající právní ochranu proti těmto opatřením. Zejména bezpečnostní a tajné služby USA mohou mít přístup k vašim údajům, aniž byste o tom byli informováni a aniž byste byli mohli proti nim podniknout právní kroky. Zpracování údajů v USA v souvislosti s údaji zpracovávanými společností Tech-Masters Austria GmbH je podloženo Vaším souhlasem ve smyslu § 49 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 6 odst. 1. písm.a) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, ale ne se zpětnou platností.

Jsem srozuměn(a) s výše uvedenými informacemi o ochraně údajů v USA souhlasím také se zpracováním osobních údajů v USA v rozsahu, v jakém poskytuji svůj souhlas s používáním souborů cookies prostřednictvím konfigurace nastavení cookie. Svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, ale ne se zpětnou platností.

Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doby přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).

Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé on-line služeb).

Zákonný podklad: Souhlas (čl. 6 odst. 1 odd. 1 písm, a) nařízení GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odd. 1 písm. f) nařízení GDPR).

II. Co jsou to osobní údaje?

K osobním údajům patří všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Tudíž všechny údaje, které se mohou týkat vás osobně, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, fakturační údaje, IP adresy, chování uživatele.

III. Kdo odpovídá za ochranu údajů?

TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o.
Roztylská 1860/1
142 00 Praha 4 - Chodov
Tel. +420 234 253 550
Email: czech@tech-masters.eu

Jelikož k tomu nejsme ze zákona povinni, neustanovili jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

IV. Bezpečnost osobních údajů

Používáme vhodná technická a organizační opatření a bezpečnostní preventivní opatření (TOM), která slouží k zamezení neoprávněného přístupu, nezákonného zpracování a neoprávněné nebo náhodné ztráty vašich údajů. Sem patří například šifrování vaší komunikace s námi prostřednictvím této webové stránky na základě šifrovacího protokolu Secure Socket Layer (SSL).

Zde můžete zkontrolovat kvalitu našeho šifrování: https://www.ssllabs.com/ssltest.

Je důležité, abychom zdůraznili, že v přenosu údajů na internetu se mohou vyskytovat bezpečnostní mezery, protože úplná ochrana před přístupem neoprávněných třetích osob není možná.

V. Zachování mlčenlivosti o osobních údajích

Jsme povinni uchovávat utajované osobní údaje získané při zpracování údajů, které nám byly svěřeny nebo které se staly přístupnými výhradně z důvodu naší obchodní činnosti, aniž by tím byly dotčeny jiné zákonné povinnosti mlčenlivosti, pokud neexistuje zákonný důvod pro předání svěřených nebo přístupných osobních údajů (Zachování mlčenlivosti o osobních údajích, § 6 DSG).

Naši zaměstnanci jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost podle § 6 DSG.

VI. Zpracování údajů návštěvníků našich webových stránek a zainteresovaných stran

Vaše osobní údaje zpracováváme buď pro ochranu našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR), a to k zajištění provozu, bezpečnosti a optimalizace naší webové stránky nebo ke zpracování vašich dotazů, které zasíláte e-mailem nebo telefonicky (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) nařízení GDPR). Souhlas poskytujete tím, že nám předložíte žádost. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat (viz bod „Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním údajů?“).

Ke zlepšení naší informační nabídky jsou při Vaší návštěvě naší webové stránce zpracovávány a vyhodnocovány následující údaje:
• Typ prohlížeče,
• Operační systém a jeho rozhraní,
• Název modelu mobilního telefonu a obecný identifikátor zařízení,
• Zemi, datum, čas a dobu trvání přístupu,
• IP adresu počítače uživatele a navštívené stránky, včetně vstupních a výstupních stránek,
• Rozdíl časového pásma od greenwichského času (GMT),
• Kód stavu přístupu/HTTP,
• Obsah žádosti a množství předávaných údajů,
• Webovou stránku, ze které žádost přichází (URL odkazovníku),
• Jazyk a verzi softwaru prohlížeče.

Tyto údaje hodnotíme pro statistické účely s cílem optimalizovat služby na webových stránkách. Kromě toho jsou tyto údaje uchovávány po dobu tří let a pak jsou vymazány, pokud to není v rozporu s zákonným požadavkem na uchovávání. K delšímu uchovávání může dojít i v případě, že je to nezbytné pro vyšetření útoků na této internetové stránce.

Webový server se nachází v Rakousku (https://www.eww.at/business/itandtel/). Údaje se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky.

K dosažení výše uvedených účelů může být nezbytné, abychom vaše údaje zpřístupnili zejména následujícím příjemcům. K tomuto zveřejnění může dojít přenosem, šířením nebo jakoukoli jinou formou poskytování.

Kontakt
Pokud nás kontaktujete (např. e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím sociálních médií), jsou zpracovávány údaje o poptávající osobě, pokud je to nezbytné k zodpovězení dotazů na kontakt a případných požadovaných opatření.
Odpověď na dotazy na kontakty v souvislosti se smluvními nebo předsmluvními vztahy probíhá za účelem splnění našich smluvních závazků nebo za účelem odpovědi na (před)-smluvní dotazy a jinak na základě oprávněných zájmů na zodpovězení dotazů.
Typy zpracovávaných údajů: Inventární údaje (například jména, adresy), kontaktní údaje (například email, telefonní čísla), údaje o obsahu (například textové záznamy, fotografie, videa).
Subjekty údajů: Partner pro komunikaci.
Účely zpracování: Požadavky na kontakt a komunikace.
Zákonný podklad: Plnění zakázky a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 odd. 1 písm. b) nařízení GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odd. 1 písm. f) nařízení GDPR).

Odkaz na jiné webové stránky
Tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Za tento obsah neneseme odpovědnost. Za obsah a správnost informací, které jsou zde poskytnuty, odpovídá výhradně příslušný poskytovatel propojené webové stránky.

Online marketing
Zpracováváme osobní údaje pro online marketingové účely, zejména včetně prezentace reklamy a dalšího obsahu (společně dále jen „obsah“) na základě potenciálních zájmů uživatelů a měření jejich efektivity.
Pro tyto účely jsou vytvářeny a ukládány tzv. uživatelské profily do souboru (tzv. „cookie“) nebo jsou používány podobné procesy, pomocí kterých jsou ukládány informace o uživateli důležité pro prezentaci výše uvedeného obsahu. K těmto informacím patří například prohlížený obsah, navštívené webové stránky, použité on-line sítě, ale také komunikační partneři a technické informace, například použitý prohlížeč, používaný počítačový systém a informace o době používání. Pokud uživatelé souhlasili se shromažďováním údajů o svém umístění, mohou být tyto údaje rovněž zpracovány.
IP adresy uživatelů jsou také ukládány. Pro ochranu uživatelů však používáme IP maskovací postupy (tj. pseudonymizaci zkrácením IP adresy). Obecně se v online marketingovém procesu neukládají žádné jednoznačné uživatelské údaje (např. e-mailové adresy nebo jména), místo toho se používají pseudonymy. To znamená, že my a poskytovatelé online marketingových procesů neznají skutečnou identitu uživatelů, ale pouze informace uložené v jejich profilech.
Informace v profilech se obvykle ukládají do souborů cookies nebo pomocí podobných procesů. Obecně lze tyto soubory cookies používat i později na jiných webových stránkách, které používají stejný online marketingový proces, jsou analyzovány pro účely zobrazení obsahu a doplněny o další údaje a uloženy na serveru poskytovatele online marketingových procesů.
Výjimečně mohou být k profilům přiřazena jednoznačné údaje. Tak je tomu v případě, že jsou uživatelé například členy sociální sítě, jejíž online marketingový proces používáme, a síť spojuje profily uživatelů s výše uvedenými informacemi. Žádáme Vás, abyste vzali na vědomí, že uživatelé mohou s poskytovateli uzavřít další dohody, např. udělením souhlasu při registraci.
V zásadě máme přístup pouze k souhrnným informacím o úspěchu reklam. V rámci tzv. konverzních měření však můžeme kontrolovat, který z našich online marketingových procesů vedl k tzv. konverzi, tj. například ke smlouvě s námi. Konverzní měření slouží výhradně k analýze úspěšnosti našich marketingových kampaní.

