Region:
TECH-MASTERS Czech Umístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Easysolder Flux

EASYSOLDER FLUX je kapalina vhodná k pájení se SUPERSOLDEREM při nízkých teplotách. Díky nízké teplotě tání je EASYSOLDER FLUX snadno použitelný na hliník, lehké slitiny a nedeformuje základní materiál.

 • 5krát silnější než normální měkké pájky (14,5 kg / mm²)
 • Pájí všechny druhy kovů, dokonce i slitiny hliníku
 • Vynikající na nerezové oceli
 • Velmi nízká teplota pájení - zabraňuje deformaci základního materiálu
 • Netoxický - neobsahuje olovo, kadmium, antimon nebo měď
 • O 50 % tvrdší než normální pájky
 • Snadná manipulace - nestéká
 • O 25 % lepší elektrická vodivost než normální měkké pájky
 • Odolává vibracím
 • Easysolder Flux je vyžadován pouze pro hliník a lehké slitiny
      
      
      
      
      
      
Objednací číslo Název Balení
T373100 Easysolder Flux 100ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Forma: viskózní kapalina
Zápach: jako čpavek
Barva: nažloutlá
Na základě: Amoniumfluoroborat, Aminoethylethanolamin, Zinek, oxid zinečnatý
Viskozita: 6 - 8 dPas
Bod varu / rozmezí bodu varu: 134 °C
Bod vzplanutí: 135 °C
Teplota vznícení: ≥ 305 °C

Meze výbušnosti: 1,6 - 10 Vol%
Relativní hustota (při 20 °C): 1,245 g / cm³
Hustota par (při 20 °C): > 1g / cm³
Rozpustnost ve vodě: rozpustná
Doba použitelnosti: min. 6 měsíců v původním obalu a skladovací teplotě 5 - 30 °C

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

 

 • Hliník zahřejte rovnoměrně svařovacím hořákem nebo horkovzdušnou pistolí. Ujistěte se, že pájený kus zůstane při teplotě vhodné k pájení, a to buď izolací maximálně mezi čelistmi svěráku, nebo umístěním na ohnivzdorné cihly. Větší kusy musí být izolovány tepelně odolnou pastou.
 • Když je dosaženo dostatečné teploty, tavidlo může být naneseno na povrch, který má být pájen. Tavidlo začne vřít a bude v tomto okamžiku téci.
 • Dbejte na rovnoměrné zahřívání a vyhněte se přímému kontaktu mezi zdrojem tepla a tavidlem!
 • Ponořte drát Easy Solder (Supersolder) do tavidla a přiveďte jej do kontaktu s kusem hliníku nebo mareriálem pájeného spoje. Vždy se vyhněte přímému kontaktu se zdrojem tepla! Po dosažení požadované teploty se drát Easy Solder roztaví a přilne ke kusu hliníku s vynikající kapilárností. Pokud je to nutné, čas od času přidejte další tavidlo, případně zahřejte.
 • Když je oprava, výstavba nebo spoj hotový, nechte kus vychladnout po dobu asi 30 sekund bez jeho přemístění, takže drát Easy Solder (Supersolder) může dokonale ztuhnout.
 • Opláchněte kus vodou a odstraňte zbytky tavidla kovovým kartáčkem.

Easysolder Flux

EASYSOLDER FLUX je kapalina vhodná k pájení se SUPERSOLDEREM při nízkých teplotách. Díky nízké teplotě tání je EASYSOLDER FLUX snadno použitelný na hliník, lehké slitiny a nedeformuje základní materiál.

 • 5krát silnější než normální měkké pájky (14,5 kg / mm²)
 • Pájí všechny druhy kovů, dokonce i slitiny hliníku
 • Vynikající na nerezové oceli
 • Velmi nízká teplota pájení - zabraňuje deformaci základního materiálu
 • Netoxický - neobsahuje olovo, kadmium, antimon nebo měď
 • O 50 % tvrdší než normální pájky
 • Snadná manipulace - nestéká
 • O 25 % lepší elektrická vodivost než normální měkké pájky
 • Odolává vibracím
 • Easysolder Flux je vyžadován pouze pro hliník a lehké slitiny
      
      
      
      
      
      
Objednací číslo Název Balení
T373100 Easysolder Flux 100ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Forma: viskózní kapalina
Zápach: jako čpavek
Barva: nažloutlá
Na základě: Amoniumfluoroborat, Aminoethylethanolamin, Zinek, oxid zinečnatý
Viskozita: 6 - 8 dPas
Bod varu / rozmezí bodu varu: 134 °C
Bod vzplanutí: 135 °C
Teplota vznícení: ≥ 305 °C

Meze výbušnosti: 1,6 - 10 Vol%
Relativní hustota (při 20 °C): 1,245 g / cm³
Hustota par (při 20 °C): > 1g / cm³
Rozpustnost ve vodě: rozpustná
Doba použitelnosti: min. 6 měsíců v původním obalu a skladovací teplotě 5 - 30 °C

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

 

 • Hliník zahřejte rovnoměrně svařovacím hořákem nebo horkovzdušnou pistolí. Ujistěte se, že pájený kus zůstane při teplotě vhodné k pájení, a to buď izolací maximálně mezi čelistmi svěráku, nebo umístěním na ohnivzdorné cihly. Větší kusy musí být izolovány tepelně odolnou pastou.
 • Když je dosaženo dostatečné teploty, tavidlo může být naneseno na povrch, který má být pájen. Tavidlo začne vřít a bude v tomto okamžiku téci.
 • Dbejte na rovnoměrné zahřívání a vyhněte se přímému kontaktu mezi zdrojem tepla a tavidlem!
 • Ponořte drát Easy Solder (Supersolder) do tavidla a přiveďte jej do kontaktu s kusem hliníku nebo mareriálem pájeného spoje. Vždy se vyhněte přímému kontaktu se zdrojem tepla! Po dosažení požadované teploty se drát Easy Solder roztaví a přilne ke kusu hliníku s vynikající kapilárností. Pokud je to nutné, čas od času přidejte další tavidlo, případně zahřejte.
 • Když je oprava, výstavba nebo spoj hotový, nechte kus vychladnout po dobu asi 30 sekund bez jeho přemístění, takže drát Easy Solder (Supersolder) může dokonale ztuhnout.
 • Opláchněte kus vodou a odstraňte zbytky tavidla kovovým kartáčkem.