Region:
TECH-MASTERS Czech Umístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Rust Shock

RUST SHOCK je výkonný chemický klíč, který vám pomůže odstranit rzi a uvolnit zaseknuté šroubové spoje. RUST SHOCK funguje tam, kde selžou běžné výrobky na bázi minerálních olejů a kde dosud nebylo možné uvolnit šroubové spoje jinak než mechanicky (bruska, svařovací nebo řezací hořáky). RUST SHOCK rychle a učinně proniká rzí, olejem, ztvrdlým uhlíkem a mastnotou, což je ideální pro každou aplikaci, kde konvenční odstraňovač rzi selže. Jeho rychlý a efektivní výkon je založen na dvojnásobné funkci: při aplikaci RUST SHOCK vytváří chladicí a smršťovací účinek na zrezivělé nebo zkorodované části. V kombinaci s vysokou penetrační schopností může produkt snadno proniknout hluboko i do těch nejmenších mezer.

 • Pro všechny aplikace, kde musí být povoleny závitové spoje.
 • Rychlá a snadná penetrace - proniká do pórů materiálu.
 • Uvolňuje zrezivělé části během sekund smršťovacím - podchlazovacím efektem.
 • Ekologicky neutrální pohonná látka.
 • Rozpouští částice rzi a nezanechává zbytky.
 • Neobsahuje silikony, tuky a kyseliny.
 • Lze použít na šrouby, matice, závěsy, kuličková ložiska a všechna zrezivělá spojení.
Objednací číslo Název Balení
T261001 Rust Shock 500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Forma: aerosol
Barva: bezbarvá
Zápach: charakteristický
Bod vzplanutí: - 60 ° C
Teplota vznícení: 360 ° C
Dolní mez výbušnosti: 0,6 Vol%
Horní mez výbušnosti: 10,9 Vol%

Tlak páry (při 20 ° C): 3900 hPa
Hustota (při 20 ° C): 0,6 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: plně mísitelný
Organická rozpouštědla: 98,4%
VOC (EC): 98,35%
Skladujte v suchu, chladu a mrazuvzdorně.
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele !

 • APLIKACE: RUST SHOCK lze použít na šrouby, matice, závěsy, kuličková ložiska a všechny rezavé aplikace ve všech průmyslových odvětvích a odvětvích údržby. Uvolňuje zaseknuté šroubové spoje. Použitelné pro šroubové závity všeho druhu, závlačky, závěsy, jezdce, bowdeny, ventily výfukových plynů atd. Používá se všude tam, kde konvenční odstraňovač rzi selže.
 • POUŽITÍ: Odstraňte mechanicky hrubé znečištění. Před použitím dobře protřepejte. Zkorodované části silně nastříkejte ze vzdálenosti 10-15 cm a nechte působit cca. 1-2 min. Díky silnému chladicímu účinku až do -40 ° C vznikají jemné mikrotrhliny, kterými účinná látka proniká a rozbíjí rez. V případě potřeby postup opakujte.

Rust Shock

RUST SHOCK je výkonný chemický klíč, který vám pomůže odstranit rzi a uvolnit zaseknuté šroubové spoje. RUST SHOCK funguje tam, kde selžou běžné výrobky na bázi minerálních olejů a kde dosud nebylo možné uvolnit šroubové spoje jinak než mechanicky (bruska, svařovací nebo řezací hořáky). RUST SHOCK rychle a učinně proniká rzí, olejem, ztvrdlým uhlíkem a mastnotou, což je ideální pro každou aplikaci, kde konvenční odstraňovač rzi selže. Jeho rychlý a efektivní výkon je založen na dvojnásobné funkci: při aplikaci RUST SHOCK vytváří chladicí a smršťovací účinek na zrezivělé nebo zkorodované části. V kombinaci s vysokou penetrační schopností může produkt snadno proniknout hluboko i do těch nejmenších mezer.

 • Pro všechny aplikace, kde musí být povoleny závitové spoje.
 • Rychlá a snadná penetrace - proniká do pórů materiálu.
 • Uvolňuje zrezivělé části během sekund smršťovacím - podchlazovacím efektem.
 • Ekologicky neutrální pohonná látka.
 • Rozpouští částice rzi a nezanechává zbytky.
 • Neobsahuje silikony, tuky a kyseliny.
 • Lze použít na šrouby, matice, závěsy, kuličková ložiska a všechna zrezivělá spojení.
Objednací číslo Název Balení
T261001 Rust Shock 500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Forma: aerosol
Barva: bezbarvá
Zápach: charakteristický
Bod vzplanutí: - 60 ° C
Teplota vznícení: 360 ° C
Dolní mez výbušnosti: 0,6 Vol%
Horní mez výbušnosti: 10,9 Vol%

Tlak páry (při 20 ° C): 3900 hPa
Hustota (při 20 ° C): 0,6 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: plně mísitelný
Organická rozpouštědla: 98,4%
VOC (EC): 98,35%
Skladujte v suchu, chladu a mrazuvzdorně.
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele !

 • APLIKACE: RUST SHOCK lze použít na šrouby, matice, závěsy, kuličková ložiska a všechny rezavé aplikace ve všech průmyslových odvětvích a odvětvích údržby. Uvolňuje zaseknuté šroubové spoje. Použitelné pro šroubové závity všeho druhu, závlačky, závěsy, jezdce, bowdeny, ventily výfukových plynů atd. Používá se všude tam, kde konvenční odstraňovač rzi selže.
 • POUŽITÍ: Odstraňte mechanicky hrubé znečištění. Před použitím dobře protřepejte. Zkorodované části silně nastříkejte ze vzdálenosti 10-15 cm a nechte působit cca. 1-2 min. Díky silnému chladicímu účinku až do -40 ° C vznikají jemné mikrotrhliny, kterými účinná látka proniká a rozbíjí rez. V případě potřeby postup opakujte.