Poznámky k zákonným podkladům: Pokud požadujeme souhlas uživatele s používáním poskytovatelů - třetích osob, je zákonným podkladem pro zpracování údajů souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat (viz bod „Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním údajů?“). Jinak budou uživatelské údaje zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o efektivní, hospodárné a pro příjemce příjemné služby). V této souvislosti bychom vás rádi upozornili na informace o používání souborů cookies v těchto informacích o ochraně údajů.

Využívané služby a poskytovatelé služeb:
Analytika Google: Online marketingová a webová analýza; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webová stránka: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, nastavení pro zobrazování reklamy: https://adssettings.google.com/authenticated.
Zákonný podklad pro předávání údajů do USA: Zákonným podkladem pro předávání údajů do USA je váš souhlas v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 6 odst. 1. písm.a) nařízení GDPR. USA nemají úroveň ochrany údajů, která odpovídá normám EU. Zejména bezpečnostní a tajné služby USA mohou mít přístup k vašim údajům, aniž byste o tom byli informováni a aniž byste byli mohli proti nim podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr vynesl rozsudek (rozsudek ze dne 16.07.2020, číslo případu: C-311/18 - „Schrems II“) že dřívější rozhodnutí o přiměřenosti bylo neplatné.

Přítomnost v sociálních sítích (sociální média)
Zachováváme on-line přítomnost v rámci sociálních sítí, abychom komunikovali s uživateli, kteří jsou na nich aktivní, nebo abychom a nich nabízeli informace o nás.
Rádi bychom zdůraznili, že údaje uživatelů lze zpracovávat mimo Evropskou unii. To může mít pro uživatele znamenat rizika, protože by se mohlo například ztížit prosazování práv uživatelů. USA nemají úroveň ochrany údajů, která odpovídá normám EU. Zejména bezpečnostní a tajné služby USA mohou mít přístup k vašim údajům, aniž byste o tom byli informováni a aniž byste byli mohli proti nim podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr vynesl rozsudek (rozsudek ze dne 16.07.2020, číslo případu: C-311/18 - „Schrems II“) že dřívější rozhodnutí o přiměřenosti bylo neplatné.
Kromě toho jsou údaje uživatelů v rámci sociálních sítí obvykle zpracovávány pro účely průzkumu trhu a reklamy. Například uživatelské profily mohou být vytvářeny na základě chování uživatelů a zájmů uživatele, které z toho vyplývají. Uživatelské profily lze zase naopak použít například k umístění reklamy v sítích i mimo ně, která pravděpodobně odpovídá zájmům uživatelů. Pro tyto účely jsou soubory cookies obvykle uloženy na počítači uživatele, ve kterém je uloženo chování uživatele a jeho zájmy. Dále mohou být údaje uloženy v uživatelských profilech bez ohledu na zařízení používaná uživateli (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a jsou k nim přihlášeni).
Podrobný popis příslušných forem zpracování a možnosti vznést námitku (opt-out) naleznete v prohlášení o ochraně údajů a informacích poskytnutých provozovateli příslušných sítí.
V případě žádostí o informace a prosazování práv subjektů údajů upozorňujeme na to, že je lze nejúčinněji uplatňovat u poskytovatelů. K údajům uživatelů mají přístup pouze poskytovatelé, kteří mohou přijmout vhodná opatření a poskytovat informace. Pokud stále potřebujete pomoc, můžete se na nás obrátit.

Typy zpracovávaných údajů: Inventární údaje (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu (např. textové záznamy, fotografie, videa), údaje o použití (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doby přístupu), meta-/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé on-line služeb).
Účely zpracování: Dotazy na kontakty a komunikace, sledování (např. profilování týkající se zájmu/chování, používání souborů cookies), remarketing, měření rozsahu (např. přístupová statistika, rozpoznání vracejících se návštěvníků).
Zákonný podklad: Oprávněné zájmy (čl. 6. odst. 1 odd. 1 písm. f) nařízení GDPR).


Využívané služby a poskytovatelé služeb:
Facebook: Sociální síť; poskytovatel služby Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, mateřská společnost: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; webová stránka: https://www.facebook.com; zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy; Opt-out (vystoupení): Nastavení pro inzeráty: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; Další informace k ochraně údajů: Dohoda o společném zpracování osobních údajů na stránkách Facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum informace o ochraně osobních údajů pro stránky Facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Pluginy a vestavěné funkce a obsah

Součástí naší online nabídky jsou funkční a obsahové prvky, které jsou získávány ze serverů jejich příslušných poskytovatelů (dále jen „poskytovatelé třetích stran“). Může se jednat např. o grafiku, videa nebo tlačítka na sociálních médiích, a také o příspěvky (dále společně jen „obsah“).
Při integraci se vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, zpracovávají IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do svého prohlížeče. K zobrazení tohoto obsahu nebo funkcí je proto vyžadována IP adresa. Snažíme se využívat pouze obsah, jehož poskytovatelé používají IP adresu pouze k poskytnutí obsahu. Poskytovatelé třetích stran mohou také pro statistické nebo marketingové účely používat tzv. pixelové tagy (neviditelná grafika, označovaná také jako „webové majáky“). „Pixelové tagy“ lze použít k vyhodnocení informací, jako je návštěvní provoz stránek této webové stránky. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookies na zařízení uživatele a obsahují mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, webových stránkách, na které je odkazováno, čase návštěvy a další informace o používání naší online nabídky, a také spojení s těmito informacemi z jiných zdrojů.

Poznámky k zákonným podkladům: Pokud požadujeme souhlas uživatele s používáním poskytovatelů - třetích osob, je zákonným podkladem pro zpracování údajů souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat (viz bod „Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním údajů?“). Jinak budou uživatelské údaje zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu o efektivní, hospodárné a pro příjemce příjemné služby). V této souvislosti bychom vás rádi upozornili na informace o používání souborů cookies v těchto informacích o ochraně údajů.
Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doby přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy), kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla), údaje o obsahu (např. textové záznamy, fotografie, videa), inventární údaje (např. jména, adresy).
Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb), partneři pro komunikaci.
Účely zpracování: Poskytnutí naší online nabídky a uživatelské přívětivosti, smluvních služeb, kontaktních dotazů a komunikace, přímého marketingu (např. e-mailem nebo poštou), sledování (např. profilování na základě zájmu/chování, používání souborů cookies), marketingu vycházejícího ze zájmů a chování, profilování (vytváření uživatelských profilů), zpětné vazby (např. shromažďování zpětné vazby prostřednictvím online formuláře), bezpečnostních opatření, správy a odpovědí na dotazy.
Zákonný podklad: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odd. 1 písm. f) nařízení GDPR), souhlas (čl. 6 odst. 1 odd. 1 písm. a) nařízení GDPR), plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 odd. 1 písm. b) nařízení GDPR).

