Region:
TECH-MASTERS Czech Umístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Fast Fix Gel

FAST FIX GEL je lepidlo, které přilne během několika sekund a má speciální složení na bázi kyanakrylátu. FAST FIX GEL je jednosložkové lepidlo, bez rozpouštědel složené převážně z etylkyanakrylátového monomeru. FAST FIX GEL je teplotně odolný v rozsahu od -30 °C do +80 °C. FAST FIX GEL je odolný vůči rozpouštědlům, olejům, benzenu, kolísání teplot a atmosférickým podmínkám. Spoje FAST FIX GEL mají vysokou pevnost ve smyku v tahu a nevykazují žádné smršťování.

 • Na bázi kyanakrylátu.
 • Lepí během několika sekund.
 • Žádné zahřívání - žádné pájení - žádné míchání.
 • Vysoká pevnost ve smyku v tahu – nevykazuje žádné smrštění.
 • Velmi ekonomické - čím řidší lepidlo, tím pevnější spoj.
Objednací číslo Název Balení
T501205 Fast Fix Gel 20g 20g

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Chemická báze: α-kyanoakrylová kyselina-ethylester
Skupenství: Kapalný
Barva: opakní
Zápach: charakteristika
Bod vzplanutí: > 80 °C
Hustota při 20 °C: 1,08 g/cm³ (DIN 51757)
Viskozita, dynamická při 20 °C: 20 – 40 mPa* s
Skladovatelnost: 12 měsíců při pokojové teplotě
Teplotní rozsah: -30 °C až +80 °C

Teplota tání: 165 °C
Konečná pevnost: 24 hodin
Doba upevnění
Hliník / Hliník 90 - 110 sekund
SBR / SBR - guma 18 - 24 sekund
Polykarbonát / Polykarbonát 22 - 25 sekund
EPDM / EPDM - pryž 15 - 40 sekund.
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele.

 • FAST FIX GEL poskytuje výjimečně pevné spojení mezi téměř všemi druhy materiálů, s výjimkou polyethylenu, polypropylenu a materiálů obsahujících fluor. FAST FIX GEL se doporučuje, pokud je zapotřebí silnější lepicí šev a lepší vyplnění.
 • FAST FIX GEL slepuje: ABS, hliník, bakelit, bronz, butyl, celuloid, chloropren, chrom, delrin, sklo, měď, přírodní kaučuk, NBR, neopren, nitril, nylon, fenol, polykarbonát, polystyren, porcelán , tvrdé pvc, nerez.
 • Na porézní materiály doporučujeme použít FAST FIX AKTIVATOR.

Fast Fix Gel

FAST FIX GEL je lepidlo, které přilne během několika sekund a má speciální složení na bázi kyanakrylátu. FAST FIX GEL je jednosložkové lepidlo, bez rozpouštědel složené převážně z etylkyanakrylátového monomeru. FAST FIX GEL je teplotně odolný v rozsahu od -30 °C do +80 °C. FAST FIX GEL je odolný vůči rozpouštědlům, olejům, benzenu, kolísání teplot a atmosférickým podmínkám. Spoje FAST FIX GEL mají vysokou pevnost ve smyku v tahu a nevykazují žádné smršťování.

 • Na bázi kyanakrylátu.
 • Lepí během několika sekund.
 • Žádné zahřívání - žádné pájení - žádné míchání.
 • Vysoká pevnost ve smyku v tahu – nevykazuje žádné smrštění.
 • Velmi ekonomické - čím řidší lepidlo, tím pevnější spoj.
Objednací číslo Název Balení
T501205 Fast Fix Gel 20g 20g

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Chemická báze: α-kyanoakrylová kyselina-ethylester
Skupenství: Kapalný
Barva: opakní
Zápach: charakteristika
Bod vzplanutí: > 80 °C
Hustota při 20 °C: 1,08 g/cm³ (DIN 51757)
Viskozita, dynamická při 20 °C: 20 – 40 mPa* s
Skladovatelnost: 12 měsíců při pokojové teplotě
Teplotní rozsah: -30 °C až +80 °C

Teplota tání: 165 °C
Konečná pevnost: 24 hodin
Doba upevnění
Hliník / Hliník 90 - 110 sekund
SBR / SBR - guma 18 - 24 sekund
Polykarbonát / Polykarbonát 22 - 25 sekund
EPDM / EPDM - pryž 15 - 40 sekund.
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.
Určeno pouze pro profesionální uživatele.

 • FAST FIX GEL poskytuje výjimečně pevné spojení mezi téměř všemi druhy materiálů, s výjimkou polyethylenu, polypropylenu a materiálů obsahujících fluor. FAST FIX GEL se doporučuje, pokud je zapotřebí silnější lepicí šev a lepší vyplnění.
 • FAST FIX GEL slepuje: ABS, hliník, bakelit, bronz, butyl, celuloid, chloropren, chrom, delrin, sklo, měď, přírodní kaučuk, NBR, neopren, nitril, nylon, fenol, polykarbonát, polystyren, porcelán , tvrdé pvc, nerez.
 • Na porézní materiály doporučujeme použít FAST FIX AKTIVATOR.