Region:
TECH-MASTERS Czech Umístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Keramic Spray/Paste

Keramický sprej umožňuje velmi vysokou mazací schopnost.Slouží jako velmi dobrá ochrana proti vzniku koroze. Keramický sprej neobsahuje ve svém složení žádné těžké kovy. Keramický sprej byl speciálně vyvinut pro práci s nerezí, ušlechtěnou ocelí a veškerými druhy jiných kovů, dále pro použití na ABS systémy. Keramický sprej má skvělou schopnost redukovat otěr. Keramický sprej se vyznačuje širokým rozsahem svých provozních teplot od - 40°C do +1000°C.

 • Neobsahuje těžké kovy.
 • Speciálně použitelný na ABS systémy.
 • Ochrana proti vzniku koroze.
 • Zamezuje ulpívání materiálů.
 • Bez silikonů.
 • Rozsah teplot od -40°C do 1000°C.
Objednací číslo Název Balení
T920001 Keramic Spray 500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Sprej: 
Forma: aerosol.
Zápach: charakteristický. 
Teplotní rozsah: -40 ° C až + 1000 ° C. 
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -44,5 °C
Bod vzplanutí: -97 ° C. 
teplota vznícení: > 200°C
Dolní mez výbušnosti: 0,8 % obj.
Horní mez výbušnosti: 10,9 % obj.

Kinematická viskozita (při 40 °C): ≤ 20,5 mm²/s
Dynamická viskozita:
7500 - 10500 Brookfield sp3 6 ot./min
4000 - 6000 Brookfield sp3 12 ot./min
Tlak par (při 20 °C): 5100 hPa
Hustota (při 20 °C): 0,658 g/cm³
Organická rozpouštědla: 75 %
Obsah pevných látek: 24,4 %
Bezpečnostní opatření: viz. bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

 • Průmysl: Zvláště vhodné pro montáž a demontáž pružin apod., a při zkušebním tlaku v nádrži. Slouží k mazání vysoce zatížených kluzných ploch. Pro mazání listových pružin, řetězů, pantů, kovových ložisek, a zahradní techniky. Využití při práci s eskalátory, výtahy, atd. ..K uvolnění tepelně namáhaných šroubových spojů. Chrání proti korozi šrouby, čepy a kolíky, příruby a vřetena. Chrání lícování v rafineriích, ocelárnách, cementárnách, v nákladní dopravě a při výrobě zemědělských strojů.
 • Automobilový průmysl:
  Pro mazání závěsů, náprav kloubů, listových pružin, šroubů kol, nábojů kol, výfukových systémů, turbodmychadel, spojky, axiálních ložisek, brzdových třmenů, brzdových systémů, motorů a strojních součástí, ostatních ložisek a šroubů.
 • Ostatní použití:
  Plocha musí být odmaštěna a suchá bez zbytků předchozích mazadel. Odstraňte zbytky a odmastěte pomocí Safety Clean, Kleenspray-S nebo Solvetron. Po protřepání aplikujte ze vzdálenosti 20 až 30 cm. Nepoužívejte na brzdové destičky!

Keramic Spray/Paste

Keramický sprej umožňuje velmi vysokou mazací schopnost.Slouží jako velmi dobrá ochrana proti vzniku koroze. Keramický sprej neobsahuje ve svém složení žádné těžké kovy. Keramický sprej byl speciálně vyvinut pro práci s nerezí, ušlechtěnou ocelí a veškerými druhy jiných kovů, dále pro použití na ABS systémy. Keramický sprej má skvělou schopnost redukovat otěr. Keramický sprej se vyznačuje širokým rozsahem svých provozních teplot od - 40°C do +1000°C.

 • Neobsahuje těžké kovy.
 • Speciálně použitelný na ABS systémy.
 • Ochrana proti vzniku koroze.
 • Zamezuje ulpívání materiálů.
 • Bez silikonů.
 • Rozsah teplot od -40°C do 1000°C.
Objednací číslo Název Balení
T920001 Keramic Spray 500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Sprej: 
Forma: aerosol.
Zápach: charakteristický. 
Teplotní rozsah: -40 ° C až + 1000 ° C. 
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -44,5 °C
Bod vzplanutí: -97 ° C. 
teplota vznícení: > 200°C
Dolní mez výbušnosti: 0,8 % obj.
Horní mez výbušnosti: 10,9 % obj.

Kinematická viskozita (při 40 °C): ≤ 20,5 mm²/s
Dynamická viskozita:
7500 - 10500 Brookfield sp3 6 ot./min
4000 - 6000 Brookfield sp3 12 ot./min
Tlak par (při 20 °C): 5100 hPa
Hustota (při 20 °C): 0,658 g/cm³
Organická rozpouštědla: 75 %
Obsah pevných látek: 24,4 %
Bezpečnostní opatření: viz. bezpečnostní list.
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

 • Průmysl: Zvláště vhodné pro montáž a demontáž pružin apod., a při zkušebním tlaku v nádrži. Slouží k mazání vysoce zatížených kluzných ploch. Pro mazání listových pružin, řetězů, pantů, kovových ložisek, a zahradní techniky. Využití při práci s eskalátory, výtahy, atd. ..K uvolnění tepelně namáhaných šroubových spojů. Chrání proti korozi šrouby, čepy a kolíky, příruby a vřetena. Chrání lícování v rafineriích, ocelárnách, cementárnách, v nákladní dopravě a při výrobě zemědělských strojů.
 • Automobilový průmysl:
  Pro mazání závěsů, náprav kloubů, listových pružin, šroubů kol, nábojů kol, výfukových systémů, turbodmychadel, spojky, axiálních ložisek, brzdových třmenů, brzdových systémů, motorů a strojních součástí, ostatních ložisek a šroubů.
 • Ostatní použití:
  Plocha musí být odmaštěna a suchá bez zbytků předchozích mazadel. Odstraňte zbytky a odmastěte pomocí Safety Clean, Kleenspray-S nebo Solvetron. Po protřepání aplikujte ze vzdálenosti 20 až 30 cm. Nepoužívejte na brzdové destičky!