Využívané služby a poskytovatelé služeb:
YouTube: Videa; poskytovatel služeb Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webová stránka: https://www.youtube.com; zásady o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy; Právo na podání námitky (vystoupení): Plugin pro vystoupení (Opt-out): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, nastavení konfigurace pro pop-up inzerci: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Tag Manager (Správa značek): Na našich webových stránkách se používá služba Google Tag Manager, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „společnost Google“). Tag Manager je služba, s níž můžeme prostřednictvím rozhraní spravovat tagy webových stránek. To nám umožňuje začlenit na webové stránky snippety s kódy, například sledovací kódy nebo převodní pixely, aniž bychom zasahovali do zdrojového kódu. Údaje jsou Tag Managerem pouze předávány, ale nejsou shromažďovány ani ukládány. Samotná služba Tag Manager je doména bez cookies a nezpracovává žádné osobní údaje, protože se používá výhradně ke správě dalších služeb v naší online nabídce. Služba Tag Manager se stará o řešení dalších tagů, které zase mohou shromažďovat údaje. Služba Tag Manager však k těmto údajům nepřistupuje. Pokud je na úrovni domény nebo cookies deaktivováno, zůstává v platnosti pro všechny sledovací tagy, které jsou v Tag Managerovi zavedeny. Další informace o ochraně údajů naleznete na následujících webových stránkách:

Zásady ochrany osobních údajů:
https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

Často pokládané otázky k nástroji Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Podmínky používání nástroje Google Tag Manager: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

VII. Zpracování dat uživatelů našeho B2B portálu / B2B online obchodu

Provozujeme B2B portál a B2B online obchod. S těmito aplikacemi mohou podnikatelští zákazníci využívat našich nabídek.

Údaje, které o vás zpracováváme v rámci našeho B2B portálu / B2B online obchodu:
Během vaší registrace nastavíme přímý přístup k uživatelskému účtu, který je chráněn uživatelským jménem a heslem. Přitom zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které jste při registraci poskytli:
a) Číslo zákazníka - jako odkaz na související údaje, např.
o Název společnosti, sídlo společnosti,
o Domovská stránka a e-mailová adresa společnosti,
o Údaje o rejstříku firem/obchodním rejstříku společnosti
o Obchodní daňové identifikační číslo nebo identifikační číslo Intrastat
o Podmínky dodávky služby (včetně informací o místu dodávky nebo poskytnutí služby, balení apod.)
o Způsob platby a platební podmínky (bez uvedení podrobností o kreditní kartě),
o Daňová povinnost a údaje pro výpočet daně
o Zákaznické odvětví a zákaznická kategorie
b) Jméno, příjmení, forma adresy (paní/pan/p.), akademický titul, telefonní číslo, e-mailová adresa a preferovaný jazyk kontaktní osoby
c) Uživatelské jméno a heslo
d) Poznámky / komentáře


Během vaší návštěvy našeho online obchodu B2B a zpracování vašich objednávek shromažďujeme kromě uvedených osobních údajů i následující údaje:
e) Datum a čas vaší návštěvy našeho online obchodu B2B
f) IP adresu, název a verzi vašeho webového prohlížeče
g) Webové stránky (URL), které jste navštívili před vstupem do našeho online obchodu B2B
h) Informace, které nám poskytnete vyplněním kontaktního formuláře, registrací v tomto online obchodě B2B nebo při objednávání produktů


Není povinné, abyste nám poskytli své osobní údaje, o které žádáme. Nemůžete však využívat všechny funkce portálu B2B / online obchodu B2B a nemůžete objednávat zboží prostřednictvím našeho online obchodu B2B, pokud své osobní údaje neposkytnete. Pokud je poskytování vašich údajů v některých případech ze zákona povinné, upozorníme vás na to zvlášť.
V této souvislosti bychom vás rádi upozornili na informace o používání souborů cookies v těchto informacích o ochraně údajů.

Účely zpracování osobních údajů:
Zpracováváme kategorie vašich osobních údajů uvedené pod písmeny a) až h) tak, aby
• vám byl zpřístupněn náš portál B2B nebo náš online obchod B2B a aby bylo možné nabízet zboží;
• bylo možné zpracovat objednávku;
• bylo možné dále zlepšovat a rozvíjet náš portál B2B a náš online obchod B2B;
• bylo možné vytvářet statistiky využití a
• Bylo možné zjistit a vyšetřovat útoky na náš portál B2B nebo na náš online obchod B2B a předcházet jim.

Zákonný podklad pro zpracování
Zpracováváme kategorie vašich osobních údajů uvedených pod písmeny a) až h) na základě plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo realizace předsmluvních opatření, pokud je to nezbytné (čl. 6 odst. 1 písm. B) nařízení GDPR), nebo našeho primárního oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, který spočívá v dosažení účelů uvedených v písm. c) a d) výše, nebo potřeby plnit zákonné povinnosti, které se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1. písm.c) nařízení GDPR.

Předání Vašich osobních údajů
Pokud to bude nezbytné pro výše uvedené účely, budeme vaše osobní údaje předávat těmto kategoriím příjemců:
• poskytovatelé IT služeb, které využíváme;
• Distribuční partneři, logistické společnosti nebo poskytovatelé dodávkových služeb, které využíváme;
• Poskytovatel platebních služeb; a
• Společnosti, které patří do naší skupiny.

Délka uložení:
Pokud se zaregistrujete na naší webové stránce, v každém případě vaše údaje uložíme na tak dlouho, dokud bude váš uživatelský účet existovat. V opačném případě obvykle vaše údaje uchováváme po dobu tří let. K delšímu uchovávání dochází pouze tehdy, (i) pokud je to nezbytné pro vyšetřování zjištěných útoků na našich webových stránkách, nebo (ii) pokud existují zákonné povinnosti pro uchovávání nebo (iii) pokud nejsou dosud promlčeny právní nároky, k jejichž prosazení nebo obhajobě jsou osobní údaje vyžadovány.

VIII. Zpracování údajů (potenciálních) zákazníků nebo kontaktních osob zákazníka

Vaše osobní údaje zpracováváme buď pro realizaci předsmluvních opatření, nebo k plnění našich smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. B) nařízení GDPR) v rámci smluvního vztahu, na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), pokud nám poskytnete souhlas s uvedením vašeho jména pro referenční účely, dále za účelem splnění našich právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm.c) nařízení GDPR) a na základě našeho primárního oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR), který sestává z následujících položek pod písmeny c - g.

Pokud se jedná o citlivé údaje, zpracováváme je tak, abychom splnili své povinnosti vyplývající ze sociálního nebo pracovního práva (čl. 9 odst. 2. písm. b) nařízení GDPR).

