Region:
TECH-MASTERS Czech Umístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Power Repair 21

POWER REPAIR 21 je nová generace vysoce účinných lepidel. Použitelný tam, kde konvenční lepidla selžou. POWER REPAIR 21 má výbornou odolnost vůči nárazům a odloupnutí a rychle lepící vlastnosti. Ideální na tvrdé umělé hmoty. Lepidlo s dlouhodobým účinkem (trvanlivostí). Dodáván ve dvojkartuších s aplikátorem. Slepuje ABS, akryly, hliník, keramiku, tvrdé umělé hmoty, fenoly, polykarbonáty, PVC, ocel, dřevo - velmi dobře, alkyd karbon chróm, nylon - dobře. Pracovní doba 12 až 15 minut. 75% meze pevnosti dosaženo během 10 až 20 minut při pokojové teplotě (23 °C).
 

 • Vyniká pevností ve smyku i v rázové pevnosti.
 • Široký rozsah teplot.
 • Vyplňuje spáry a trhliny do 5 mm.
 • Snadno přetíratelný.
 • Odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům a vlhkosti.
 • Minimální příprava povrchu: 100% reaktivní.
 • Bez obsahu isocyanátu, ftalátu, rozpouštědel, PVC a silikonu.
Objednací číslo Název Balení
T911200 Power repair 21 krémově-šedý 50 ml
T911205 Power repair 21 černý 50 ml
T911350 Pracovní pistole pro poměry 1:1 / 2:1 / 10:1 Ks
Y911303 Směšovací trubice 50 ml blue 10 ks
Y911600 Zpevňovací tkanina 12 x 360 cm 5ks/box
Y911601 Konturovací tkanina 12 x 360 cm 5ks/box

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

LEPIDLO:
Fyzikální stav: Pasta, kapalina
Barva: špinavě bílá
Zápach: charakteristický
Bod vzplanutí (uzavřená nádoba): 10 °C
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 101 °C
Dolní mez výbušnosti: 2,1 % obj.
Horní mez výbušnosti: 12 % obj.
Hustota a/nebo relativní hustota: 1,03 (20 °C)
Kinematická viskozita: 40000-60000 cP (25 °C)
Teplotní odolnost: -40 °C – 125 °C
Tlak par: 28 mmHg (20 °C)
Pevnost v tahu: 24 Mpa
Otevřená doba: 4-6 min
Pracovní doba: 12-15 min
Doba vytvrzení: cca. 20 minut při 23 °C
Úplné vytvrzení: po 24 hodinách při 23 °C

AKITVATOR:
Fyzikální stav: Pasta, kapalina.
Barva: Žlutá
Zápach: charakteristický
Bod vzplanutí (uzavřená nádoba): 10 °C
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 101 °C
Dolní mez výbušnosti: 2,1 % obj.
Horní mez výbušnosti: 12 % obj.
Hustota a/nebo relativní hustota: 0,96 (20 °C)
Kinematická viskozita: 40000-60000 cP (25 °C)
Tlak par: 28 mmHg (20 °C)
Odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům: Vynikající
Otryskaná ocel na otryskanou ocel -
Zachována 100% pevnost.
Skladování: Všechna lepidla by měla být skladována neotevřená
na chladném a suchém místě (mezi 5 °C a 25 °C)
Tento výrobek nikdy nesmí zmrznout !
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

 • Povrchy určené k lepení musí být čisté, suché, bez prachu a mastnoty. Aplikační teplota: mezi 15 °C a 25 °C. V případě pochybností v lepivosti vyzkoušejte pevnost na malém vzorku substrátu.
 • Míchání:
  Míchací poměr: 1:1. Než připojíte směšovací trubici na patronu, vytlačte ven 2 cm, abyste měli jistotu, že obě složky vychází z patrony.
 • Montáž: Pracovní doba 12 - 15 minut při 23 °C.
 • Zajistěte, aby spoj zůstal bez pohybu, dokud nedojde k úplnému vytvrzení.
 • Vytvrzování: Doba vytvrzování: cca. 20 minut při 23 °C.
 • Úplné vytvrzení: 24 hodin při teplotě 23 °C. Teploty vyšší nebo nižší než 23 °C, mají vliv na dobu vytvrzování.
 • Viskozita složek A a B je teplotou ovlivňována.
 • Slepuje ABS, akryly, hliník, keramiku, tvrdé umělé hmoty, fenoly, polykarbonáty, PVC, ocel, dřevo - velmi dobře, alkyd karbon chróm, nylon.

