Region:
TECH-MASTERS Czech Umístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Fast Fix Primer

FAST FIX PRIMER je přípravek  na bázi rozpouštědel  pro ošetření citlivých povrchů, jako je polyethylen, polypropylen nebo PTFE.
S FAST FIX PRIMER lze obtížné povrchy slepit přednostně s lepidlem FAST FIX-S.

 • Pro povrchové úpravy obtížně lepitelných materiálů (např. Polyethylen, polypropylen, PTFE)
 • K lepení plastů a silikonů.
 • Okamžitá vynikající síla.
Objednací číslo Název Balení
T501014 Fast Fix Primer 50ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Chemická báze: alifatické rozpouštědlo
Barva: bezbarvý
Forma: aerosol
Zápach: charakteristický

Hustota (při 20 ° C): 0,7 g / g/cm³
Viskozita: < 20 mPas
Bod vzplanutí: -10°C (DIN 55213) 
Určeno pouze pro profesionální uživatele.

Nádoba je pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C. Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití.
Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.

 • Důkladně očistěte povrch - nejlépe výrobkem MULTIFOAM.
 • FAST FIX PRIMER nastříkejte na povrch.
 • Postříkejte dvakrát nebo třikrát lehce po povrchu a nechejte PRIMER odpařit.
 • Pokud by pouze jedna část měla sestávat z citlivého materiálu, ošetřujte pouze tento obtížný povrch.
 • Naneste lepidlo na neošetřený povrch.
 • Naneste nejlépe lepidlo FAST FIX-S během příštích 20 minut a spojte díly dohromady.

Fast Fix Primer

FAST FIX PRIMER je přípravek  na bázi rozpouštědel  pro ošetření citlivých povrchů, jako je polyethylen, polypropylen nebo PTFE.
S FAST FIX PRIMER lze obtížné povrchy slepit přednostně s lepidlem FAST FIX-S.

 • Pro povrchové úpravy obtížně lepitelných materiálů (např. Polyethylen, polypropylen, PTFE)
 • K lepení plastů a silikonů.
 • Okamžitá vynikající síla.
Objednací číslo Název Balení
T501014 Fast Fix Primer 50ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Chemická báze: alifatické rozpouštědlo
Barva: bezbarvý
Forma: aerosol
Zápach: charakteristický

Hustota (při 20 ° C): 0,7 g / g/cm³
Viskozita: < 20 mPas
Bod vzplanutí: -10°C (DIN 55213) 
Určeno pouze pro profesionální uživatele.

Nádoba je pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad 50°C. Nepropichujte ani nespalujte, a to ani po použití.
Bez dostatečného větrání je možná tvorba výbušných směsí.

 • Důkladně očistěte povrch - nejlépe výrobkem MULTIFOAM.
 • FAST FIX PRIMER nastříkejte na povrch.
 • Postříkejte dvakrát nebo třikrát lehce po povrchu a nechejte PRIMER odpařit.
 • Pokud by pouze jedna část měla sestávat z citlivého materiálu, ošetřujte pouze tento obtížný povrch.
 • Naneste lepidlo na neošetřený povrch.
 • Naneste nejlépe lepidlo FAST FIX-S během příštích 20 minut a spojte díly dohromady.