Region:
TECH-MASTERS CzechUmístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Multi Tech 6

Vysoce účinný a rychlý mazací prostředek. Chrání elektronické a kovové části před vodou a vlhkostí. Uvolňuje zkorodované nebo rzí zablokované díly. Vysoce účinný a rychlý mazací prostředek. Čistí mechanické díly. Maže panty, řetězy, zipy, navijáky a kloubové spoje.  Vhodný k ošetření mechanizmů veškerých typů zámků. Aplikace 360 °. Bezpečný v použití na většinu materiálů jako gumy, plasty, kovy, textil i lakované povrchy.

 • Super rychlý
 • Mazací a Antikorozní
 • Ochranný a Uvolňovací
 • Odpuzuje vodu, vlhkost            
 • Čistící kapalina
 • Aplikace 360 °
          BEZPEČNÝ NA MATERIÁLY:
          Guma a plast
          Kovy
          Textil
          Lakované povrchy
 
Objednací čísloNázevBalení
T206001Multi Tech 6500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Multi Tech 6 spray:
Barva: světle hnědá
Zápach: charakteristický
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -40 °C
Bod vzplanutí: -80 °C
Dolní meze výbušnosti: 1 Vol .-%
Horní meze výbušnosti: 11 Vol .-%
Zápalná teplota: > 200 °C
Hustota (při 20 °C): 0,796 g / cm³ DIN 51757
elektrická pevnost = 42 kV
Teplotní odolnost: - 30 °C do + 130 °C
Uchovávejte při teplotě do 49 °C.
Skladovat v dobře uzavřených prostorách.

Multi Tech 6 roztok:
Skupenství: kapalný
Barva: světle hnědá
Vůně: vanilka
Výchozí rozmezí bod varu / rozmezí bodu varu:
> 100 °C
Bod vzplanutí: 24 °C ISO 3679
Dolní meze výbušnosti: 0,6 Vol .-%
Horní meze výbušnosti: 7 Vol .-%
Hustota ( při 20 °C): 0,795 g / cm³ DIN 51757
Elektrická pevnost: 42 kV
Uchovávejte při teplotě do 49 °C.
Skladovat v dobře uzavřených prostorách.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list

 • Mazadlo - Antikorozní - Ochranný                      Výrobek vytváří odolný film, který poskytuje ochranu proti vodě, mrazu, vlhkosti, rzi nebo oxidaci: Chrání kovy a jejich mikroskopické nedokonalosti.
 • Uvolňovací kapalina                                           Eliminuje napadení rzí a všech dalších druhů oxidací, usnadňující uvolňování jakýchkoliv zrezivělých nebo zamrzlých součástí nebo mechanismů.
 • Odpuzuje vodu a vlhkost                                   Vytváří ochranný film mezi povrchem a vlhkostí.
 • Čistící kapalina                                                   Jdinečné složení umožňuje používání k čištění všech povrchů, odstraňuje mastnotu i špínu a zabraňuje tvorbě oxidační vrstvy.
 • POUŽITÍ                                                              před použitím (aerosol) dobře protřepejte a naneste přípravek na povrch, který má být ochraňován, nechte film působit okolo jedné minuty, pokračujte a proveďte požadovanou akci. Odstraňuje rez a oxidaci. Uvolňuje zablokované mechanické části. Odpuzuje vodu a vlhkost z elektrických kontaktů.

Multi Tech 6

Vysoce účinný a rychlý mazací prostředek. Chrání elektronické a kovové části před vodou a vlhkostí. Uvolňuje zkorodované nebo rzí zablokované díly. Vysoce účinný a rychlý mazací prostředek. Čistí mechanické díly. Maže panty, řetězy, zipy, navijáky a kloubové spoje.  Vhodný k ošetření mechanizmů veškerých typů zámků. Aplikace 360 °. Bezpečný v použití na většinu materiálů jako gumy, plasty, kovy, textil i lakované povrchy.

 • Super rychlý
 • Mazací a Antikorozní
 • Ochranný a Uvolňovací
 • Odpuzuje vodu, vlhkost            
 • Čistící kapalina
 • Aplikace 360 °
          BEZPEČNÝ NA MATERIÁLY:
          Guma a plast
          Kovy
          Textil
          Lakované povrchy
 
Objednací čísloNázevBalení
T206001Multi Tech 6500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Multi Tech 6 spray:
Barva: světle hnědá
Zápach: charakteristický
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -40 °C
Bod vzplanutí: -80 °C
Dolní meze výbušnosti: 1 Vol .-%
Horní meze výbušnosti: 11 Vol .-%
Zápalná teplota: > 200 °C
Hustota (při 20 °C): 0,796 g / cm³ DIN 51757
elektrická pevnost = 42 kV
Teplotní odolnost: - 30 °C do + 130 °C
Uchovávejte při teplotě do 49 °C.
Skladovat v dobře uzavřených prostorách.

Multi Tech 6 roztok:
Skupenství: kapalný
Barva: světle hnědá
Vůně: vanilka
Výchozí rozmezí bod varu / rozmezí bodu varu:
> 100 °C
Bod vzplanutí: 24 °C ISO 3679
Dolní meze výbušnosti: 0,6 Vol .-%
Horní meze výbušnosti: 7 Vol .-%
Hustota ( při 20 °C): 0,795 g / cm³ DIN 51757
Elektrická pevnost: 42 kV
Uchovávejte při teplotě do 49 °C.
Skladovat v dobře uzavřených prostorách.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list

 • Mazadlo - Antikorozní - Ochranný                      Výrobek vytváří odolný film, který poskytuje ochranu proti vodě, mrazu, vlhkosti, rzi nebo oxidaci: Chrání kovy a jejich mikroskopické nedokonalosti.
 • Uvolňovací kapalina                                           Eliminuje napadení rzí a všech dalších druhů oxidací, usnadňující uvolňování jakýchkoliv zrezivělých nebo zamrzlých součástí nebo mechanismů.
 • Odpuzuje vodu a vlhkost                                   Vytváří ochranný film mezi povrchem a vlhkostí.
 • Čistící kapalina                                                   Jdinečné složení umožňuje používání k čištění všech povrchů, odstraňuje mastnotu i špínu a zabraňuje tvorbě oxidační vrstvy.
 • POUŽITÍ                                                              před použitím (aerosol) dobře protřepejte a naneste přípravek na povrch, který má být ochraňován, nechte film působit okolo jedné minuty, pokračujte a proveďte požadovanou akci. Odstraňuje rez a oxidaci. Uvolňuje zablokované mechanické části. Odpuzuje vodu a vlhkost z elektrických kontaktů.