Zpracování vašich údajů slouží především k provádění a zpracování našich dodávek a služeb. Svůj souhlas se jmenováním jako referenčního subjektu můžete kdykoliv odvolat (viz bod „Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním údajů?“).

Osobní údaje (potenciálních) zákazníků
a) Číslo zákazníka - jako odkaz na související údaje, např.
o Název společnosti, sídlo společnosti,
o Domovská stránka, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo společnosti,
o Údaje o rejstříku firem/obchodním rejstříku společnosti
o Identifikační čísla pro účely oficiální statistiky, např. obchodní daňové identifikační číslo nebo identifikační číslo Intrastat
o Podmínky dodávky nebo služby (včetně informací o místu dodávky nebo poskytnutí služby, balení apod.)
o Způsob platby a platební podmínky (bez uvedení podrobností o kreditní kartě),
o Daňová povinnost a údaje pro výpočet daně
o Příslušnost ke konkrétnímu nákupnímu sdružení nebo skupině
o Zákaznické odvětví a zákaznická kategorie
b) Komunikace s Vámi.
c) Poznámky / komentáře
d) Splněné smlouvy na dodávky a služby a související údaje, zejména
o Výdaje a příjmy
o Blokovací kód (například blokace pro kontaktování, blokace faktury, blokace dodávky, blokace rezervací, blokace pro platby)
o Předmět dodávky nebo služby
o Údaje o bonusech, provizích apod.
o Kontaktní osoba pro zpracování dodávky nebo služby
o Třetí osoby podílející se na poskytování služeb, včetně informací o druhu spolupráce
o Podmínky dodávky nebo služby (včetně informací o místě dodání nebo služby, balení atd.)
o Údaje o celní deklaraci (např. země původu, číslo celního tarifu) a údaje o kontrole exportu
o Údaje o pojištění dodávky nebo služby a jeho financování
o Podmínky financování a platební podmínky
o Údaje o správě úvěru (například úvěrový limit, limit pro směnku apod.)
o Údaje o platebním nebo výkonnostním chování dotčené osoby
o Údaje o úvěruschopnosti, údaje o upomínkách, údaje o reklamaci
o Údaje o účtu a o příjmu částky
o Výdaje a příjmy specifické pro daný servis

Osobní údaje zaměstnanců u (potenciálních) zákazníků:
e) Jméno, příjmení, forma adresy (paní/pan/p.), akademický titul,
f) Propojený zákazník, dodavatel nebo třetí osoba včetně vaší funkce u nich
g) Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)
h) Další údaje pro oslovení zákazníků, dodavatelů nebo třetích osob
i) Korespondenční jazyky, další dohody a klíče pro výměnu údajů
j) Obsah komunikace (z e-mailů, telefonátů atd.)
k) Obchodní případy zpracované kontaktní osobou
l) Datum, čas a podpisy návštěv
m) Rozsah oprávnění k zastupování
n) Příjem a reakce na marketingové a prodejní kampaně
o) Historie předchozích interakcí s námi
p) Profesní a osobní zájmy


Zpracováváme kategorie vašich osobních údajů uvedené pod písmeny a) až p) zejména k následujícím účelům:
• Provádění našich dodacích a servisních procesů;
• Správa vztahů se zákazníky, včetně udržování kontaktů a komunikace, včetně analýzy potřeb zákazníků a způsobu využití našich produktů a služeb;
• Správa domácích návštěv;
• Analýza a předpověď poptávky zákazníků;
• Poskytování informací o našich službách a akcích;
• Provádění průzkumů a
• Provádění přímého marketingu a reklamy elektronickými i neelektronickými prostředky.

Vaše osobní údaje shromažďujeme buď
• přímo od vás, v rámci komunikace nebo obchodního vztahu, nebo
• z veřejných zdrojů (např. sociálních médií, veřejných internetových zdrojů, veřejných prezenčních listin z konferencí nebo veřejných knih) nebo
• prostřednictvím našich zaměstnanců, kteří jsou s vámi v kontaktu nebo spravují vaše návštěvy v naší firmě.

Není povinné, abyste nám poskytli své osobní údaje, o které žádáme. Společné obchodní procesy nebo marketingové procesy by však mohly být opožděné nebo by nebyly možné, a v případě neposkytnutí osobních údajů by pro vás mohlo být nemožné zúčastnit se našich akcí. Pokud je poskytování vašich údajů v některých případech ze zákona povinné, upozorníme vás na to zvlášť.

Pomocí vašich kontaktních údajů vám zašleme informace o naší nabídce služeb, a také pozvánky na akce naší společnosti poštou (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR). Máte právo kdykoliv vznést námitku proti tomuto zpracování vašich údajů pro účely přímé reklamy bez uvedení důvodů dopisem, který nám zašlete, nebo e-mailem na adresu czech@tech-masters.eu. Vaše údaje budeme zpracovávat za tímto účelem, dokud nevznesete námitku, ale pouze maximálně tři roky po ukončení smlouvy. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímé reklamy není pro realizaci našeho smluvního vztahu nezbytné.

U jiných forem přímé reklamy vaše údaje zpracujeme pouze v případě, že jste poskytli výslovný souhlas se zpracováním vašich údajů (čl. 6 odst. 1. písm.a) nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat (viz bod „Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním údajů?“).

Pokud se jedná o důvěrnost a bezúhonnost i odolnost/dostupnost, jsou údaje zabezpečeny v souladu se současným stavem techniky a s ohledem na příslušný typ údajů.

Bez ohledu na snahu o zachování trvale vysoké úrovně požadavků na hloubkovou kontrolu nelze vyloučit, že informace, které nám poskytujete prostřednictvím internetu, si prohlížejí a využívají jiné osoby.
Upozorňujeme, že proto nepřebíráme žádnou odpovědnost za zpřístupnění informací v důsledku chyb v přenosu údajů, které jsme nezpůsobili, a/nebo neoprávněného přístupu třetích stran (např. útok na domovskou stránku, e-mailový účet nebo telefon).

K dosažení výše zamýšlených účelů může být nezbytné, abychom vaše údaje zpřístupnili zejména následujícím příjemcům. K tomuto zveřejnění může dojít přenosem, šířením nebo jakoukoli jinou formou poskytování.

IX. Zpracování údajů od dodavatelů a obchodních partnerů a jejich kontaktních osob

Vaše osobní údaje zpracováváme buď pro realizaci předsmluvních opatření, nebo k plnění našich smluvních závazků (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR) ke splnění našich právních závazků (čl. 6 odst. 1 písm.c) nařízení GDPR) nebo na základě našeho primárního oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR), který sestává z následujících položek pod písmeny a - e.

Zpracování vašich údajů slouží především k zahájení, udržování a zpracování našich smluv na zboží a služby.