Power Repair 21

POWER REPAIR 21 je nová generace vysoce účinných lepidel. Použitelný tam, kde konvenční lepidla selžou. POWER REPAIR 21 má výbornou odolnost vůči nárazům a odloupnutí a rychle lepící vlastnosti. Ideální na tvrdé umělé hmoty. Lepidlo s dlouhodobým účinkem (trvanlivostí). Dodáván ve dvojkartuších s aplikátorem. Slepuje ABS, akryly, hliník, keramiku, tvrdé umělé hmoty, fenoly, polykarbonáty, PVC, ocel, dřevo - velmi dobře, alkyd karbon chróm, nylon - dobře. Pracovní doba 12 až 15 minut. 75% meze pevnosti dosaženo během 10 až 20 minut při pokojové teplotě (23 °C).
 

 • Vyniká pevností ve smyku i v rázové pevnosti.
 • Široký rozsah teplot.
 • Vyplňuje spáry a trhliny do 5 mm.
 • Snadno přetíratelný.
 • Odolnost proti UV záření, povětrnostním vlivům a vlhkosti.
 • Minimální příprava povrchu: 100% reaktivní.
 • Bez obsahu isocyanátu, ftalátu, rozpouštědel, PVC a silikonu.
Objednací číslo Název Balení
T911200 Power repair 21 krémově-šedý 50 ml
T911205 Power repair 21 černý 50 ml
T911350 Pracovní pistole pro poměry 1:1 / 2:1 / 10:1 Ks
Y911303 Směšovací trubice 50 ml blue 10 ks
Y911600 Zpevňovací tkanina 12 x 360 cm 5ks/box
Y911601 Konturovací tkanina 12 x 360 cm 5ks/box

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

LEPIDLO:
Fyzikální stav: Pasta, kapalina
Barva: špinavě bílá
Zápach: charakteristický
Bod vzplanutí (uzavřená nádoba): 10 °C
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 101 °C
Dolní mez výbušnosti: 2,1 % obj.
Horní mez výbušnosti: 12 % obj.
Hustota a/nebo relativní hustota: 1,03 (20 °C)
Kinematická viskozita: 40000-60000 cP (25 °C)
Teplotní odolnost: -40 °C – 125 °C
Tlak par: 28 mmHg (20 °C)
Pevnost v tahu: 24 Mpa
Otevřená doba: 4-6 min
Pracovní doba: 12-15 min
Doba vytvrzení: cca. 20 minut při 23 °C
Úplné vytvrzení: po 24 hodinách při 23 °C

AKITVATOR:
Fyzikální stav: Pasta, kapalina.
Barva: Žlutá
Zápach: charakteristický
Bod vzplanutí (uzavřená nádoba): 10 °C
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 101 °C
Dolní mez výbušnosti: 2,1 % obj.
Horní mez výbušnosti: 12 % obj.
Hustota a/nebo relativní hustota: 0,96 (20 °C)
Kinematická viskozita: 40000-60000 cP (25 °C)
Tlak par: 28 mmHg (20 °C)
Odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům: Vynikající
Otryskaná ocel na otryskanou ocel -
Zachována 100% pevnost.
Skladování: Všechna lepidla by měla být skladována neotevřená
na chladném a suchém místě (mezi 5 °C a 25 °C)
Tento výrobek nikdy nesmí zmrznout !
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

 • Povrchy určené k lepení musí být čisté, suché, bez prachu a mastnoty. Aplikační teplota: mezi 15 °C a 25 °C. V případě pochybností v lepivosti vyzkoušejte pevnost na malém vzorku substrátu.
 • Míchání:
  Míchací poměr: 1:1. Než připojíte směšovací trubici na patronu, vytlačte ven 2 cm, abyste měli jistotu, že obě složky vychází z patrony.
 • Montáž: Pracovní doba 12 - 15 minut při 23 °C.
 • Zajistěte, aby spoj zůstal bez pohybu, dokud nedojde k úplnému vytvrzení.
 • Vytvrzování: Doba vytvrzování: cca. 20 minut při 23 °C.
 • Úplné vytvrzení: 24 hodin při teplotě 23 °C. Teploty vyšší nebo nižší než 23 °C, mají vliv na dobu vytvrzování.
 • Viskozita složek A a B je teplotou ovlivňována.
 • Slepuje ABS, akryly, hliník, keramiku, tvrdé umělé hmoty, fenoly, polykarbonáty, PVC, ocel, dřevo - velmi dobře, alkyd karbon chróm, nylon.