Region:
TECH-MASTERS CzechUmístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Liqui Stop

LIQUI STOP se používá k ochraně různých druhů textilií a namáčených povrchů. LIQUI STOP je odolný proti různým druhům kapaliny a nečistot. Svojí unikátní formulací LIQUI STOP pokrývá a chrání každou molekulu a vlákninu. LIQUI STOP se snadno aplikuje a zasychá velmi rychle, a to pro první úvodní ochranu.

 • Odpuzuje kapaliny a nečistoty.
 • Voděodolný a prodyšný.
 • Nemění barvu tkanin a povrchů.
 • Zabraňuje vzniku plísní.
 • Prodlužuje životnost.
 • Bezbarvý.
 • Bez ulpívání nečistot.
Objednací čísloNázevBalení
T155001Liqui Stop400ml
T155002Liqui Stop 500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Základ: silikonová pryskyřice, uhlovodíky, acetáty
Pohonná látka: propan, butan
Forma: aerosol
Barva: bezbarvá
Zápach: charakteristický
Počáteční bod varu: - 44,5 °C
Bod vzplanutí: - 97 °C
Zápalná teplota: > 200 °C

Dolní mez výbušnosti: 0,6 % obj.
Horní mez výbušnosti: 10,9 % obj.
Tlak par (při 20 °C): 3300 hPa
Hustota (při 20 °C): 0,649 g/cm³
Aplikační teplota: 10°C - 35°C
Skladování: v chladu (10°C - 20°C) a v suchu
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele !
 

 • POUŽITÍ:
  Před použitím důkladně protřepejte. Stříkat na povrchy, které mají být ošetřeny z cca. 25 cm a nechte reagovat. Použijte LIQUI STOP venku nebo v otevřeném okně. Nechte vyschnout několik hodin po postřiku. Ošetřený materiál perte pouze při teplotách pod 30°C.
 • APLIKACE:
  Pro ošetření všech druhů textilií a namáčených ploch.
  Chrání před vodou, olejem, kávou, čajem apod. .

Liqui Stop

LIQUI STOP se používá k ochraně různých druhů textilií a namáčených povrchů. LIQUI STOP je odolný proti různým druhům kapaliny a nečistot. Svojí unikátní formulací LIQUI STOP pokrývá a chrání každou molekulu a vlákninu. LIQUI STOP se snadno aplikuje a zasychá velmi rychle, a to pro první úvodní ochranu.

 • Odpuzuje kapaliny a nečistoty.
 • Voděodolný a prodyšný.
 • Nemění barvu tkanin a povrchů.
 • Zabraňuje vzniku plísní.
 • Prodlužuje životnost.
 • Bezbarvý.
 • Bez ulpívání nečistot.
Objednací čísloNázevBalení
T155001Liqui Stop400ml
T155002Liqui Stop 500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Základ: silikonová pryskyřice, uhlovodíky, acetáty
Pohonná látka: propan, butan
Forma: aerosol
Barva: bezbarvá
Zápach: charakteristický
Počáteční bod varu: - 44,5 °C
Bod vzplanutí: - 97 °C
Zápalná teplota: > 200 °C

Dolní mez výbušnosti: 0,6 % obj.
Horní mez výbušnosti: 10,9 % obj.
Tlak par (při 20 °C): 3300 hPa
Hustota (při 20 °C): 0,649 g/cm³
Aplikační teplota: 10°C - 35°C
Skladování: v chladu (10°C - 20°C) a v suchu
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele !
 

 • POUŽITÍ:
  Před použitím důkladně protřepejte. Stříkat na povrchy, které mají být ošetřeny z cca. 25 cm a nechte reagovat. Použijte LIQUI STOP venku nebo v otevřeném okně. Nechte vyschnout několik hodin po postřiku. Ošetřený materiál perte pouze při teplotách pod 30°C.
 • APLIKACE:
  Pro ošetření všech druhů textilií a namáčených ploch.
  Chrání před vodou, olejem, kávou, čajem apod. .