Region:
TECH-MASTERS CzechUmístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Unblock

UNBLOCK je velmi rychlý a výkonný odpuzovací olej. Proniká do koroze díky přidání MoS₂ .
S dlouhotrvajícím mazacím účinkem.
Díky vysokovýkonnému oleji reaguje UNBLOCK velmi rychle a je bezpečný a ekonomický. Vzhledem k nízkému povrchovému napětí poskytuje vysoká penetrační síla možnost uvolnit i vysoce zatížené části v obtížně přístupných místech. Odstraňuje rez a maže zrezivělé šrouby, matice a další součásti. UNBLOCK poskytuje po aplikaci ochranný film a pro většinu materiálů je neagresivní.

 • Výkonný a rychlý inhibitor rzi.
 • Silný a rychle pronikající výkon.
 • Dlouhodobý mazací účinek díky MoS₂ .
 • Přesné mazání jemných mechanismů.
 • Chrání proti vzniku rzi.
 • Odblokuje zrezivělé části.
 • Univerzálně použitelný penetrační olej.
 • Neagresivní pro většinu materiálů.
Objednací čísloNázevBalení
T317001Unblock500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Forma: aerosol.
Barva: černá.
Zápach: charakteristický.
Počáteční bod varu: -44,5 °C.
Bod vzplanutí: -97 °C.
Dolní mez výbušnosti: 0,6 %.
Horní mez výbušnosti: 10,9 %.
Tlak par (při 20 °C): 8300 hPa.
Hustota (při 20 ° C): 0,7 g / cm³.

Organická rozpouštědla: 69,8 %.
Obsah pevných látek: 0,1 %.
Teplota zpracování: 10 °C - 35 °C.
Optimální spotřeba do 12 měsíců.
Skladujte v chladném a suchém místě mezi 10 °C až 20 °C.
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

 • APLIKACE:
 • Uvolňuje šrouby, matice, čepy, atd.
 • Účinně uvolňuje zkorodované, zrezivělé a zmrzlé části, např. šrouby, čepy, matice, potrubní armatury a spoje.
 • Neagresivní na většinu materiálů. Vyzkoušejte výrobek na nenápadném místě !
 • Zanechává ochranný film.
 • POUŽITÍ:
 • Před použitím protřepejte.
 • Používejte UNBLOCK ideálně při pokojové teplotě.
 • Aplikujte z krátké vzdálenosti na díly a rozeberte je.
 • Nechte výrobek působit do možnosti rozebrání.
 • V případě potřeby opakujte.

Unblock

UNBLOCK je velmi rychlý a výkonný odpuzovací olej. Proniká do koroze díky přidání MoS₂ .
S dlouhotrvajícím mazacím účinkem.
Díky vysokovýkonnému oleji reaguje UNBLOCK velmi rychle a je bezpečný a ekonomický. Vzhledem k nízkému povrchovému napětí poskytuje vysoká penetrační síla možnost uvolnit i vysoce zatížené části v obtížně přístupných místech. Odstraňuje rez a maže zrezivělé šrouby, matice a další součásti. UNBLOCK poskytuje po aplikaci ochranný film a pro většinu materiálů je neagresivní.

 • Výkonný a rychlý inhibitor rzi.
 • Silný a rychle pronikající výkon.
 • Dlouhodobý mazací účinek díky MoS₂ .
 • Přesné mazání jemných mechanismů.
 • Chrání proti vzniku rzi.
 • Odblokuje zrezivělé části.
 • Univerzálně použitelný penetrační olej.
 • Neagresivní pro většinu materiálů.
Objednací čísloNázevBalení
T317001Unblock500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Forma: aerosol.
Barva: černá.
Zápach: charakteristický.
Počáteční bod varu: -44,5 °C.
Bod vzplanutí: -97 °C.
Dolní mez výbušnosti: 0,6 %.
Horní mez výbušnosti: 10,9 %.
Tlak par (při 20 °C): 8300 hPa.
Hustota (při 20 ° C): 0,7 g / cm³.

Organická rozpouštědla: 69,8 %.
Obsah pevných látek: 0,1 %.
Teplota zpracování: 10 °C - 35 °C.
Optimální spotřeba do 12 měsíců.
Skladujte v chladném a suchém místě mezi 10 °C až 20 °C.
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

 • APLIKACE:
 • Uvolňuje šrouby, matice, čepy, atd.
 • Účinně uvolňuje zkorodované, zrezivělé a zmrzlé části, např. šrouby, čepy, matice, potrubní armatury a spoje.
 • Neagresivní na většinu materiálů. Vyzkoušejte výrobek na nenápadném místě !
 • Zanechává ochranný film.
 • POUŽITÍ:
 • Před použitím protřepejte.
 • Používejte UNBLOCK ideálně při pokojové teplotě.
 • Aplikujte z krátké vzdálenosti na díly a rozeberte je.
 • Nechte výrobek působit do možnosti rozebrání.
 • V případě potřeby opakujte.