Region:
TECH-MASTERS CzechUmístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Rustcon Aerosol

RUSTCON AEROSOL je vysoce účinný a efektivní prostředek,který na bázi polymerové povrchové úpravy eliminuje nežádoucí rez.
Prodlužuje životnost železných kovů a vykazuje dlouhudobý antikorozní účinek.

 • Chemicky silná neutralizace rzi
 • Antikorozní účinek s dlouhou životností     
 • Ošetření, ochrana a prodloužení životnosti železných kovů
 • Transformace rzi na ošetřené ploše v černý ochranný polymerový film
 • Vhodná další povrchová úprava vrchní barvou
    
Objednací čísloNázevBalení
T181001Rustcon Aerosol500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Typ: polymerní, na vzduchu vulkanizující film
Vzhled: světle hnědý
Forma: aerosol
Aroma: charakteristické
Hořlavost: vysoce hořlavý
Toxicita: škodlivý při požití
Bod vzplanutí: -42 °C
Teplota varu / rozmezí bodu varu: -24,9 °C
Dolní mez výbušnosti: 1,1 obj. %
Horní mez výbušnosti: 20,0 obj. %
Tlak par při 20 °C: 5200 hPa
Hustota při 20 °C: 0797 g/cm³
Organická rozpouštědla: 84,5 %
Voda: 4,3 %
Obsah pevných látek: 10,8 %
Skladovací životnost: 24 měsíců. Uchovávat v chladu a suchu.
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví
při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním
listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému
prodeji.
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!


 

 • Příprava povrchu:
 • Povrchy musí být čisté, suché a očištěné od tuku, špíny a oleje. Odstraňte odlupující se zbytky rzi a barvy smirkovým papírem nebo drátěným kartáčem.
 • Protřepejte nádobku s přípravkem RUSTCON alespoň 1 minutu před použitím. Aplikujte, když je ošetřovaná část i sprej při teplotě nejméně 8 - 25 °C.
 • Držte sprej 20 - 30 cm od povrchu a nastříkejte tenký film na zkorodovaný kov. Aplikujte 2 - 3 vrstvy.
 • Vyvarujte se příliš velkého množství, aby nedošlo ke stékání a odkapávání. 
 • Každá další aplikace je doporučena po úplném zaschnutí aplikace předchozí.
 • Finální aplikace uschne v černou konečnou vrstvu.
 • Vrchní barvou se může ošetřovaný povrch natírat nebo stříkat přibližně po 6-ti hodinách.

Rustcon Aerosol

RUSTCON AEROSOL je vysoce účinný a efektivní prostředek,který na bázi polymerové povrchové úpravy eliminuje nežádoucí rez.
Prodlužuje životnost železných kovů a vykazuje dlouhudobý antikorozní účinek.

 • Chemicky silná neutralizace rzi
 • Antikorozní účinek s dlouhou životností     
 • Ošetření, ochrana a prodloužení životnosti železných kovů
 • Transformace rzi na ošetřené ploše v černý ochranný polymerový film
 • Vhodná další povrchová úprava vrchní barvou
    
Objednací čísloNázevBalení
T181001Rustcon Aerosol500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Typ: polymerní, na vzduchu vulkanizující film
Vzhled: světle hnědý
Forma: aerosol
Aroma: charakteristické
Hořlavost: vysoce hořlavý
Toxicita: škodlivý při požití
Bod vzplanutí: -42 °C
Teplota varu / rozmezí bodu varu: -24,9 °C
Dolní mez výbušnosti: 1,1 obj. %
Horní mez výbušnosti: 20,0 obj. %
Tlak par při 20 °C: 5200 hPa
Hustota při 20 °C: 0797 g/cm³
Organická rozpouštědla: 84,5 %
Voda: 4,3 %
Obsah pevných látek: 10,8 %
Skladovací životnost: 24 měsíců. Uchovávat v chladu a suchu.
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví
při práci jsou podrobně uvedeny v bezpečnostním
listu a na etiketě. Není určeno k zprostředkovanému
prodeji.
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!


 

 • Příprava povrchu:
 • Povrchy musí být čisté, suché a očištěné od tuku, špíny a oleje. Odstraňte odlupující se zbytky rzi a barvy smirkovým papírem nebo drátěným kartáčem.
 • Protřepejte nádobku s přípravkem RUSTCON alespoň 1 minutu před použitím. Aplikujte, když je ošetřovaná část i sprej při teplotě nejméně 8 - 25 °C.
 • Držte sprej 20 - 30 cm od povrchu a nastříkejte tenký film na zkorodovaný kov. Aplikujte 2 - 3 vrstvy.
 • Vyvarujte se příliš velkého množství, aby nedošlo ke stékání a odkapávání. 
 • Každá další aplikace je doporučena po úplném zaschnutí aplikace předchozí.
 • Finální aplikace uschne v černou konečnou vrstvu.
 • Vrchní barvou se může ošetřovaný povrch natírat nebo stříkat přibližně po 6-ti hodinách.