Osobní údaje od dodavatelů a obchodních partnerů:
a) Číslo dodavatele - jako odkaz na související údaje, např.
o Název společnosti, sídlo společnosti,
o Domovská stránka, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo společnosti,
o Údaje o rejstříku firem/obchodním rejstříku společnosti
o Identifikační čísla pro účely oficiální statistiky, např. obchodní daňové identifikační číslo nebo identifikační číslo Intrastat
o Podmínky dodávky nebo služby (včetně informací o místu dodávky nebo poskytnutí služby, balení apod.),
o Způsob platby, platební podmínky, bankovní spojení,
o Daňová povinnost a údaje pro výpočet daně
o Příslušnost ke konkrétnímu nákupnímu sdružení nebo skupině
b) Komunikace s Vámi.
c) Poznámky / komentáře
d) Splněné smlouvy na dodávky a služby a související údaje, zejména
o Výdaje a příjmy
o Blokovací kód (například blokace pro kontaktování, blokace faktury, blokace dodávky, blokace rezervací, blokace pro platby)
o Příslušnost ke konkrétnímu nákupnímu sdružení nebo skupině
o Předmět dodávky nebo služby
o Údaje o bonusech, provizích apod.
o Kontaktní osoba pro zpracování dodávky nebo služby
o Třetí osoby podílející se na poskytování služeb, včetně informací o druhu spolupráce
o Podmínky dodávky nebo služby (včetně informací o místě dodání nebo služby, balení atd.)
o Údaje o celní deklaraci (např. země původu, číslo celního tarifu) a údaje o kontrole exportu
o Údaje o pojištění dodávky nebo služby a jeho financování
o Podmínky financování a platební podmínky
o Údaje o správě úvěru (například úvěrový limit, limit pro směnku apod.)
o Údaje o platebním nebo výkonnostním chování dotčené osoby
o Údaje o úvěruschopnosti, údaje o upomínkách, údaje o reklamaci
o Údaje o účtu a o příjmu částky
o Výdaje a příjmy specifické pro daný servis

Osobní údaje kontaktních osob u dodavatelů a obchodních partnerů:
e) Jméno, příjmení, forma adresy (paní/pan/p.), akademický titul,
f) Propojený zákazník, dodavatel nebo třetí osoba včetně vaší funkce u nich
g) Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)
h) Další údaje pro oslovení zákazníků, dodavatelů nebo třetích osob
i) Korespondenční jazyky, další dohody a klíče pro výměnu údajů
j) Obsah komunikace (z e-mailů, telefonátů atd.)
k) Obchodní případy zpracované kontaktní osobou
l) Rozsah oprávnění k zastupování

Zpracováváme kategorie osobních údajů uvedené pod písmeny a) až l) zejména k následujícím účelům:
• vyřizování našeho zásobování;
• poskytování pracovních materiálů a infrastruktury k zajištění efektivních interních pracovních procesů;
• pro komunikaci s našimi dodavateli a obchodními partnery;
• k možnosti využívat produkty a služby našich dodavatelů a obchodních partnerů; a
• ke správě našich smluv s našimi dodavateli a obchodními partnery.

Vaše osobní údaje
• jsou nám poskytnuty buď přímo od vás (zejména prostřednictvím komunikace e-mailem nebo pomocí jiných komunikačních prostředků) nebo
• vaše osobní údaje shromažďujeme sami při správě našich obchodních vztahů.

Není povinné, abyste nám poskytli své osobní údaje, o které žádáme. Avšak běžné obchodní procesy by mohly být opožděny nebo v některých případech nemožné, pokud své osobní údaje neposkytnete. Pokud je poskytování vašich údajů v některých případech ze zákona povinné, upozorníme vás na to zvlášť.

K dosažení výše zamýšlených účelů může být v některých případech nezbytné, abychom vaše údaje zpřístupnili zejména následujícím příjemcům. K tomuto zveřejnění může dojít přenosem, šířením nebo jakoukoli jinou formou poskytování. Neposkytnete-li nám své osobní údaje, nebudeme s vámi moci navázat obchodní vztah.

X. Zpracování údajů od uchazečů

Vaše osobní údaje zpracováváme buď pro realizaci předsmluvních opatření (uzavření smlouvy o poskytování služeb, čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR), na základě Vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), pokud vás chceme jako žadatele vést v evidenci nebo plnit naše právní povinnosti (přihlášení jako zaměstnance k sociálnímu pojištěním, čl. 6 odst. 1. písm.c) nařízení GDPR. Svůj souhlas s uchováváním záznamů jako uchazeče můžete kdykoliv odvolat (viz bod „Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním údajů?“).

Zpracování vašich údajů slouží k usnadnění procesu podávání žádostí a k přihlášení k sociálnímu zabezpečení, pokud vás zaměstnáváme. Neposkytnete-li nám své osobní údaje, nebudeme moci Vaši žádost zpracovat.

Osobní údaje uchazečů:
a) Křestní jméno, příjmení, forma adresy (p./p./p.), akademický název, přípona
b) Fotografie (je-li k dispozici)
c) Adresa
d) Datum a místo narození
e) E-mailová adresa
f) Telefonní číslo
g) Rodinný stav a děti
h) Státní občanství
i) Pozice, o kterou se chcete ucházet
j) Typ aplikace (např. e-mail, Xing, LinkedIn, nevyžádaná aplikace ano/ne)
k) Nejdříve možný datum nástupu a výpovědní lhůta
l) Očekávaná výše mzdy
m) Životopis
n) Řidičský průkaz (ano/ne), vojenská služba/obecní služba
o) Vzdělání (škola, univerzita, kurzy)
p) Předchozí pracovní zkušenosti:
q) Osobní dovednosti a schopnosti
r) Osvědčení a odkazy
s) Podpis
t) Poznámky z pohovoru
u) Komunikační údaje (včetně e-mailového provozu)
v) Další údaje, které jste poskytli v rámci procesu ucházení se o práci

Zpracováváme kategorie vašich osobních údajů uvedené pod písmeny a) až v) zejména k následujícím účelům:
• Za účelem aktivního přístupu k potenciálním zaměstnancům prostřednictvím různých kanálů a prostřednictvím pověřených personálních poradců (nábor);
• k personálními plánování a personální správě, včetně zajištění odpovídajícího personálního obsazení;
• pro investičních rozhodnutí;
• plánovat a organizovat dovednosti potenciálních zaměstnanců;
• ke zpracovávat žádosti obdržených prostřednictvím různých kanálů (např. prostřednictvím e-mailu, Xing nebo LinkedIn);
• ke zpracování žádosti:
• z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
• aby bylo možné odkázat na žádosti obdržené později ohledně potenciálního pracovního místa.


Tyto údaje získáme
• z veřejných zdrojů,
• od personálních konzultantů,
• v průběhu vyřizování žádosti, ve které nám údaje poskytujete sami (např. zasláním svého životopisu e-mailem) nebo
• při psaní poznámek během pohovoru.

Není povinné, abyste nám poskytli své osobní údaje, o které žádáme. Pokud však neposkytnete své osobní údaje, proces ucházení se o práci nebude možné provést. Pokud je poskytování vašich údajů v některých případech ze zákona povinné, upozorníme vás na to zvlášť.

K dosažení výše zamýšlených účelů může být v některých případech nezbytné, abychom vaše údaje zpřístupnili zejména následujícím příjemcům. K tomuto zveřejnění může dojít přenosem, šířením nebo jakoukoli jinou formou poskytování.

