Region:
TECH-MASTERS Czech Umístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Multi Tech Clear

MULTI TECH CLEAR je speciálně složené mazivo na bázi akrylátových kopolymerů a neutrálních syntetických olejů, smíchané s alifatickými a malým množstvím aromatických ropných destilátů, aby se zvýšil jeho penetrační účinek.
MULTI TECH CLEAR obsahuje PTFE pro prodloužení doby funkčnosti a snížení odolnosti proti skluzu.
MULTI TECH CLEAR si dokonce zachovává své dobré mazací a ochranné vlastnosti v případě neustálého kontaktu s vodou a slabými kyselinami.
MULTI TECH CLEAR chrání před korozí vytvořením tenké vrstvy polymerního filmu, přestože stále proniká hluboko do ošetřených předmětů.
MULTI TECH CLEAR lze použít ve velkém teplotním rozsahu bez změny viskozity.
Díky své vysoké adhesivní schopnosti odolává MULTI TECH CLEAR vysokotlakému čištění.
MULTI TECH CLEAR snižuje tření a opotřebení řetězu a prodlužuje životnost řetězu až 10krát.
MULTI TECH CLEAR lze bezpečně používat s gumami a plasty.

 • Speciálně pro řetězy, klouby, valivá a třecí ložiska.
 • Silná přilnavost.
 • Zachovává si viskozitu při teplotách mezi -45 ° C až +250 ° C.
 • Vynikající odolnost proti oxidaci a opotřebení.
 • Ideální pro náročné aplikace.
Objednací číslo Název Balení
T214002 Multi Tech Clear 500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Forma: aerosol.
Barva: nažloutlá.
Zápach: charakteristický.
Bod vzplanutí: -60 ° C.
Teplota vznícení: 285 ° C.
Teplota samovznícení: Produkt není samozápalný.
Aplikační teplota od: - 45 °C až  +250 °C .
Výbušné vlastnosti: Produkt není výbušný. Je však možné vytváření výbušných směsí vzduch/pára.
Dolní mez výbušnosti: 1,4 Vol %.
Horní mez výbušnosti: 10,9 Vol %.

Tlak páry (při 20 ° C): 3100 hPa.
Hustota (při 20 ° C): 0,64 g/cm³.
Mísitelnost s vodou: Nemísitelný nebo obtížně mísitelný.
Organická ředidla: 77,7 %.
VOC (ES) 77,70 %.
Obsah sušiny: 1,6 %.
Skladujte v suchu, chladu a mrazuvzdorně.
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele !

 • POUŽITÍ:
 • Plechovku před použitím dobře protřepejte, dokud neuslyšíte míchací kuličku.
 •  Nejprve vyčistěte oblast rozpouštědlem nebo alkalickým čisticím prostředkem, jako je MEGA FOAM nebo SAFE CLEAN.
 • Nastříkejte rovnoměrně. Nastříkejte MULTI TECH CLEAR na díly, jako jsou kabely a řetězy, a nechte jej navzlínat.
 • Poté přebytečné mazivo setřete čistou tkaninou.
 • #-#-#
 • POZNÁMKA: Nepoužívejte příliš mnoho MULTI TECH CLEAR, protože tenká vrstva s domazáváním (pokud je to nutné) dosahuje lepších výsledků než silná vrstva maziva.
 • MULTI TECH CLEAR je odolný vůči horké a studené vodě, páře, zásadám, kyselým dezinfekčním prostředkům, čisticím prostředkům, tření a povětrnostním vlivům.
 • MULTI TECH CLEAR je ideální pro dlouhodobé mazání a ochranu řetězů, kloubů, valivých a třecích ložisek ve výrobních linkách i při náhodném kontaktu s potravinami.

Multi Tech Clear

MULTI TECH CLEAR je speciálně složené mazivo na bázi akrylátových kopolymerů a neutrálních syntetických olejů, smíchané s alifatickými a malým množstvím aromatických ropných destilátů, aby se zvýšil jeho penetrační účinek.
MULTI TECH CLEAR obsahuje PTFE pro prodloužení doby funkčnosti a snížení odolnosti proti skluzu.
MULTI TECH CLEAR si dokonce zachovává své dobré mazací a ochranné vlastnosti v případě neustálého kontaktu s vodou a slabými kyselinami.
MULTI TECH CLEAR chrání před korozí vytvořením tenké vrstvy polymerního filmu, přestože stále proniká hluboko do ošetřených předmětů.
MULTI TECH CLEAR lze použít ve velkém teplotním rozsahu bez změny viskozity.
Díky své vysoké adhesivní schopnosti odolává MULTI TECH CLEAR vysokotlakému čištění.
MULTI TECH CLEAR snižuje tření a opotřebení řetězu a prodlužuje životnost řetězu až 10krát.
MULTI TECH CLEAR lze bezpečně používat s gumami a plasty.

 • Speciálně pro řetězy, klouby, valivá a třecí ložiska.
 • Silná přilnavost.
 • Zachovává si viskozitu při teplotách mezi -45 ° C až +250 ° C.
 • Vynikající odolnost proti oxidaci a opotřebení.
 • Ideální pro náročné aplikace.
Objednací číslo Název Balení
T214002 Multi Tech Clear 500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Forma: aerosol.
Barva: nažloutlá.
Zápach: charakteristický.
Bod vzplanutí: -60 ° C.
Teplota vznícení: 285 ° C.
Teplota samovznícení: Produkt není samozápalný.
Aplikační teplota od: - 45 °C až  +250 °C .
Výbušné vlastnosti: Produkt není výbušný. Je však možné vytváření výbušných směsí vzduch/pára.
Dolní mez výbušnosti: 1,4 Vol %.
Horní mez výbušnosti: 10,9 Vol %.

Tlak páry (při 20 ° C): 3100 hPa.
Hustota (při 20 ° C): 0,64 g/cm³.
Mísitelnost s vodou: Nemísitelný nebo obtížně mísitelný.
Organická ředidla: 77,7 %.
VOC (ES) 77,70 %.
Obsah sušiny: 1,6 %.
Skladujte v suchu, chladu a mrazuvzdorně.
Bezpečnostní opatření: viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele !

 • POUŽITÍ:
 • Plechovku před použitím dobře protřepejte, dokud neuslyšíte míchací kuličku.
 •  Nejprve vyčistěte oblast rozpouštědlem nebo alkalickým čisticím prostředkem, jako je MEGA FOAM nebo SAFE CLEAN.
 • Nastříkejte rovnoměrně. Nastříkejte MULTI TECH CLEAR na díly, jako jsou kabely a řetězy, a nechte jej navzlínat.
 • Poté přebytečné mazivo setřete čistou tkaninou.
 • #-#-#
 • POZNÁMKA: Nepoužívejte příliš mnoho MULTI TECH CLEAR, protože tenká vrstva s domazáváním (pokud je to nutné) dosahuje lepších výsledků než silná vrstva maziva.
 • MULTI TECH CLEAR je odolný vůči horké a studené vodě, páře, zásadám, kyselým dezinfekčním prostředkům, čisticím prostředkům, tření a povětrnostním vlivům.
 • MULTI TECH CLEAR je ideální pro dlouhodobé mazání a ochranu řetězů, kloubů, valivých a třecích ložisek ve výrobních linkách i při náhodném kontaktu s potravinami.