Region:
TECH-MASTERS CzechUmístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Safe Clean

SAFE CLEAN  je  bezpečné  a  rychlé  víceúčelové  rozpouštědlo - odmašťovadlo a čistič.  Nezanechává  žádný olejový film.   Výrobek  SAFE CLEAN  je velmi  hospodárný  a  vysoce  účinný  čisticí  prostředek  na  bázi  100%  alifatických uhlovodíků, které neobsahují  žádná  recyklovaná  rozpouštědla.   SAFE CLEAN  je  bezpečný pro použití  na  kovu a většině plastových  i  lakovaných povrchů, vinylu  a  skle.

 • Nezanechává mastný film.
 • Rychlé, důkladné a bezpečné odmaštění a čištění.
 • Lze použít na lakované povrchy, vinylové, skleněné, gumové, umakartové a plastové materiály.
 • Rychlé schnutí.
 • Velmi hospodárné.
 • Odstraňuje lepidla, tmely, oleje, tuky, silikon, vosk, dehet, parafín, tiskařské barvy, ...
 • S registrací NSF.
Objednací čísloNázevBalení
T204005Safe Clean5l
T204101Safe Clean NSF500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

AEROSOL:
Barva: bezbarvá
Zápach: po rozpouštědle
Bod vzplanutí: < 0 °C
Teplota vznícení: > 200°C
Hustota (při 20 °C): 0,7 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: nemísitelný nebo obtížně mísitelný
Organická rozpouštědla: 100,00 %
VOC (EC): 685,0 g/l.

TEKUTINA:
Barva: bezbarvá
Teplota tání: < -30 °C
Rozsah varu: 135°C - 170°C
Bod vzplanutí: > 27 °C
Dolní mez výbušnosti: > 0,6 % obj.
Horní mez výbušnosti: < 8 % obj.
Teplota samovznícení: > 200°C
Tlak par (při 20 °C): 0,5 kPa
Hustota (při 15 °C): 0,735 - 0,77 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný.
Skladovat v suchu, chladu a na nemrazivém místě. 
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list. 
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE !
 

 • AUTOMOTIVE
 • Odmašťování a čištění mechanických částí, motorů, brzd, odpružení.
 • Čištění nářadí a dílenského vybavení - nenarušuje plasty.
 • Odstranění zbytků lepicí pásky.
 • Odstranění předchozích mazacích vrstev před opětovným promazáním, např. dveřní panty.
 • Bezpečné čištění - nenarušuje nátěr.
 • Odstranění lišt a nárazníků bez poškození.
 • Odstranění dehtu a jiných nátěrových skvrn z karoserií a plastových dílů.
 • Odstraňování mastnot a olejových skvrn z čalounění (nejprve zkontrolujte stálobarevnost).
 • Čištění nátěru a podkladového nátěru před nástřikem.
 • PRŮMYSL
 • Odmašťování a čištění mechanických částí motorů a strojů.
 • Odmašťovací a čisticí nástroje a dílenské vybavení, ruční nářadí a stroje.
 • Čištění gumových rolí v tiskárnách.
 • Rychlé a bezpečné odmaštění železných a neželezných kovů před lepením nebo nátěrem.
 • SAFE CLEAN nebude tvořit vrstvu oxidu s lehkými kovy.
 • Odstranění nálepek nebo štítků a zbytků lepidla.
 • Odstranění mastnot a olejových skvrn z textilu (vždy nejprve otestujte stálost barvy).
 • Odstranění zbytků kontaktního lepidla na nábytku.
 • Odstranění předchozí vrstvy maziva a oleje před domazáním.

Safe Clean

SAFE CLEAN  je  bezpečné  a  rychlé  víceúčelové  rozpouštědlo - odmašťovadlo a čistič.  Nezanechává  žádný olejový film.   Výrobek  SAFE CLEAN  je velmi  hospodárný  a  vysoce  účinný  čisticí  prostředek  na  bázi  100%  alifatických uhlovodíků, které neobsahují  žádná  recyklovaná  rozpouštědla.   SAFE CLEAN  je  bezpečný pro použití  na  kovu a většině plastových  i  lakovaných povrchů, vinylu  a  skle.

 • Nezanechává mastný film.
 • Rychlé, důkladné a bezpečné odmaštění a čištění.
 • Lze použít na lakované povrchy, vinylové, skleněné, gumové, umakartové a plastové materiály.
 • Rychlé schnutí.
 • Velmi hospodárné.
 • Odstraňuje lepidla, tmely, oleje, tuky, silikon, vosk, dehet, parafín, tiskařské barvy, ...
 • S registrací NSF.
Objednací čísloNázevBalení
T204005Safe Clean5l
T204101Safe Clean NSF500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

AEROSOL:
Barva: bezbarvá
Zápach: po rozpouštědle
Bod vzplanutí: < 0 °C
Teplota vznícení: > 200°C
Hustota (při 20 °C): 0,7 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: nemísitelný nebo obtížně mísitelný
Organická rozpouštědla: 100,00 %
VOC (EC): 685,0 g/l.

TEKUTINA:
Barva: bezbarvá
Teplota tání: < -30 °C
Rozsah varu: 135°C - 170°C
Bod vzplanutí: > 27 °C
Dolní mez výbušnosti: > 0,6 % obj.
Horní mez výbušnosti: < 8 % obj.
Teplota samovznícení: > 200°C
Tlak par (při 20 °C): 0,5 kPa
Hustota (při 15 °C): 0,735 - 0,77 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný.
Skladovat v suchu, chladu a na nemrazivém místě. 
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list. 
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE !
 

 • AUTOMOTIVE
 • Odmašťování a čištění mechanických částí, motorů, brzd, odpružení.
 • Čištění nářadí a dílenského vybavení - nenarušuje plasty.
 • Odstranění zbytků lepicí pásky.
 • Odstranění předchozích mazacích vrstev před opětovným promazáním, např. dveřní panty.
 • Bezpečné čištění - nenarušuje nátěr.
 • Odstranění lišt a nárazníků bez poškození.
 • Odstranění dehtu a jiných nátěrových skvrn z karoserií a plastových dílů.
 • Odstraňování mastnot a olejových skvrn z čalounění (nejprve zkontrolujte stálobarevnost).
 • Čištění nátěru a podkladového nátěru před nástřikem.
 • PRŮMYSL
 • Odmašťování a čištění mechanických částí motorů a strojů.
 • Odmašťovací a čisticí nástroje a dílenské vybavení, ruční nářadí a stroje.
 • Čištění gumových rolí v tiskárnách.
 • Rychlé a bezpečné odmaštění železných a neželezných kovů před lepením nebo nátěrem.
 • SAFE CLEAN nebude tvořit vrstvu oxidu s lehkými kovy.
 • Odstranění nálepek nebo štítků a zbytků lepidla.
 • Odstranění mastnot a olejových skvrn z textilu (vždy nejprve otestujte stálost barvy).
 • Odstranění zbytků kontaktního lepidla na nábytku.
 • Odstranění předchozí vrstvy maziva a oleje před domazáním.