XI. Shromažďování osobních údajů z jiných zdrojů, než je samotný subjekt údajů (čl. 14 nařízení GDPR)

I když zpracování údajů o vás probíhá pod položkami „Zpracování údajů návštěvníků našich webových stránek a zainteresovaných stran“, „Zpracování údajů uživatelů našeho portálu B2B / našeho online obchodu B2B“, „Zpracování údajů (potenciálních) zákazníků nebo kontaktních osob zákazníka“, „Zpracování údajů dodavatelů a obchodních partnerů i jejich kontaktních osob“ nebo „Zpracování údajů uchazečů“ a proto údaje shromažďujeme od vás, obvykle nám tyto údaje poskytujete vy, ale v individuálních případech se může stát, že budeme tyto informace získávat i z jiných zdrojů. Těmito dalšími zdroji jsou výhradně veřejně dostupné informace, které získáme z internetu nebo v jednotlivých případech od úvěrových agentur. Údaje, které o vás získáme od třetích stran a uložíme do našich systémů, jsou omezeny na kontaktní informace (e-mailová adresa a telefonní číslo, poštovní adresa), vaši roli ve společnosti, vaši profesní kariéru a váš úkol nebo vaši odpovědnost v konkrétní společnosti (zpravidla u vašeho zaměstnavatele nebo společnosti k zaměstnavateli přidružené nebo z jiných důvodů souvisejících s touto společností), pokud jste nám tyto údaje v průběhu komunikace nesdělili. Jste-li uchazečem, můžeme také zpracovávat informace z veřejně dostupných zdrojů o vašich odborných zkušenostech a vzdělávání i o dílech, která jste napsali. Obvykle se vás však přímo ptáme, zda nám tyto informace můžete poskytnout, pokud nebudou obsaženy ve vaší žádosti. Toto zpracování je podloženo naším oprávněným zájmem na uchování úplného datového záznamu o vaší osobě, který je nezbytný pro profesionální komunikaci a řešení obchodního vztahu a také procesu podávání a zpracování žádosti v závislosti na vztahu, který s vámi máme (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

XII. Přenos údajů v rámci firemní skupiny

Osobní údaje můžeme předávat jiným společnostem v rámci naší skupiny společností nebo jim umožnit k těmto údajům přístup. Dojde-li k tomuto předání pro administrativní účely, je předání údajů podloženo našimi oprávněnými podnikatelskými a obchodními zájmy, nebo k němu dojde, je-li to nezbytné pro splnění našich smluvních povinností nebo je-li k dispozici souhlas subjektu údajů nebo právní povolení.

XIII. Přenos údajů do třetích zemí / automatizované rozhodnutí

Údaje nejsou v zásadě předávány do třetí země (tj. mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo mezinárodní organizaci. Některé položky v bodech „Zpracování údajů návštěvníků našich webových stránek a zainteresovaných stran“ a konkrétně pro připojení k jiným webovým stránkám, cookies, online marketingu, přítomnosti v sociálních sítích, pluginách a vložených funkcích, jakož i obsahu, „Zpracování údajů uživatelů našeho portálu B2B / našeho online obchodu B2B“, „Zpracování údajů (potenciálních) zákazníků nebo kontaktních osob zákazníka“, „Zpracování údajů dodavatelů a obchodních partnerů a jejich kontaktních osob“ nebo „Zpracování údajů uchazečů“ se nacházejí mimo vaši zemi nebo tam zpracovávají vaše osobní údaje. Úroveň ochrany osobních údajů v jiných zemích nemusí odpovídat úrovni ochrany v Rakousku. Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi nebo pokud ke zpracování dochází v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo se zpřístupněním nebo předáváním údajů jiným osobám, kancelářím nebo společnostem, děje se tak pouze v souladu s právními požadavky. Za podmínky výslovného souhlasu nebo smluvně nebo zákonem vyžadovaného předání zpracováváme nebo necháváme zpracovávat údaje pouze ve třetích zemích, které zajišťují uznávanou úroveň ochrany údajů, nebo na základě zvláštních záruk, například smluvních závazků prostřednictvím tzv. standardních smluvních doložek Komise EU, existence certifikací nebo závazných vnitřních předpisů o ochraně osobních údajů (čl. 44 až 49 nařízení GDPR, informační stránka Komise EU: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection). Standardní smluvní doložky jsou k dispozici na vyžádání (viz kontaktní údaje v části „Kdo odpovídá za ochranu údajů?“).

Automatizované rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování podle čl. 22 nařízení GDPR se neprovádí.

XIV. Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů.

V každém případě uchováváme vaše osobní údaje, pokud (i) existují zákonné požadavky na uchovávání, nebo (ii) dosud neuplynula platnost právních nároků, k jejichž prosazení nebo obhajobě jsou osobní údaje nutné.

Z daňových důvodů uchováváme smlouvy a další dokumenty i související korespondenci z našeho smluvního vztahu po dobu 10 let.

Údaje od uchazečů, kteří nebudou přijati, budou vymazány 7 měsíců po ukončení řízení o žádosti, pokud si nevyžádáme jejich souhlas s uchováním záznamů. Údaje týkající se posouzení nároku na náhradu nákladů na pohovor podle § 1486 Z 5 ABGB jsou uchovávány po dobu až 3 let od pohovoru. Na přijaté uchazeče se vztahují naše interní informace o ochraně údajů pro zaměstnance, které mohou být požadovány v rámci procesu podávání žádostí.
Marketingové údaje jsou uchovávány po dobu až 3 let od posledního kontaktu.

XV. Jaká jsou Vaše práva v oblasti zpracování osobních údajů?

Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám následující práva:
• Právo na přístup (článek 15 nařízení GDPR) Máte právo si vyžádat od nás potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se k vám vztahují. V tomto případě máte právo na přístup k těmto osobním údajům a informacím v souladu s článkem 15 nařízení GDPR.
• Právo na opravu (článek 16 nařízení GDPR) Máte právo nás požádat o okamžitou opravu osobních údajů, které se vás týkají, nebo v případě potřeby o doplnění neúplných osobních údajů.
• Právo na výmaz („právo být zapomenut“, čl. 17 GDPR): Máte právo požadovat okamžité vymazání osobních údajů, které se vás týkají, pokud platí jeden z důvodů uvedených v článku 17 nařízení GDPR (např. zpracování údajů již není pro dosažení účelu nezbytné).
• Právo na omezení zpracování (článek 18 nařízení GDPR) Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování, pokud platí jedna z podmínek uvedených v článku 18 nařízení GDPR (např. v případě námitky proti zpracování údajů, pokud nebylo dosud stanoveno, zda naše oprávněné důvody mají přednost před vašimi zákonnými důvody).
• Právo na přenositelnost údajů (článek 20 nařízení GDPR) Máte právo obdržet osobní údaje týkající se vaší osoby, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž bychom vám v tom přenosu jakkoliv bránili. Toto právo však máte pouze v případě, že zpracování údajů je podloženo souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR) nebo smlouvou (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR) a zpracování je automatizované.

Právo vznést námitku
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace. Nárok na toto právo však máte pouze tehdy, je-li zpracování údajů nezbytné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo probíhá-li při výkonu veřejné moci, která nám byla svěřena (čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení GDPR) nebo k ochraně našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

Při uplatnění svého práva na podání námitky vás požádáme o objasnění vašich důvodů, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje stejně jako dříve. Přezkoumáme situaci a buď ukončíme nebo upravíme zpracování údajů, nebo vám ukážeme naše přesvědčivé důvody, které si zaslouží ochranu, a budeme pokračovat ve zpracování údajů. Budeme také pokračovat ve zpracování údajů, pokud bude toto zpracování sloužit k prosazení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků.

