Region:
TECH-MASTERS CzechUmístění se změnilo
 • TECH-MASTERS Austria
 • TECH-MASTERS Hungary
 • TECH-MASTERS Germany
 • TECH-MASTERS Czech
 • TECH-MASTERS Poland
 • TECH-MASTERS Slovakia
 • TECH-MASTERS Croatia
 • TECH-MASTERS Romania
 • TECH-MASTERS Slovenia
 • TECH-MASTERS Italia
 • TECH-MASTERS Group

Bacto Clean Liquid

BACTO CLEAN LIQUID je tekutý dezinfekční prostředek pro kůži a ruce. Vhodný pro použití v potravinářském průmyslu, jako jsou řeznictví, pekárny apod. . Je optimálně vhodný pro nemocnice, pečovatelské domy, lékařské praxe, ale i pro mateřské školy / školy, jiné státní instituce a soukromé použití.

 • Fungicidní, baktericidní (vč. TB), omezeně virucidní
 • Dle virucidního seznamu IHO
 • Podléhající HACCP
 • Bez zápachu
 • Seznam DGHM / VAH
 • Účinný proti korona virům 
Objednací čísloNázevBalení
T463025Bacto Clean Liquid250ml
T463050Bacto Clean Liquid500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Forma:Kapalina
Barva: Bezbarvá
Zápach: Alkoholový
Bod tání/ bod tuhnutí: < -20 °C
Počáteční bod varu: > 78 °C
Bod vzplanutí: < 23 °C
Teplota vznícení: > 400 °C
Dolní mez výbušnosti: 2 Vol%
Horní mez výbušnosti: 15 Vol%
Tlak páry (při 20 °C): ∼ 48 hPa
Hustota (při 20 °C): ∼ 0,87 g/cm³
Složení: na 100 g: 63,1g propan-2-olu, 2,9g ethanolu

 • Pokyny pro dávkování a způsob aplikace:
 • Ošetřete si ruce cca. 5 ml neředěného roztoku a udržujte je vlhké po dobu 30 sekund.
 • Expoziční časy: Bakterie včetně MRSA, fungicidní / levurocidní acc. DGHM / VAH - 30 sekund
 • Bakterie tuberkulózy - 30 sekund
 • Obalené viry včetně HBV / HIV / HCV / Vaccinia / BVDV / chřipkových virů, jako jsou H5N1 a H1N1, - 15 sekund
 • Rotavirus - 15 sec, norovirus - 1 min

Bacto Clean Liquid

BACTO CLEAN LIQUID je tekutý dezinfekční prostředek pro kůži a ruce. Vhodný pro použití v potravinářském průmyslu, jako jsou řeznictví, pekárny apod. . Je optimálně vhodný pro nemocnice, pečovatelské domy, lékařské praxe, ale i pro mateřské školy / školy, jiné státní instituce a soukromé použití.

 • Fungicidní, baktericidní (vč. TB), omezeně virucidní
 • Dle virucidního seznamu IHO
 • Podléhající HACCP
 • Bez zápachu
 • Seznam DGHM / VAH
 • Účinný proti korona virům 
Objednací čísloNázevBalení
T463025Bacto Clean Liquid250ml
T463050Bacto Clean Liquid500ml

 • Technická data
 • Aplikace a použití
 • Stahování

Forma:Kapalina
Barva: Bezbarvá
Zápach: Alkoholový
Bod tání/ bod tuhnutí: < -20 °C
Počáteční bod varu: > 78 °C
Bod vzplanutí: < 23 °C
Teplota vznícení: > 400 °C
Dolní mez výbušnosti: 2 Vol%
Horní mez výbušnosti: 15 Vol%
Tlak páry (při 20 °C): ∼ 48 hPa
Hustota (při 20 °C): ∼ 0,87 g/cm³
Složení: na 100 g: 63,1g propan-2-olu, 2,9g ethanolu

 • Pokyny pro dávkování a způsob aplikace:
 • Ošetřete si ruce cca. 5 ml neředěného roztoku a udržujte je vlhké po dobu 30 sekund.
 • Expoziční časy: Bakterie včetně MRSA, fungicidní / levurocidní acc. DGHM / VAH - 30 sekund
 • Bakterie tuberkulózy - 30 sekund
 • Obalené viry včetně HBV / HIV / HCV / Vaccinia / BVDV / chřipkových virů, jako jsou H5N1 a H1N1, - 15 sekund
 • Rotavirus - 15 sec, norovirus - 1 min