Můžete kdykoliv a bezplatně vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímé reklamy a analýzy údajů (profilování v souvislosti s přímou reklamou). V tomto případě zpracování údajů ukončíme.

Právo odvolat udělený souhlas
Pokud jste nám ke zpracování vašich údajů poskytli souhlas, můžete svůj souhlas také kdykoliv odvolat. Vaše odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování údajů provedeného před odvoláním, tj. odvolání nemá zpětnou platnost.

Jak můžete svá práva vůči nám uplatit?
K uplatnění výše uvedených práv nás musíte informovat osobně, telefonicky nebo písemně:

TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o.
Michal Farka, MBA, jednatel
Roztylská 1860/1
142 00 Praha 4 - Chodov
Tel. +420 234 253 550
Email: czech@tech-masters.eu

Upozorňujeme, že informace vám můžeme poskytnout pouze tehdy, můžete-li prokázat svoji totožnost.

Pokud i přes naši povinnost zpracovávat vaše údaje zákonným způsobem dojde v rozporu s očekáváním k porušení vašeho práva na zákonné zpracování vašich údajů, obraťte se na nás prosím poštou nebo e-mailem (kontaktní údaje naleznete výše) a sdělte nám své obavy, abychom je mohli řešit. Máte však také právo podat stížnost u rakouského orgánu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů v EU, zejména v místě vašeho bydliště nebo místě vaší práce. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se zpracování vašich údajů, neváhejte se na nás obrátit přímo (kontaktní údaje naleznete výše).

XVI. Nezletilé osoby

Naše webové stránky a naše služby nejsou určeny pro užívání nezletilými osobami a nemáme v úmyslu shromažďovat žádné údaje od nezletilých osob. Pokud se rodič nebo jiný zástupce nezletilé osoby domnívá, že nám jeho dítě mohlo poskytnout osobní údaje, napište nám na výše uvedené údaje pro kontakt, a poté tyto osobní údaje vymažeme podle platných zákonů a této informace o ochraně osobních údajů.

XVII. Naše kontaktní údaje

TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o.
Roztylská 1860/1
142 00 Praha 4 - Chodov
Tel. +420 234 253 550
Email: czech@tech-masters.eu

XVIII. Informace o ochraně údajů týkající se naší Facebookové stránky

Vítejte na naší facebookové stránce.

Název a adresa odpovědných subjektů:

Společnou odpovědnost za provoz této Facebookové stránky ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalších nařízení o ochraně osobních údajů mají:

Facebook Ireland Ltd. (dále jen „Facebook“)
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Irsko

a

TECH-MASTERS Czech, spol. s r.o.
Roztylská 1860/1
142 00 Praha 4 - Chodov
Tel. +420 234 253 550
Email: czech@tech-masters.eu


Informace týkající se naší Facebookové stránky:

Na této provozované Facebookové stránce upozorňujeme na naše služby/produkty a kontaktujeme vás jako návštěvníka a uživatele této Facebookové stránky a naší webové stránky. Další informace o nás i o našich činnostech, společnosti atd. najdete na našich webových stránkách na https://www.tech-masters.com/cs.

Rádi bychom zdůraznili, že používáte tuto Facebooku stránku a její funkce na vlastní riziko. To se týká zejména využití interaktivních funkcí (např. komentáře, sdílení, hodnocení).

V rámci vaší návštěvy naší Facebookové stránce budou osobní údaje shromažďovány a zpracovávány výše jmenovanými společně odpovědnými osobami. Společně s Facebookem odpovídáme za shromažďování (ale nikoliv za další zpracování) údajů od návštěvníků naší Facebookové stránky. Za tímto účelem jsme se společností Facebook podepsali smlouvu o společné odpovědnosti. Podrobnosti o této smlouvě naleznete na adrese:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Jako provozovatel Facebookové stránky nemáme zájem o shromažďování a další zpracování vašich individuálních osobních údajů pro účely analýzy nebo marketingu. Více informací o způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji, naleznete v našich informacích o ochraně osobních údajů na naší webové stránce
https://www.tech-masters.com/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

Provozování této Facebookové stránky, včetně zpracování osobních údajů uživatelů, je podloženo našimi oprávněnými zájmy o moderní a podpůrné informace a možnost interakce s našimi uživateli a návštěvníky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

Pokud jste registrováni na Facebooku, souhlasíte, aby společnost Facebook zpracovávala vaše osobní údaje v souladu s příslušnými podmínkami používání i s ustanoveními o ochraně osobních údajů a o souborech cookies společnosti Facebook v souladu s čl. 6 odst. 1. písm.a) nařízení GDPR. Pokud nejste registrováni na Facebooku, souhlasíte, aby společnost Facebook zpracovávala a statisticky hodnotila vaše osobní údaje a předávala nám tyto anonymizované statistiky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR vyvoláním podstránky na naší Facebookové stránce. Soubory cookies neshromažďují žádné osobní údaje, pokud nevyvoláte podstránku naší Facebookové stránky.

Zpracovávání osobních údajů společností Facebook

Jsem srozuměn(a)/jsme srozuměni, že společnost Facebook zpracovává uživatelské údaje k následujícím účelům:
• Reklama (analýza, tvorba personalizované reklamy),
• Vytváření uživatelských profilů,
• Průzkum trhu.

K ukládání a dalšímu zpracování těchto informací používá Facebook soubory cookies, tj. malé textové soubory, které jsou uloženy na různých koncových zařízeních uživatele. Pokud má uživatel profil na Facebooku a je k němu přihlášen, probíhá toto ukládání i analýza i přes zařízení.
Informace, které společnost Facebook získává a způsob, jakým je využívá, jsou popsány obecně ve všeobecných podmínkách společnosti Facebook v jejích zásadách pro používání údajů. Zde naleznete také informace o možnostech kontaktů na společnost Facebook a možnosti nastavení reklamy. Zásady pro používání údajů jsou k dispozici na následujícím odkazu:
http://www.facebook.com/about/privacy.
Úplné zásady ochrany údajů společnosti Facebook naleznete zde:
https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Způsob, jak společnost Facebook využívá údaje z návštěvy Facebookových stránek pro své vlastní účely, do jaké míry jsou aktivity na Facebooku přiřazeny jednotlivým uživatelům, jak dlouho tyto údaje společnost Facebook ukládá a zda jsou údaje z návštěvy Facebookové stránky předávány třetím stranám, není ze strany společnosti Facebook jasně a přesvědčivě uvedeno a není nám známo.

Když vstoupíte na stránku Facebooku, přenáší se IP adresa přiřazená vašemu zařízení do společnosti Facebook. Dle informací ze společnosti Facebook je tato IP adresa anonymizována. Společnost Facebook také ukládá informace o koncových zařízeních svých uživatelů (např. jako součást funkce „oznámení o registraci“); v případě potřeby je společnost Facebook schopna přiřadit IP adresy jednotlivým uživatelům.

Pokud jste v současné době jako uživatel přihlášeni do Facebooku, existuje na vašem zařízení soubor cookie s vaším identifikačním číslem pro Facebook. Díky tomu může společnost Facebook vidět, že jste tuto stránku navštívili a jak jste ji využili. To platí i pro všechny ostatní stránky na Facebooku. Tlačítka Facebooku začleněná do webových stránek umožňují společnosti Facebook zaznamenávat návštěvy na těchto webových stránkách a přiřadit je k vašemu facebookovému profilu. Tyto údaje lze použít k nabízení obsahu nebo reklamy na míru pro vás.

Pokud tomu chcete zamezit, odhlaste se z Facebooku nebo deaktivujte funkci „zůstat přihlášený“, vymažte soubory cookies ve svém zařízení a zavřete a restartujte prohlížeč. Tímto způsobem dojde ke smazání informací na Facebooku, jejichž prostřednictvím můžete být přímo identifikováni. Díky tomu můžete využívat naši Facebookovou stránku, aniž byste došlo k odhalení vašeho identifikačního čísla na Facebooku. V případě přístupu k interaktivním funkcím na stránce (například like, komentář, sdílení, zprávy atd.), zobrazí se přihlašovací obrazovka Facebooku. Po opětovném přihlášení vás Facebook dokáže identifikovat jako konkrétního uživatele.

Informace o spravování nebo smazání stávajících informací o vás naleznete na následujících stránkách podpory na Facebooku:
http://www.facebook.com/about/privacy.

Právo na námitku (tzv. opt-out) lze uplatnit zde:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads a zde http://www.youronlinechoices.com.

Přenos a další zpracování osobních údajů uživatelů do třetích zemí, například do USA, ani s tím spojená možná rizika pro uživatele, nemůžeme jako provozovatel stránky vyloučit. USA nemají úroveň ochrany údajů, která odpovídá normám EU. Zejména bezpečnostní a tajné služby USA mohou mít přístup k vašim údajům, aniž byste o tom byli informováni a aniž byste byli mohli proti nim podniknout právní kroky. Z tohoto důvodu Evropský soudní dvůr prohlásil dřívější rozhodnutí o přiměřenosti („štít pro zachování mlčenlivosti EU-USA“) za neplatné.


Statistické údaje

Statistické údaje z různých kategorií lze vyvolat prostřednictvím tzv. „Insights“ (Přehledy) na Facebooku. Tyto statistiky generuje a poskytuje Facebook. Jako provozovatel stránky nemáme žádný vliv na jejich generování a zobrazení. Tuto funkci nemůžeme vypnout, ani nemůžeme zabránit zmíněnému generování a zpracování údajů. Následující údaje nám poskytuje společnost Facebook na naší Facebookové stránce za vybrané období a také pro kategorie fanoušků, účastníků, zastižených osob a osob, které s námi komunikují:
• Celkový počet zhlédnutí stránek,
• „Like“,
• Činnosti na stránce,
• Interakce na příspěvky,
• Dosah,
• Zobrazován videí,
• Dosah příspěvků,
• Připomínky,
• Sdílený obsah,
• Odpovědi,
• Podíl mužů a žen,
• Země a město/obec původu,
• Jazyk,
• Prohlížení a kliknutí v obchodě,
• Kliknutí na plánovač trasy,
• Kliknutí na telefonní čísla.
Tímto způsobem jsou také poskytovány údaje o skupinách na Facebooku propojených s naší Facebookovou stránkou.

Údaje, které vás osobně identifikují (např. jméno nebo e-mailová adresa), nám nebudou v rámci společného zpracování předávány. Více informací o stránce Insights (Přehledy) naleznete na adrese:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Tyto údaje máme k dispozici po dobu 2 let od jejich shromáždění.
Vzhledem k neustálému rozvoji Facebooku se dostupnost a zpracování údajů mění, proto odkazujeme na výše uvedené zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook, kde naleznete další informace.

Tyto údaje, které jsou dostupné v souhrnné podobě, využíváme k tomu, aby naše pozice a činnosti na naší Facebookové stránce byly pro uživatele přitažlivější. Například pro přizpůsobený přístup a preferované návštěvy uživatelů využíváme rozdělení podle věku a pohlaví pro časově optimalizované plánování našich příspěvků. Informace o typu koncových zařízení používaných návštěvníky nám pomáhají přizpůsobit jim články, pokud se jedná o jejich vzhled a provedení. V souladu s podmínkami užívání Facebooku, se kterými každý uživatel při vytváření facebookového profilu souhlasil, můžeme identifikovat účastníky a fanoušky stránky a prohlížet si jejich profily a další informace, které sdílejí.

Uživatelská oprávnění

Společnost Facebook je primárně odpovědná za poskytování informací o společném zpracování a za umožnění uplatnění vašich práv dle nařízení GDPR.

O těchto právech se dozvíte více ve svém nastavení na Facebooku:
https://www.facebook.com/settings?tab=your_facebook_information.

Více informací o právu na přístup a přenositelnost údajů naleznete na adrese:
https://www.facebook.com/help/contact/2032834846972583.

Více informací o právu na podání námitky naleznete na adrese:
https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209.

Více informací o souborech cookies na Facebooku a ustanoveních o ochraně údajů naleznete na adrese:
https://www.facebook.com/about/privacy, https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Vzhledem k tomu, že pouze společnost Facebook má plný přístup k uživatelským údajům, doporučujeme, abyste se obrátil přímo na společnost Facebook, pokud chcete zažádat o uplatnění svých práv jako subjekt údajů nebo pokud chcete svůj souhlas odvolat. Nejlepším způsobem je použít formuláře spojené s informacemi společnosti Facebook o ochraně údajů k údajům na stránce Insights (Přehledy)
(https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data) nebo se obrátit na společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour. Pokud nebudete v budoucnu chtít, aby se zpracovávaly zde popsané osobní údaje, odstraňte, prosím, spojení mezi vaším uživatelským profilem a naší webovou stránkou pomocí funkce „Unlike page“.

Kromě toho máte právo
• kdykoli požádat o přístup v souladu s článkem 15 nařízení GDPR, aby bylo možné určit, které z vašich údajů jsou zpracovávány,
• doplnit neúplné údaje v souladu s článkem 16, 17 nařízení GDPR a opravit nebo vymazat nesprávné údaje,
• požádat o výmaz vašich údajů za určitých podmínek v souladu s článkem 17 nařízení GDPR (právo na výmaz však není, pokud je zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků),
• požadovat omezení zpracování vašich údajů za určitých podmínek podle článku 18 nařízení GDPR a vznést námitku proti zpracování vašich údajů podle článku 21 nařízení GDPR,
• v souladu s článkem 20 nařízení GDPR, k získání údajů, které jste poskytli ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu, a k předání těchto údajů jiné osobě, nebo - je-li to technicky proveditelné - k jejich přenosu prostřednictvím Facebooku,
• kdykoliv odvolat svůj souhlas, pokud jsou vaše údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, přičemž toto odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování údajů učiněné do okamžiku uvedeného odvolání, a
• podat stížnost u rakouského orgánu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů v EU, zejména v místě vašeho bydliště nebo místě vaší práce.